1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ARMOHIB 28

ARMOHIB 28


SYNONYMS: ARMOHIB 28; ARMONIB 28; armonıb 28; armonıb; armohıb; armohib 28; armohib; armonib 28; armohib28; armonıb28; ARMOHIB28; ARMONIB 28; armohip28; armohıp28; ARMOHIP 28; ARMOHİP 28; armobib28; ARMOBIB 28; ARMOBIB28; acid inhibitor; inhibitor; acid corrosion inhibitor; ınhıbıtor; acıd cohesion inhibitor; armonib28; armonip28; armonip 28; 68213-26-3; 91782-77-3; 107-19-7; 71-36-3; 64-19-7; 50-00-0; 7732-18-5; 295-051-0; 203-471-2; 200-751-6; 200-580-7; 200-001-8; 231-791-2; Mix of water-soluble amine derivatives; Acidic preparations, especially for hydrochloric acid; armohip28; armohip 28

 

 

ARMOHIB 28 is acid inhibitor for hydrochloric acid to inhibit the acid attack on a variety of metals including ferrous and copper. Armohıb 28 is acid corrosion inhibitor. Acid Corrosion Inhibitors are particularly of acid specific nature that is each inhibitor has been formulated for inhibiting a particular acid or a combination of acids. ARMOHIB 28, an acid inhibitor, that targets the inhibition for a combination of acids involving hydrochloric acid and Hydrofluoric Acid which provides it with an advantage to be used in situations where any kind of concentration of these acids are used for carrying out the pickling process of metals.

ARMOHIB 28 accounts for low-cost dependable protection over a wide range of temperatures. Acid attack on metals can be impeded by adding a small amount of the product with the acid. ARMOHIB 28 may be added to either concentrated or diluted acid solutions. They should not be diluted first with water.

ARMOHIB 28 is comprised of organic substances that help in detaining the chemical action of acids on metal surfaces in the course of pickling and process equipment cleaning. ARMOHIB 28 is used in conjunction with hydrochloric acid and hydrochloric-hydrofluoric acid mixtures.

ARMOHIB 28 is essentially made up of complex amines. Armohib 28 appears as a brown coloured liquid having a typical amine like odour. Armohib 28 exhibits a pH of 6.5 - 7.5 and a specific gravity of about 1.00 - 1.02. Armohib 28 is completely soluble in water. Several industries associate the active participation of different kinds of metals directly or indirectly. Due to extensive usage, these metals or metal parts has the tendency to form rust or undergoes scaling. Acidic treatment is considered critical in rendering protection to these metals against scaling and rusting. This acid treatment can be proceeded with in varied ways to help in the removal of scale and rust but in exchange brings about the abrasion of metals on account of their corrosive properties. This process not only alters the metal properties but also tend to induce the loss of base metals after acid pickling. Therefore, this leads to the necessity of acid inhibitors to aid in restricting the acid attack on base metal, thereby aiding in abating the economic loss for the industry.

• Easy to Use
• Liquid Form
• Soluble in acid
• Non-staining
• Does not precipitate when standing


ACID PICKLING
Pickling is the removal of oxide scales formed during metal working operations by mineral acids. Hydrochloric, phosphoric and sulfuric acids are commonly used. These scales must be removed without undue acid attack on the base metal surface. An inhibitor is therefore used to protect the cleaned surface, reduce acid wastage and metal loss and prevent pitting and discoloration of the metal. Inhibitors protect weld areas and impede "burning" of the metal, even during a temporary shutdown of pickling operations. ARMOHIB 28 form a foam blanket preventing heat loss and acid spray.

APPLICATIONS
Armohib aliphatic nitrogen inhibitors retard the corrosive effect of acids on metals during pickling, process equipment cleaning and oil well acidizing operations. Armohib comes in two versions for use with specific acids.

Armohib 28 is used to create efficiently inhibited hydrochloric solutions for hydrochloric applications for steels such as admiralty, carbon steels, cast iron, copper and its alloys such as monel, brass, bronze, cupro-nickel and chrome-molybdenum.

USE
Armohib 28, Hydrochloric acid is used for pickling very high carbon and alloy steels and for wire pickling. Hydrochloric and hydrofluoric acid blends are used to clean ferritic, martensitic and austenitic steels. Iron oxide scale is soluble in hydrochloric acid, and therefore there is no acid attack on the metal surface. Hydrogen embrittlement is a major problem during the pickling of mild steel wire. The addition of Armohib 28 to the hydrochloric acid eliminates or reduces embrittlement. This embrittlement occurs when atomic hydrogen produced by the introduction of the acids, diffuses into the lattices of the metal and strains it. This results in brittleness at the molecular level, with no advanced indications such as visible pitting.

The use of Armohib 28 as an inhibitor, in hydrochloric acid pickling of steel, has no dverse effect on the quality of the metal in subsequent hot dip galvanizing. Tests onducted at an independent laboratory show that the use of Armohib 28 does not have any noticeable influence on the structure of the zinc, or the thickness of the zinc layer.

ADVANTAGES
Armohib 28 is Low-cost, dependable protection over a wide range of temperatures conomical and effective: Only a small quantity of Armohib mixed with the cids will deliver the desired cleaning effect while retarding acid attack on metals.

 

 

 

ARMOHIB 28, hidroklorik asit için asit önleyici olup, Demir ve bakır içeren metallerin asit nedeniyle aşınmasını önler.

Armohıb 28, asit bağlama inhibitörüdür. Asit Korozyon İnhibitörleri özellikle asittir.her bir inhibitör olan spesifik doğa belirli bir asidi veya bir asidi inhibe etmek için formüle edilmiştir.Asitlerin birleşimi. Bir asit inhibitörü olan ARMOHIB 28, Hidroklorik asit ve Hidroflorik Asit içeren asit kombinasyonu Bu asitlerin her türlü konsantrasyonunun kullanıldığı durumlarda kullanılabilecek avantajda olup, metallerin asitleme işlemini kolaylıkla yürütür.
ARMOHIB 28, geniş sıcaklık aralıklarında düşük maliyetli güvenilir koruma sağlar.

Armohib 28, Asit ile az miktarda ürün eklenerek metallere saldırı engellenebilir. ARMOHIB 28 konsantre veya seyreltilmiş asit solüsyonlarına ilave edilebilir. Seyreltilmemelidirler. Önce su ile ARMOHIB 28, kimyasal eylemi durdurmada yardımcı organik maddelerden oluşur. asitleme ve proses ekipmanları temizleme esnasında metal yüzeylerde asitler. ARMOHIB 28 hidroklorik asit ve hidroklorik hidroflorik asit karışımları ile birlikte kullanılır.

ARMOHIB 28 esas olarak karmaşık aminlerden oluşur. Armohib 28 Kahverengi renkli bir sıvı gibi görünüyor. Armohib 28 Tipik amin benzeri bir kokuya sahiptir. Armohib 28 6.5-7.5 bir pH ve yaklaşık bir özgül ağırlığı sergilemektedir. Armohib 28, Suda tamamen çözünür. Çeşitli endüstriler, farklı metal çeşitlerinin aktif katılımını doğrudan veya dolaylı. Geniş kullanım nedeniyle, bu metaller veya metal parçalar pas oluşum eğilimi gösterirler veya Ölçeklendirilir. Asit tedavisi bunların korunması için kritik önem taşır. metaller ölçek ve pasa karşı dayanıklıdır. Bu asit işlemi çeşitli yollarla ilerletilebilir.

Armohib 28, Ölçeğin ve pasın giderilmesine yardım eder, ancak karşılığında metallerin aşınmasına neden olur.
Bu işlem sadece metal özelliklerini değiştirmez; asit asitleme işleminden sonra baz metallerin kaybedilmesine neden olur. Bu nedenle Armohib 28, bu, baz metaldeki asit saldırısının kısıtlanmasına yardımcı olan asit inhibitörlerinin gerekliliği, böylece yardımcı olur. Sanayi için ekonomik kayıpları azaltmak için kullanılır.

Kullanımı kolay
• Sıvı form
• Aside özünür
• Renksiz
• Bekletildiğinde çökme olmaz.

 

ASİT PICKLING İŞLEME

Asitleme işlemi, metalik çalışma işlemleri sırasında mineral asitlerle oluşan oksit skalalarının giderilmesidir. Hidroklorik, fosforik ve sülfürik asitler yaygın olarak kullanılır. Ana metal yüzeyinde istenmeyen asit saldırısı olmadan asiti korozyonunu önler.

Bu nedenle bir önleyici, temizlenen yüzeyi korumak, asit atıklarını ve metali azaltmak için kullanılır, kaybedebilir ve metalin çukurlaşmasını ve renk kaybını önleyebilirsiniz. İnhibitörler kaynak alanlarını korur ve asitleme işlemlerinin geçici olarak kapatılması sırasında bile metalin "yanması" nı engellemektedir. ARMOHIB 28 ısı kaybını ve asit spreyini önleyen bir köpük battaniye oluşturur.

UYGULAMALAR
Armohib 28 alifatik azot inhibitörleri, asitlerin metaller üzerindeki korozif etkisini geciktirir. asitleme işlemleri, temizleme ve işleme ekipmanlarının temizlenmesi. Armohib iki spesifik asitlerle birlikte kullanılan versiyonlar. Armohib 28, hidroklorik için etkili bir şekilde engellenmiş hidroklorik çözeltiler yaratmak için kullanılır.

 

KULLANIM
Hidroklorik asit çok yüksek karbonlu ve alaşımlı çeliklerin ve tellerin asitlenmesi için kullanılır.
Hidroklorik ve hidroflorik asit karışımları, ferritik, martensitik ve östenitik çelikleri temizlemek için kullanılır. Demir oksit skalası hidroklorik asit içinde çözünür ve bu nedenle metal yüzeyinde asit saldırısı olmaz.
Hidrojen gevrekliği, yumuşak çelik telin asitlenmesi sırasında büyük bir sorundur.

Armohib 28'in hidroklorik asit ilavesi, gevrekliği ortadan kaldırır veya azaltır. Bu zayıflama, asitlerin girmesiyle üretilen atomik hidrojen metalin kafeslerine yayılır ve onu sertleştirdiğinde oluşur. Bu moleküler seviyede gevreklik ile sonuçlanır, gözle görülebilir çukurlaşma gibi ileri derecede endikasyon yoktur.
Armohib 28'in, çelikten hidroklorik asit asitlenmesinde bir inhibitör olarak kullanılması, müteakip sıcak daldırma galvanizlemede metal kalitesini olumsuz etkilemez. Laboratuarda yapılan testler, Armohib 28'in çinko yapısında veya çinko tabakasının kalınlığında belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir.

 

Tankların içinde üretim yapıldıktan sonra temizlenmesi gerekmektedir. tam bu noktada ARMOHIB 28 devreye girer. Temizlenmesi gereken materyalin içerisine temizleyici asidik malzemeler atılır. Kostik gibi kimyasallar temizleme ajanı olarak kullanıldığında metali aşındırma riski taşır. Metallerin aşınması hem ekonomik açıdan hem de iş yükü açısından firma için tehlike oluşturur. Yapılan işlem şöyledir: Kostik'in içine ARMOHIB 28 atıılr ve karıştırılır. Temizlenmesi gereken materyalin içerisine aktarılır. Temizleme işlemine başlanır. Böylelikle ARMOHIB 28, kostik ve metal yüzey arasında bir ara yüzey oluşturarak koruyucu kalkan olur ve metalin aşınmasını önleyerek her açıdan maliyetli bir işlem yapılmış olur.

AVANTAJLARI
Armohib 28, Geniş sıcaklık aralıklarında düşük maliyetli, güvenilir koruma sağlar.
Armohib 28 Ekonomik ve etkilidir. Armohib'in yalnızca küçük bir miktarı metaller üzerindeki asit saldırısını geciktirirken istenen temizleme etkisini sağlayacaktır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.