1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIBASIC ESTER (DBE)

DIBASIC ESTER (DİBAZİK ESTER)

CAS NO: 95481-62-2

METATAGS;Dibasic Esters (DBE); Dibasic ester; DBE dibasic ester; 95481-62-2; Dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; Estasol; DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid); dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid and glutaric acid estasol; Dibasic ester; DBE dibasic ester; 95481-62-2; dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate; Estasol; DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid; succinic acid and adipic acid); RDPE; Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate; dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate; 3B3-062362; Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid; 1,4-dimethyl butanedioate 1,5-dimethyl pentanedioate 1,6- dimethyl hexanedioate; 1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE; Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate; Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;dibasic ester;dibazik ester;di bazik ester;dibazikester;dibasicester;DBE;di bazikester;di basic ester;dimethyl butanedioate;dimethyl hexanedioate;dimethyl pentanedioate;Dibasic ester;DBE dibasic ester;95481-62-2;dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate;Estasol;DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid);Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate;dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate;Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid;1,4-dimethyl butanedioate 1,5-dimethyl pentanedioate 1,6-dimethyl hexanedioate;1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE;Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADIPATE;CH3OOC-(CH2)2-4COOCH3;Dibasic Esters; Dimethyl Adipate; Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester; Dimethyl succinate;ESTASOLTM oxygenated;solvent;CAS No. 95481-62-2;Dibasic esters;Dimethyl esters;Dimethyl succinate ;CAS No. 106-65-0 ;Dimethyl butanedioate;Dimethyl adipate ;CAS No. 627-93-0;Dimethyl hexanedioate;Dimethyl glutarate ;CAS No. 1119-40-0 ;Dimethyl pentanedioate ;DBE;IMSOL;ESTASOL;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;DBE DIBASIC ESTER;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;DBE, Dibasic ester mixture;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;DBE,Dibasic Esters,Dimethyl butanedioate;Estasol;Dibasic ester;DBE dibasic ester;95481-62-2;dimethyl butanedioate; dimethyl hexanedioate; dimethyl pentanedioate;DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid);RDPE;imsol;dibasic acid;AC1L2OFE;dibasic mixture of esters;meso-dibenzylaminosuccinic acid;SCHEMBL4450294;QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate;Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate;AN-34830;PL002239;dimethyl adipate dimethyl glutarate dimethyl succinate;dimethyl adipate/dimethyl glutarate/dimethyl succinate;Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid glutaric acid;1,4-DIMETHYL BUTANEDIOATE; 1,5-DIMETHYL PENTANEDIOATE; 1,6-DIMETHYL HEXANEDIOATE;Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;Aliphatic Dibasic Esters - DBE, Dibasic Ester;Dimethyl succinate; Succinic acid dimethyl ester;IMSOL;DBE DIBASIC ESTER;DIMETHYL ADIPATE/DIMETHYL GLUTARATE/DIMETHYL SUCCINATE;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;ESTASOL;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;IMSOL;DBE DIBASIC ESTER;DIMETHYL ADIPATE/DIMETHYL GLUTARATE/DIMETHYL SUCCINATE;DIBASIC ACID;DIBASIC ESTER;ESTASOL;DIBASIC MIXTURE OF ESTERS;meso-Dibenzylaminosuccinic acid;Estasol, DBE dibasic ester, RDPE, Dibasic ester mixture, 422053_ALDRICH, 422061_ALDRICH, DBA Dibasic acid (mixture of glutaric acid, succinic acid and adipic acid), Dibasic dimethyl esters of adipic acid, succinic acid & glutaric acid, Pentanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butanedioate and dimethyl hexanedioate, 95481-62-2, DBE, Hexanedioic acid, dimethyl ester, mixt. with dimethyl butandedioate and dimethyl pentanedioate;DBE dibasic ester;RDPE;Dibasic ester;Estasol;DBE; Ester mixture (methyl esters) of diacids C4, C5 und C6;DDE;DIBASICESTER;DIBASIC ESTER;Dİ BASİC ESTER;DİBASİC ESTER;Dİ BAZİK ESTER;DİBAZİK ESTER;DİBAZİKESTER;DBE;dı basıc ester;dıbasıcester;dıbasıc ester;di basic ester;dibasic ester;dibasicester;dı bazık ester;dıbazık ester;dıbazıkester;di bazik ester;dibazik ester;dibazikester

EC NUMBER: 619-131-5

IUPAC Name
dimethyl butanedioate;dimethyl hexanedioate;dimethyl pentanedioate

Molecular Formula
C21H36O12

Dibasic ester (DBE) is a refined mixture of dimethyl esters of adipic, glutaric and succinic acids. DBE is a liquid non-flammable, readily biodegradable and non-corrosive with mild fruity odor.

DBE is readily soluble in alcohols, ketones, ethers, and many hydrocarbons, but only slightly soluble in water and higher paraffins.

DBE) is mainly used as solvents in can/coil, waterborne, magnet wire and automotive coatings.

Further application are industrial cleaners, paint removers, foundry core binders, printing inks, textile, lubricants, urethane reaction solvents, peroxide solvents and chemical grouting/soil stabilization.


Dibasic Ester (DBE) is an ester of a dicarboxylic acid. Dibasic Ester is normally a mixture of dimethyl succinate, dimethyl glutarate and dimethyl adipate.

Dibasic esters are used in paints, paint strippers, coatings, plasticizers, resins, binders, solvents, polyols, soil stabilization, chemical grouting, oilfield drilling fluids, crop protection products, cedar spray, and adhesives.

The dibasic esters (DBE) are mixtures of methyl esters of adipic, glutaric, and succinic acid.
DBE may be used at 100 percent strength or mixed with other chemicals. One additive is NMP (n-methyl pyrollidone). DBE can be fractionated into other mixtures and pure components to meet market demands.
DBE is commonly used as a paint stripper. It has been used to clean paint guns and lines. DBE-2 and DBE-3 are the solvents of choice.
DBE is used as the active component in paint-removing hand cleaners. DBE and DBE-2 are most often used.
DBE is used, usually in blends with other solvents, as a replacement for glycol ethers.
DBE has a low vapor pressure (0.1 torr or less), so air emissions are likely to be low.
It has low cost and excellent solvency. It dissolves many resins and solubilizes many polar soils.
DBE may be biodegradable and can be recycled using a vacuum still.
DBE is stable at normal temperature, humidity, and pH.
DBE can be purchased in both nonaqueous and water-based strippers.
DuPont recommends blends of 70% to 80% DBE and 30% to 20% NMP as more effective than either solvent alone. It is also economical because the DBE is cheaper to use than NMP.
DBE is a recommended replacement for methylene chloride. If the OSHA-proposed reduction in the threshold limit value (TLV) for methylene chloride from 50 to 25 ppm occurs, the market for DBEs will grow.
Isobutyl diester is stable under normal temperature and humidity when stored and handled in mild steel or aluminum containers or equipment.

Industrial, Resin & Coating, Adhesives, Industrial Drilling, Oil and Gas Production, Drilling Fluid, Hydraulic Fracturing, Fracking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EC NUMARASI: 619-131-5

IUPAC Adı
Dimetil butandioat; dimetil heksandioat; dimetil pentandioat

Moleküler formül
C21H36O12

Dibazik ester (DBE), adipik, glutarik ve süksinik asitlerin dimetil esterlerinin rafine edilmiş bir karışımıdır. DBE sıvı, yanıcı değildir, kolaylıkla biyolojik olarak bozunur ve aşındırıcı değildir, hafif meyveli kokudur.

DBE, alkoller, ketonlar, eterler ve birçok hidrokarbonda kolaylıkla çözünür, ancak suda ve yüksek parafinlerde az çözünürdür.

DBE) ağırlıklı olarak, can / bobin, su bazlı, mıknatıs tel ve otomotiv kaplamalardaki çözücüler olarak kullanılır.

Diğer uygulamalar, endüstriyel temizleyiciler, boya sökücüler, dökümhane çekirdeği bağlayıcıları, baskı mürekkepleri, tekstil, yağlayıcılar, üretan reaksiyonu çözücüleri, peroksit çözücüleri ve kimyasal enjeksiyon / toprak stabilizasyonu.


Dibazik Ester (DBE) dikarboksilik asidin bir esteridir. Dibazik Ester normalde dimetil süksinat, dimetil glutarat ve dimetil adipatın bir karışımıdır.

Dibazik esterler, boya, boya sıyırıcı, kaplama, plastikleştirici, reçine, bağlayıcı, çözücü, poliol, toprak stabilizasyonu, kimyasal enjeksiyon, petrol sondaj sıvıları, bitki koruma ürünleri, sedir püskürtücüleri ve yapışkanlarda kullanılır.

Çift bazlı esterler (DBE), adipik, glutarik ve süksinik asit metil esterlerinin karışımlarıdır.
DBE yüzde 100 kuvvetle veya başka kimyasallarla karıştırılmış olarak kullanılabilir. Bir katkı NMP (n-metil pirrolidon) 'dur. DBE, piyasa taleplerini karşılamak için diğer karışımlara ve saf bileşenlere ayrılabilir.
DBE genellikle bir boya sıyırıcı olarak kullanılır. Boya tabancaları ve çizgilerini temizlemek için kullanılmıştır. DBE-2 ve DBE-3, tercih edilen çözücülerdir.
DBE, boya çıkartan el temizleyicilerinde aktif bileşen olarak kullanılır. DBE ve DBE-2 sıklıkla kullanılır.
DBE, genellikle diğer çözücülerle olan harmanlarda, glikol eterlerinin yerine kullanılmaktadır.
DBE düşük buhar basıncına (0.1 torr veya daha düşük) sahiptir, bu nedenle hava emisyonları muhtemelen düşük olacaktır.
Düşük maliyet ve mükemmel ödeme gücüne sahiptir. Birçok reçineyi çözer ve birçok kutup toprağını çözer.
DBE biyolojik olarak bozunabilir ve bir vakum kullanılarak tekrar kullanılabilir.
DBE normal sıcaklık, nem ve pH'da kararlıdır.
DBE hem sulu olmayan hem de su bazlı striptizcilerden satın alınabilir.
DuPont, tek başına solventten% 70 ila% 80 DBE ve% 30 ila% 20 NMP karışımlarından daha etkili olduğunu önermektedir. DBE'nin NMP'den daha ucuz olması nedeniyle de ekonomiktir.
DBE metilen klorür için önerilen bir yedektir. OSHA tarafından önerilen metilen klorür eşik sınır değerinde (TLV) 50 ila 25 ppm arasında bir azalma meydana gelirse, DBE'ler için pazar artacaktır.
Isobutil diester, yumuşak çelik veya alüminyum kaplarda veya cihazlarda saklandığında ve normal sıcaklık ve nem altında dengelenir.

Endüstriyel, Reçine ve Kaplama, Yapıştırıcılar, Endüstriyel Sondaj, Petrol ve Doğalgaz Üretimi, Sondaj Akışkanları, Hidrolik Çatlama, Fracking

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.