1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLY ETHER (POLİ ETER)


METATAGS: POLYETHER; poly ether; poly ether resin; polyether resins; poly ether resins; poly ethers; pli eter; poli eter; poli eterler; Polydamas; polydent; Polydeuces; polydipsia; polydisperse colloidal system; polydispersity; Polydolopidae; Polydore Vergil; Polydorus; polydymite; Polyelectrolyte; Polyembryony; ; polyether; polyether resin; Polyethers and Polyesters; polyethylene; polyethylene glycol; polyethylene glycol distearate; polyethylene resin; Polyethylene Terephthalate; polieter; polyether; polyester; ether; poli; eter; poly

 

 

Polieter genel olarak ana zincirinde eter fonksiyonel grubu içeren polimerleri belirtir. Glikol terimi, genellikle bir hidroksil grubu olan uç grubun doğası hala önemli olduğu zaman, düşük ila orta molar kütle polimerleri için ayrılmıştır. "Oksit" terimi veya diğer terimler, uç grupların polimer özelliklerini artık etkilemediğinde yüksek molar kütle polimeri için kullanılır.

 


Polyether generally refers to polymers which contain the ether functional group in their main chain. The term glycol is reserved for low to medium range molar mass polymer when the nature of the end-group, which is usually a hydroxyl group, still matters. The term "oxide" or other terms are used for high molar mass polymer when end-groups no longer affect polymer properties.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.