1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

FIL ESTER 618

CAS NO:61788-59-8
EC NO:262-988-1


METATAGS:METHYL COCOATE;Methyl cocinate;Coconut fatty acid m;Kokoslfettsuremethylester;Fatty acids, coco, Me esters;Coconut fatty acid methyl ester; CH3(CH2)11COOCH3; Coconut fatty acid methyl ester;Coco fatty acids methyl esters; Coconut fatty acid methyl ester; Coconut oil acid, methyl esters, EINECS 262-988-1; Methyl cocoate; UNII-92396UOJ5Z

 

Görünüş: Berrak sarı sıvı
Bu ürün, conta ve hortumlar gibi birçok farklı kauçuk ve plastiğe etki eder, şişer ve yumuşatılır. Beton temasında yavaşça şişer ve bozulur; damlamaların veya sızıntıların tekrarlanmasını önler.
depolama: Bu ürün, nemden uzak saklanması koşuluyla, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca bozulmadan kalacaktır.
kullanım: Yüzey aktif maddeler, yağlayıcılar, temizleyiciler, plastikleştiriciler ve düşük VOC çözücüler için ara hammadde, deterjanlar, sabunlar, Tekstil katkı maddeleri, kauçuk katkılar olarak kullanılırlar. Metal İşleme: Sınırlayıcı Yağlayıcı

 

Appearance: Clear yellow liquid
This product attack, swell, and soften many different types of rubber and plastics such as gaskets and hoses. Concrete is slowly swollen and deteriorated by contact; avoid recurring drips or leaks.
storage: This product will remain stable for 12 months from date of production provided that it is stored at ambient conditions away from moisture inlet.
uses: They are used as intermediate raw materials for surfactants, lubricants, cleansers, plasticizers, and low-VOC solvents, detergents, soaps, textile additives, rubber additives.. Metal Working: Boundry Lubricant

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.