1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

CAS No.:71050-62-9

METATAGS;Phosphino Carboxilic Acid; PCA; POCA; phosphino carboxylic acid; Phosphino Carboxilic Acid (PCA) ; dispersant PCA;Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid;Phosphino-Carboxylic Acid(PCA);Belsperse;Belclene; 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1);Dispersants / Deflocculants , Scale Inhibitors ,belsperse 164;phosphino carboxylic acid;Phaseolus coccineus agglutinin;Phosphino Carboxylic Acid(PCA);Phosphino Carboxilic Acid (PCA);Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt;2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1);Scale Inhibitor, Dispersant, PCA; Carbomer 940; ZINC PCA CARBOXYLIC ACID ASCORBICACID; phosphoric acid; ETHOXYLATED BISPHENOL A DIACRYLATE; Citric acid; AcrylicFiber; Acrylic acid; Glycine Folic acid; ACETIC ACID; Tricyclohexyl phosphine;belsperse 164; PCA phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt; 71050-62-9; Phosphino Carboxilic Acid (PCA); Phosphino Carboxylic Acid(PCA); 2-Propenoic acid,polyMer with sodiuM phosphinate (1:1); Phaseolus coccineus agglutinin;ACUMER;Industrial PCA(Phosphino Carboxylic Acid);Polycarboxylic Antiscalant and Dispersant;Pharmaceuticals;Phosphino carboxylic acid; Belsperse 164;Copolymer of Phosphono and carboxylic Acid;Biochemicals;Phosphonylation;Dequest;scale inhibitors;Boiler Sludge PCA;PCA supplier;2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate
2-Propenoic acid-sodium phosphinate copolymer;;Acrylic acid-sodium hypophosphite copolymer;Acrylic acid-sodium phosphinate copolymer;Phosphinic acid, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid;Poly(acrylic acid-co-hypophosphite), sodium salt;Sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer ;2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate;2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1);Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt;belsperse 164; PCA; phosphino carboxylic acid; Poly (acrylic acid-co-hypophosphite) sodium salt;Acrylic acid; sodium hypophosphite; Poly(acrylic acid-co-hypophospite),sodium salt;2-Propenoic acid; polymer with sodium phosphinate (9CI);belsperse 164;2-Propenoicacid, polymer with sodium phosphinate (9CI); Phosphinic acid, sodium salt,polymer with 2-propenoic acid (9CI);acrylic acid sodium hypophosphite polymer;sodium hypophosphite-acrylic acid copolymer;FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT tedarikçileri;FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT fiyatı;FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT;fosfinokarboksilik asit; fosfino karboksilik asit; fosfino karboksilik asid;PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID price;PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID suppliers;PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID manufacturing;Acrylic acid; sodium phosphinate polymer;Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer.

 


PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

Through the introduction of phosphonic group into carboxylic group, PCA has good dispersion property for scale of calcium carbonate and calcium phosphate in circulating cool water system. It has good scale inhibition for barium sulfate, strontium sulfate and silica scale.PCA has advantages in wide range of water quality, chemical stability, strong chlorine tolerance, etc. PCA can be used as scale and corrosion inhibitor in circulating cool water system and oilfield refill water system.Phosphino Carboxylic Acid (PCA) provides greater flexibility and better performance in developing multiple antiscalant programs for a variety of scales found in boiler systems, foods plants, and cleaning applications.

Phosphino Carboxylic Acid (PCA) is a multifunctional product that provides the benefits of many separate products, including:

=>Excellent calcium phosphate, calcium carbonate, silicate and iron oxide dispersancy all in a single product.
=>Better deposit control than methacrylates, acrylates, and copolymers.
=>FDA approved (21 cfr 173.310) as boiler additives for use in applications where steam may contact food.
=>Wide application range across industries, for both online and offline system protection and system clean ups.

CHEMICAL and PHYSICAL PROPERTIES of PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

Formula:(C3H4O2.H3O2P.Na)n
Appearance: Colorless to light yellow transparent liquid
Odor: Slight
Density (20℃) g/cm3: 1.20-1.28Solubility:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) is soluble/miscible in Water and Ethylene glycol in all proportions.
The product is soluble in Caustic Soda (46%). If diluted with Methanol a precipitation may occur.
pH range:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) can be used without pH limitations. It does not form insoluble sodium or potassium salts. The product is hydrolytically stable and can be incorporated into concentrated formulations regardless of the final pH.
Temperature:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) is stable at temperatures up to 200°C.
Oxidizing agent:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) is not affected by chlorine or other oxidizing biocides in standard
Specific gravity at 25°C: 1.20 - 1.25
Viscosity @ 25°C: 500 - 2000 cps

APPLICATIONS of PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

1)Industrial circulating water: as antiscalant and dispersant.
2)Ceramics industry: as dispersant for calcium carbonate.
3)Oilfield refill water system: as scale and corrosion inhibitor, particularlly used as scale inhibitor for barium sulfate and strontium sulfate.
4)RO system: as antiscalant and dispersant.

STORAGE of PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

Store in a cool, dry well-ventilated location, away from any area where the fire hazard may be acute. Outside or detached storage is preferred.

DISPOSAL METHODS of PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID

Absorb in vermiculite or dry sand and dispose of at a licenced hazardous waste collection point.
Liquid material should be incinerated. Material absorbed onto sand or earth should be disposed of as solid waste in accordance with local regulations. Empty packaging may contain product residues and due consideration should be given prior to disposal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT

Fosfonik grubun karboksilik gruba girmesiyle PCA, dolaşımdaki serin su sisteminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat ölçeği için iyi dağılım özelliklerine sahiptir. Baryum sülfat, stronsiyum sülfat ve silis skalası için iyi ölçek inhibisyonu vardır. PCA su kalitesi, kimyasal stabilite, güçlü klor toleransı vb. Geniş bir yelpazede avantajlara sahiptir. PCA dolaşımdaki serin su sistemi ve petrol sahasında ölçek ve korozyon inhibitörü olarak kullanılabilir Fosfin Karboksilik Asit (PCA) kazan sistemlerinde, besin fabrikalarında ve temizlik uygulamalarında bulunan çeşitli ölçekler için çoklu antiscalant program geliştirmede daha fazla esneklik ve daha iyi performans sağlar.

Fosfino Karboksilik Asit (PCA), aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı ürünün faydalarını sağlayan çok fonksiyonlu bir üründür:

=> Tek bir üründe mükemmel kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, silikat ve demir oksit dağılımı.
=> Metakrilatlar, akrilatlar ve kopolimerlerden daha iyi tortu kontrolü.
=> FDA, buharın gıda ile temas edebileceği uygulamalarda kullanılmak üzere kazan katkı maddeleri olarak onayladı (21 cfr 173.310).
=> Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı sistem koruması ve sistem temizliği için, endüstriler arasında geniş uygulama aralığı.

FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİTİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Formül: (C3H4O2.H3O2P.Na) n-
Görünüş: Renksiz ila açık sarı şeffaf sıvı
Koku: Hafif
Yoğunluk (20 ℃) ​​g / cm3: 1.20-1.28 Çözünürlük:
Fosfin Karboksilik Asit (PCA), Su ve Etilen Glikol'ün her oranda çözünür / karışabilir.
Ürün, Kostik Soda içerisinde (% 46) çözünür. Metanol ile seyreltilirse, bir yağış olabilir.
pH aralığı:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) pH sınırlamaları olmadan kullanılabilir. Çözünmeyen sodyum veya potasyum tuzları oluşturmaz. Ürün, hidrolitik olarak kararlıdır ve nihai pH'ından bağımsız olarak konsantre formülasyonlara dahil edilebilir.
Sıcaklık:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA), 200 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda kararlıdır.
Oksitleyici ajan:
Phosphino Carboxylic Acid (PCA) standart klor veya diğer oksitleyici biyositlerden etkilenmez
25 ° C'de Özgül ağırlık: 1.20 - 1.25
25 ° C'de viskozite: 500 - 2000 cps.

FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT UYGULAMALARI

1) Endüstriyel sirkülasyonlu su: antiscalant ve dispersan olarak.
2) Seramik endüstrisi: kalsiyum karbonat için dağıtıcı olarak.
3) Petrol Sahası Yeniden doldurma suyu sistemi: Özellikle baryum sülfat ve stronsiyum sülfat için ölçek inhibitörü olarak kullanılan ölçek ve korozyon önleyicidir.
4) RO sistemi: antiscalant ve dispersan olarak.

FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİTİN DEPOLANMASI

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde, yangın tehlikesinin akut olabileceği herhangi bir yerden uzak saklayın. Dışarıda veya ayrı depolama ortamı tercih edilir.

FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİTÜN BERTARAF YÖNTEMLERİ

Vermikulit veya kuru kumu emer ve lisanslı tehlikeli atık toplama noktasına atın.
Sıvı materyal yakılmalıdır. Kum veya toprağa absorbe edilen materyal, yerel yönetmeliklere uygun olarak katı atık olarak atılmalıdır. Boş ambalaj, ürün kalıntıları içerebilir ve elden çıkarılmadan önce dikkate alınmalıdır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.