1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLY ISOPROPENYL PHOSPHATE (PIPPA)

 

CAS No. : 118632-18-1

Synonyms :
COAG 100 C , COAG 100C, COAG100 C, COAG100C, pippa; PİPPA, PIP, PIPPA, polyisopropenyl phosphate, polyisopropenylphosphate ; polyiso propenyl phosphate; poly isopropenylphosphate ; polyiso propenyl phosphate , polyizo propenyl phosphatepoly isopropenylphosphate ; polyisopropenyl phosphate , poli izo pro fenil fosfat; poly iso pro penyl phosphate ; phosphate ; propenylphosphate ; penylphosphate; penyl phosphate ; phenyl phosphate, fenilfosfat, propinil forfat, phenil fosfatephosphate; fenil fosfat;poly isopenyl phosphate ; poly iso penyl phosphate; poly isopropenyl phosphate;poliizopro fenil fosfat Phosphonic acid, (1-methylethenyl)-, methylethenyl , homopolymer, sodium salt 1-Methylethenyl phosphonic acid homopolymer, Methylethenyl phosphonic acid ; Methyl ethenyl phosphonic acid ; 1-Methyle thenyl phosphonic acid sodium salt sodium;hydroxy(prop-1-en-2-yl)phosphinate Phosphonic acid, (1-methylethenyl)-, homopolymer, sodium salt, 118632-18-1 , poliizopropenil fosfat, poliizo profenilfosfat, poliizo profenil fosfat, poliizo propenil fosfat ; poli izopropenilfosfat ; poliizo propenilfosfat ; poliizoprophenil fosfat ; poliisopropenil fosfat ; poly isopropenil fosfat ; poliisoprophenil fosfat ; poli izo pro fenilfosfat ; poliizopro fenil fosfat ; poli izo pro fenilfosfat ; poliizo pro fenil fosfat ; poly isophenylphosphate ; polyisopenyl phosphate ;poly iso phenyl phosphat ; polyisophenyl phosphate ; poly iso penylphosphate ; polyisophenyl phosphate ; polyiso propenyl fosfate ; polyiso penyl phosphate ; polisopropenyl phosphate ; polyiso propenylphosphatThe results from spinner test, electrochemical corrosion procedure show that Coag 110C(PIPPA) has an excellent property to inhibit the corrosion of mild steel in tap water. And the surface techniques [Auger electron spectroscopy(AES), X ray photoelectron spectroscopy (XPS)] has been used to research the composition structure and forming mechanism of the protective film on the surface of mild steel coupon. The results show that PIPPA is an excellent agent as corrosion inhibitor in water treatment.

Spinner testi sonuçlarına göre, elektrokimyasal korozyon prosedürü gösteriyor ki Coag 110 C (PIPPA) musluk suyu hafif çeliğin korozyonunu önlemek için mükemmel bir inhibitördür. Ve Yüzey teknikleri [Auger elektron spektroskopisi (AES), X ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS)] bileşimin yapısı araştırma ve şekillendirme mekanizması için kullanılmıştır Sonuçlar PIPPA Hafif çelik kupon yüzeyinde koruyucu film ve su arıtma korozyon inhibitörü olarak mükemmel bir ajan olduğunu göstermektedir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.