1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AZODİKARBONAMİT AC-5 (AZODICARBONAMIDE AC-5)


 azodikarbonamit ac-5 (azodıcarbonamıde ac-5 )

 Cas Number:123-77-3

EC Number:204-650-8


SYNONMYS:Carbamoyliminourea; Azodicarboxamide; Azobisformamide; C,C`-Azodi(formamide); Diazenedicarboxamide; 1,1-azobisformamide; azodicarbonamide; Azodicarbonamide Azodicarboxamide; Diazenedicarboxamide; Azobisformamide; Azodiformamide; Azodicarbamide; Azodicarboamide; Azobiscarbonamide; Azobiscarboxamide; Celogen AZ;1,1`-Azodiformamide; Porofor ChKhZ 21; Genitron AC; Yunihomu AZ; Genitron EPC; 1,1`-Azobiscarbamide; Celosen AZ; Unifoam AZ; Uniform AZ; Lucel ADA; Porofor ADC/R; Genitron AC 2; Genitron AC 4; Ficel EP-A; Pinhole ACR 3; AK 2; Porofor DhKhZ 21; ABFA; ; Kempore 125; Nitropore;Porofor 505; Azodicarboxylic acid diamide;Porofor ChKhZ 21R; AZ 130;Celogen AZ 199; Kempore R 125; ChKhz 21; ChKhZ 21r; C,C`-Azodi(formamide); 123-77-3; Poramid K 1; AZH 25; 1,1`-Azobisformamide;Kempore 60/40; delta(1,1`)-Biurea;NCI-C55981; Formamide, 1,1`-azobis- Porofor-lk 1074 (bayer); CCRIS 842; UNII-56Z28B9C8O; 1,1-Azobisformamide; (E)-carbamoyliminourea; HSDB 1097; 1,1`-AZOBIS(FORMAMIDE); EINECS 204-650-8; NSC 41038; UN3242;  1,1`-Azobis[formamide]<; Diazene-1,2-dicarboxamide; NSC 674447; AI3-52516; 56Z28B9C8O; NSC-674447; 1,2-Diazenedicarboxamide; (E)-diazene-1,2-dicarboxamide; Azoplastone; Vinyfor; Azocel; Evipor; C2H4N4O2; NSC674447; Azoform A; Paramid K1; Azobis CA 51C; AC1NUWQQ; Azobis CA 110B; 1,1;-Azobisformamide;Formamide,1`-azobis-;Azodicarboxamide, 97%; LN: ZVNUNVZY; .delta.1,1`-Biurea; (E)-(carbamoylimino)urea; AZM 2S; EC 204-650-8; .delta.(1,1`)-Biurea; Azodicarboxamide, 99%, FCC; CHEMBL28517; E927a; (1E)-1-aminocarbonyliminourea MolPort-003-926-001; 97707-96-5; EBD38081; NSC41038; LS-683; NSC-41038; AKOS006223494; RP19213; NCGC00091844-01; NCGC00091844-02; NCGC00091844-03; CC-24232; SC-80021; A0567; AM20080172; ST24030304; Azodicarbonamide [UN3242] [Flammable solid]; Azodicarboxamide, analytical reference material; Azodicarbonamide [UN3242] [Flammable solid]; A805148;
I05-0584; J-519624; 1006730-14-8; 131715-26-9; 183256-78-2; 218433-14-8; 221272-72-6; 380228-24-0; 52737-71-0; 62494-61-5;62494-62-6;62494-85-3; 65098-86-4;65098-87-5; 72514-45-5; 73247-42-4; 73905-77-8; 81774-20-1; 882523-85-5; 89073-35-8; Azobisformamide; 1,1`- azobis(formamide); 1,1`- azobiscarbamide; azobiscarbonamide; azobiscarboxamide; C,C`- azodi(formamide); azodicarbonamide; azodicarboxylic acid diamide; delta(1,1`)-biurea celosen AZ; (E)- diazene-1,2-dicarboxamide; diazenedicarboxamide; genitron AC; kempore; nitropore; azodi ; azodi karbonamit; azodi karbonit ; azodikarbonit; azodı karbonamıt; azodıkarbonatmıt ;

 

Özellikleri

 

Kimyasal formül
C2H4N4O2
Molar kütle 116.08 g · mol - 1
Görünüm Sarı turuncu / kırmızı kristal toz
Erime noktası 225 ° C (437 ° F; 498 K) (bozunur)

 

Azodikarbonamid veya azo (bis) formamid, C2H4O2N4 moleküler formülü ile kimyasal bir bileşiktir.Turuncu-kırmızı, kokusuz, kristalin bir tozdur.

Sentez

Bu idealize edilmiş denklemde tarif edildiği gibi hidroazodikarbonamid oluşturmak için üre ile hidrazin ile iki aşamada hazırlanır:

 

2 OC (NH2) 2 + N2H4 › H2NC (O) -N (H) -N (H) -C (O) NH2 + 2 NH3
Elde edilen hidrazin türevinin klor veya kromik asit ile oksidasyonu azodikarbonamidi verir:

 

H2NC (O) -N (H) -N (H) -C (O) NH2 + Cl2 › H2NC (O) -N = N-C (O) NH2 + 2 HCI

 

Uygulamalar
Üfleme maddesi
Azodikarbonamidin başlıca kullanımı, bir üfleme maddesi olarak köpüklü plastiklerin üretiminde bulunmaktadır. Azodikarbonamidin termal ayrışması, 
köpüklü bir eşyanın oluşturulması için polimerin içinde kabarcıklar halinde tutulan azot, karbon monoksit, karbon dioksit ve amonyak gazlarının oluşmasıyla sonuçlanır.

 

 

Azodikarbonamid plastik, sentetik deri ve diğer endüstrilerde kullanılır ve saf veya modifiye edilebilir. Modifikasyon reaksiyon sıcaklıklarını etkiler. Saf 
azodikarbonamid genellikle 200 ° C civarında reaksiyona girer. Plastik, deri ve diğer endüstrilerde, modifiye azodikarbonamid (ortalama bozunma sıcaklığı 170 ° C), 
reaksiyonu hızlandıran veya daha düşük sıcaklıklarda reaksiyona giren katkı maddeleri içerir.

 

 

Bir üfleme ajanı olarak azodikarbonamidin kullanımının bir örneği, yüksek sıcaklıkta gazın parçalanması üzerine kabarcıklar oluşturduğu vinil (PVC) ve EVA-PE köpüklerin
imalatında bulunur. Vinil köpük yaylıdır ve pürüzsüz yüzeylerde kaymaz. Halı altlığı ve paspaslar için faydalıdır. Vinil köpüğünden yapılmış ticari yoga paspasları 
1980`lerden beri mevcuttur; İlk paspaslar halı altından kesildi.

 

 

Gıda katkı maddesi
Bir gıda katkı maddesi olarak, azodikarbonamit, bir un ağartma maddesi ve bir hamur düzenleyici olarak kullanılır. Bir oksitleyici ajan olarak nemli un 
ile reaksiyona girer. Ana reaksiyon ürünü, pişirme sırasında stabil olan üre türevi olan biureadır. İkincil reaksiyon ürünleri, semikarbazid ve etil karbamattır.E 
numarası E927 ile bilinir. ABD fast food endüstrisindeki birçok restoran, olumsuz tanıtıma cevaben katkıyı kaldırdı.

 

 


Güvenlik ve düzenleme
1999 tarihli bir raporda, Dünya Sağlık Örgütü, "solunum sorunları, alerjiler ve astım" olarak üretildiği veya işlendiği işyerlerinde azodikarbonamide bağlanmıştır. 
Mevcut veriler bu meslek ortamları ile sınırlıdır. Genel halkın azodikarbonamide maruz kalması, eldeki veri eksikliğinden dolayı düşünülemez. DSÖ sonucu, "Risk 
seviyesi belirsizdir, dolayısıyla maruziyet seviyeleri mümkün olduğunca azaltılmalıdır".

 

 

Bazı yargı bölgelerinde, bir un ağartma maddesi olarak azodikarbonamidin kullanımı aşamalı hale getirilmiştir. Örneğin, artık Avustralya ve Avrupa Birliği`nde 
gıda katkı maddesi olarak kullanılmaya yetkili değildir. [8] [9] Plastık olarak azodikarbonamid, Avrupa Birliği`nde Ağustos 2005`ten beri plastik eşyaların üretimi 
için yasaklanmıştır. İngiltere`de, Sağlık ve Güvenlik İdaresi işyeri ayarlarında bir solunum duyarlaştırıcının (astım olası bir nedeni) olarak azodikarbonamid 
Tanımlanmış ve bunun kaplar "Teneffüs edilmesi halinde hassasiyete neden olabilir." İle etiketlenmiş olması gerektiğini ABD`de belirlemiştir, azodikarbonamid güvenli 
(GRAS) statüsü olan ve 45 ppm`ye ayarlanmış bir statüye sahiptir. 2014 yılında, azodikarbonamidin çift kullanımından rahatsız olan halkın ortasında, sandviç 
franchise Subway ve hamburger franchise Wendy`s daha uzun olmayacaklarını açıkladı azodikarbonamid "zayıf bir şekilde test edilmiştir" ve gıdalarda kullanılmasına
izin verilen azodikarbonamidin miktarını azaltmayı savunmaktadır.

 

 


Azodikarbonamid, ortam sıcaklıklarında sarı turuncu kristalin bir tortu olan sentetik bir kimyasaldır. Suda az çözünür.

 

 

İNSAN MARUZİYETİ: İnsanlarda yapılan çalışmalar, bu kimyasalın astımı ve cildin hassaslaşmasını sağlama becerisine odaklanmıştır. Azodikarbonamidin insanlarda astımı
tetikleyebileceğine dair kanıtlar, semptomatik bireyler ile yapılan bronşial meydan okuma çalışmalarından ve bu kimyasalın üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde 
çalışanların sağlık değerlendirmelerinden kaynaklanmıştır. Bu kimyasalın bir insan astımı olduğu ve hassas olmayan bir kişide astımı tetiklemek için gerekli olan 
konsantrasyonların veya duyarlı bir kişide bir cevabın kışkırttığı temeline dayanılarak bilinmemektedir, mevcut mesleki maruziyet altında insan sağlığı için bir risk 
olduğu sonucuna varılmıştır. koşullar. Genel halkın bu kimyasal maddeye maruz kalması, veri eksikliği nedeniyle değerlendirilemedi.

 

 

HAYVAN ÇALIŞMALARI: Azodikarbonamid üzerindeki toksikokinetik veriler sınırlıdır, ancak kimyasal madde kemirgenlerin inhalasyon ve oral yollarından iyi emilmektedir. 
Maddenin önemli miktarları gastrointestinal sistemden emilmemekte ve dışkıda geçmektedir. Bileşik, tanımlanan tek parçalayıcı ürün olan biurea (hidrazokarbonamid) `e 
kolayca dönüştürülür ve sistemik maruziyetin esas olarak ana bileşikten ziyade bu türevi olması muhtemeldir. Bu bileşiğin ve hidrazokarbonamidin giderilmesi, baskın 
olarak idrar yoluyla meydana gelir ve hidrazokarbonamidin çok az sistemik tutulması vardır. Azodikarbonamid, düşük akut toksisiteye sahiptir ve deney hayvanlarında 
cilt, göz veya solunum yolu tahrişine neden olmaz. Kötü bir şekilde yürütülen bir cilt duyarlılığı çalışmasının sonuçları negatifti ve bir çalışmada kobaylarda 
astmatik tipte bir yanıt olduğuna dair bir kanıt yoktu. Tekrarlanan oral maruziyet, çeşitli türlerde renal tübüllerde, döküm ve kristal çökeltiler ile piyelonefritin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu etkileri indüklemek için gereken doz seviyeleri yüksekti. Bu bileşiğin bakteri sistemlerinde bir mutajen olduğu bulunmuştur, bu 
etkinin in vivo olarak ifade edileceğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Azodikarboksamidin karsinojenisitesi ve üreme toksisitesi ayrıntılı olarak incelenmemiştir,
ancak hayvanların yıkım ürünü hidrazokarbonamid ile muamele edildiği ilk çalışmalarda tümörjenik veya antifertilite etkisi görülmemiştir. Gelişimsel toksisite 
araştırılmamıştır. Balık ve su piresi için gözlemlenen etki konsantrasyonları (NOEC`ler) bildirilmemiştir.

 

 


Çevresel Kader / Maruziyet Özeti
1,1`-Azo-bis (formamid) `nin üretimi ve plastikler ve kauçuklar için bir üfleme maddesi olarak kullanılması, çeşitli atık akımları yoluyla çevreye salınmasına neden 
olabilir. Havaya bırakıldığında, 20 ° C`de 1.9X10-10 mm Hg`lik bir buhar basıncı, 1.1`-azobisin (formamid), sadece atmosfer atmosferinde partikül fazında mevcut 
olacağını gösterir. Partikül faz 1,1`-azo-bis (formamid) atmosferden ıslak ve kuru çökeltme ile uzaklaştırılacaktır. Toprağa bırakılırsa, 1,1`-azo-bis (formamid) 
`in tahmin edilen bir Koc`a göre çok yüksek hareketliliğe sahip olması beklenir. Nemli toprak yüzeylerinden Volatilizasyonun tahmini bir Henry`ye dayanan önemli bir 
kader süreci olması beklenmez. 8.2X10-13 atm-cu m / mol yasası sabit. Suya salınırsa, 1,1`-azobis (formamid) tahmin edilen Koç`a göre askıda katı madde ve tortuya
adsorbe olması beklenmez. Su yüzeylerinden buharlaşmanın bu bileşiğin tahmini Henry Yasası sabitine dayanan önemli bir kader süreci olması beklenmemektedir.
3 tahmini BCF, suda yaşayan organizmalarda biyokonsantrasyon potansiyelinin düşük olduğunu göstermektedir. Hidrolizin, çevresel koşullar altında hidrolize olan 
fonksiyonel gruplardan yoksun olması nedeniyle, önemli bir çevresel kader süreci olması beklenmemektedir. 1,1`-azo-bis (formamid) `ye mesleki maruziyet, 1,1`-azo-bis
(formamid) üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşikle dermal temasla ortaya çıkabilir. Genel popülasyon 1,1`-azo-bis (formamid) ile 1,1`-azo-bis
(formamid) `e maruz bırakılarak 1,1`-azo-bis (formamid) içeren plastik ürünlerle ve bir polimer katkı maddesi olarak kullanımının bir sonucu olarak yutularak maruz 
kalabilir. gıda ambalajında. (SRC)

 

 

Azodikarbonamid: Nedir ve neden benim yemeğimde?
Azodikarbonamid "yoga matı" kimyasal olarak bilinir. Ama, gerçekten ne var? Bir ağartıcı ve iyileştirici madde olarak unu ekleyen kimyasal bir bileşiktir. 
Ayrıca bazı plastik ürünler (yoga paspasları gibi) üretiminde köpüren bir madde olarak kullanılır.

 

 

Fast food zinciri, Metro, ekmeği ekmek içinde kullanmayı bıraktığı zaman son zamanlarda manşetlere yöneldi. Bu hareket, başarılı bir çevrimiçi kampanya ve dilekçe 
sonrasında geldi.

 

 

Açıklama
Azodikarbonamid kristalin bir tozdur. Rengi turuncu kırmızıdır. Bu kokusuzdur. Tam kimyasal formül C2H4O2N4`tür.

 

 


Ortak Kullanımlar
Azodikarbonamid, unu beyazlatmak ve geliştirmek için kullanılır. Avrupa`da yasaklanmış ancak Kanada`da izin verilmiştir ve ABD`de taze öğütülmüş un, sarımsı bir renge sahiptir. Birkaç ay saklandığında, un okside olur. Beyazlaşır ve pişirme özellikleri gelişir. Ne yazık ki, bu süreç yavaş ve sonuçlar tutarsız. Yaşlanma unu sanayi üreticileri için maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Azodikarbonamid oksidasyon sürecini hızlandırmak için kullanılır. Bu, şirketlerin daha tutarlı bir ürün üretmesini ve unun daha erken pazarlanmasını sağlar. Diğer ağartıcı maddeler şunlardır:

 

 

Aseton Peroksit,
Kalsiyum Peroksit
Azot Dioksit ve
Klor Dioksit
diğer kullanımlar
Bazı plastik ürünler üretiminde köpürme maddesi olarak kullanılır. Yoga paspaslarında kullanım çok tanıtıldı.

 

 

Cam kavanozlarda conta oluşturan kauçukta da kullanılır. Bu durumda, kavanozlarda depolanan yiyeceğin parçalanıp kontamine olabileceği endişesi vardı.
Dünya Sağlık Örgütü olası sağlık sorunları ile ilgili verileri çağırdı. Özellikle bebek maması konusunda endişeli. Çünkü bebekler yiyeceklerinin çoğunu kavanozlardan
alıyorlar.

 

 

Sağlık Sorunları / Yan Etkiler
Gerçekten azodikarbonamidin kendisinin neden olduğu bilinen herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Asıl kaygılar yan ürünler semicarbazide ve üretan ile ilgilidir. 
Azodikarbonamid pişirme işlemi sırasında bozulur. Bu kimyasalların ikisi de potansiyel olarak kansere neden olmakta, ancak veriler sınırlıdır.

 

Yine de, Sağlık Kanada, yemenin güvenli olduğu konusunda ısrar eden bir bildiri yayınladı.

 

Kanada`da azodikarbonamid onaylanmış bir gıda katkı maddesidir. Ekmek, un ve tam buğday unu, ağartma veya hamur hazırlama maddesi olarak, milyonda 45 parça (ppm) 
azami düzeyde kullanımda izin verilir. Gıda katkı maddesi azodikarbonamidin izin verilen kullanım koşulları, Sağlık Kanada`ın İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri 
Listesinde belirtilmiştir.

 

 

Kanada`da kullanım için onaylanmış tüm gıda katkı maddelerinde olduğu gibi, azodikarbonamid onaylanmadan önce kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesine tabi tutulmuştur.
Sağlık Kanada`nın değerlendirmesi, bilimsel kanıtların, Azodikarbonamidin kullanımında, Gıda ve İlaç Yönetmeliği`nde izin verilen seviyelerde güvenliği desteklediğini
belirledi. Ayrıca, pişirme sırasında azodikarbonamidin parçalanmasından meydana gelebilecek çok düşük seviyelerde semikarbazidin bir sağlık riski oluşturduğu
düşünülmeyecektir.

 

Şu anda, Sağlık Kanada, azodikarbonamidin onaylanmış gıda katkı maddelerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmemektedir.

 

Azodikarbonamid nedir?
Azodikarbonamid, C2H4O2N4 moleküler formülü ile kimyasal bir bileşiktir. Turuncu ila kırmızı, kokusuz, kristalin bir tozdur. Bir gıda katkı maddesi olarak E927 
numaralı E tarafından bilinir.

 

 

Azodikarbonamid bir gıda katkı maddesi, bir un ağartma maddesi ve iyileştirici madde olarak kullanılır. Bir oksitleyici ajan olarak nemli un ile reaksiyona girer. 
Vikipedi, ana reaksiyon ürününün, pişirme sırasında stabil olan üre türevi olan biurea olduğunu anlatır. İkincil reaksiyon ürünleri, semikarbazid ve etil karbamattır.

 

 


Azodikarbonamidin başlıca kullanımı, bir katkı maddesi olarak köpüklü plastiklerin üretiminde bulunmaktadır. Azodikarbonamidin termal bozunması, köpüklü bir eşyanın 
oluşturulması için polimerler içinde kabarcıklar halinde tutulan azot, karbon monoksit, karbon dioksit ve amonyak gazlarının evrimi ile sonuçlanır. Plastiklerde, 
sentetik deride ve diğer kullanımlarda kullanılan azodikarbonamid, saf veya modifiye edilebilir. Bu önemlidir çünkü modifikasyon reaksiyon sıcaklıklarını etkiler. 
Saf azodikarbonamid genellikle 200 ° C civarında reaksiyona girer. Plastik, deri ve diğer endüstrilerde, modifiye azodikarbonamid (ortalama dekompozisyon sıcaklığı 
170 derece C), reaksiyonu hızlandıran veya daha düşük sıcaklıklarda reaksiyona giren katkı maddeleri içerir. Plastiklerle şişirici bir madde olarak Azodikarbonamid, 
Avrupa`ya Ağustos 2005`ten beri gıda ile doğrudan temas halinde olması gereken plastik ürünlerin üretimi için yasaklanmıştır.

 

 


1. Azodikarbonamid bir Endüstriyel Kimyasaldır

 

 

Azodikarbonamidin birincil işlevi, işlem sırasında parçalandığı şekilde ortalanır - şeyleri "köpüklü" yapan küçük kabarcıklar oluşturur. Test prosedürlerinde bir 
yerde bilim adamları, unun beyazlatıldığını ve bir oksitleyici ajan olarak hareket ettiğini keşfettiler. Fırıncılar ya da daha doğrusu "gıda bilimcileri" kısa sürede 
ekmeğin standart bir eklenmesi gerektiği sonucuna vardı.

 

 

2. Azodikarbonamid, Glutenin Tahriş Edilebilirliğini Artırır
Gluten, bir dizi mide-bağırsak, immünolojik ve nörolojik hastalığa bağlanmıştır. Eğer bir adım daha ileri götürürseniz, gluten hoşgörüsüz bedenleri glütenize eder, 
çünkü bu iki protein, glütenin ve gliadin içerir, ki bu da vücudun işleyişini sağlar. Ekmek hamuru azodikarbonamid ile işlendiğinde, glüteni parçalayabilir ve 
glutenin ve gliadini daha kolay kullanılabilir hale getirebilir.

 

 

3. Azodikarbonamid Solunum Sorunlarına Neden Olabilir
Araştırma azodikarbonamide maruz kalma ile astım başlangıcı arasında doğrudan bir bağlantı kurmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) takip raporuna göre, azodikarbonamide
düzenli mesleki maruziyet astıma ve alerjilere yol açabilir. WHO raporu, astım ve diğer solunum yolu komplikasyonları olan kişilerin sadece üç ay içinde maruz 
kalınan semptomları olanların çoğunu not etmektedir.

 

 

4. Azodikarbonamid bir Cilt Tahrişatçısıdır
WHO raporu ayrıca azodikarbonamide tekrarlayan dermatite neden olan fiziksel maruziyete dikkat çekti. Neyse ki, acı çekenler için, maruz kalmanın ortadan kaldırılması,
dermatit belirtilerinin ortadan kalkmasına neden oldu. Bu iyi haber olsa da, bu sonuçlar endüstriyel kimyasalların otoimmün yanıtı ne kadar hızlı başlatabildiğini 
göstermektedir. Ne yazık ki, cilt tahrişi endişelerin en az olduğu gibi görünüyor...

 

 

5. Azodikarbonamid Bağışıklık Sistemini Bozar
2001 yılında laboratuar testleri azodikarbonamide doğrudan maruz kalmanın insan bağışıklık hücresi oluşumunu ve işlevini inhibe ettiğini bulmuştur. Her ne kadar 
"doğrudan maruziyet" ortak bir problemden daha az olsa da, daha büyük sorun, azodikarbonamid ısındığında, bir ekmek muhteviyatı olduğu zaman olur...

 

 

6. Azodikarbonamid Isıtıldığında Zehirli By-Ürünler Yaratır
Azodikarbonamid ekmek hamurunu işlemek için kullanılırken, pişirildiğinde, ısı parçalanmasına neden olur. İki yan ürün ortaya çıkabilir: semikarbazid ve etil 
karbamat. Semikarbazid, özellikle kanserojen olan hidrazinler olarak bilinen bir kimyasallar ailesine aittir. Hayvan modellerini kullanan 2003 tarihli bir çalışma, 
DNA`ya serbest radikal hasara neden olduğunu bulmuştur. Diğer çalışmalar, semikarbazidin insan bağışıklık hücrelerine ve hayvanların DNA`sına zarar verdiğini 
bulmuştur.

 

 

Korkunç ikizinin diğer yarısı daha iyi değil. Ulusal Sağlık Enstitüsü Tehlikeli Maddeler Veri Bankası, etil karbamatın hayvanlara karsinojen olduğunu belirtir; 
Aslında bu 200`den fazla çalışma ile desteklenmektedir. 17 yıl önce yapılan araştırmalar, azodikarbonamidin ekmeğe ilave edilmesinin etil karbamat seviyelerini
arttırdığını doğruladı. Korkunç gerçek şu ki endüstri neredeyse yirmi yıldan beri bu zehirli çöp olduğunu ve bize yine de beslediğini biliyor.

 

 

7. Hormon Fonksiyonuna Zararlı
Semikarbazide maruz kalma, başka bir sağlık riski oluşturabilir. Hayvan çalışmaları, hormon fonksiyonu ve tiroid, timus, dalak, testis, yumurtalık ve rahim dahil 
hormon düzenleyici organlar üzerinde toksik bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Tüm endokrin bozucu bileşiklerde olduğu gibi, bu şey zehirdir!

 

 

8. Avrupa ve Avustralya Yasakladı
ABD`li yetkililer, çoğu fırınlanmış üründe bulunan azodikarbonamidin miktarının ciddi bir sağlık tehdidi olmadığını iddia etmeye devam ederken, Avrupalı ??ve 
Avustralyalı yetkililer ekmek kullanımını yasakladı. Bebek maması kavanozları başka bir maruz kalma kaynağıydı ve yetkililer, bebekler için "güvenli seviyeler" ile 
ilgili cevapsız kalıyorlardı. Sonuç olarak, Avrupalı ??yetkililer cam kavanozların sızdırmazlığında kullanılmasına izin vermedi.

 

 


Azodikarbonamid (ADA) nedir?
Azodikarbonamid, tahıl ununda beyazlatma maddesi olarak kullanılan ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan ekmek hamurunun hamur haline getirici olarak kullanılan kimyasal bir maddedir.1 Molekül formülü C2H4O2N4 olan bir bileşiktir. ADA sarı ila turuncu kırmızı, kokusuz, kristal tozdur.

 

 

Menşei
Azodikarbonamid, Wallace ve Tiernan, Inc. tarafından bir un olgunlaştırma maddesi olarak tanıtıldı ve 1962`de kullanılması onaylandı.

 

 

fonksiyon
Ağartma maddesi: undaki karton ile reaksiyona girerek ekmeği beyazlaştırır.

 

 

Hamur Saç Kremi: ADA, oksidasyon yoluyla unu olgunlaştırır. Hamurlara karıştırıldığında, sülfhidril (SH) gruplarını okside etmiş ve Şekil 2.3`te gösterilen iyileştirici
bir etki uygulamıştır. Ana reaksiyon ürünleri, pişirme sırasında kararlı olan üre türevi olan biureadır.

 

 

ADA ile işleme tabi tutulmuş unlar, klor dioksit ile işlenmiş unlardan daha kuru ve daha yapışkan hamurlar üretir. Bu kurutulmuş hamurlar daha yüksek emilimi 
tolere edebilir, daha iyi gaz tutma özelliklerini gösterebilir ve işleme özelliklerinde üstündür. ADA ile işleme tabi tutulmuş undan yapılan ekmek, artan ekmek 
hacmi ve geliştirilmiş tane dokusu ve dış görünüşüyle ??karakterizedir. Azodikarbonamid, undaki sersemliğin başlangıcını hızlandırmaz. Doğal veya zenginleştirme 
vitaminleri azodikarbonamidden etkilenmez.

 

 

Reklam prodüksiyonu
Azodikarbonamid, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında dihidrazin sülfat ve üre reaksiyona sokularak üretilir. Elde edilen ürün sodyum klorat ile birleştirildi ve oksitlendi, daha sonra santrifüje tabi tutuldu. Azodikarbonamit elde edilen bulamaçtan ekstrakte edilir, yıkanır ve süzülür. Saf azodikarbonamid tozu elde edilir ve daha sonra ince toz parçacıklarına mikronize edilir.

 

 

Uygulama
Azodikarbonamid kuru unta reaksiyona girmez, ancak hamur yapma sürecinde tepki gösterir. Hamurda karıştırıldığında, sülfhidril (SH) gruplarını oksitler ve
iyileştirici bir etki yapar.3 (3) Hamurun 2.5 dakika karıştırılması sırasında oksidasyon hızlı ve neredeyse tamamlanır. Daha fazla karıştırma veya uzun süreli 
dinlenme, -SH içeriğinde önemli ve ek bir azalma sağlayabilir. Daha hızlı olgunlaşan ajanın gerekli olduğu yerlerde ADA kullanılır. Tedavi seviyeleri 2 ila 45 ppm 
arasındadır. Azodikarbonamidin olgunlaşmayı başarması için gerekli olan miktar, unun derecesine göre değişir. 5 Daha organik bir ürün oluşturmaya çalışıyorsanız, ADA 
için doğal bir alternatif bulmak en iyisidir.

 

 

Azodikarboksilik asidin diamidi olan azodikarbonamid, turuncu-kırmızı kristal bir katıdır. Yüksek sıcaklık ve basınç altında hidrazin sülfat ve üre arasındaki 
yoğunlaşma reaksiyonu ile endüstriyel olarak yapılır, ardından NaOCI ile oksitlenir.

 

 

Azodikarbonamidin çeşitli ticari kullanımları vardır: Kauçukların köpürtülmesi için bir şişirme maddesi, tahıl unlarında bir ağartma maddesi (oksitleyici) ve ekmek 
pişirmek için bir hamur düzenleyicidir.

 

 

Amerika Birleşik Devletleri`nde azodikarbonamid, gıda kullanımı için GRAS (genellikle güvenli olarak kabul edilir) statüsüne sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü de güvenli
olduğunu söylüyor. Ancak Avrupa ülkeleri ve Avustralya, gıda ürünlerinde kullanımını yasakladı ve bazı Avrupa ülkeleri, gıda ile temas eden plastiklerin yapılması 
için yasa dışı ilan etti. Bazı çalışmalar, bu ürünü veya yan ürünlerini tüketmenin solunum problemlerine yol açabileceğini düşündürmektedir.

 

 


Azodikarbonamit ("az-oh-boya-araba-BON-uh-mide") ve taze pişmiş ekmek ürünlerinde kullanımı hakkında duymuş olabilirsiniz. İşte ekmekte azodikarbonamid hakkında
gerçekten bilmeniz gerekenler.

 

 

Azodikarbonamit, un ve ekmek hamurunda kullanılan, daha yüksek somun hacmi, daha ince tanecik, yumuşak doku ve üstün hamur işleme özellikleri ile sonuçlanan onaylanmış
bir içeriktir. Birçok elverişli restorandan keyif aldığımız birçok ekmek ürünü, tutarlılığı, lezzeti ve dokuyu sağlamak için azodikarbonamid veya başka bir ajan 
içerir.

 

 

ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) göre - gıda artığımızdaki bileşenlerin güvenliğini denetleyen ABD düzenleyici organı - azodikarbonamid, aşağıdaki gibi milyonda
45 parçaya kadar (ppm) güvenli bir şekilde kullanılabilir:

 

Yaşlanma ve ağartma maddesi

 

Bir hamur kremi
FDA şunları söylüyor: "Azodikarbonamid, tahıl unu ve ekmek yapımında belirli kullanımlar için bir gıda katkı maddesi olarak ABD`de onaylandı. FDA`nın gıda 
tedarikinin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının bir parçası olarak, ajans geniş bir bilim dalı kullanıyor. Gıda katkı maddelerinin güvenliğini 
değerlendirmek için temel süreç FDA yönetmelikleri kapsamında, gıda katkı maddelerinin güvenliği, bir katkı maddesinin kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında,
hiçbir zarar vermeyeceğinin makul bir kesinlik taşıdığı anlamına gelir.Yaratıcı, gıda katkı maddelerinin güvenliğini izler. Azodikarbonamid ve güvenlik endişeleri 
ortaya çıkarsa uygun önlemleri almaya hazırdır. "

 

Şu anda kullanıldığı şekliyle azodikarbonamidin bir halk sağlığı veya güvenliği meselesi olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

 


Avantajları
Plastik, kauçuk vb. Gibi üstün dispersiyon
Plastik ve kauçuk işleme için uygun ayrışma sıcaklıkları
Ayrışma ısısını ve hızını kontrol etme yeteneği
Büyük gaz hacmi (220-245ml / g)
Bozulmadan düşük miktarda kirlenme
Zamanla düşük bozulma; mükemmel depolama kararlılığı

 

 

Uygulamalar
Enerji emilimi, elastik fonksiyonellik (yastıklama)
Ses emilimi, otomotiv iç mekanları
Mekanik işlevsellik (esneklik, esneklik)
Hafif uygulamalar
Dekoratif (duvar kağıdı, deri)
Termal (ısı yalıtımı)

 

 


Azodikarbonamid, köpürtülmüş plastiklerin üretiminde genellikle bir üfleme maddesi olarak kullanılan bir kimyasaldır. Hamurun esnekliğini güçlendirmek ve güçlendirmek 
için bir gıda katkı maddesi olarak da kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü, azodikarbonamidin esas endişesinin, çalışma ortamında mesleki astım gelişme riski ile ilişki
li olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte, böyle bir sağlık etkisi azodikarbonamid ile ekmek tüketiminden gözlenmemiştir. Codex Alimentarius Komisyonu ve bir dizi
ülke (örneğin ABD, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore) unlarda azodikarbonamidin kullanımı için standartlar belirlemiştir.

 

 

Tüccarlar, istenen teknolojik etkiyi elde etmek ve gıda ürünlerini doğru bir şekilde etiketlemek için İyi Üretim Uygulamalarına uygun olarak gıda katkı maddelerini 
kullanmaları tavsiye edilir.

 

 


Azodikarbonamid, köpüklü plastiklerin yaratılmasında daha yaygın olarak kullanılan, yoga matları, ayakkabı tabanları, paspaslar ve pencere contaları gibi sarı bir portakal rengi tozdur.

 

 

FDA, gıda şirketlerine azotikarbonamidi bir un ağartma maddesi ve hamur haline getirici olarak herhangi bir gıda ürününde GRAS veya "Genel Olarak Güvenli Olarak Kabul Edilmiş" statüsü vererek kullanmalarına izin verir.
Ancak FDA, azodikarbonamidi bir bileşen olarak kullanan şirketleri bile takip etmiyor. Bilgi eksikliği, FDA`nın EAFUS ya da "ABD`de Gıdaya Eklenen Her Şey" veritabanın

 

da bu bileşenle ilgili bir toksisite bilgisini güncellememesini veya içermemesini sağlamıştır.

 

2001 yılında bir Chicago otoyolunda azodikarbonamid taşıyan bir kamyon çarptığında, şehir yetkililerinin en yüksek tehlikeli madde uyarısı vermesini ve yarım mil 
yarıçapı içinde insanları tahliye etmesini sağladı! Olay yerindeki insanların çoğu, gözler ve cilt tahrişleri sonucu yanıyordu.

 

 

U.K., inhale edildiğinde astımın potansiyel bir nedeni olarak azodikarbonamidi tanımıştır ve gıda boyası alerjilerine ve gıdalardaki diğer yaygın alerjilere 
duyarlılığı olan kişilerde kullanılmasını tavsiye eder, çünkü semptomları şiddetlendirebilir.

 

 


Azodikarbonamid ekmek, un ve kepekli unlarda yaygın olarak kullanılan, yasal bir gıda maddesidir. Yaşam boyu tüketim için kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve 
Sağlık Kanada tarafından milyonda 45 parça maksimum seviyede onaylanmıştır.

 

 

Isıtıldığında azodikarbonamid ile işlenmiş un, semikarbazid oluşturabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler, her iki maddenin de izin verilen düzeylerde
sağlık riski oluşturmadığını göstermektedir.

 

Kanada`da satılan ekmek ürünleri - perakende satış mağazaları, yiyecek servis sağlayıcılar ve restoranlar - bu sınırlara uygun olmalıdır. CRFA ve restoran endüstrisi, Kanada Sağlık Güvenliği Bürosu`ndan azodikarbonamid konusunda teknik rehberlik ve uzmanlığa dayanmaktadır.

 

Son zamanlardaki medyanın dikkati azodikarbonamidi gündeme getirdi. Kendi değerlendirmesine göre, Sağlık Kanada`nın bu onaylanmış gıda katkı maddesinin kullanımını 
değiştirmek için bir planı yoktur.

 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) azodikarbonamid üzerinde çalışmış ve ayrıca astım ve diğer alerjik reaksiyonlara bağlamıştır.
Azodikarbonamid işlem ısısıyla kısmen parçalandığında, zamanla tümörlere neden olabilen kanserojenlik gösteren eser miktarlarda semikarbazit oluşturur.

 

Eski günlerde ekmek bir ya da iki gün içinde bayatlanır ve 3 ile 4 arasında kalıp büyütmeye başlar. Ancak bugün, iki hafta ve hatta daha fazla yumuşak ve taze kalacak bir ekmek satın alabilirsiniz. Evde ekmek pişirmeyi dene ve ne kadar süreceğini gör.

Kalıcı yumuşak sonsuza kadar ekmek mucizesinin bir parçası, ekmek üretiminde seri üretimde önemli rol oynayan azodikarbonamid adındaki bir katkı maddesidir:

ağartma maddesi - undaki karton ile reaksiyona girerek ekmeği beyazlaştırır.

un mukavemetini artırır - bu, hamurun gazı tutma yeteneğini geliştirir ve ekmeği daha elastik hale getirir.

 


Azodikarbonamid turuncu, kokusuz bir tozdur. Fotoğraflarda ve elektronikte plastikte köpürme maddesi gibi gıda dışı uygulamalara sahiptir.

 

Güvenli mi?

Kimin istediğine bağlı.

 

Avrupa ve Avustralya, azodikarbonamidin kullanımını yasaklamaktadır çünkü astım ve diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir "solunum duyarlaştırıcısı" dır. 
Singapur`da, gıda ürünlerinde azodikarbonamidin kullanılması, uzun bir hapis cezasına yol açabilir.

 

 

Ve ABD`de? Azodikarbonamid, FDA tarafından GRAS (Genel olarak Güvenli olarak kabul edilir) olarak kabul edilir. "Güvenli" olmasına rağmen una sadece çok küçük
miktarlarda ilave edilebilir - milyonda 45 parça!

 

Kararlılık: Kolay alevlenir. Güçlü oksitleyici maddeler, güçlü asitler, güçlü bazlar, ağır metal tuzları ile uyumsuz.

Süpermarkette ne yapmalı?

 

Her ne kadar ekmek listesi için bir şeyler okumak Latince Kutsal Kitap okumaktan daha zor gibi görünse de, azodikarbonamid ve bu dört malzemeyi içermeyen% 100 
tam buğday ile başlayan kısa içerikli liste listeleri aramalısınız.

 

 


Açıklama

 

sarı-turuncu kristal bir katı olarak ortam sıcaklığında bulunan sentetik bir kimyasaldır. Azodikarbonamid esas olarak kauçuk ve plastik endüstrilerinde polivinil klorür, poliolefinler ve doğal / sentetik kauçuklar dahil olmak üzere çok çeşitli polimerlerin genişlemesinde bir üfleme maddesi olarak kullanılır. Azodikarbonamid aynı zamanda tahıl ununda yaşlanma ve ağartma maddesi gibi bir gıda katkı maddesi olarak ve ekmek pişirme işleminde bir hamur haline getirici olarak kullanılır.

Kullanımları

 

Azodikarboksamid, hamurun fiziksel özelliklerini ve pişirme performansını geliştirmek için buğday unu ekmeklerine ve hamuruna bir katkı maddesi olarak kullanılır.
Aynı zamanda buğday unu üretiminde oksitleyici / duking derişim maddelerinin seviyesini optimize etmek için kullanılır.

 

Plastikler için üfleme ve köpürtme maddesi olarak kullanır; tahıl ununda olgunlaşan ve ağartma maddesi olarak.

Genel Tanım

Bir sarı ila turuncu toz. Suda çözünmez ve yaygın çözücüler. Dimetil sülfoksit içinde çözünür. Zehirli.
Hava ve Su Reaksiyonları Kolay alevlenir. Suda çözünmez. Toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

 

Reaktivite Profili

Azodikarbonamid kolayca tutuşur ve hızla yanar. Kapalı örnekler, karbon monoksit ve nitrojen üreten termal ayrışma sırasında yüksek bir basınç
artışı gösterir. 122 ° F`ı aşan sıcaklıklara duyarlıdır. Işığa maruz kalmaya karşı hassas olabilir. İki hafta boyunca 140 ° F`ye kadar sıcaklıklarda saklandığında 
dökme olarak stabildir. Su süspansiyonunda hafif kararsızlık (ışıkta oda sıcaklığında iki haftalık bir süre boyunca 2 mg / mL`de% 1,3`lük bozulma gösterdi, ancak 
karanlıkta iki haftalık bir süre boyunca 41 ° F`de ayrışma yok. Sıcak su ile reaksiyona girer. Nitrojen, karbon monoksit ve amonyak verir [Hawley] Sıcak hidroklorik 
asitte bozunur Güçlü asitler ve bazlar ile ve metal bileşikleri ile uyumsuzdur.

 

Sağlık Tehlikesi

 

Solunum veya buhar, madde veya ayrışma ürünleri ile temas halinde ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir. Tahriş edici, toksik ve / veya 
aşındırıcı gazlar üretebilir. Yangın kontrolünden kaynaklanan akış kirliliğe neden olabilir.

 

 

Yangın Tehlikesi 
Kendiliğinden bozunma veya kendi kendine tutuşma, ısı, kimyasal reaksiyon, sürtünme veya çarpma ile tetiklenebilir. Isı, kıvılcım veya alevle 
ateşlenebilir. Bazıları ısıtıldığında veya bir yangına karıştığında patlayabilir. Şiddetli yanabilir. Ayrışma kendi kendine hızlandırabilir ve çok miktarda gaz 
üretebilir. Buhar veya toz hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

 

Azodikarbonamid (ADC), şişirici madde olarak köpürme ajanı olarak ve ayrıca pişirme işleminde gıda katkı maddesi olarak kullanılan kokusuz sarı, turuncu renkli
bir kimyasaldır. Azodikarbonamid (ADC), kauçukta birincil kullanımı ve bir flip flop veya yoga matı gibi bir plastik ürünü nedeniyle "yoga matı" kimyasal olarak da 
adlandırılır. Gıda sektöründe yıllarca kullanıldığı bu özelliği göz önünde bulundurarak yumuşaklık ve esneklik sağlar. Azodikarbonamid (ADC), ticari fırıncılar 
tarafından, bir beyazlatıcı ajan ve ekmek hamuru için krısratıcı olarak bolca uygulanır. Bu kristalin katı suda zayıf bir şekilde çözünür, fakat su sıcaklığı 
yükseldiğinde marjinal olarak çözünür hale gelir, termal olarak dengesiz özelliği yok eder ve bu nedenle pişirme sırasında, bir tanesi Semicarbazide (SEM) olan 
diğer kimyasalları oluşturmak üzere parçalanır. Azotikarbonamid (ADC), FDA`nın insanlarda tümör oluşum olasılığını artırabileceğini kontrol etmek için kapsamlı bir 
Semikarbazid (SEM) değerlendirmesi yapıldığında habere girmiştir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı Semicarbazide (SEM) aşırı kullanımının farelere karsinojen
ürettiğini iddia ediyor. Değerlendirmeden sonra FDA, bir gıda katkı maddesi olarak Azodikarbonamid (ADC) kullanımını önermektedir ancak FDA yönetmeliğinde belirtilen
seviyede ve ekmek üreticisi için Azodikarbonamid`den bahsederken olduğu kadar GRAS "Genel Olarak Güvenli Olarak Tanınan" statüsü vermesi için bir zorunluluk 
getirmiştir. Ekmek ambalajında ??içerik listesinde (ADC).

 

Küresel Azodikarbonamid (ADC) Pazarı: Sürücüler ve Sınırlamalar

 

Azodikarbonamid (ADC), ticari uygulamaların geniş bir alanına sahiptir, küresel Azodikarbonamid (ADC) pazarının büyümesi, günlük kullanımda plastik ve kauçuk
bileşeninin yüksek değerli ürünlerine olan talepten kaynaklanmaktadır. Üretim vinil (PVC) köpüğünde bir katkı maddesi olarak kullanılan azodikarbonamid (ADC); 
Gazın parçalanması sırasında hava kabarcıklarının oluşmasında hayati bir rol oynar. Bu, karıştırıldığı ürüne güçlendirme, yumuşatma ve elastikiyet kazandırır. 
Oyuncaklar, spor salonu ürünleri, pencere contaları, spor ayakkabıları, ayakkabı tabanı, paspaslar ve çok daha fazlası gibi köpüklü plastiklerin üretiminde bolca
kullanılır. Metrodan çıkarıldıktan sonra azodikarbonamid, plastik ve kauçuk ürünleri hafifletmek ve yumuşatmak için kabartma tozu olarak kullanıldığı için gıda 
ürünlerinde kullanılmak üzere yüksek oranda reddedildiği için çok dikkat çekmiştir. Bu etki, Avrupa ve Avusturalya`nın kullanımını yasaklayan birçok bölgede 
azodikarbonamid pazarını zaten kısıtladığı kadar etkisizdir. Azodikarbonamide maruz kalmanın ve tüketimin solunum problemi, deri tahrişi, hormonal fonksiyona
zarar verme ve bağışıklık sistemine zarar verme riski ile ilişkili olduğu özetlenmiştir.

 

Küresel Azodikarbonamid (ADC) Pazarı: Segmentasyon

Çoğunlukla iki farklı tür Azodikarbonamit vardır

Endüstriyel kalite

Gıda kalitesi

Küresel azodikarbonamid piyasası azodikarbonamid alt formasyonu, uygulama ve bölge bazında segmentlere ayrılmıştır.

Azodikarbonamid alt oluşumu temelinde, küresel azodikarbonamid piyasası aşağıdakilere ayrılmıştır:

 

Semikarbazid (SEM)
Etilkarbamat (Üretan)

Azodikarbonamid uygulama tipi temelinde, küresel azodikarbonamid piyasası aşağıdakilere ayrılmıştır:

Üfleme Maddesi

Plastik katkı

Gıda katkı maddesi

Un ağartma maddesi ve iyileştirici madde

Azodikarbonamid bölge tipi temelinde, küresel azodikarbonamid piyasası aşağıdakilere ayrılmıştır:

Kuzey Amerika

Doğu ve Batı Avrupa

Japonya hariç Japonya`ya özgü

Azodikarbonamid (ADC) Pazarı: Bölgesel Görünüm

 

Coğrafyalara dayalı olarak, küresel azodikarbonamid (ADC) pazarı yedi bölgeye ayrılmıştır - Kuzey Amerika`nın azodikarbonamid pazarı, Latin Amerika`nın 
azodikarbonamid pazarı, Doğu Avrupa`daki azodikarbonamid pazarı, Batı Avrupa azodikarbonamid pazarı, APEJ azodikarbonamid pazarı, azodikarbonamid pazarı ve
Orta Doğu ve Afrika azodikarbonamid pazarı. Yukarıda bahsi geçen bölgeler arasında azodikarbonamid piyasası ağırlıklı olarak Japonya hariç olmak üzere Asya`ya 
özeldir ve Kuzey Amerika ve Batı ve Doğu Avrupa`daki doyma noktasına kadar genişledikleri ve şimdi düşük büyüme ile büyümeyi bekledikleri en hızlı büyüyen pazar
olması beklenmektedir. oranı.

 

Azodikarbonamid (ADC) Pazarı: Anahtar Oyuncular

 

Küresel azodikarbonamid pazarında tanımlanan piyasa oyuncularının bazıları arasında Arkema, Abtonsmart Chemicals (Group) Co., Ltd., Honeywell International, 
Kum Yang Co., Ltd., Otsuka Chemical, Weifang Yaxing Chemical Co., Ltd., Ajanta Chemical Sanayi, Jingjiang Hangsun Plastik Katkı Co, Ltd, Abtonsmart Kimyasalları
(Grup) Co, Ltd, Jiangxi Selon Sanayi Stok vb.

 

 

Araştırma raporu pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunar ve düşünceli anlayışlar, gerçekler, geçmiş veriler ve istatistiksel destekli ve sektörde onaylanmış
pazar verilerini içerir. Aynı zamanda uygun bir dizi varsayım ve metodoloji kullanılarak yapılan projeksiyonları içerir. Araştırma raporu, pazar segmentleri, 
coğrafyalar, tip, makine boyutu ve son kullanım gibi kategorilere göre analiz ve bilgi sağlar.

 

Raporda aşağıdakiler kapsamlı analizleri kapsamaktadır:

Piyasa Segmentleri

Pazar Dinamiği

Market boyu

Arz ve talep

Güncel Eğilimler / Sorunlar / Zorluklar

Rekabet ve Şirketler dahil

teknoloji

Değer zinciri

Bölgesel analiz şunları içerir:

Kuzey Amerika

Latin Amerika

Avrupa

Asya Pasifik

Orta doğu ve Afrika

 

Rapor, ilk elden bilgi, endüstri analistleri tarafından kalitatif ve kantitatif değerlendirme, endüstri uzmanları ve değer zincirindeki endüstri katılımcılarının
girdileridir. Rapor, ana pazar eğilimlerinin, makro ekonomik göstergelerin ve yönetim faktörlerinin, segmentlere göre pazar çekiciliğinin yanı sıra derinlemesine 
bir analizini sunmaktadır. Raporda ayrıca, çeşitli faktörlerin pazar segmentleri ve coğrafyalar üzerindeki niteliksel etkileri de araştırılmaktadır.

 

Rapor Özeti:

Ana pazarın ayrıntılı gözden geçirilmesi

Sektördeki değişen pazar dinamikleri

Derinlemesine pazar bölümlendirme

Hacim ve değer bakımından tarihsel, güncel ve öngörülen pazar büyüklüğü

Son endüstri trendleri ve gelişmeler

Rekabetçi manzara

Anahtar oyuncuların ve sunulan ürünlerin stratejileri

Potansiyel ve niş segmentler ve gelecek vaat eden büyüme gösteren bölgesel pazarlar

Piyasa performansı konusunda tarafsız bir bakış açısı

Piyasa oyuncularının piyasadaki ayak izlerini sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler olmalıdır.

 

FİZİKSEL DURUM;

 

GÖRÜNÜM:
TURUNCU KIRMIZI KRİSTALLER VEYA SARI TOZ.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:

 

 

KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında veya yandığında zehirli dumanlar çıkarır (azot oksitler).

 

 

MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ:
TLV kurulmadı.

 

 

MARUZ KALMANIN YOLLARI:
Madde, aerosolünün solunmasıyla vücuda emilebilir.

 

 

TENEFÜS ETME RİSKİ:
20 ° C`de buharlaşma ihmal edilebilir; Bununla birlikte, havadaki partiküllerin zararlı bir konsantrasyonuna hızlıca ulaşılabilir.

 

 

KISA SÜRELİ MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Bu madde gözlere ve solunum sistemine tahriş edicidir. Tozun solunması astım reaksiyonlarına neden olabilir (bkz. Notlar).

 

 

UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Deri ile tekrarlanan veya uzun süreli temas, dermatite yol açabilir. Tekrarlanan veya uzun süreli temas cilt hassaslaşmasına neden olabilir. Tekrarlanan veya uzun 
süreli inhalasyon maruziyeti astıma neden olabilir.

 

KÖK ATIŞI

DEPOLAMA

 

AMBALAJ & ETİKETLEME
Dökülen maddeyi sızdırmaz kaplara süpürün; Uygunsa, tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin. Kalanları dikkatlice toplayın, ardından güvenli bir yere kaldırın.
Kişisel korunma: Zararlı partiküller için P2 filtre respiratörü.

 

 


Internet yakın zamanda, Metro`nın sandviç yapmak için kullandığı ekmeklerden "yoga matı" kimyasal olarak adlandırılan azodikarbonamidin kaldırıldığını duyurduğunda 
sevinçli bir şekilde sevindi.

 

 

Sonunda on binlerce kişi tarafından imzalanan bir yemek blogcusu tarafından başlatılan bir dilekçenin ardından gelen karar, birçok çevrimiçi yorumcular tarafından, 
sürekli olarak suni malzemeleri ve kimyasalları tüketicilerin boğazına itmeye çalışan gıda şirketlerine karşı bir zafer olarak ilan ediliyor.
 

Gıdaların kimyasallaşması

 

 

Azodikarbonamid esas olarak kauçuk ve plastik köpük yapımında bir ajan olarak kullanılır. Ekmekleri ağartmak ve hamurun yükselmesine yardımcı olmak için bir gıda
katkı maddesi olarak kullanılır.

 

 

Bu ayın başında, Food Babe web sitesinin arkasındaki kadın, "tehlikeli plastik kimyasal" azodikarbonamiti ekmeğinden çıkarmak için Metro`yı teşvik eden bir dilekçe 
başlattı.

 

 

Site aynı zamanda, Kraft ve Kanada`da satılan bazı Mac & Cheese ürünlerinden gelen sarı boyaları kaldırmak için Kraft`ı teşvik eden itmenin de gerisinde kaldı; çünkü 
bunlar, hiperaktivite ve diğer problemlerle bağlantılı olabileceğinden korkuyorlardı.

 

 

Site azodikarbonamidin astıma yol açtığını ve kanserojen olabileceğini iddia etmektedir. Siteye göre, yoga paspasları ve ayakkabı kauçuğu yapmak için kullanılan
kimyasallar, dünya genelinde yasaklanmış, çünkü solunum problemleri ve alerjilere neden olmaktadır.

 

İlk bakışta, bu endişe verici geliyor, bu da 50 bin kişinin neden 24 saat içinde dilekçeye imza attığını ve sosyal medyaya neden öfkelerini seslendirdiğini açıklıyor. Metro, ABD ve Kanada`da azodikarbonamid kullanmayı durdurarak yanıt verdi (kimyasal başka yerde kullanmaz).

 

Ancak bilimsel çalışmalar, azodikarbonamidin bir gıda katkı maddesi olarak kullanıldığı durumlarda alarm için gerçek bir neden olmadığını göstermektedir. En önemli 
riskler, azodikarbonamidin endüstriyel bir ortamda kullanılmasıdır.

 

 


Dünya Sağlık Örgütü, azodikarbonamidin kimyasalın işlendiği bitkilerde işçiler için bir risk oluşturduğunu söylüyor. Solunduğunda azodikarbonamid solunum 
problemlerine neden olabilir. Azodikarbonamidin kullanımını yasaklamak veya kısıtlamak için harekete geçen ülkeler bunu yapan işçilerin maruz kaldıkları inhalasyon 
risklerinden dolayı yapmışlardır.

 

Sadece az miktarda azodikarbonamidin eserlere eklenmesine izin verilir.

Bir madde olarak azodikarbonamide sahip gıdaların tüketilmesinin acil bir tehlike oluşturduğunu gösteren kesin bir kanıt yoktur.

 

Bu, riskin sıfır olduğu anlamına gelmez. Ancak, McGill Üniversitesi`nin Bilim ve Toplum Dairesi Müdürü Dr. Joe Schwarcz, tüketicilerin çeşitli malzemeleri "çok 
tehlikeli" olarak kullanmaları ve telaffuz edilmesi zor bir isme sahip olmaları nedeniyle bazı malzemeleri "tehlikeli" olarak etiketlemeden önce de dikkatli olmalılar.

 

 


"Azodikarbonamid ile ilgili herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum, ama bu günlerde, sektörün kullandığı her şeye saldırmak vogue." Dedi. "Toplumla uğraşma
yıllarımda... Söylemek zorunda olduğum en büyük yanlışlık, bir şey doğalsa, sentetik bir şeyden daha iyi ve güvenli olduğu fikridir."

 

Arsenik, bir örnek olarak, doğada bulunur ve insanlara ölümcül olabilir.

 

Schwarcz, çeşitli kimyasal bileşenlerin "dilekçe ile politika" olarak artan şeytanlaştırılması anlamına gelir ve büyük miktardaki şeker, tuz ve yağ gibi büyük gıda
üreticileri tarafından satılan ürünlerle ilgili en önemli sorunların bazılarını göz ardı ettiğini söyler.

 

 

Schwarcz, "Kuzey Amerika`da tükettiğimiz şeker miktarı hayret verici." Dedi. "Kalorik fazlalığa ve dolayısıyla obeziteye önemli bir katkıda bulunduğunu gösteren 
yeterli kanıt var ve bu da azodikarbonamid gibi trivialara dikkat etmemiz gereken şey."

 

Alt çizgi

 

Tüketicilerin yedikleri yiyeceğe daha fazla dikkat etmeleri ve içinde neler olup bittiği hiç kuşkusuz iyi bir şey. Ve gıda endüstrisi, malzeme ve üretim süreçleri
söz konusu olduğunda her zaman daha hesap verebilir ve şeffaf olmanın daha iyi bir işini yapabilirdi.

 

 

Ancak fabrikalarda kullanıldığında işçiler için risk teşkil eden bir kimyasal olan azodikarbonamide karşı kampanya, kampanyaya birkaç dakika eklendiğinde değil, 
önceliklerimizin yanlış hizalanabileceğini gösteriyor. Her şeyden önce, en büyük riskleri oluşturan çoğu endüstriyel gıda ürünlerinde bulunan maddeler hepimizin 
nasıl telaffuz edeceğini biliyorlar: sodyum, yağ ve şeker.

 

 

Ve neden azodikarbonamid "yoga mat kimyasal" olarak adlandırılır?

 

İyi soru. Azodikarbonamid (ADA), ekmek işlemcileri tarafından ultra yumuşak ve çiğnenebilir ürünler oluşturmak için kullanılan bir hamur düzenleyicidir. Aynı zamanda
unda bir beyazlatma maddesi olarak da kullanılır. Bununla birlikte, bu bileşenin ürpertici süper gücü, yoga paspaslarında ve ayakkabı tabanlarında yaylanmayı 
yarattığı plastik üretim alanında kullanılabilen çift etkili yeteneğidir. Tekrar ediyorum - yoga paspasları ve ayakkabı tabanı!

 

 

ADA, Avustralya, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık`ta yasaklandı. Yine de halk sağlığı ile ilgili endişelere rağmen, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ve Sağlık Kanada
tarafından hala kabul edilmektedir.

 

 

Metro, Starbucks ve Pizza Hut gibi çeşitli yüksek profilli gıda üreticilerinin malzemeyi tariflerinden çıkarmaları söz konusuydu, ki bu harika. Ancak, Çevresel 
Çalışma Grubu tarafından yapılan bir değerlendirme, kimyasalın hala piyasada bulunan 500 diğer markanın yakınında olduğunu ortaya koymaktadır.

 

NE İÇİN KULLANILIR?

 

ADA öncelikle yoga paspasları ve flip floplar gibi plastik ve kauçuk ürünlerinde bulunur ve bu ürünleri daha gergin hale getirmek için kullanılır. Şimdi, kendi yoga 
matınızın yumuşak, yumuşacık hissini ve bu yumuşak, yumuşacık bir ticari ekmek dokusunu nasıl dönüştürdüğünü düşünün. Eugh.

 

 

Ekmek ürünleri giderken, ADA sadece rafine edilmiş beyaz unlarda (bütün tahılları yemenin başka bir nedenine ihtiyaç duyuyormuş gibi) gizleniyor. Bununla birlikte, 
rafine edilmiş beyaz un ürünlerinin yaygınlığı, tahıllara bakıldığında dikkate alınması gereken bir şey, kraker veya nişasta gibi bazı nişastalar, işlenmiş 
fırınlanmış ürünler ve makarnalar.

 

 

ADA aynı zamanda çeşitli çeşniler ve bebek maması için kavanoz kapaklarının altında bir astar olarak da kullanılır - şükürler olsun ki, bu konuda endişelenmenize 
gerek yok!

 

NEDEN BİLMEK İSTEDİĞİNİZ?

 

Kanada`nın, ADA`nın un içinde kullanılmasına izin veren Uluslararası Gıda Katkı Veritabanında listelenen sadece beş ülkeden biri olduğunu biliyor muydunuz? Diğer 
herkes onu çekti.

 

 

ADA ile ilgili tartışmalar, önemli miktarda ADA`ya maruz kalan bir üretim tesisinde çalışanlarda astımı tetikledikten sonra ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 
ayrıca ilgili olan ADA`nın arıza ürünleridir. ADA içeren un pişirildiğinde, üretan olarak bilinen bir kanserojen oluşturur. Bir FDA çalışması, izin verilen en yüksek 
miktardaki ADA kullanıldığında, üretanın ilgili seviyelere yükseldiğini bulmuştur. Daha düşük miktarlar kullanıldığında, üretan seviyeleri çok daha düşüktü. Ve bizim 
için her şeyden önce, Kanada`da, üreticilerin ADA seviyelerini etiketlemelerini sağlayan bir sistemimiz yok.

 

 

Buradaki önemli not, ADA`nın gereksiz bir katkı olduğu. Neden kanserli bir şey olduğunu veya kanserli olmayan şeyleri tartışmamamızın neden sadece tamamen 
önlenebileceğidir? Elbette, diyetinizde dikkatli olmak için birkaç şey var, ancak kanser riskini artıran katkı maddeleri tüketmemize gerek yok.

 

ÜRÜN ETİKETLEME

 

Daha önce bahsettiğim bu çalışma, ADA`yı ABD marketlerinde satılan yaklaşık 500 ürün arasında bulduğunu biliyor musunuz? Bu çalışmanın mümkün olması nedeniyle, 
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, imalatçıların fırıncılık ürünlerinde kullanılan tüm katkı maddelerini etiketlemelerini gerektiriyordu.

 

Kanada`da durum böyle değil.

 

Sağlık Kanada sözcüsü Gary Holub`a göre, "Eğer ADA una eklenmişse ve bu un ekmekte veya başka bir unlu mamulde bir bileşen olarak kullanılıyorsa... ADA, hazır 
ambalajlanmış gıdalarda etiketlenmemelidir. Bu nedenle bir tüketicinin, ürünlerinin ADA içeren un kullanıp kullanmadığını belirlemek için bireysel fırınlarla 
sorgulamaları gerekir. "

 

 

 

Properties
Chemical formula
C2H4N4O2
Molar mass 116.08 g·mol-1
Appearance Yellow to orange/red crystalline powder
Melting point 225 °C (437 °F; 498 K) (decomposes)
Azodicarbonamide, or azo(bis)formamide, is a chemical compound with the molecular formula C2H4O2N4.It is a yellow to orange-red, odorless, crystalline powder.

 

 


Synthesis
It is prepared in two steps via treatment of urea with hydrazine to form hydroazodicarbonamide, as described in this idealized equation:

 

 

2 OC(NH2)2 + N2H4 › H2NC(O)-N(H)-N(H)-C(O)NH2 + 2 NH3
Oxidation of the resulting hydrazine derivative with chlorine or chromic acid yields the azodicarbonamide:

 

H2NC(O)-N(H)-N(H)-C(O)NH2 + Cl2 › H2NC(O)-N=N-C(O)NH2 + 2 HCl

 


Applications
Blowing agent
The principal use of azodicarbonamide is in the production of foamed plastics as a blowing agent. The thermal decomposition of azodicarbonamide results in the 
evolution of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, and ammonia gases, which are trapped in the polymer as bubbles to form a foamed article

 

 

Azodicarbonamide is used in plastics, synthetic leather, and other industries and can be pure or modified. Modification affects the reaction temperatures. 
Pure azodicarbonamide generally reacts around 200 °C. In the plastic, leather, and other industries, modified azodicarbonamide (average decomposition temperature 
170 °C) contains additives that accelerate the reaction or react at lower temperatures.

 

 

An example of the use of azodicarbonamide as a blowing agent is found in the manufacture of vinyl (PVC) and EVA-PE foams, where it forms bubbles upon breaking down 
into gas at high temperature. Vinyl foam is springy and does not slip on smooth surfaces. It is useful for carpet underlay and floor mats. Commercial yoga mats 
made of vinyl foam have been available since the 1980s; the first mats were cut from carpet underlay.

 

 

Food additive
As a food additive, azodicarbonamide is used as a flour bleaching agent and a dough conditioner.It reacts with moist flour as an oxidizing agent.The main 
reaction product is biurea, a derivative of urea, which is stable during baking.Secondary reaction products include semicarbazide and ethyl carbamate. 
It is known by the E number E927. Many restaurants in the US fast food industry removed the additive in response to negative publicity.

 

 

Safety and regulation
In a 1999 report, the World Health Organization has linked exposure to azodicarbonamide at workplaces where it is manufactured or handled in raw form to 
"respiratory issues, allergies and asthma". The available data are restricted to these occupational environments. Exposure of the general public to azodicarbonamide
could not be evaluated because of the lack of available data. The WHO concluded, "The level of risk is uncertain; hence, exposure levels should be reduced as much 
as possible".

 

 

In some jurisdictions, the use of azodicarbonamide as a flour bleaching agent has been phased out. For example, it is no longer authorized for use in 
Australia and the European Union as a food additive.[8][9] Azodicarbonamide as a blowing agent in plastics has been banned in the European Union since 
August 2005 for the manufacture of plastic articles that are intended to come into direct contact with food. In the UK, the Health and Safety Executive has 
identified azodicarbonamide as a respiratory sensitizer (a possible cause of asthma) in workplace settings and determined that containers of it should be labeled 
with "May cause sensitisation by inhalation."In the United States, azodicarbonamide has a generally recognized as safe (GRAS) status and is allowed to be added 
to flour at levels up to 45 ppm. However, use in products intended for human consumption is in decline under pressure of the public opinion.[citation needed] In 
2014, amid public discomfort with the dual uses of azodicarbonamide, the sandwich franchise Subway and hamburger franchise Wendy`s announced that they would no
longer use it as a dough conditioner.[Currently, the Center for Science in the Public Interest stated azodicarbonamide "has been poorly tested" and advocates for 
reducing the amount of azodicarbonamide that is allowed to be used in food.

 

 


Azodicarbonamide is a synthetic chemical that exists at ambient temperatures as a yellow orange crystalline soild. It is poorly soluble in water.

 

 

HUMAN EXPOSURE: Studies in humans have concentrated soley on the ability of this chemical to induce asthma and skin sensitization. Evidence that azodicarbonamide can
induce asthma in humans has found from bronchial challenge studies with symptomatic individuals and from health evaluations of employees at workplaces where this 
chemical is manufactured or used. On the basis that this chemical is a human asthmagen and the concentrations required to induce asthma in a non-sensitive individual 
or to provoke a response in a sensitive individual is unknown, it is concluded that there is a risk to human health under present occupational exposure conditions. 
Exposure of the general public to this chemical could notbe evaluated because of the lack of data.

 

 

ANIMAL STUDIES: Toxicokinetic data on azodicarbonamide are limited, but the chemical appears to be well absorbed by the inhalation and oral routes of in rodents. 
Substantial quantities of the substance remain unabsorbed from the gastrointestinal tract and are passed out in the feces. The compound is readily converted to 
biurea (hydrazocarbonamide), the only breakdown product identified, and it is likely that systemic exposure is principally to this derivative rather than to the 
parent compound. Elimination of this compound and hydrazocarbonamide is rapid, occurring predominantly via the urine, and there is very little systemic retention 
of hydrazocarbonamide. Azodicarbonamide is of low acute toxicity and does not cause skin, eye or respiratory tract irritation in experimental animals. Results from 
a poorly conducted skin sensitization study were negative, and there was no evidence of an asthmatic type response in guinea pigs in one study. Repeated oral exposures
resulted in the appearance of pyelonephritis with casts and crystalline deposits in renal tubuli in several species. The dose levels required to induce these effects
were high. This compound was found to be a mutagen in bacterial systems, there was no evidence this effect would be expressed in vivo. The carcinogenicity and 
reproductive toxicity of azodicarboxamide have not been examined in detail, but no tumorigenic or antifertility effects were observed in early studies in which 
animals were treated wit the breakdown product hydrazocarbonamide. Developmental toxicity has not been studied. No observed effect concentrations (NOECs) for fish
and the water flea have been reported.

 

 

Environmental Fate/Exposure Summary
1,1`-Azo-bis(formamide)`s production and use as a blowing agent for plastics and rubbers may result in its release to the environment through various waste streams. 
If released to air, a vapor pressure of 1.9X10-10 mm Hg at 20 deg C indicates 1,1`-azobis(formamide) will exist solely in the particulate phase in the ambient 
atmosphere. Particulate-phase 1,1`-azo-bis(formamide) will be removed from the atmosphere by wet and dry deposition. If released to soil, 1,1`-azo-bis(formamide) 
is expected to have very high mobility based upon an estimated Koc of 3. Volatilization from moist soil surfaces is not expected to be an important fate process 
based upon an estimated Henry`s Law constant of 8.2X10-13 atm-cu m/mole. If released into water, 1,1`-azobis(formamide) is not expected to adsorb to suspended solids
and sediment based upon the estimated Koc. Volatilization from water surfaces is not expected to be an important fate process based upon this compound`s estimated 
Henry`s Law constant. An estimated BCF of 3 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is low. Hydrolysis is not expected to be an important 
environmental fate process since this compound lacks functional groups that hydrolyze under environmental conditions. Occupational exposure to 1,1`-azo-bis(formamide) 
may occur by dermal contact with this compound at workplaces where 1,1`-azo-bis(formamide) is produced or used. The general population may be exposed to 1,1`-azo-bis
(formamide) via dermal contact with plastic products containing 1,1`-azo-bis(formamide) and by ingestion as a result of its use as a polymer-additive in food packaging
.(SRC)

 

 


Azodicarbonamide: What is it and Why is it in My Food?
Azodicarbonamide has become known as the "yoga mat" chemical. But, what is it really? It is a chemical compound added to flour as a bleaching and improving agent. 
It is also used as a foaming agent in the production some plastic products (such as yoga mats).

 

The fast food chain, Subway, made headlines recently when it stopped using the additive in bread. This move came after a successful online campaign and petition.

 

Description
Azodicarbonamide is a crystalline powder. It is yellow to orange red in colour. It is odourless. The full chemical formula is C2H4O2N4.

 

 


Common Uses
Azodicarbonamide is used to bleach and "improve" flour. It is banned in Europe but allowed in Canada and the U.S. Freshly milled flour has a yellowish colour.
When stored for several months, the flour oxidizes. It becomes whiter and the baking qualities improve. Unfortunately, this process is slow and the results are 
inconsistent. Aging flour can be costly and time consuming for industrial producers. Azodicarbonamide is used to speed up the oxidation process. This allows 
companies to produce a more consistent product and get the flour to market sooner. Other bleaching agents include:

 

 

Acetone Peroxide,
Calcium Peroxide,
Nitrogen Dioxide, and
Chlorine Dioxide
other uses
It is used as a foaming agent in the production some plastic products. It`s use in yoga mats has received a lot of publicity.

 

 

It is also used in the rubber that forms seals on glass jars. In this case, there has been concern that it could break down and contaminate the food stored in
the jars. The World Health Organization has called for data related to the possible health issues. They are particularly concerned about baby food. This is 
because babies eat most of their food from jars.

 

 

Health Issues / Side Effects
There really aren`t any known health issues caused by azodicarbonamide itself. The real concerns are with byproducts semicarbazide and urethane. Azodicarbonamide
breaks down during the baking process. Both of these chemicals are are potentially cancer causing, but data is limited.

 

Still, Health Canada has released a statement insisting that it is safe to eat.

 

In Canada, azodicarbonamide is an approved food additive. It is permitted in bread, flour and whole wheat flour as a bleaching or dough conditioning agent at a
maximum level of use of 45 parts per million (ppm) of flour. The permitted conditions of use of the food additive azodicarbonamide are set out in Health Canada`s 
Lists of Permitted Food Additives.

 

 

As with all food additives approved for use in Canada, azodicarbonamide underwent a thorough safety assessment prior to approval. Health Canada`s assessment 
determined that the body of scientific evidence supports the safety in use of azodicarbonamide, at the levels allowed under the Food and Drug Regulations. Further, 
the very low levels of semicarbazide that may be formed from the break-down of azodicarbonamide during baking would not be considered to pose a health risk.

 

Currently, Health Canada is not considering any changes to the approved food additive uses of azodicarbonamide.

 

What is Azodicarbonamide?
Azodicarbonamide is a chemical compound with the molecular formula C2H4O2N4. It is a yellow to orange red, odorless, crystalline powder. As a food additive, it is 
known by the E number E927.

 

 

Azodicarbonamide is used as a food additive, a flour bleaching agent and improving agent. It reacts with moist flour as an oxidizing agent. Wikipedia tells us that 
the main reaction product is biurea, a derivative of urea, which is stable during baking. Secondary reaction products include semicarbazide and ethyl carbamate.

 

 

The principal use of azodicarbonamide is in the production of foamed plastics as an additive. The thermal decomposition of azodicarbonamide results in the evolution 
of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, and ammonia gases, which are trapped in the polymer as bubbles to form a foamed article. Azodicarbonamide as used in 
plastics, synthetic leather and other uses can be pure or modified. This is important because modification affects the reaction temperatures. Pure azodicarbonamide 
generally reacts around 200 degrees C. In the plastic, leather and other industries, modified azodicarbonamide (average decomposition temperature 170 degrees C) 
contains additives that accelerate the reaction or react at lower temperatures. Azodicarbonamide as a blowing agent in plastics has been banned in Europe 
since August 2005 for the manufacture of plastic articles that are intended to come into direct contact with food.

 

 


1. Azodicarbonamide is an Industrial Chemical

 

 

The primary function of azodicarbonamide is centered on the way it breaks down during processing -- it creates tiny bubbles that make things "foamy." 
Somewhere in the testing procedures, scientists discovered it whitened flour and acted as an oxidizing agent. Bakers, or rather "food scientists" soon concluded 
that it should be a standard inclusion in bread.

 

 

2. Azodicarbonamide Increases the Irritability of Gluten
Gluten has been linked to a host of gastro-intestinal, immunologic and neurologic diseases. If you take it a step further, gluten is irritating to gluten intolerant 
bodies because it contains two proteins, glutenin and gliadin, which those body`s struggle to process. When bread dough is treated with azodicarbonamide, it can 
break down the gluten and make glutenin and gliadin more immediately available.

 

 

3. Azodicarbonamide Can Cause Respiratory Problems
Research has established a direct link between exposure to azodicarbonamide and the onset of asthma. According to a World Health Organization (WHO) follow-up report, 
regular occupational exposure to azodicarbonamide can lead to asthma and allergies. The WHO report notes many of those who developed asthma and other respiratory 
complications experienced symptoms within just three months of exposure.

 

 

4. Azodicarbonamide is a Skin Irritant
The WHO report also noted physical exposure to azodicarbonamide caused recurring dermatitis. Fortunately for those suffering, eliminating exposure caused the 
indications of the dermatitis to go away. While this is good news, these results show how quickly industrial chemicals can initiate an autoimmune response. 
Unfortunately, skin irritation seems to be the least of concerns...

 

 

5. Azodicarbonamide Disrupts the Immune System
In 2001, lab tests found that direct exposure to azodicarbonamide inhibited human immune cell formation and function. Although "direct exposure" may be less of a 
common problem, the bigger problem happens when azodicarbonamide is heated up, as when it`s a bread ingredient...

 

 

6. Azodicarbonamide Creates Toxic By-Products When Heated
While azodicarbonamide is used to condition bread dough, when it`s baked, the heat causes it to break down. Two by-products can result: semicarbazide and ethyl 
carbamate. Semicarbazide belongs to a family of chemicals known as hydrazines that are especially carcinogenic. A 2003 study using animal models found that it 
caused free radical damage to DNA. Other studies have found that semicarbazide damages human immune cells and the DNA of animals.

 

 

The other half of the gruesome twosome is no better. The National Institute of Health`s Hazardous Substances Data Bank states that ethyl carbamate is a carcinogen to 
animals; in fact this is backed by over 200 studies. Research from 17 years ago confirmed that adding azodicarbonamide to bread increased ethyl carbamate levels. 
The awful truth is that industry has known for nearly two decades that this is toxic trash and fed it to us anyway.

 

 

7. Harmful to Hormone Function
Exposure to semicarbazide can present another health risk. Animal studies have found it has a toxic impact on hormone function and the hormone-regulating organs, 
including the thyroid, thymus, spleen, testes, ovaries, and uterus. As is the case with all endocrine disrupting compounds, this stuff is poison!

 

 

8. Europe and Australia Have Banned It
While US Officials continue to claim the amount of azodicarbonamide found in most baked products poses no serious health threat, European and Australian officials 
have banned its use in bread. Baby food jars were another source of exposure and officials were left without answers concerning the "safe levels" for infants. 
Consequently, European officials disallowed its use in sealing glass jars.

 

 

What is Azodicarbonamide (ADA)?
Azodicarbonamide is a chemical substance used as a whitening agent in cereal flour and as a dough conditioner in bread baking, approved by U.S. Food and Drug Administration.1 It is a compound with the molecular formula C2H4O2N4. ADA is yellow to orange red, odorless, crystalline powder.

 

 

Origin 
Azodicarbonamide is introduced as a flour maturing agent by Wallace and Tiernan, Inc. and it was approved to use in 1962.

 

 

Function
Bleaching agent: it makes the bread whiter by reacting with cartonene in the flour.

 

 

Dough conditioner: ADA matures flour through oxidation. When mixed into doughs, it oxidized the sulfhydryl (SH) groups and exerts an improving effect, which is 
illustrated in Figure 2.3 The main reaction products is biurea, a derivative of urea, which is stable during baking.

 

 

ADA-treated flours produce dried and more cohesive doughs than chlorine dioxide-treated flours. These dried doughs can tolerate higher absorption, show better 
gas-retention properties and are superior in machining properties. The bread made from ADA-treated flour is characterized by increased loaf volume and improved 
grain texture and outside appearance. Azodicarbonamide does not accelerate the onset of rancidity in flour. Natural or enrichment vitamins are unaffected by 
azodicarbonamide.

 

 

Commercial Production
Azodicarbonamide is manufactured by reacting dihydrazine sulfate and urea under higher pressure and high temperature. The resulting product is combined with sodium 
chlorate and oxidized, then centrifuged. Azodicarbonamide is extracted from the resulting slurry, washed, and drained. Pure azodicarbonamide powder is obtained and 
then micronized to fine powder particles.

 

 

Application
Azodicarbonamide doesn`t react in dry flour, but does react in the process of making dough. When mixed into dough, it oxidizes the sulfhydryl (SH) groups and exerts 
an improving effect.3 The oxidation is rapid and almost complete during the mixing of dough for 2.5 min. Neither further mixing or prolonged resting could give a 
significant and additional decrease in the -SH content. ADA is used where a faster maturing agent is required. Treatment levels ranging from 2 to 45 p.p.m. of 
azodicarbonamide are required to accomplish maturing, the amount depending on the grade of flour. 5 If trying to create a more organic product, it is best to find 
a natural substitute for ADA.

 

 

Azodicarbonamide, the diamide of azodicarboxylic acid, is an orange-red crystalline solid. It is made industrially by the condensation reaction between hydrazine 
sulfate and urea under high temperature and pressure, followed by oxidation with NaOCl.

 

 

Azodicarbonamide has several commercial uses: It is a blowing agent for foaming rubbers and plastics, a bleaching (oxidizing) agent in cereal flours, and a dough
conditioner for baking bread.

 

 

In the United States, azodicarbonamide has GRAS (generally recognized as safe) status for food use. The World Health Organization also says it`s safe. But European 
countries and Australia have banned its use in food products, and some European countries have outlawed it for making plastics that come into contact with food. Some 
studies suggest that consuming it or its byproducts may lead to respiratory problems.

 

 


You may have heard about azodicarbonamide (pronounced "az-oh-dye-car-BON-uh-mide") and its use in fresh-baked bread products. Here`s what you really need to know 
about azodicarbonamide in bread.

 

 

Azodicarbonamide is an approved ingredient that is used in flour and bread dough, which results in increased loaf volume, finer grain, softer texture, and superior 
dough-handling properties. Many bread products that we enjoy at many convenient restaurants contain azodicarbonamide or some other form of an agent to ensure
consistency, flavor, and texture.

 

 

According to the U.S. Food and Drug Administration (FDA)-the U.S. regulatory body that oversees the safety of ingredients in our food supply-azodicarbonamide can be 
safely used at levels up to 45 parts per million (ppm) as the following:

 

 

An aging and bleaching ingredient
A dough conditioner
The FDA states: "Azodicarbonamide is approved in the United States as a food additive for certain uses in cereal flour and bread-making. As part of FDA`s overall
commitment to ensure the safety of the food supply, the agency uses an extensive, science-based process to evaluate the safety of food additives. Under FDA 
regulations, safety for food additives means that there is a reasonable certainty of no harm when an additive is used within the intended conditions of use. The 
agency monitors the safety of food additives, including azodicarbonamide, and is prepared to take appropriate action if safety concerns arise."

 

There is no scientific evidence to suggest azodicarbonamide, as it is currently used, is a public health or safety concern.

 


Advantages
Superior dispersibility in plastic, rubber, etc.
Decomposition temperatures suitable for plastic and rubber processing
Ability to control decomposition temperature and speed
Large gas volume (220-245ml/g)
Low amount of contamination from degradation
Low degradation over time; excellent storage stability

 

 

Applications
Energy absorption, elastic functionality (cushioning)
Sound absorption, automotive interiors
Mechanical functionality (elasticity, flexibility)
Light-weight applications
Decorative (wallpaper, leather)
Thermal (heat insulation)

 

 


Azodicarbonamide is a chemical generally used as a blowing agent in the production of foamed plastics. It can also be used as a food additive to strengthen and 
enhance the elasticity of the dough. The World Health Organization considers that the main concern of azodicarbonamide relates to the risk of developing occupational 
asthma in the work environment. Nevertheless, such health effect has not been observed from the consumption of bread with azodicarbonamide. The Codex Alimentarius
Commission and a number of countries (e.g. the US, Canada, Mainland China and Korea) have set standards for the use of azodicarbonamide in flours.

 

 

Traders are advised to use food additives in accordance with Good Manufacturing Practice to achieve the desired technological effect and label their food products 
properly.

 

 

Azodicarbonamide is a yellow orangish powder, more commonly used commercially in the creation of foamed plastics - like yoga mats, shoe soles, floor mats and window
gaskets.

 

 

The FDA allows food companies to use azodicarbonamide as a flour bleaching agent and dough conditioner in any food product giving it a status of GRAS or "Generally 
Regarded As Safe".
But, the FDA doesn`t even keep track of the companies who use azodicarbonamide as an ingredient. The lack of information leads the FDA to not update or include an 
toxicity information about this ingredient in its EAFUS or "Everything Added to Food in the United States" database.

 

 

When a truck carrying azodicarbonamide overturned on a Chicago highway in 2001, it prompted city officials to issue the highest hazardous materials alert and 
evacuate people within a half mile radius! Many of the people on the scene complained of burning eyes and skin irritation as a result. 
The U.K. has recognized azodicarbonamide as a potential cause of asthma if inhaled, and advises against its use in people who have sensitivity to food dye allergies 
and other common allergies in food, because it can exacerbate the symptoms.

 

 

The World Health Organization (WHO) studied azodicarbonamide, and also linked it to asthma and other allergic reactions.
When azodicarbonamide partially degrades with the heat of processing, it forms trace amounts of semicarbazide, which shows carcinogenicity that can result in tumors 
over time.

 

 

Azodicarbonamide is a commonly used, legal food ingredient in bread, flour and whole wheat flour. It has been thoroughly tested for lifetime consumption and approved 
by Health Canada at maximum levels of 45 parts per million of flour.

 

When heated, flour treated with azodicarbonamide can form semicarbazide. Testing by Health Canada shows that neither substance at the allowed levels pose a health risk

 

Bread products sold in Canada - by retail stores, foodservice suppliers and restaurants - must adhere to these limits. CRFA and the restaurant industry rely on
technical guidance and expertise on azodicarbonamide from the Bureau of Chemical Safety at Health Canada.

 

 


Recent media attention has put azodicarbonamide in the spotlight. Based on its own assessment, Health Canada has no plans to change the use of this approved food 
additive.

 

 

In the old days, bread would go stale within a day or two of baking, and start to grow mold in 3 to 4. But today, you can buy a bread that will stay soft and fresh 
for two weeks and even more. Try baking bread at home and see how long it lasts...

 

Part of the miracle of stay soft forever bread is an additive called azodicarbonamide, which plays 2 important roles in mass manufacturing of bread:

bleaching agent - it makes the bread whiter by reacting with cartonene in the flour.

improves flour strength - this improves the dough`s ability to retain gas and makes the bread more elastic.

 


Azodicarbonamide is an orange, odorless, powder. It has non-food applications such as a foaming agent in plastics, in photography and electronics.

 

Is it safe?

Depends who you ask.

 

Europe and Australia ban the use of azodicarbonamide because it is a "respiratory sensitizer" that can cause asthmatic and other allergic reaction. In Singapore, 
the use of azodicarbonamide in food products can lead to a lengthy jail sentence.

 

 

And in In the US? Azodicarbonamide is considered GRAS (Generally Recognized as Safe) by the FDA. Despite being "safe" it can be added to flour only in tiny amounts - 
45 parts per million!

 

Stability:Highly flammable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases, heavy metal salts.

What to do at the supermarket:

 

Although reading the ingredient list for bread seems more daunting than reading the Bible in Latin, you should seek short ingredient lists that begin with 100% whole 
wheat, that don`t contain azodicarbonamide and these four other ingredients.

 

 

Description
is a synthetic chemical that exists at ambient temperature as a yellow-orange crystalline solid. Azodicarbonamide is mainly used as a blowing agent in the rubber and plastics industries in the expansion of a wide range of polymers, including polyvinyl chloride, polyolefins, and natural/synthetic rubbers. Azodicarbonamide is also used as a food additive, such as an aging and bleaching ingredient in cereal flour and as a dough conditioner in bread baking.

 

Uses

Azodicarboxamide is used as an additive to wheat flour breads and dough to improve the physical properties of the dough and the baking performance. It is also used to optimize the levels of oxidant/re ducing agents in the baking of wheat flour.

 

Uses 
As blowing and foaming agent for plastics; as maturing and bleaching agent in cereal flour.

 

General Description

 

A yellow to orange powder. Insoluble in water and common solvents. Soluble in dimethyl sulfoxide. Nontoxic.
Air & Water Reactions Highly flammable. Water insoluble. Dust may form an explosive mixture in air.

 

Reactivity Profile

 

Azodicarbonamide is easily ignited and burns rapidly. Confined samples show a high rate of pressure rise during thermal decomposition,
which produces carbon monoxide and nitrogen. Sensitive to temperatures exceeding 122°F. May be sensitive to exposure to light. Stable in bulk when stored for
two weeks at temperatures up to 140°F. Slightly unstable in water suspension (showed1.3% decomposition at 2 mg/mL over a two-week period at room temperature 
in the light but no decomposition at 41°F over a two-week period in the dark . Reacts with hot water to give nitrogen, carbon monoxide, and ammonia [Hawley].
Decomposes in hot hydrochloric acid. Incompatible with strong acids and bases, and with compounds of metals.

 

 

Health Hazard 
Inhalation or contact with vapors, substance or decomposition products may cause severe injury or death. May produce irritating, toxic and/or 
corrosive gases. Runoff from fire control may cause pollution.

 

Fire Hazard

 

Self-decomposition or self-ignition may be triggered by heat, chemical reaction, friction or impact. May be ignited by heat, sparks or flames. 
Some may decompose explosively when heated or involved in a fire. May burn violently. Decomposition may be self-accelerating and produce large amounts of gases.
Vapors or dust may form explosive mixtures with air.

 

 


Azodicarbonamide (ADC) is an odorless yellow, orange color chemical widely used as a blowing agent, foaming agent and also as a food additive in baking. 
Azodicarbonamide (ADC) is also called as ‘yoga - mat` chemical due to its primary use in rubber and a plastic product like a flip flop or yoga mat. It provides 
softness and elasticity, considering this property it is used in the food industry for several years. Azodicarbonamide (ADC) is abundantly practiced by commercial 
bakers as a whitening agent and conditioner for bread dough. This crystalline solid is poorly soluble in water, but when water temperature is raised it become 
marginally soluble, it devours thermally unstable property and hence while baking, it break down to form other chemicals, one of which is Semicarbazide (SEM). 
Azodicarbonamide (ADC) came into news when FDA took a comprehensive assessment of Semicarbazide (SEM) to check whether its consumption can increase chances of tumor 
occurrence in human. International Agency for Research on Cancer claims that excessive use of Semicarbazide (SEM) has raised carcinogen to mice. After assessment, 
FDA is recommending the use of Azodicarbonamide (ADC) as a food additive but at the level specified in FDA regulation and made a must for bread manufacturer to 
give a status as GRAS "Generally Recognized as Safe" as well as to mention Azodicarbonamide (ADC) in the ingredient list on bread packaging.

 

Global Azodicarbonamide (ADC)Market: Drivers & Restraints

 

Azodicarbonamide (ADC) has a large field of commercial applications, the growth of global Azodicarbonamide (ADC) market is driven by the demand for high-value 
products of plastic and rubber component on a day to day usage. Azodicarbonamide (ADC) used as an additive in the manufacturing vinyl (PVC) foam; it plays a vital 
role in forming air bubbles while breaking down into gas. This leads to strengthening, soften and bringing elasticity to the product it is mixed with. It is 
abundantly used in the creation of foamed plastics such as toys, gymnasium products, window gaskets, sports shoes, shoe soles, floor mats and much more. After being 
removed from the subway, azodicarbonamide has achieved a lot of attention for being highly rejected for using in food products as it is used as baking soda to
lighten and soften plastic and rubber products. The effect is so impenetrable that it has already restrained azodicarbonamide market in many regions including 
Europe and Australia who ban the use of it. It is summarized that exposure and consumption to azodicarbonamide are associated with the health risk of respiratory 
problem, skin irritation, harm to hormonal function and disrupts to the immune system.

 

Global Azodicarbonamide (ADC)Market: Segmentation

Majorly there are two different type of Azodicarbonamite

Industrial quality

Food grade quality

The global azodicarbonamide market is segmented on the basis of azodicarbonamide sub formation, application and region.

On the basis of azodicarbonamide sub formation, the global azodicarbonamide market is segmented into:

Semicarbazide (SEM)

Ethylcarbamate (Urethane)

On the basis of azodicarbonamide application type, the global azodicarbonamide market is segmented into:

Blowing Agent

Plastic Additive

Food Additive

Flour bleaching agent and improving agent

On the basis of azodicarbonamide region type, the global azodicarbonamide market is segmented into:

North America

Eastern & Western Europe

Asia Specific excluding Japan

 


Azodicarbonamide (ADC)Market: Regional Outlook

 

 

Based on the geographies, global azodicarbonamide (ADC) market is segmented into seven regions -- North America`s azodicarbonamide market, Latin America`s 
azodicarbonamide market, Eastern Europe`s azodicarbonamide market, Western Europe azodicarbonamide market, APEJ azodicarbonamide market, azodicarbonamide market 
and the Middle East & Africa`s azodicarbonamide market. Among the regions mentioned above, azodicarbonamide market is mainly ruled by Asia Specific excluding Japan 
and is expected to be the fastest growing market in North America and Western and Eastern Europe as they have already extended to their saturation point and now 
expect to grow at lower growth rate.

 

Azodicarbonamide (ADC)Market: Key Players

 

Some of the market players identified in the global azodicarbonamide market include Arkema, Abtonsmart Chemicals (Group) Co., Ltd., Honeywell International, 
Kum Yang Co., Ltd., Otsuka Chemical, Weifang Yaxing Chemical Co.,Ltd., Ajanta Chemical Industries, JingJiang Hangsun Plastic Additives Co.,Ltd, , Abtonsmart 
Chemicals(Group)Co.,Ltd., Jiangxi Selon Industrial Stock etc.

 

 

The research report presents a comprehensive assessment of the market and contains thoughtful insights, facts, historical data, and statistically supported and 
industry-validated market data. It also contains projections done using a suitable set of assumptions and methodologies. The research report provides analysis and 
information according to categories such as market segments, geographies, type, machine size and end use.

 

The report covers exhaustive analysis on:

Market Segments

Market Dynamics

Market Size

Supply & Demand

Current Trends/Issues/Challenges

Competition & Companies involved

Technology

Value Chain

Regional analysis includes:

North America

Latin America

Europe

Asia Pacific

Middle East and Africa

 

The report is a compilation of first-hand information, qualitative and quantitative assessment by industry analysts, inputs from industry experts and industry 
participants across the value chain. The report provides an in-depth analysis of parent market trends, macro-economic indicators, and governing factors, along with 
market attractiveness as per segments. The report also maps the qualitative impact of various factors on market segments and geographies.

 

Report Highlights:

Detailed overview of parent market

Changing market dynamics in the industry

In-depth market segmentation

Historical, current and projected market size in terms of volume and value

Recent industry trends and developments

Competitive landscape

Strategies of key players and products offered

Potential and niche segments, and regional markets exhibiting promising growth

A neutral perspective on market performance

Must-have information for market players to sustain and enhance their market footprint

 


PHYSICAL STATE;

 

 

APPEARANCE: 
ORANGE RED CRYSTALS OR YELLOW POWDER.
PHYSICAL DANGERS:

 

 

CHEMICAL DANGERS: 
The substance decomposes on heating or on burning producing toxic fumes ( nitrogen oxides ).

 

 

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS: 
TLV not established.

 

 

ROUTES OF EXPOSURE: 
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol.

 

 

INHALATION RISK: 
Evaporation at 20°C is negligible; a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly.

 

 

EFFECTS OF SHORT-TERM EXPOSURE: 
The substance is irritating to the eyes and the respiratory tract . Inhalation of dust may cause asthmatic reactions (see Notes).

 

 

EFFECTS OF LONG-TERM OR REPEATED EXPOSURE: 
Repeated or prolonged contact with skin may cause dermatitis. Repeated or prolonged contact may cause skin sensitization. Repeated or prolonged inhalation 
exposure may cause asthma.

 

 


SPILLAGE DISPOSAL

 

STORAGE

 

PACKAGING & LABELLING
Sweep spilled substance into sealable containers; if appropriate, moisten first to prevent dusting. Carefully collect remainder, then remove to safe place. 
Personal protection: P2 filter respirator for harmful particles.

 

 


The Internet rejoiced recently when Subway announced it was removing azodicarbonamide, the so-called "yoga mat" chemical, from the bread it uses to make its sandwiches.

 

 

The decision, which came after a petition started by a food blogger that was eventually signed by tens of thousands, is being heralded by many online commenters as a 
victory against food companies that are continually trying to push artificial ingredients and chemicals down consumers` throats.

 

 


The chemicalization of food

 

Azodicarbonamide is used mainly as an agent in the making of rubber and plastic foam. It`s used as a food additive to bleach bread and help dough rise.

 

Earlier this month, the woman behind the website Food Babe launched a petition urging Subway to remove the "dangerous plastic chemical" azodicarbonamide from its 
bread.

 

 

The site was also behind the push that eventually spurred Kraft to remove yellow dyes from some Mac & Cheese products sold in Canada and the United States because of 
fears they may be linked to hyperactivity and other problems.

 

 

The site claims azodicarbonamide leads to asthma and might be carcinogenic. According to the site, the chemical, which is used to make yoga mats and shoe rubber,
is banned throughout the world because it causes respiratory problems and allergies.

 

 

At first glance, this sounds alarming, which explains why 50,000 people signed their names to the petition within 24 hours and took to social media to voice their 
outrage. Subway responded by announcing it would stop using azodicarbonamide in the U.S. and Canada (it doesn`t use the chemical elsewhere).

 

 

But scientific studies suggest there is no real cause for alarm when azodicarbonamide is used as a food additive. The major risks are when azodicarbonamide is used 
in an industrial setting.

 

 

The World Health Organization says azodicarbonamide poses a risk to the workers in plants where the chemical is handled. If inhaled, azodicarbonamide can cause 
respiratory problems. Countries that have taken action to ban or restrict the use of azodicarbonamide have done so because of the inhalation risks posed to workers 
handling it.

 

Only trace amounts of azodicarbonamide are allowed to be added to food.

There is no conclusive evidence showing that consuming food that has azodicarbonamide as an ingredient poses an immediate danger.

 

That doesn`t mean the risk is zero. But consumers should also be cautious before labelling certain ingredients as "dangerous" simply because they are used in
multiple settings and have a name that`s difficult to pronounce, said Dr. Joe Schwarcz, director of McGill University`s Office for Science and Society.

 

 

"I don`t think there`s any issue with azodicarbonamide whatsoever, but these days, it`s sort of in vogue to attack anything that industry uses," he said. "In all 
my years of dealing with the public ... I would say the biggest misconception I`d have to cite is the idea that if something is natural it`s better and safer than 
something that`s synthetic."

 

Arsenic, he cites as an example, is found in nature and can be deadly to humans.

 

Schwarcz refers to the increasing demonization of various chemical ingredients as "policy by petition" and says it ignores some of the most significant problems with
products sold by major food manufacturers, such as excessive amounts of sugar, salt and fat.

 

 

"The amount of sugar that we consume in North America is just astounding," Schwarcz said. "There`s enough evidence to suggest it`s a major contributor to the caloric 
excess and therefore to obesity and that`s what we should be paying attention to, not the trivia like azodicarbonamide."

 

The bottom line

 

The trend of consumers paying more attention to the food they`re eating and what goes in it is undoubtedly a good thing. And the food industry could always do a 
better job at being more accountable and transparent when it comes to ingredient and manufacturing processes.

 

 

But the campaign against azodicarbonamide, a chemical that poses risks to workers when used in factories, not when added in minute amounts to food, shows our 
priorities might be misaligned. After all, the ingredients in most industrial food products that pose the biggest risks are ones we all know how to pronounce: 
sodium, fat and sugar

And why is azodicarbonamide called the ‘yoga mat chemical`?

 

Good question. Azodicarbonamide (ADA) is a dough conditioner that is used by bread processors to create products that are ultra soft and chewy. It is also used as a 
bleaching agent in flour. However, the creepy superpower of this ingredient is its dual-action ability to be used in the realm of plastic production, where it creates
the springiness in yoga mats and shoe soles. I repeat-yoga mats and shoe soles!

 

 

ADA has been banned in Australia, the European Union, and the United Kingdom. Yet despite growing public health concerns, it is still accepted by the US Food and 
Drug Administration and Health Canada.

 

 


WHAT IS IT USED FOR?

 

 

ADA is primarily found in plastic and rubber products, such as yoga mats and flip flops, and is used to the make these products stretchier. Now consider that soft, 
squishy feeling of your own yoga mat and how it translates to create that soft, squishy texture of commercial bread. Eugh.

 

 

As far as bread products go, ADA will only be found lurking in refined white flours (as if you needed another reason to eat whole grains). However, the ubiquity of 
refined white flour products is something to consider when looking at cereals, starchy snacks like crackers or certain chips, processed baked goods, and pastas,

 

ADA is also often used as a liner underneath jar lids for various condiments and baby food-thank goodness you don`t have to worry about this at SPUD!

WHY YOU WANT TO AVOID IT

 

Did you know that Canada is one of only five countries listed in the International Food Additive Database that permits the use of ADA in flour? Everybody else has 
pulled it.

 

 

The controversy around ADA stemmed after triggering asthma in workers at a manufacturing plant who were exposed to significant levels of ADA. However, it is the 
breakdown products of ADA that is additionally concerning. When flour containing ADA is baked, it creates a carcinogen known as urethane. An FDA study found that 
when the highest allowable amounts of ADA were used, urethane spiked to concerning levels. When lower amounts were used, urethane levels were much lower. And for us, 
the be-all, end-all is that we don`t have a system in Canada which forces producers to label their ADA levels.

 

 

And the crucial note here is that ADA is an unnecessary additive. Why debate how cancerous or not cancerous something is when we can simply avoid it altogether? 
Sure, there are several things to be wary of within your diet, but we just do not need to be consuming additives that increase cancer risk.

 

PRODUCT LABELLING

 

You know that study I mentioned earlier that found ADA in nearly 500 products sold in U.S. grocery stores? Well, that study was possible because the U.S. Food and 
Drug Administration requires manufacturers to label all additives used in bakery products.

This is not the case in Canada.

According to Health Canada spokesman Gary Holub, "If ADA has been added to flour and this flour is used as an ingredient in bread, or any other bakery product.
ADA would not have to be labelled on the final prepackaged food. A consumer would therefore need to inquire with individual bakeries to determine if their product
uses flour that contains ADA."

 

 


 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.