1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DODECENYL BUTANEDIOICACID ( DODEKENİL BÜTANDİOİKASİT)

DODECENYL BUTANEDIOIC ACID

CAS NO:29658-97-7
EC NO: 249-757-0


METATAGS: dodecenylsuccinic acid; T 746;Dodecene succinic acid;Dodelenyl Succinic Acid;dodecenyl-Butanedioic acid;Butanedioic acid, dodecenyl; 2-[(E)-dodec-1-enyl]butanedioic acid; InChI Key: QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFSA-N; C16H28O4; Dodecenylsuccinic acid; 29658-97-7; Butanedioic acid, dodecenyl-; 2-[(E)-dodec-1-enyl]butanedioic acid; EINECS 249-757-0; AC1NUYTK; SCHEMBL88113; 2-(1-Dodecenyl)succinic acid; 11059-31-7; 2-(Dodec-1-en-1-yl)succinic acid; AK397994; LP008802, 2-[(1E)-DODEC-1-EN-1-YL]BUTANEDIOIC ACID; 1261160-36-4; 171866-22-1; 201687-17-4; 210417-03-1; 30551-25-8; 51019-16-0; 557786-79-5; Dodelenyl Succinic Acid;Butanedioic acid, dodecenyl-;Dodecene succinic acid;dodecenyl-Butanedioic acid;2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid;2-dodec-1-enylbutanedioic acid; Dodecenylsuccinic acid; Dodecencylsuccinic acid; dodecenylbutadioic acid; succinic acid;butanedioic acid; Succinic acid;Butanedioic acid;Ethane-1,2-dicarboxylic acid;Amber acid;Butane diacid; Butanedioic acid;1,2-Ethanedicarboxylic acid;Amber acid;Succinic acid; Succinic acid;Butane diacid;Butanedioic acid;1,2-ethanedicarboxylic acid;amber acid; succinic acid;butanedioic acid; succinic acid;butanedioic acid; Succinic acid;Amber acid; DODECENYL BÜTANDİOİK ASİT; dodecesenil bütandioik asit; DODEKENİL BÜTANDİOİK ASİT; dodekenil bütandioik asit; dodekenil, bütan, dioik asit; dodecenyl, butane, dioicacid.

 

 

 

 

 

As T-746 anti-rust agent is of good oil solubility and it can be formed on the metal surface when it is assed into the oil, thus protecting the metal surface from being rusted and corroded. It is a good anti-rust agent of the oil, but it does not have a good quality to lead and cast iron. It is suitable for preparation of the anti-rust steam turbine oil, lubrication and anti-rust oil, anti-rust compound and anti-rust grease etc.

Succinic acid is a dicarboxylic acid with chemical formula (CH2)2(CO2H)2. It is a white, odorless solid. In an aqueous solution, it ionizes to anions (that is, conjugates to a conjugate base) called succinate, which plays a role in the citric acid cycle, an energy-yielding process in all living organisms. As a radical group it is called a succinyl group. The name derives from Latin succinum, meaning amber, from which the acid may be obtained.

Industry Uses
CBI
Corrosion inhibitors and anti-scaling agents

Product SpecificationDownload specification
Physical Description: Clear, red to brown viscous liquid
pH: ≥ 4.2
Acid Value: 235 - 300 mgKOH/g
Specification Version: 1.0

Application:
Dodecenylsuccinic acid is used as detergent
Chemical Role(s)
Dodecenylsuccinic acid has chemical roles as Brønsted acid, detergent
Chemical Entity
Dodecenylsuccinic acid has chemical entities as dodecyl group, α,ω-dicarboxylic acid

REFERENCE DOSAGE
The reference dosage in oil products should be from 0.02% to 0.8%.

 

 

 

 

 

T-746 pas önleyici madde, iyi bir yağ çözünürlüğü sergilediğinden ve yağa katıldığında metal yüzeyi üzerinde oluşabileceğinden, metal yüzeyinin paslanmasını ve korozyona uğramasını önler. Yağın iyi bir anti-pas ajanıdır, ancak kurşun ve dökme demir için iyi bir kaliteye sahip değildir. Pas önleyici buhar türbin yağının, yağlama ve pas önleyici yağın, pas önleyici bileşimin ve pas öncesi yağ gresinin hazırlanması için uygundur.

Süksinik asit kimyasal formül (CH2) 2 (CO2H) 2 olan bir dikarboksilik asittir. Beyaz, kokusuz bir katı. Sulu bir solüsyonda, sitrik asit döngüsünde, tüm canlı organizmalarda enerji üreten bir süreçte rol oynayan süksinat adı verilen anyonlara (yani eşlenik bir baza eşlenikler) iyonize olur. Radikal bir grup olarak süksinil grubu denir. Adı, asit elde edilebilen kehribar rengi anlamına gelen Latince succinum'dan elde edilmiştir.

Sanayi Kullanımları
CBI
Korozyon önleyiciler ve anti-ölçekleme maddeleri

Ürün Özellikleri İndirme özellikleri
Fiziksel Tanım: Berrak, kırmızı ila kahverengi viskoz sıvı
PH: ≥ 4.2
Asit Değeri: 235 - 300 mgKOH / g
Şartname Sürüm: 1.0

Uygulama:
Dodesenilsukinik asit deterjan olarak kullanılır
Kimyasal Rol (ler)
Dodecenylsuccinic acid, Brønsted asit, deterjan olarak kimyasal rollere sahiptir.
Kimyasal Varlık
Dodesenilüksinik asit, dodesil grubu olarak kimyasal varlıklar, α, ω-dikarboksilik asit

REFERANS DOZAJI
Yağ ürünlerinde referans dozaj% 0,02 ila% 0,8 arasında olmalıdır.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.