1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CI

CAS No. : 55965-84-9

Synonyms : Nipacide CI ; NIPACIDE CI ; nipacide cı ; NIPASID CI ; NİPACİDE CI ; NİPACİD CI ; NİPACİDECI ; NIPACIDECI ; nipacidecı ; nipacide ci ; 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Kathon CG;
5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (Spanish); 5-Chloro2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (French); Methylchloroisothiazolinone; 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone; Other RN: 137662-59-0, 26530-03-0 (hydrochloride) ; 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Kathon CG;
5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (Spanish); 5-Chloro2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (French); Methylchloroisothiazolinone; 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone; Other RN: 137662-59-0, 26530-03-0 (hydrochloride) ; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), CMIT /MIT, koruyucu, biyosit. Exocide CC, Acticide 14, Acticide MV, Kathon W, Kathon 886, Nipacide CC, Cas No : 55965-84-9, Acticide, Nipacide CI, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one , 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), CMIT, MIT, Mergal ; Exocide CC, Acticide 14, Acticide MV, Kathon W, Kathon 886, Nipacide CC, Cas No : 55965-84-9, Acticide, Nipacide CI, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one , 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), CMIT, MIT, Mergal 5- KLORO-2-METİL-4-İSOTİYAZOLİN-3-ON ; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), CMIT /MIT, koruyucu, biyosit. 5 CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE 5- CHLORO-2-METHYL-4-IZOTHIAZOLIN-3-ONE ; 5- KLORO-2-METİL-4-IZOTHIAZOLIN-3-ONE 5- CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on ; EXOCIDE CC ; cmit ; mit ;
5-chloro-2-methyl-4-izzothiazolin-3-one5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on
5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one
5-chlor-2-methyl-4-isothiazoline-3-one
5-chloro-2-methyl-4-isotioazolin-3-one
5- CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ON
5-KLORO-2-METİL-4-IZOTIYAZOLIN-3-ON
5-KLORO-2-METİL-4-IZOTIYAZOLIN
5- CHLORO 2 METHYL 4 ISOTHIAZOLIN 3 ON

 

 

Nipacide CI is an in-can biocide based on CMIT/MIT.
Nipacide CI is a water based biocide, developed for the complete in-can protection of water based products including water based /Latex/PVA adhesives, PVA / Acrylic polymer emulsions, water based decorative paints, printing inks, metal working fluids and construction admixtures.
Nipacide CI is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Thermal and pH stability for Nipacide CI is a critical consideration and it should not be used for products with pH >8.5 or production temperatures of >40 °C.

BENEFITS
formaldehyde-free
bactericide
fungicide
pH stable 4-9
temperature stable up to 40° C
FDA approved for various applications.

 

 

Nipacide CI, bir CMIT / MİT dayalı bir biyosittir.

Nipacide CI su bazlı / Lateks / PVA yapıştırıcı, PVA / Akrilik polimer emülsiyonlar, su bazlı dekoratif boya, baskı mürekkepleri, metal işleme sıvıları ve inşaat katkılar içeren su bazlı ürünleri komple teneke korunması için geliştirilen su bazlı koruyucu madde vardır.

Nipacide CI gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantar mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir. Nipacide CI için ısı ve pH kararlılığı önemli bir husustur ve> pH ürünler için> 40 ° C 8,5 veya üretim sıcaklıklarına kullanılmamalıdır.

FAYDALARI
formaldehit içermeyen
bakterisit
mantar ilacı
pH kararlı bir 4-9
Sıcaklık stabil kadar 40 ° C
FDA çeşitli uygulamalar için onaylanmış

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.