1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEMULSOL A


DEMULSOL A

CAS NO:9005-07-6


METATAGS: POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE; POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE;(z,z)-enyl)oxy];2-ethanediyl),.alpha.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.omega.-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-,(Z,Z)-Poly(oxy-1;poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-[(1-oxo-9-octadec;POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE, AVERAGE MN CA. 914;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl-.omega.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyloxy-;o,o'-dioleoylpolyethylene glycol 400; hallstar peg 400 DO; laurel peg 400 DT; mulsifan 400 DO; pegosperse 400-DO; polyethylene glycol (400) dioleate; polyethylene glycol dioleate; polyoxyethylene (400) dioleate; Polyethylenglykoldioleat, EO 9- mol; EXOSEL KS; exosel ks; DEMULSOL A; demulsol a;PEG-8 DIOLEATE ; Pegosperse (R) 600 DO;

 

 

 

 

USAGE: DEMULSOL A is a surfactant suggested for use in paper defoamer formulations (emulsifier mineral oil or non mineral oil based), coatings (solvent and solventless emulsifier)

Features & Benefits:
Biodegradable
Emollient
Emulsifying Agent (O / W)
Lubricant

DEMULSOL A is a polyether compound that is used in a wide range of pharmaceutical manufacturing as an excipient and active ingredient. Due to its low toxicity, it can be used as a lubricating coating for various surfaces in aqueous and non-aqueous environments, a very high osmotic pressures, a polar stationary phase for gas chromatography and as a binder. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.

CLASS: Surfactants - Esters - Ethoxylates , Green Chemicals - Eco-Friendly ,

 

 

 

 

KULLANIM: DEMULSOL A, kağıt köpük giderici formülasyonlarda (emülgatör madeni yağ veya mineral olmayan yağ esaslı), kaplamalarda (solvent ve solventsız emülgatörler)

Özellikler & Yararları:
Biyolojik olarak parçalanabilir
Yumuşatıcı
Emülsiyonlaştıncı (O / W)
Yağlayıcı

DEMULSOL A, bir yardımcı madde ve aktif bileşen olarak çok çeşitli farmasötik üretimde kullanılan bir polieter bileşiğidir. Düşük toksisitesi nedeniyle sulu ve susuz ortamlarda çeşitli yüzeyler için yağlayıcı bir kaplama, çok yüksek ozmotik basınçlar, gaz kromatografisi için polar bir sabit faz ve bir bağlayıcı olarak kullanılabilir. Spectrum tarafından sağlanan bozulmamış ürünler, genel endüstriyel kullanım veya araştırma amaçlarına uygun ve genelde insan tüketimi veya terapötik kullanım için uygun olmayan bir dereceye işaret eder. Bu materyallerin kullanılabilir bir Analiz Sertifikası olabilir veya olmayabilir.

SINIF: Yüzey aktif maddeler - Esterler - Etoksilatlar, Yeşil Kimyasallar - Çevre Dostu,

 


DEMULSOL A

CAS NO:9005-07-6


METATAGS: POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE; POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE;(z,z)-enyl)oxy];2-ethanediyl),.alpha.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.omega.-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-,(Z,Z)-Poly(oxy-1;poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-[(1-oxo-9-octadec;POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIOLEATE, AVERAGE MN CA. 914;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl-.omega.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyloxy-;o,o'-dioleoylpolyethylene glycol 400; hallstar peg 400 DO; laurel peg 400 DT; mulsifan 400 DO; pegosperse 400-DO; polyethylene glycol (400) dioleate; polyethylene glycol dioleate; polyoxyethylene (400) dioleate; Polyethylenglykoldioleat, EO 9- mol; EXOSEL KS; exosel ks; DEMULSOL A; demulsol a;PEG-8 DIOLEATE ; Pegosperse (R) 600 DO;

 

 

 

 

USAGE: DEMULSOL A is a surfactant suggested for use in paper defoamer formulations (emulsifier mineral oil or non mineral oil based), coatings (solvent and solventless emulsifier)

Features & Benefits:
Biodegradable
Emollient
Emulsifying Agent (O / W)
Lubricant

DEMULSOL A is a polyether compound that is used in a wide range of pharmaceutical manufacturing as an excipient and active ingredient. Due to its low toxicity, it can be used as a lubricating coating for various surfaces in aqueous and non-aqueous environments, a very high osmotic pressures, a polar stationary phase for gas chromatography and as a binder. Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically not suitable for human consumption or therapeutic use. These materials may or may not have a Certificate of Analysis available.

CLASS: Surfactants - Esters - Ethoxylates , Green Chemicals - Eco-Friendly ,

 

 

 

 

KULLANIM: DEMULSOL A, kağıt köpük giderici formülasyonlarda (emülgatör madeni yağ veya mineral olmayan yağ esaslı), kaplamalarda (solvent ve solventsız emülgatörler)

Özellikler & Yararları:
Biyolojik olarak parçalanabilir
Yumuşatıcı
Emülsiyonlaştıncı (O / W)
Yağlayıcı

DEMULSOL A, bir yardımcı madde ve aktif bileşen olarak çok çeşitli farmasötik üretimde kullanılan bir polieter bileşiğidir. Düşük toksisitesi nedeniyle sulu ve susuz ortamlarda çeşitli yüzeyler için yağlayıcı bir kaplama, çok yüksek ozmotik basınçlar, gaz kromatografisi için polar bir sabit faz ve bir bağlayıcı olarak kullanılabilir. Spectrum tarafından sağlanan bozulmamış ürünler, genel endüstriyel kullanım veya araştırma amaçlarına uygun ve genelde insan tüketimi veya terapötik kullanım için uygun olmayan bir dereceye işaret eder. Bu materyallerin kullanılabilir bir Analiz Sertifikası olabilir veya olmayabilir.

SINIF: Yüzey aktif maddeler - Esterler - Etoksilatlar, Yeşil Kimyasallar - Çevre Dostu,

 


 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.