1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BENZALDEHİT

Benzaldehit, aromatik aldehitlerin en basit üyesi. C6H5CHO formülünde olup, renksiz, uçucu bir likittir. 179 °C'de kaynar, acı bademkokusundadır. Diğer bir metot da toluenin uygun ortamda oksidasyonundan elde edilir.
Benzaldehit trifenil metan ve akridin boyaları üretiminde bir ara ürün olarak önemli bir materyaldir. Birçok organik bileşiğin sentezinde,parfümeri ve fotoğrafçılık kimyasında kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.