1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

İZOBÜTANOL (ISOBUTANOL)

isobutanol (izobütanol)

 

CAS NUMBER: 78-83-1, 68989-27-5
EC NUMBER:201-148-0, 273-552-5

 

SYNONMYS:
2-methyl-1-propanol; isobutanol; isobutyl alcohol; isobutyl alcohol, aluminum salt; isobutyl alcohol, sodium salt; isobutyl alcohol, titanium (+4) salt;2- Methyl-1-propanol; Isobutanol; ISOBUTYL ALCOHOL; 2-Methylpropan-1-ol; 78-83-1; 1-Propanol, 2-methyl-; 1-Hydroxymethylpropane; Isopropylcarbinol; Iso-butyl alcohol; 2-Methylpropyl alcohol; Isobutylalkohol; i-Butyl alcohol; 2-Methylpropanol; Alcool isobutylique; 2-Methyl propanol; i-Butanol; Fermentation butyl alcohol; RCRA waste number U140; 2-Methylpropanol-1; Isobutylalkohol [Czech]; iso-butanol; FEMA Number 2179; Isobutyl alcohol (natural); NSC 5708; UNII- 56F9Z98TEM; Alcool isobutylique [French]; HSDB 49; FEMA No. 2179; CCRIS 2300; Methyl-2 propanol-1; iso-C4H9OH; EINECS 201-148-0; UN1212; RCRA waste no. U140; BRN 1730878;2-methyl-1-propanyl alcohol; AI3-01777; 56F9Z98TEM; CHEBI:46645; ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N; Alcohols, C8-13-iso-; isobutylalcohol; iso butanol; Butanol-iso; 2-methylpropanoI; iBuOH; 2-methyl-propanol; iso-BuOH; EINECS 273-552-5; i-BuO; 2-methyl-l-propanol; 2-methyl-n-propanol; Propanol, 2-methyl-; 2 -methyl-propan-1-ol; ACMC-209pff; AC1L1MSV; AC1Q1PQD; DSSTox_CID_1759; EC 201-148-0; DSSTox_RID_76310; DSSTox_GSID_21759; Isobutyl Alcohol Reagent ACS; 4-01 -00-01588 (Beilstein Handbook Reference); KSC377G2F; BIDD:ER0628; Isobutanol or isobutyl alcohol; 2-Methyl-1-propanol, 99%; NATURAL ISOBUTYL ALCOHOL; CHEMBL269630; DTXSID0021759; CTK2H7322; WLN: Q1Y1&1; NSC5708; 2-Methyl-1-propanol, 99.5%; 3453-79-0 (aluminum salt); MolPort-001-785-833; Isobutyl Alcohol (Fragrance Grade); 2-Methyl-1-propanol, AR, 99%;ACT03408; KS-00000W7E; NSC-5708; ZINC1687155; Tox21_201214; ANW-37225; LMFA05000100; MFCD00004740; STL185664 13259-29-5 (hydrochloride salt); 2-Methyl-1-propanol, LR, >=99%; AKOS000118740; Isobutyl alcohol, >=99%, FCC, FG; LS-1756; MCULE-6294327194; RL05045; RTR- 025160; TRA0023784; UN 1212; 7425-80-1 (titanium(+4) salt); CAS-78-83-1; NCGC00091851-01; NCGC00091851-02; NCGC00258766-01; 2-Methyl-1-propanol, analytical standard; 68989-27-5; AN-42121; CJ-27908; KB-25207; 2-Methyl-1-propanol, anhydrous, 99.5%; Isobutanol, ACS, 99.0% min. 500ml; 2-Methyl-1-propanol, for HPLC, 99.5%; Isobutyl alcohol, ACS reagent, >=99.0%; TR-025160; FT-0627343; I0094; Z1849; 2-Methyl-1-propanol 10 microg/mL in Methanol; C14710; Isobutyl alcohol, natural, >=99%, FCC, FG; 2-Methyl-1-propanol, ACS reagent, >=99.0%; 2-Methyl-1-propanol, p.a., ACS reagent, 99.0%; 2-Methyl-1-propanol, SAJ first grade, >=99.0%; J-509912; 2-Methyl-1-propanol, JIS special grade, >=99.0%; I14-19788; F0001-2058; Z955123524; InChI=1/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H; UNII- WB09NY83YA component ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N; 2-Methyl-1-propanol, ACS spectrophotometric grade, >=99.0%; 2-Methyl-1-propanol, reag. ISO, 99%, UV HPLC spectroscopic; Isobutanol or isobutyl alcohol [UN1212] [Flammable liquid]; Isobutanol or isobutyl alcohol [UN1212] [Flammable liquid]; 2-Methyl-1-propanol, puriss. p.a., ACS reagent, >=99.5% (GC); 2-Methyl-1-propanol, BioUltra, for molecular biology, >=99.5% (GC); 2-Methyl-1-propanol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; 2-Methyl-1-propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., >=99% (GC); 5OZ; IBL; izo bütanol; iso bütanol; iso butanol; izo butanol;

 

 

İzobütanolün özellikleri
Moleküler Formül: C4H10O; (CH3) 2CHCH2OH
Moleküler Ağırlık: 74.123 g / mol
Evaporasyon Hızı: 0.74
Buhar Basıncı: 7,2 mmHg (20 ° C)
Özgül Ağırlık: 0.802 (20 ° C)
Kaynama Noktası: 107,9 ° C (760 mm Hg)

 

İzobütanol (IUPAC terminolojisi: 2-metilpropan-l-ol), (CH3) 2CHCH2OH formülüne (bazen i-BuOH olarak temsil edilir) sahip organik bir bileşiktir. Karakteristik bir kokuya sahip bu renksiz, yanıcı sıvı esas olarak bir çözücü olarak kullanılır. Onun izomerleri, diğer butanoller, hepsi endüstriyel olarak önemli olan n-butanol, 2-butanol ve tert-butanolü içerir.

 

Üretim
İzobütanol, propilenin karbonilasyonu ile üretilir. Endüstriyel olarak iki yöntem uygulanmaktadır, hidroformilasyon daha yaygındır ve alkollere hidrojene edilen ve daha sonra ayrılan izobütiraldehitlerin bir karışımını üretir. Reppe karbonilasyonu da uygulanmaktadır.

 

İzobütanolün Biyosentezi
Daha yüksek zincirli alkoller, benzine yakın enerji yoğunluklarına sahiptir, etanol gibi uçucu veya aşındırıcı değildir ve suyu kolayca ememezler. Ayrıca, izobütanol gibi dallı zincirli alkoller, daha yüksek çarpma sayılarına sahiptir ve bu da motorlarda daha az vuruntuya neden olur. Karbonhidratların fermantasyonu sırasında doğal olarak üretilen ve aynı zamanda organik maddenin çürüme sürecinin bir yan ürünü olabilse de, Isobutanol veya C5 alkolleri, 2008

 

Doğadan önce bir benzin ikamesi olarak kullanılabilir hale getirmek için yeterince yüksek olan yenilenebilir bir kaynaktan üretilmemiştir. E.coli'de glikozdan 20 g / L izobütanolden üretilen makale Bu bileşikleri üretmek için bir organizmayı değiştirmek, genellikle hücrede toksisite ile sonuçlanır. Bu zorluk, E. coli'de doğal metabolik ağlardan yararlanarak atlandı ancak bu alkolleri üretmek için genetik mühendisliği kullanılarak hücre içi kimyasını değiştirdi. E. coli'deki anahtar yollar, izobütanol, 1-bütanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol ve 2-feniletanol dahil olmak üzere glikozdan birkaç yüksek zincirli alkol üretmek üzere modifiye edilmiştir. Bu strateji, bir kısmını alkol üretimine kaydırarak E. coli konağın yüksek aktif amino asit biyosentetik yolunu kullanır. Bu olağandışı alkollerin, etanolün biyosentezi kadar verimli bir şekilde üretilebileceği önerilmiştir.

Escherichia coli

Escherichia coli veya E. coli, Gram-negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. E. coli, izobütanolün ticari üretimine geçme olasılığı en yüksek olan mikroorganizmadır. İşlenmiş haliyle E. coli, herhangi bir mikroorganizmanın en yüksek izobütanol verimini üretir. Elementel mod analizi gibi yöntemler, E. coli'nin metabolik verimliliğini arttırmak için kullanılmıştır, böylece daha büyük miktarlarda izobütanol üretilebilir. E. coli, birkaç nedenden ötürü ideal bir izobütanol biyo-sentezleyicidir:

E. coli, çeşitli genetik manipülasyon araçlarının var olduğu bir organizmadır ve geniş kapsamlı bir bilimsel literatürün var olduğu bir organizmadır. Bu bilgi zenginliği, E. coli'nin bilim adamları tarafından kolayca değiştirilebilmesini sağlar.

E. coli, izobütanolün sentezinde lignoselüloz (tarımdan kalan atık bitki maddesi) kullanma kapasitesine sahiptir. Lignocellulose kullanımı, E. coli'nin insan tüketimi için kullanılan bitki maddelerini kullanmasını önler ve izobütanolün E. coli tarafından biyosentezinden kaynaklanacak gıda-yakıt fiyat ilişkisini önler.

E. coli tarafından kullanılabilecek lignoselülozun kapsamını genişletmek için genetik modifikasyon kullanılmıştır. Bu, E. coli'nin yararlı ve çeşitli bir izobutanol biyo-sentezleyicisi haline getirdi.

E. coli'nin birincil dezavantajı, büyürken bakteriyofajlara duyarlı olmasıdır. Bu duyarlılık potansiyel olarak tüm biyoreaktörleri kapatabilir. Ayrıca, E. coli'de izobütanol için doğal reaksiyon yolu, hücrede optimal olarak sınırlı bir izobütanol konsantrasyonunda çalışır. Yüksek konsantrasyonlarda E. coli'nin duyarlılığını azaltmak için, sentezde yer alan enzimlerin mutantları, rastgele mutagenez ile oluşturulabilir. Şans eseri, bazı mutantların, sentezin genel verimini artıracak olan izobütanolün daha toleranslı olduğu kanıtlanabilir.

Clostridium

Mısır sobası ve şalter gibi selülozik biyokütle bol ve ucuz olsa da, mısır ve şeker kamışından çok daha zordur. Bunun sebebi büyük bir kısmının telafi edilmesi veya bir bitkinin kimyasal olarak sökülmesine karşı olan doğal savunmalarıdır. Karmaşıklığın eklenmesi, birkaç adımı içeren biyoyakıt üretiminin (ön-muamele, enzim muamelesi ve fermantasyon), biyokütle kullanımını ve şekerlerin biyo-yakıtla birleştirilmesini tek bir işlem halinde birleştiren bir yöntemden daha maliyetlidir.

Dönüşümü mümkün kılmak için araştırmacılar, selülozdan doğrudan izobütanol sentezleyebilen bir doğal selüloz bozucu mikrobun Clostridium cellulolyticum'un bir türünü geliştirmek zorundaydılar. Kavram araştırmasının bu kanıtı, diğer konsolide biyoişlemci mikroorganizmaların genetik manipülasyonunu içerecek olan çalışmalara zemin hazırlar.

 

Siyanobakteriler
Siyanobakteriler, fotosentetik bakteri filumudur. Siyanobakteriler, izobütanol ve bunun karşılık gelen aldehitlerini üretmek üzere genetik olarak yapılandırıldığında izobütanol biyosentezine uygundur. Biobutanol üreten türlerde siyanobakteriler biyo-yakıt sentezleyicileri olarak çeşitli avantajlar sunmaktadır:

 

Siyanobakteriler bitkilerden daha hızlı büyürler ve ayrıca bitkilerden daha verimli bir şekilde güneş ışığını emerler. Bu, diğer biyoyakıt biyosentezleyiciler için kullanılan bitki maddesinden daha hızlı bir oranda yenilenebileceği anlamına gelir. Siyanobakteriler tarıma elverişsiz arazilerde yetiştirilebilir (arazi çiftçilik için kullanılmaz). Bu, gıda kaynakları ve yakıt kaynakları arasındaki rekabeti önler.

Siyanobakterilerin büyümesi için gerekli olan takviyeler CO2, H2O ve güneş ışığıdır. Bu iki avantaj sunar: CO2, atmosferden türetildiği için, siyanobakterilerin izobütanolün sentezlenmesi için bitki maddesine ihtiyaç yoktur (izobütanol sentezleyen diğer organizmalarda, bitki maddesi, izobütanolün sentetik olarak birleştirilmesi için gerekli karbon kaynağıdır). Bu izobütanol üretim yöntemiyle bitki maddesi kullanılmadığı için, bitki maddelerini besin kaynaklarından kaynaklamak ve gıda-yakıt fiyat ilişkisi oluşturmak gerekmemektedir. CO2, Cyanobacteria tarafından atmosfere emildiği için, biyoemilasyonun (Cyanobacteria şeklinde CO2'nin atmosferinden çıkarılması) olasılığı vardır.

Siyanobakterilerin başlıca sakıncaları şunlardır:

Büyütüldüğünde siyanobakteriler çevresel koşullara duyarlıdır. Siyanobakteriler, uygunsuz dalga boyu ve yoğunluğun güneş ışığından, uygunsuz konsantrasyonun CO2'sinden veya H2O'nun uygun olmayan tuzluluğundan büyük ölçüde muzdarip olsa da, cyanobakterilerin zenginliği acı ve deniz sularında yetişebilmektedir. Bu faktörlerin kontrol edilmesi genellikle zordur ve izobütanolün siyanobakteriyel üretiminde büyük bir engel oluşturur.

Siyanobakteri biyoreaktörleri çalışmak için yüksek enerjiye ihtiyaç duyar. Kültürler sürekli karıştırma gerektirir ve biyosentetik ürünlerin hasat edilmesi enerji yoğundur. Bu, siyanobakteriler aracılığıyla izobütanol üretiminin verimliliğini azaltır.

 

Bacillus subtilis
Bacillus subtilis, gram-pozitif çubuk şekilli bir bakteridir. Bacillus subtilis, E. coli'nin aynı avantajları ve dezavantajlarının bir çoğunu sunar, fakat daha az kullanılır ve E. coli kadar büyük miktarlarda izobütanol üretmez. E. coli'den farklı olarak, Bacillus subtilis lignoselülozdan izobutanol üretebilir. ve ortak genetik tekniklerle kolayca manipüle edilir. Ana mod analizi ayrıca, Bacillus subtilis tarafından kullanılan izobütanol sentez metabolik yolunun iyileştirilmesi için kullanılır ve böylece daha yüksek izobütanol verimi elde edilir.

 

 

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae veya S. cerevisiae bir maya türüdür. S. cerevisiae doğal olarak valin biyosentetik yolu ile küçük miktarlarda izobütanol üretir. S. cerevisiae çeşitli nedenlerle izobütanol biyoyakıt üretimi için ideal bir adaydır: S. cerevisiae, endüstriyel biyo-reaktörlerdeki büyüme sırasında kontaminasyonun önlenmesine yardımcı olarak düşük pH seviyelerinde yetiştirilebilir. S. cerevisiae bakteriyofajlardan etkilenmez çünkü ökaryottur. S. cerevisiae ve biyolojisi hakkında kapsamlı bilimsel bilgi zaten var.

 

S. cerevisiae'nin valin biyosentetik yolundaki enzimlerin aşırı ekspresyonu, izobütanol verimlerini arttırmak için kullanılmıştır. Ancak cerevisiae, kendi iç biyolojisi nedeniyle çalışmayı zorlaştırmıştır:

Bir ökaryot olarak, S. cerevisiaeis, genetik olarak E. coli veya B. subtilis'ten daha karmaşıktır ve sonuç olarak genetik olarak manipüle edilmesi daha zordur. S. cerevisiae etanol üretmek için doğal yeteneğe sahiptir. Bu doğal yetenek S. cerevisiae tarafından "aşırı güç" ve sonuç olarak izobütanol üretimini engelleyebilir.

 


S. cerevisiae, izobütanol üretmek için beş karbon şekeri kullanamaz. Beş karbonlu şeker kullanamaması S. cerevisiae'yi lignoselüloz kullanmaktan korur ve S. cerevisiae'nin izobutanol üretmek için insan tüketimi için öngörülen bitki maddesini kullanması gerektiği anlamına gelir. Bu, isobutanol S. cerevisiae tarafından üretildiğinde uygun olmayan gıda / yakıt fiyat ilişkisi ile sonuçlanır.

 

Ralstonia eutropha
Ralstonia eutropha, betaproteobacteria sınıfının gram negatif bir bakterisidir. Ralstonia eutropha, elektrik enerjisini izobutanol haline dönüştürebilir. Bu dönüşüm birkaç adımda tamamlandı:

 

 

Anotlar bir H2O ve CO2 karışımına yerleştirilir.
Bir elektrik akımı anotlardan geçirilir ve bir elektrokimyasal işlem yoluyla H2O ve CO2 formik asitin sentezlenmesi için birleştirilir.
Ralstonia eutropha (elektriğe toleranslı bir suştan oluşur) kültürü H2O ve CO2 karışımı içinde tutulur.
Ralstonia eutropha'nın kültürü daha sonra formik asidi karışımdan izobütana dönüştürür.
Biyosentezlenmiş izobütanol daha sonra karışımdan ayrılır ve bir biyoyakıt olarak kullanılabilir.
Bu izobütanol üretim yöntemi, sürdürülebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi kimyasal olarak depolamanın bir yolunu sunar.

 

 

Uygulamalar
Isobutanol çeşitli teknik ve endüstriyel uygulamalara sahiptir:

 

lake ve benzeri kaplamaların üretiminde kullanılan izobütil asetat üretiminde ve gıda endüstrisinde bir tatlandırıcı ajan olarak besleme stoğu türev esterlerin öncüsü - diizobutil ftalat (DIBP) gibi izobutil esterler plastikler, kauçuklar ve diğer dispersiyonlarda plastikleştiriciler olarak kullanılır.

 

p-ksilenin öncüsü, plastik şişeler, tekstil ve giyim için bir yapı taşı.
boya çözücü
vernik sökücü
mürekkep maddesi
boya katkısı, viskoziteyi azaltmak, fırça akışını geliştirmek ve boyalı yüzeylerde yağ kalıntılarının oluşumunu geciktirmek
karbürör buzlanmayı azaltmak için benzin katkı maddesi
otomotiv polonya katkısı
otomotiv boya temizleyici katkısı
organik bileşiklerin üretiminde kimyasal ekstraktan
İnce tabaka kromatografisinde hareketli faz.
potansiyel benzinli alternatif

 

 

İkinci nesil biyoyakıt
İzobütanol, mevcut petrol altyapısında benzin için biyoyakıt ikame maddesi olarak kullanılabilir. İzobütanol henüz bir biyoyakıt olarak ana kullanıma girmemiştir ve etanolün yerini alacaktır. Etanol birinci nesil biyoyakıttır ve petrol altyapısında öncelikle bir benzin katkı maddesi olarak kullanılır.

 

Isobutanol, etanolün sunduğu sorunları çözen birkaç kaliteye sahip ikinci nesil bir biyoyakıttır.

Isobutanol'ün özellikleri onu çekici bir biyoyakıt haline getirir: nispeten yüksek enerji yoğunluğu, benzinin% 98'i.

 

Motorları ve boru hatlarını korozyona uğratmamak için suyu havadan kolayca ememez.
Benzin ile herhangi bir oranda karıştırılabilir, yani yakıt, yedek petrol veya ana katkı maddesi olarak mevcut petrol altyapısına "girebilir".
Gıda maddelerine bağlı olmayan bitki maddesinden üretilebilir, yakıt / fiyat / fiyat ilişkisini engeller.

 

 

Güvenlik ve düzenleme
İzobütanol, 2460 mg / kg LD50 (sıçan, oral) ile butanollerin en az toksiklerinden biridir.

 

 


İzo bütanol, bir birincil alkol ve (CH3) 2CHCH2OH moleküler formülü olan organik bir bileşiktir. Ağırlıklı olarak agriksyasal kimyasal formülasyonlarda kullanılan karakteristik tatlı, küf kokusu ile renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Suda sadece sınırlı karışabilirliğe sahiptir, ancak eterler ve alkol gibi düzenli çözücüler içinde kolayca çözünür. Iso butanol, 26 - 29 ° C arasında bir parlama noktası ile son derece yanıcıdır.

 

 

İzobütanol
Üretim
İzobutanol, propilenin karbonatlaşmasında üretilir. İzo bütanolün endüstriyel üretiminde iki yöntem vardır. Birincisi, normal ve izobütiraldehitlerin bir karışımını üreten propilenin hidroformillenmesidir ve bunlar daha sonra ayrı alkollere hidrojene edilir. Daha az yaygın olan ikinci yöntem, iso butanol oluşturmak için reppe karbonilasyon kullanmaktır. İzo bütanol, şekerlerin ve diğer karbonhidratların fermantasyonunun ürünü olarak doğal olarak da ortaya çıkabilir.

 

 

Depolama ve Dağıtım
Kimyasal bir tüccar, ürünü korumak için bir toplu petrokimyasal depolama tesisine sahip olacaktır. Depolama normalde oksitleyici maddelerden uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir tesiste bulunur. İzo bütanol doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve açık alevden uzak tutulmalıdır. İzo bütanol gibi çözücüler, paslanmaz çelik, alüminyum veya karbon çeliğinden yapılmış izotanklar gibi tamburlu kaplarda saklanmalıdır.

 

Bir dökme çözücü ihracatçısı normal olarak bu çözücüyü dökme tanklara veya tank kamyonlarına dağıtır. Taşıma amaçları için, iso butanol yanıcı bir sıvı olarak sınıflandırılmıştır. Yangın tehlikesi derecesi 2'dir. Tam bir toplu kimyasal distribütör, çözücüyü İngiltere, Avrupa, Afrika ve Amerika gibi bölgelere ihraç eder. Bu ürün ambalaj grubu 3'tür.

 

Kullanımları
İzobutanol üretiminin çoğunluğu, kaplama endüstrisinde bir çözücü olarak kullanım için türevlere (esterler) dönüştürülür. Asitle sertleştirilebilen laklar ve fırın boyaları için çok uygundur. Plastik ve kauçuk karışımlarının üretiminde de bir türev olarak kullanılabilir. Diğer önemli uygulamalar arasında boya çözücüsü, vernik sökücü, yer cilaları, temizlik maddeleri, leke çıkarma, tekstil endüstrisinde çözündürücü, benzinde katkı maddesi, buz çözme sıvılarında katkı maddesi, dehidrasyon maddesi, ince tabaka kromatografisinde hareketli faz, eterlerin hammadde üretimi Motor yağlarında akrilat ve anti-korozyon inhibitörleri. Ana son kullanıcı pazarları kaplamalar, plastikler, lastik, temizlik, tekstil ve motor endüstrileridir.

 

 


İzobütanol (IUPAC isimlendirmesi: 2-metilpropan-l-ol), formül (CH3) 2CHCH2OH ile organik bir bileşiktir. Karakteristik bir kokuya sahip bu renksiz, yanıcı sıvı esas olarak bir çözücü olarak kullanılır. İzomerleri, hepsi endüstriyel olarak daha önemli olan n-bütanol, 2-butanol ve ters-bütanol içerir.

 

İzobütanol, propilenin karbonilasyonu ile üretilir. İki yöntem endüstriyel olarak uygulanmaktadır, hidroformilasyon daha yaygındır ve alkollere hidrojene edilen ve daha sonra ayrılan normal ve izobütiraldehitlerin bir karışımını üretir. Reppe karbonilasyonu da uygulanmaktadır.

Isobutanol çeşitli teknik ve endüstriyel uygulamalara sahiptir:

lake ve benzeri kaplamaların üretiminde kullanılan izobütil asetat üretiminde ve gıda endüstrisinde bir tatlandırıcı ajan olarak besleme stoğu türev esterlerin öncüsü; diizobutil ftalat (DIBP) gibi izobutil esterler plastik, kauçuk ve diğer dispersiyonlarda plastikleştirici maddeler olarak kullanılır.

boya çözücü

vernik sökücü

mürekkep maddesi

boya katkısı, viskoziteyi azaltmak, fırça akışını geliştirmek ve boyalı yüzeylerde yağ kalıntılarının oluşumunu geciktirmek

karbürör buzlanmayı azaltmak için benzin katkı maddesi

otomotiv polonya katkısı

otomotiv boya temizleyici katkısı

organik bileşiklerin üretiminde kimyasal ekstraktan

İnce tabaka kromatografisinde hareketli faz.

 

Uygulamalar
İzobütanol, düzenli kaplama ürünleri ve inceltici ürünler ve solventler, yumuşatıcı ve farmasötik ürünler için kimyasal bir ara ürün olarak bir çözücü olarak kullanılır.

 

Özellikleri
İzobütanol, tatlı bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Suda az çözünür.

 

Kullanılan:

 

Kaplamalar ve temizleyiciler için çözücü
İlaç ve antibiyotik, hormon, vitamin üretiminde ekstraktan
Kimyasal ara madde (esterler)
tekstil
Motor yağlarında korozyon ve aşınma önleyici inhibitörler

 

Avantajları:

 

Orta uçuculuk
Lakta latent buharlaşma çözücüsünü yavaşça yavaşlatır
Su ile sınırlı karışabilirlik
Bazı kaplamaların kızarmasını önler
Nitroselüloz lakların akışını ve parlaklığını geliştirir

 

Uygulamalar

 

• Solvent (kaplamalar / temizleyiciler)
• Tekstil
• Buz çözücü akışkanlar
• Glikol eterleri ve esterleri için ara madde
• Flotasyon ajanları
• Zemin cilaları
• İlaç ve antibiyotik, hormon, vitamin üretiminde ekstraktan
• Benzinde katkı maddesi
• Motor yağlarında korozyon ve aşınma önleyici inhibitörler
• Tarımsal kimyasallar ara

 

 

Özellikleri
İzobütanol, karakteristik bir kokuya sahip, berrak, hareketli ve nötr bir sıvıdır. Tüm yaygın çözücülerle karışabilir, örn. g. alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller ve aromatik ve alifatik hidrokarbonlar. Bununla birlikte, su ile karışabilirliği sınırlıdır.

 

 

Uygulamalar
İzobütanol, bir çözücü olarak ve sentezler için bir besleme stoğu olarak kullanılır. Çeşitli uygulamaların bir anketi aşağıda sunulmuştur, ancak eksiksiz olduğunu iddia etmez. Saf İzobütanolün üretiminin önemli bir kısmı, kaplama endüstrisinde çözücü olarak kullanılan türevlere (esas olarak esterler) dönüştürülür. Buradaki avantaj, Isobutanol'ün nemli koşullar altında kuruduğunda bazı kaplamaların kızarmasını önlediğidir. Bu nedenle selülozda yaygın bir seyreltici olarak kullanılır. nitrat cilalar ve akışa, parlaklığa ve kızarmaya karşı direncini iyileştirmeye yararlar (kızarma sadece uçucu çözücülerin varlığında ve yüksek nemli ortamlarda meydana gelir). Bu amaçla% 5 ila% 10 arasındaki ek oranlar genellikle yeterlidir. İzobütanol, asitle sertleştirilebilen laklar ve üre, melamin veya fenolik reçinelerden elde edilen kabartma yüzeyler için oldukça uygun bir solventtir. Esas olarak glikol eterler, etanol veya aromatik hidrokarbonlar ile birlikte kullanılır. Alkid reçine boyalarına küçük oranlarda eklendiğinde, İzobütanol viskozitelerini azaltır ve böylece kırılganlıklarını ve akışını arttırır. Düşük konsantrasyonlarda İzobütanol, ruhu çözünen reçinelerden formüle edilmiş laklarda örümcek ağlamasını önler ve su bazlı boyalarda faydalı bir etki gösterir. Di-izobütil ftalat (DIBP) plastik, dispersiyon ve kauçuk karışımları için plastikleştirici olarak dikarboksilik asitlerin izobutil esterleri arasında önem kazanmıştır. Dikarboksilik asitlerin diğer izobütil esterleri, örn. g. adipik, azelaik ve sebakik asitler, bu uygulamada iyi özellikler gösterir. Bununla birlikte, ekonomik kaygılar kullanımlarını engellemektedir.

 

 

İzobütanol için diğer uygulamalar aşağıdaki gibidir:
- Baskı mürekkepleri için solvent.
- Ekstraktan gibi uyuşturucu ve doğal maddeler üretiminde
antibiyotikler, hormonlar, vitaminler, alkaloidler ve kafur.
- Cila ve temizlik maddelerinde katkı maddesi, ör. g. zemin temizleyicileri ve leke çıkarıcılar.
- Tekstil endüstrisinde çözücü, e. g. İplik banyolarında veya taşıyıcılarda katkı maddesi
plastiklerin renklendirilmesi için.
- Buz çözücü sıvılarda katkı maddesi.
- Kıvılcım ateşlemeli motorlar için benzin katkısı (karbüratör buzlanmayı önler).
- Kağıtta mobil faz ve ince tabaka kromatografisi.
- Selüloz nitrat için nemlendirici.
- Kurutucu madde (azeotropik damıtmada entrainer).
- Glikol eterlerin üretiminde kullanılan hammaddeler (etilen veya
propilen oksitler).
- Flotasyon yardımcılarının üretiminde besleme stoğu (örn. İsobutyl xanthate).
- Motor yağlarında aşınma önleyici ve korozyon önleyici katkıların üretiminde başlangıç ​​malzemesi, örn. g. çinko diizobutil ditiyofosfat.

 

 


İzobütanol, amino asit bazlı bir alkol ve dolayısıyla organik bir maddedir. 2-keto-asit veya Ehrlich yolu ile üretilebilir. Bu yolda 2-ketoizovalerat ilk olarak keto-asit dekarboksilaz ile izobütiraldehid içine dekarboksile edilir ve daha sonra bir alkol dehidrogenaz ile bir alkole indirgenir. Keto-asitler hemen amino asit öncülleridir. Bu enzimatik dönüşüm kullanılarak, amino asit bazlı alkoller E. coli'de üretilebilir. Bu alkoller arasında n-butanol, n- propanol ve izobutanol bulunur. İzobütanol ve n-bütanolün enerji içeriği benzer olmasına rağmen, izobütanol endüstriyel kullanıma en yakın olanıdır. İzobütanol, daha iyi bir oktan sayısına sahiptir, çünkü etanol gibi düz zincirli alkollere kıyasla dallı zincirli bir alkoldür. Bu, izobütanolün bir yakıt katkı maddesi olarak etanole olası bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Etanolün aksine, geleneksel biyoyakıt, biyoyakıt takviyesi, daha yüksek bir alkol olarak izobutanol daha düşük bir higroskopisiteye sahiptir. Bu özelliklerin uygulama senaryolarımızdan birinde uygulanması.

 

 


Üretim
1998 yılında ABD EPA Envanter Güncelleme Raporu (IUR), Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 üretim tesisi listelemiştir. Toplamda bu tesisler yılda 100 ila 500 milyon pound izobütanol üreterek 45.4 - 227.3 bin metrik ton üretiyor.

 

İzobütanol, karakteristik kokusu olan renksiz, yanıcı bir sıvıdır. İzomerleri arasında n-butanol, 2-butanol ve ters-butanol bulunur. İzobütanol, karbonhidratların fermantasyonu sırasında doğal olarak üretilir ve ayrıca organik maddenin çürüme sürecinin bir yan ürünü olabilir. Bu alkol, şarap yaşlanması sırasında içeriğin artmasına neden olur. S. cerevisiae'de valin katabolizmasının son ürünüdür.

İzobütanol (izobutil alkol), organik sentezde, kimyasal bir ara madde olarak ve kaplama uygulamalarında bir çözücü olarak yararlı olan, kaynamayan, yavaş buharlaşan, renksiz bir sıvıdır. İzobütanol, özelliklerde n-butil alkole benzer ve birçok uygulamada bunun için bir takviye veya değiştirme olarak kullanılabilir. Laklarda ve ortamla sertleştirilmiş emayelerde latent bir çözücü olarak izobutanol, birçok formülasyonun viskozitelerini azaltırken aynı zamanda akış ve tesviye etmeyi de teşvik eder. Aynı zamanda, pişirme ve fiziki-kuruyan kaplamalarda kürleme maddeleri olarak kullanılan amino reçinelerin üretiminde bir eterleme alkolü olarak kullanılır.

Bu ürüne ait kimyasal maddeler, Gıda Dışı Kullanıma Yönelik Pestisit Ürünlerinde Kullanımına Müsaade Edilmeyen İnert Maddeleri ve Federal Insektisit,

Fungisit ve Rodentisit Yasası (FIFRA) kapsamındaki Sınırlı Gıda Kullanımı Pestisit Ürünleri olarak listelenmiştir.

 

Uygulamalar / Kullanımları
Mimari kaplamalar
Otomatik oem
Otomatik plastik
Otomatik iyileştirme
Mobilya
Genel endüstriyel kaplamalar
Grafik Sanatları
Sert yüzey bakımı
Endüstriyel yakıt imhaları
Ambalaj bileşenleri gıda dışı temas
Boyalar ve kaplamalar
Proses çözücüler
Koruyucu kaplamalar
Su arıtma sanayi
Ahşap kaplamalar

 

 

Anahtar nitelikler
Bir ara ürün olarak mükemmel reaktivite
Selüloz verniklerde ve amino pişirme işlemlerinde akış ve parlaklığı arttırır.
Inert - Sınırlı yiyecek kullanımı
Inert - Nonfood kullanımı
Selüloz laklarda latent solvent
Sigara HAP
Sigara SARA
Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir
Yavaş buharlaşma oranı

 

Ürün Açıklaması:

Örnekleme amacıyla laboratuvarlarda yaygın olarak talep edilen bu Isobutanol, kompozisyonda doğru ve en saf haliyle kullanıcılar için kullanılabilir. Buna ek olarak, bu sunulan kimyasallar toksik değildir ve asgari miktarda gereklidir. Çevre dostu bu ürün toksik olmayan bir doğaya sahiptir.

Özellikler:

 

Doğru kompozisyon
Saf
Nem ücretsiz

 

 

Sınıf özellikleri
Maksimum safsızlık seviyesi: Renk (APHA) 10, Buharlaşma artığı% 0.001, Suda çözünürlüğü P.T., Titre edilebilir asit 0.0005meq / g, H20% 0.1, Karbonil

 

bileşikleri% 0.01 (butiraldehit) ve% 0.02 (2-butanon)

 

Uygulamalar
İzobütanol, organik reaksiyonlarda kullanılan bir reaktiftir. Yeni florinasyon reaktiflerinin sentezinde kullanılır. Aynı zamanda, bir enerji kaynağı olarak lipaz katalizli biyodizel üretiminde de kullanılır. Asetik asitin iyon değişim reçineleriyle sıvı fazlı esterleştirilmesi için bir katalizör görevi görür.

 

Fermente izobütanolün kurutulması yenilenebilir kimyasallar ve yakıtların üretimi için faydalıdır.

 

Notlar
Tüm ateşleme kaynaklarından kaçının. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.

 

 


FİZİKSEL DURUM; GÖRÜNÜM:
KAREKTERİSTİK KOKULU, RENKSİZ SIVI.

 

 

KİMYASAL TEHLİKELER:
Kloryum trioksit gibi yanıcı / patlayıcı gaz oluşturan güçlü oksitleyiciler (hidrojen - bkz. ICSC0001). Plastik, kauçuk ve kaplamaların bazı formlarına saldırır.

 


MARUZ KALMANIN YOLLARI:
Bu madde, buharının solunması ve yutulmasıyla vücuda emilebilir.

 

 

TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20 ° C'de buharlaşmasıyla havanın zararlı bir şekilde kirlenmesine çok yavaş ulaşılacaktır.

 

 

KISA SÜRELİ MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Bu madde cildi tahriş eder ve gözleri şiddetli tahriş eder. OEL'in çok üzerinde maruz kalma bilincin azalmasına neden olabilir. Bu sıvı yutulursa, akciğerlere aspirasyon kimyasal pnömonise yol açabilir.

 

 

UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Sıvı cildi yayar.

 

 


Paketleme ve taşıma
İzobütanol, nakliye için de kullanılan çelik demiryolu tanklarına, tank konteynerlerine veya araba tanklarına yüklenir.
İzobütanol, güçlü oksitleyiciler veya asitlerle birlikte taşınmamalıdır.
İzobütanol, RID / ADR yönetmelikleri uyarınca tehlikeli bir üründür.

 

 

Depolama
Depo yapıları için gereksinimler:
Yerel egzoz havalandırması, buharları emisyon yerlerinden ve genel havalandırmadan çıkarır.
Statik elektriğe karşı koruma: deşarj organik buharların tutuşmasına neden olabilir,
Yangın durumunda tankları / kapları su püskürtmeli su ile soğutmak için bir yağmurlama sistemi,
Sızıntıların toplanmasını ve kanalizasyon sistemine girmelerini önleyen geçirimsiz kat,
EX standardında yapılan elektrik, aydınlatma ve havalandırma tesisatları,
Oda serin ve kuru olmalıdır.

 

Depolama koşulları:
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz: sigara içmek yasaktır,
Kapları sıkıca kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Kapları dikkatlice saklayın ve açın
Konteynerler ve tanklar uygun şekilde işaretlenmelidir.
Tanklar ve konteynırlar N-butanol'e dayanıklı malzemeden yapılmalıdır,
Taşınabilir yangın söndürme ekipmanı odanın içinde bulunmalıdır.

 

Hava ve Su Reaksiyonları
Son derece yanıcı. Suda çözünebilir.

 

 

Yangın tehlikesi
YÜKSEK YANICI: Isı, kıvılcım veya alevle kolayca tutuşur. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri dönebilir. Çoğu buhar havadan daha ağırdır. Yeryüzüne yayılacaklar ve alçak ya da dar alanlarda (kanalizasyon, bodrum, tank) toplanacaklar. Buhar patlama tehlikesi içeride, dışarıda veya kanalizasyonda. Bir (P) ile belirtilen maddeler ısıtıldığında veya bir yangına karıştığında patlayıcı olarak polimerize olabilirler. Kanalizasyona akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.

 

 

Sağlık tehlikesi
Gözle teması aşırı derecede tahriş edicidir ve yanıklara neden olabilir. Solunum buharları burun ve boğazda tahriş edicidir. Yüksek konsantrasyonlarda, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı ve stupor neden olabilir.

 

 

Reaktivite Profili
ISOBUTANOL bir alkoldür. Alevlenir ve / veya toksik gazlar, alkali metaller, nitritler ve güçlü indirgeyici ajanlarla alkollerin kombinasyonu ile üretilir. Esterleri ve suyu oluşturmak için oksoasitler ve karboksilik asitlerle reaksiyona girerler. Oksitleyici maddeler bunları aldehitlere veya ketonlara dönüştürür. Alkoller zayıf asit ve zayıf baz davranışları sergiler. İzosiyanatların ve epoksitlerin polimerizasyonunu başlatabilirler. Bu kimyasal güçlü oksitleyicilerle uyumsuzdur.

 

Koruyucu giysi
Cilt: Cildin temasını önlemek için uygun kişisel koruyucu kıyafet giyin.

 

Gözler: Gözle teması önlemek için uygun göz koruması takın.

Cildi yıkayın: İşçi kirlendiğinde derhal derhal yıkamalıdır.

Çıkarma: Islanan iş kıyafeti yanıcılık tehlikesi nedeniyle hemen çıkarılmalıdır (örn. Parlama noktası <100 ° F olan sıvılar için).

Değişim: İşçinin iş vardiyasından sonra giysiyi değiştirmesi gereğini belirten bir öneride bulunulmamıştır.

 


İlk yardım
GÖZLER: Önce kontakt lensleri kontrol edin ve varsa çıkarın. Aynı anda bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal tuzlu suyla yıkayın. Bir doktorun özel talimatları olmaksızın kurbanın gözlerine hiçbir merhem, yağ veya ilaç koymayın.

 

HATIRLATMAYIN Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmemiş olsa bile, gözleri kızardıktan sonra hastaneye götürün.

CİLT: HEMEN sürülen cildi tüm kirli giysileri çıkarırken ve izole ederken su ile etkiledi. Etkilenen tüm cilt bölgelerini nazikçe sabun ve suyla yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler gelişirse, HEMEN doktor çağırır ve kurbanı tedavi için bir hastaneye götürmeye hazır olun.

SOLUMA: HEMEN kirli bölgeyi terk edin; temiz hava derin nefes al. (Örneğin hırıltı, öksürük, nefes darlığı veya ağız, boğaz veya göğüste yanma gibi) belirtiler ortaya çıkarsa, bir doktora başvurulmalıdır ve hastaneye kurbanı taşımak için hazır olun. Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılar için uygun solunum koruması sağlayın. Mümkünse, Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilene eşit veya ondan daha büyük bir koruma seviyesi kullanın.

YUTMA: VOMITING İÇMEYİN. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmazsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 bardak su verin ve HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. Bir doktor tarafından tavsiye edilirse kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Kurban convulsing veya bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin kurbanın hava yolu açık olduğundan emin olun ve vücudun daha düşük kafa ile yaptığı / onun tarafında kurban bırakmıyorsun. VOMITING İÇMEYİN. HAYATI kurbanı hastaneye nakletmek

İzobütanol, alifatik bir alkoldür. İzobütanol, karakteristik bir kokuya sahip renksiz, yanıcı ve organik bir bileşiktir. İzobütanol, endüstride, kimyasal reaksiyonlarda bir çözücü olarak ve ayrıca organik sentez için yararlı bir başlangıç malzemesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İzobütanol, iyi havalandırılmış alanlarda depolanması ve kullanılması gereken yanıcı bir sıvıdır. Cildi orta derecede tahriş eder ve gözlere, mukoza zarlarına ve solunum sistemine büyük ölçüde tahriş eder. Buharının yüksek konsantrasyonlarına maruz kalmak geçici narkoza neden olabilir. İzobütanol, bazen idrarın uçucu bir bileşeni olarak bulunur ve bağırsak mikrobiyal metabolizmasından kaynaklanır. İzobütanol, çözücünün bir karışımına mesleki maruz kalmayı ölçen işaretlerden biri olarak kullanılır. Alipatik alkoller hem diabetes mellitus hem de insüline bağımlı diyabet hastalarında artmaktadır.

İzobutil alkol veya 2-metilpropanol olarak da bilinen izobütanol, birincil alkoller olarak bilinen bileşiklerin sınıfının bir üyesidir. Birincil alkoller, RCOH (R = alkil, aril) genel yapısı ile birincil alkol fonksiyonel grubunu içeren bileşiklerdir. Dolayısıyla izobütanol, bir yağlı alkol lipit molekülü olarak kabul edilir. İzobütanol çözünebilir (suda) ve oldukça zayıf asidik bir bileşiktir (pKa'sına dayanarak). İzobütan, izobütandan sentezlenebilir. İzobütanol, izobütil asetat, izobütil bütirat ve monoizobütil ftalat da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer transformasyon ürünleri için bir ana bileşiktir. İzobütan, bu gıda ürünlerinin tüketiminde potansiyel bir biyobelirteç yapan siyah ötüntü, siyah ceviz, patlıcan ve sorgum gibi çeşitli gıda maddelerinde bulunabilir. İzobütanol esas olarak dışkı ve tükürükte bulunur. Tüm ökaryotlarda, mayadan insanlara kadar değişen izobütan var. İzobütanol (IUPAC terminolojisi: 2-metilpropan-l-ol), (CH3) 2CHCH2OH formülüne (bazen i-BuOH olarak temsil edilir) sahip organik bir bileşiktir. Karakteristik bir kokuya sahip bu renksiz, yanıcı sıvı esas olarak bir çözücü olarak kullanılır. Onun izomerleri, diğer butanoller, hepsi endüstriyel olarak önemli olan n-butanol, 2-butanol ve tert-butanolü içerir.

İzobütanol, aroma, koku, eczacılık ve pestisit endüstrilerinde bir çözücü olarak ve vernik, boya sıyırma, boya astarı ve zanaat boyaları gibi ürünler için kimyasal bir imalat maddesi olarak kullanılır. Onaylanmış bir gıda katkı maddesidir ve ayrıca bazı gıdalarda ve birçok alkollü içeceklerde doğal olarak meydana gelir. İzobütanol, biyoyakıt olarak da kullanılabilir, çünkü etanol gibi, mısır ve diğer bitkilerden üretilebilir.

 

Ortamda İzobütanol
Minnesota'da izobütanol endüstrisinde önemli bir büyüme potansiyeli vardır. İzobütanolün, izobütanolün üretildiği veya izobütanolün taşındığı alanlarda dökülmeler, sızıntılar veya diğer salımlar yoluyla çevreye girmesi mümkündür. İzobütanol, doğal ortamda karbonhidratların fermantasyonundan da meydana gelebilir. Fermentasyon, bitkilerde bulunan şekerler gibi bir maddenin bakteri veya maya gibi mikroorganizmalar tarafından kimyasal olarak parçalanmasıdır. Çoğu toprak tipinde, izobutanol haftalar arası bir süre boyunca parçalanacaktır. İzobütanol suda kolayca çözülür, ancak yüzeye sudan girebilir (buharlaşabilir).

 

 

Kimyasal Maddenin Potansiyel Çevresel Etkileri
İzobütanolün suda yaşayan canlılarda biyolojik olarak birikmesi (vücut dokularında birikmesi) veya sudaki yaşam için toksik olması muhtemel değildir. Bununla birlikte, sızıntı sırasında olduğu gibi su ortamında büyük miktarlarda izobütanol mevcutsa, izobütanolün suda yaşayan mikroorganizmalar tarafından parçalanması, çözünmüş oksijenin azalmasına yol açarak balık ve diğer su yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

 

 

Uygulamalar
Isobutanol çeşitli teknik ve endüstriyel uygulamalara sahiptir:

 

lake ve benzeri kaplamaların üretiminde kullanılan izobütil asetat üretiminde ve gıda endüstrisinde bir tatlandırıcı ajan olarak besleme stoğu

türev esterlerin öncüsü; diizobutil ftalat (DIBP) gibi izobutil esterler plastik, kauçuk ve diğer dispersiyonlarda plastikleştirici maddeler olarak kullanılır.

boya çözücü

vernik sökücü

mürekkep maddesi

boya katkısı, viskoziteyi azaltmak, fırça akışını geliştirmek ve boyalı yüzeylerde yağ kalıntılarının oluşumunu geciktirmek

karbürör buzlanmayı azaltmak için benzin katkı maddesi

otomotiv polonya katkısı

otomotiv boya temizleyici katkısı

organik bileşiklerin üretiminde kimyasal ekstraktan

İnce tabaka kromatografisinde hareketli faz.

İzobütanol, yanma motorlarını yakmak için benzine alternatif olarak kullanılabilir ve Gevo gibi şirketler tarafından üretilmektedir. 1993 SAE teknik kağıdında, motor yakıtı olarak kullanılmak üzere kurşunsuz benzinli metanol, etanol ve izobutanol ile harmanlanır. Benzer bir karışım, 2010 Amerikan LeMans Serisinde Dyson Racing tarafından kullanılmaktadır. Gevo, Agri-Energy'nin Luverne, Minnesota, etanol üretim tesisini motor yakıtı için ticari miktarlarda izobütanol üretmek üzere güçlendirmek için satın aldı.

 

Güvenlik ve düzenleme
İzobütanol, 2460 mg / kg LD50 (sıçan, oral) ile butanollerin en az toksiklerinden biridir.

 

 

Üretim
İzobütanol, propilenin karbonilasyonu ile üretilir. İki yöntem endüstriyel olarak uygulanmaktadır, hidroformilasyon daha yaygındır ve alkollere hidrojene edilen ve daha sonra ayrılan normal ve izobütiraldehitlerin bir karışımını üretir. Reppe karbonilasyonu da uygulanmaktadır.

 

İzobütanol ayrıca karbonhidratların fermantasyonu sırasında doğal olarak üretilir ve ayrıca organik maddenin çürüme sürecinin bir yan ürünü olabilir. Diğer düşük moleküler ağırlıklı alkollerle birlikte izobütanol de E. coli ve corynebacterium gibi bazı mühendislik mikroorganizmaları tarafından üretilebilir. Bakteri Clostridium cellulolyticum'un dönüştürülmüş selülozu izobütanole genetik olarak yapılandırılmış bir suşu. İzobütanol, fotosentez ve Ralstonia yoluyla siyanobakteriler kullanılarak doğrudan CO2'den veya genetik mühendisliği yapılmış E. coli kullanılarak proteinden de yapılabilir.

 

İzobütanolün
İzobütanol, kauçuklar, çözücüler, dizel katkı maddesi Glyceryl tertbutyl ether (GTBE) gibi yakıt katkı maddeleri veya yüksek dereceli jet yakıtları gibi sıvı yakıtlar gibi çeşitli kimyasal ara maddeler için kullanılabilen bir platform molekülüdür. Doğal olarak oluşan fermantasyon ürünüdür ve ekmek ve Scotch viski gibi ürünlerde bulunur. Fakat genellikle propilenin karbonilasyonu ile üretilir, bunu hidrojenasyon izler. Son olarak, karbonhidratları hemen hemen sadece etanol yerine izobutanole veren fermente edilmiş bir maya geliştirilmiştir. 2-metilpropen (isobutilen veya izobüten) 'e kadar dehidrasyon, isobutanolü çok yönlü bir platform molekülüne dönüştürür. İzobütanol, (değiştirilmiş) geleneksel petrokimyasal katalitik prosesler kullanılarak diğer yüksek değerli hidrokarbon ürünlerine daha da işlenebilir. Ticari kullanım şu anda sınırlıdır ancak benzinte potansiyel bir katkı maddesi olarak dikkate değer bir ilgi çekmeye başlamıştır. Su ile zayıf karışabilirlik ve düşük donma noktası gibi oktan oranını iyileştirmek için kullanılan diğer yaygın alkollere göre bir çok avantajı vardır. İzobütanol, kurulmuş dehidrasyon kimyasıyla C4 olefinlerin üretimi için besleme stoğu olarak kabul edilmektedir.

 

İzobütanol, Gevo'nun kimyasallar ve yakıt pazarları için yenilenebilir hammaddeden (petrol yerine) geliştirdiği dört karbonlu bir alkoldür. Kimyasal, cilaya, boya çözücüsüne ve vernik sökücüye giden izobütil asetat üretiminde kullanılır. Butanol hacim başına daha fazla enerji depolar, boru hatlarına daha az koroziftir, sudan daha kolay ayrılır ve etanolden daha yüksek konsantrasyonlarda benzinle karıştırılabilir.

 

Endüstriyel ortamlarda kullanım:
- İzo-butanol imalatı
- Madde yükleme ve tekrar paketleme
- Maddelerin ve karışımların formülasyonu ve yeniden ambalajlanması
- Boyalarda Kullanım Alanları (boyalar, mürekkep, tonerler, yapıştırıcılar)
- Temizlik maddelerinde kullanmak
- Yağlayıcılarda kullanım
- Metal işleme sıvıları / haddeleme yağları

 

 

Profesyonel ayarlarda kullanın:
- Maddenin dağılımı;
- Boyalarda Kullanım Alanları (boyalar, mürekkep, tonerler, yapıştırıcılar)
- Temizlik maddelerinde kullanmak
- Yağlayıcılarda kullanım;
- Metal işleme sıvıları / döner yağlar;
- Laboratuarlarda kullanım

 

 

Tüketiciler tarafından kullanır
- Kaplamalarda kullanılır (boya, mürekkep, toner, yapışkan)
- Temizlik maddelerinde kullanın
- Yağlayıcılarda kullanım
- Tüketici bakım ürünü veya dezenfektan olarak kullanın

 

 

İlk YARDIM TEDBİRLERİ
Soluma: Temiz havaya çıkarın. Mağdurun göğsün nefes alması ya da sıkılığı güçlük çekiyorsa, gerektiğinde% 100 oksijenle solunum solunumu ya da CPR verin ve en yakın sağlık merkezine nakledin.

 

 

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Derhal en az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayın ve varsa sabun ve su ile yıkayın.
Göz Teması: Göz kapaklarını açık tutarak gözlerinizi en az 10 dakika boyunca bol miktarda suyla yıkayın. Ek tedavi için en yakın tıbbi tesise nakledin.

 

Yutma: Kusmaya teşvik etmeyin; Ek tedavi için süt ve hint yağı, en yakın tıbbi tesise nakledin.

 

Yangın söndürme önlemleri
Uygun yangın söndürme maddeleri: Su spreyi veya sis, Kuru kimyasal toz, Alkole dirençli köpük ve Karbondioksit.

 

 

Kimyevi maddeden kaynaklanan spesifik zararlar: Yanma durumunda zehirli karbon monoksit dumanları, karbondioksit üretebilir.
İtfaiyeciler için özel koruyucu eylem: Yandaki kapları su ile püskürterek soğuk tutun.

 

Koruyucu ekipman. : Tam koruyucu giysi giyin ve bağımsız solunum aparatı kullanın.

İzobütanol (IBA), allil alkolün karbon monoksit ve hidrojen ile hidroformilasyonuyla elde edilen bir yan üründür, daha sonra hidrojenasyon takip eder. Suda, alkolde ve eterde çözünür renksiz bir sıvıdır. IBA organik sentezde kaplama ve kimyasal ara ürünler olarak bir çözücü olarak kullanılabilir. IBA'nın kimyasal özelliği n-butanol ile benzer olduğundan, birçok uygulamada n-bütanolü tamamlayabilir veya değiştirebilir.

 

Properties of isobutanol

 

Molecular Formula:C4H10O; (CH3)2CHCH2OH
Molecular Weight:74.123 g/mol
Evaporation Rate: 0.74 
Vapor Pressure: 7.2 mmHg (20°C)
Specific Gravity: 0.802 (20° C)
Boiling Point: 107.9 °C (760mm Hg)

 


Isobutanol (IUPAC nomenclature: 2-methylpropan-1-ol) is an organic compound with the formula (CH3)2CHCH2OH (sometimes represented as i-BuOH). This colorless, flammable liquid with a characteristic smell is mainly used as a solvent. Its isomers, the other butanols, include n-butanol, 2-butanol, and tert-butanol, all of which are important industrially.

 

 

Production
Isobutanol is produced by the carbonylation of propylene. Two methods are practiced industrially, hydroformylation is more common and generates a mixture of isobutyraldehydes, which are hydrogenated to the alcohols and then separated. Reppe carbonylation is also practiced.[5]

 

 

Biosynthesis of Isobutanol
Higher-chain alcohols have energy densities close to gasoline, are not as volatile or corrosive as ethanol, and do not readily absorb water. Furthermore, branched-chain alcohols, such as isobutanol, have higher-octane numbers, resulting in less knocking in engines. Although produced naturally during the fermentation of carbohydrates and may also be a byproduct of the decay process of organic matter, Isobutanol or C5 alcohols have never been produced from a renewable source with yields high enough to make them viable as a gasoline substitute before the 2008 Nature article that produced over 20g/L isobutanol from glucose in E.coli.

 

To modify an organism to produce these compounds usually results in toxicity in the cell. This difficulty was bypassed by leveraging the native metabolic networks in E. coli but altered its intracellular chemistry using genetic engineering to produce these alcohols. Key pathways in E. coli were modified to produce several higher-chain alcohols from glucose, including isobutanol, 1-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, and 2-phenylethanol. This strategy exploits the E. coli host's highly active amino acid biosynthetic pathway by shifting part of it to alcohol production. It is proposed that these unusual alcohols can be produced as efficiently as the biosynthesis of ethanol.

Escherichia coli

Escherichia coli, or E. coli, is a Gram-negative, rod-shaped bacteria. E. coli is the microorganism most likely to move on to commercial production of isobutanol. In its engineered form E. coli produces the highest yields of isobutanol of any microorganism. Methods such as elementary mode analysis have been used to improve the metabolic efficiency of E. coli so that larger quantities of isobutanol may be produced. E. coli is an ideal isobutanol bio-synthesizer for several reasons:

E. coli is an organism for which several tools of genetic manipulation exist, and it is an organism for which an extensive body of scientific literature exists.This wealth of knowledge allows E. coli to be easily modified by scientists.

E. coli has the capacity to use lignocellulose (waste plant matter left over from agriculture) in the synthesis of isobutanol. The use of lignocellulose prevents E. coli from using plant matter meant for human consumption, and prevents any food-fuel price relationship which would occur from the biosynthesis of isobutanol by E. coli.

Genetic modification has been used to broaden the scope of lignocellulose which can be used by E. coli. This has made E. coli a useful and diverse isobutanol bio-synthesizer. The primary drawback of E. coli is that it is susceptible to bacteriophages when being grown. This susceptibility could potentially shut down entire bioreactors. Furthermore, the native reaction pathway for isobutanol in E. coli functions optimally at a limited concentration of isobutanol in the cell. To reduce the sensitivity of E. coli in high concentrations, mutants of the enzymes involved in synthesis can be generated by random mutagenesis. By chance, some mutants may prove to be more tolerant of isobutanol which will enhance the overall yield of the synthesis.

Clostridium

While cellulosic biomass like corn stover and switchgrass is abundant and cheap, it is much more difficult to utilize than corn and sugar cane. This is due in large part because of recalcitrance, or a plant's natural defenses to being chemically dismantled. Adding to the complexity is the fact biofuel production that involves several steps-pretreatment, enzyme treatment and fermentation-is more costly than a method that combines biomass utilization and the fermentation of sugars to biofuel into a single process.

To make the conversion possible, researchers had to develop a strain of Clostridium cellulolyticum, a native cellulose-degrading microbe, that could synthesize isobutanol directly from cellulose. This proof of concept research sets the stage for studies that will likely involve genetic manipulation of other consolidated bioprocessing microorganisms.

 

Cyanobacteria
Cyanobacteria, are a phylum of photosynthetic bacteria. Cyanobacteria are suited for isobutanol biosynthesis when genetically engineered to produce isobutanol and its corresponding aldehydes.Isobutanol producing species of cyanobacteria offer several advantages as biofuel synthesizers: Cyanobacteria grow faster than plants and also absorb sunlight more efficiently than plants.This means they can be replenished at a faster rate than the plant matter used for other biofuel biosynthesizers.

 

Cyanobacteria can be grown on non-arable land (land not used for farming).This prevents competition between food sources and fuel sources. The supplements necessary for the growth of Cyanobacteria are CO2, H2O, and sunlight.This presents two advantages: Because CO2 is derived from the atmosphere, Cyanobacteria do not need plant matter to synthesize isobutanol (in other organisms which synthesize isobutanol, plant matter is the source of the carbon necessary to synthetically assemble isobutanol). Since plant matter is not used by this method of isobutanol production, the necessity to source plant matter from food sources and create a food-fuel price relationship is avoided.

Because CO2 is absorbed from the atmosphere by Cyanobacteria, the possibility of bioremediation (in the form of Cyanobacteria removing excess CO2 from the atmosphere) exists.

The primary drawbacks of Cyanobacteria are:

Cyanobacteria are sensitive to environmental conditions when being grown. Cyanobacteria suffer greatly from sunlight of inappropriate wavelength and intensity, CO2 of inappropriate concentration, or H2O of inappropriate salinity though a wealth of cyanobacteria are able to grow in brackish and marine waters. These factors are generally hard to control, and present a major obstacle in cyanbacterial production of isobutanol. Cyanobacteria bioreactors require high energy to operate. Cultures require constant mixing, and the harvesting of biosynthetic products is energy intensive. This reduces the efficiency of isobutanol production via Cyanobacteria.

 

Bacillus subtilis
Bacillus subtilis is a gram-positive rod-shaped bacteria. Bacillus subtilis offers many of the same advantages and disadvantages of E. coli, but it is less prominently used and does not produce isobutanol in quantities as large as E. coli.Similar to E. coli, Bacillus subtilis is capable of producing isobutanol from lignocellulose, and is easily manipulated by common genetic techniques.Elementary mode analysis has also been used to improve the isobutanol-synthesis metabolic pathway used by Bacillus subtilis, leading to higher yields of isobutanol being produced.

 

 

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae, or S. cerevisiae is a species of yeast. S. cerevisiae naturally produces isobutanol in small quantities via its valine biosynthetic pathway. S. cerevisiae is an ideal candidate for isobutanol biofuel production for several reasons:

 

S. cerevisiae can be grown at low pH levels, helping prevent contamination during growth in industrial bioreactors. S. cerevisiae cannot be affected by bacteriophages because it is a eukaryote. Extensive scientific knowledge about S. cerevisiae and its biology already exists. Overexpression of the enzymes in the valine biosynthetic pathway of S. cerevisiae has been used to improve isobutanol yields.S. cerevisiae, however, has proved difficult to work with because of its inherent biology:

As a eukaryote, S. cerevisiaeis genetically more complex than E. coli or B. subtilis, and is harder to genetically manipulate as a result. S. cerevisiae has the natural ability to produce ethanol. This natural ability can "overpower" and consequently inhibit isobutanol production by S.  cerevisiae.

 


S. cerevisiae cannot use five carbon sugars to produce isobutanol. The inability to use five-carbon sugars restricts S. cerevisiae from using lignocellulose, and means S. cerevisiae must use plant matter intended for human consumption to produce isobutanol. This results in an unfavorable food/fuel price relationship when isobutanol is produced by S. cerevisiae.

 

 

Ralstonia eutropha
Ralstonia eutropha is a gram-negative soil bacterium of the betaproteobacteria class. Ralstonia eutropha is capable of converting electrical energy into isobutanol. This conversion is completed in several steps:

 

Anodes are placed in a mixture of H2O and CO2. An electric current is run through the anodes, and through an electrochemical process H2O and CO2 are combined to synthesize formic acid. A culture of Ralstonia eutropha (composed of a strain tolerant to electricity) is kept within the H2O and CO2 mixture. The culture of Ralstonia eutropha then converts formic acid from the mixture into isobutanol. The biosynthesized isobutanol is then separated from the mixture, and can be used as a biofuel. This method of isobutanol production offers a way to chemically store energy produced from sustainable sources.

 

 

Applications
Isobutanol has a variety of technical and industrial applications: feedstock in the manufacture of isobutyl acetate, which is used in the production of lacquer and similar coatings, and in the food industry as a flavorine agent precursor of derivative esters - isobutyl esters such as diisobutyl phthalate (DIBP) are used as plasticizers in plastics, rubbers, and other dispersions precursor of p-xylene, a building block for plastic bottles, textiles and clothing.

 

paint solvent

 

varnish remover
ink ingredient
paint additive, to reduce viscosity, improve brush flow, and retard formation of oil residues (blush) on painted surfaces
gasoline additive, to reduce carburetor icing
automotive polish additive
automotive paint cleaner additive
chemical extractant in production of organic compounds
mobile phase in thin layer chromatography.
potential gasoline alternative

 

 

Second-generation biofuel
Isobutanol can be used as a biofuel substitute for gasoline in the current petroleum infrastructure. Isobutanol has not yet been put into mainstream use as a biofuel and would serve as a replacement for ethanol. Ethanol is a first-generation biofuel, and is used primarily as a gasoline additive in the petroleum infrastructure. Isobutanol is a second-generation biofuel with several qualities that resolve issues presented by ethanol.

 

Isobutanol's properties make it an attractive biofuel:

 

relatively high energy density, 98% of that of gasoline.
does not readily absorb water from air, preventing the corrosion of engines and pipelines.
can be mixed at any proportion with gasoline, meaning the fuel can "drop into" the existing petroleum infrastructure as a replacement fuel or major additive.
can be produced from plant matter not connected to food supplies, preventing a fuel-price/food-price relationship.

 

 

Safety and regulation
Isobutanol is one of the least toxic of the butanols with an LD50 of 2460 mg/kg (rat, oral).

 

Iso butanol is a primary alcohol and an organic compound with a molecular formula of (CH3)2CHCH2OH. It is a colourless, flammable liquid with a characteristic sweet, musty smell that is used predominantly in agrictural chemical formulations. It only has limited miscibility in water, however is easily soluble in regular solvents such as ethers and alcohol. Iso butanol is highly flammable with a flash point between 26 - 29º C.

 

Iso Butanol
Production
Iso butanol is produced in the carbonation of propylene. There are two methods in the industrial manufacturing of iso butanol. The first is the hydroformylation of propylene which generates a mixture of normal and isobutyraldehydes which are then hydrogenated into separate alcohols. The second method, which is less common, is to use reppe carbonylation to create iso butanol. Iso butanol can also occur naturally as product of the fermentation of  sugars and other carbohydrates.

 

 

Storage and Distribution
A chemical trader would have a bulk petrochemical storage facility to maintain the product. Storage is normally in a cool, dry and well ventilated facility away from oxidising agents. Iso butanol should be kept out of direct sunlight, heat and open flames. Solvents such as iso butanol should be stored in drummed containers such as isotanks made of stainless steel, aluminium or carbon steel.

 

A bulk solvent exporter would normally distribute this solvent in bulk vessels or tank trucks. For transportation purposes, iso butanol is classed as a flammable liquid with a fire hazard rating of 2. A full bulk chemical distributor would export the solvent throughout regions such as the UK, Europe, Africa and America. This product is a packing group 3.

 

Uses
The majority of iso butanol production is converted into derivates (esters) for use as a solvent in the coatings industry. It is very suitable for acid- curable lacquers and baking finishes. It can also be used as a derivate in the manufacturing of plastics and rubber mixtures. Other major applications include paint solvent, varnish remover, floor polishes, cleaning agents, stain removal, solubiliser in the textile industry, additive in gasoline, additive in de-icing fluids, dehydrating agent, mobile phase in thin layer chromatography, feedstock productions of ethers/acrylates and anti-corrosion inhibitors in engine oils. The main end user markets are the coatings, plastics, rubber, cleaning, textiles and motor industries.

 

 


Isobutanol (IUPAC nomenclature: 2-methylpropan-1-ol) is an organic compound with the formula (CH3)2CHCH2OH. This colorless, flammable liquid with a characteristic smell is mainly used as a solvent. Its isomers include n-butanol, 2-butanol, and tert-butanol, all of which are more important industrially.

 

Isobutanol is produced by the carbonylation of propylene. Two methods are practiced industrially, hydroformylation is more common and generates a mixture of normal and isobutyraldehydes, which are hydrogenated to the alcohols and then separated. Reppe carbonylation is also practiced

Isobutanol has a variety of technical and industrial applications: feedstock in the manufacture of isobutyl acetate, which is used in the production of lacquer and similar coatings, and in the food industry as a flavouring agent

precursor of derivative esters; isobutyl esters such as diisobutyl phthalate (DIBP) are used as plasticizer agents in plastics, rubbers, and other

dispersions

paint solvent

varnish remover

ink ingredient

paint additive, to reduce viscosity, improve brush flow, and retard formation of oil residues (blush) on painted surfaces

gasoline additive, to reduce carburetor icing

automotive polish additive

automotive paint cleaner additive

chemical extractant in production of organic compounds

mobile phase in thin layer chromatography.

 


Applications
Isobutanol is used as a solvent in regular coating products and thinnercoating products and as a chemical intermediate product for ester solvents, fabric softener and pharmaceutical products.

 

 

Characteristics
Isobutanol is a colourless liquid with a sweet odour. It is slightly soluble in water.

 

 


Used In:
Solvent for coatings and cleaners
Extractant in production of drugs and antibiotics, hormones, vitamins
Chemical intermediate (esters)
Textiles
Anti-corrosion and anti-wear inhibitors in engine oils

 

 

Advantages:
Medium volatility
Relatively slow latent evaporating solvent in lacquer
Limited miscibility with water
Prevents blushing of certain coatings
Improves flow and gloss of nitrocellulose lacquers

 

 

Applications 
• Solvent (coatings/cleaners)
• Textiles
• De-icing fluids
• Intermediate for glycol ethers and esters
• Flotation agents
• Floor polishes
• Extractant in production of drugs and antibiotics, hormones, vitamins
• Additive in gasoline
• Anti-corrosion and anti-wear inhibitors in engine oils
• Agricultural chemicals intermediate

 

 

 

Properties
Isobutanol is a clear, mobile, neutral liquid with a characteristic odour. It is miscible with all common solvents, e. g. alcohols, ketones, aldehydes, ethers, glycols and aromatic and aliphatic hydrocarbons. Its miscibility with water, however, is limited.

 

 


Applications 
Isobutanol is used as a solvent and as a feedstock for syntheses. A survey of the various applications is presented below, but does not claim to be complete. A major part of the production of pure Isobutanol is converted into derivates (primarily esters) which are used as solvents in the coating industry. The advantage here is that Isobutanol prevents blushing of certain coatings when they dry under humid conditions. Thus it is widely used as a diluent in cellulose nitrate lacquers and serves to improve their flow, gloss and resistance to blushing (blushing only occurs in the presence of volatile solvents and at high humidities). For this purpose addition rates of 5 -10 % are generally sufficient. Isobutanol is an eminently suitable solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea , melamine , or phenolic resins.Here it is mainly used together with glycol ethers, ethanol or aromatic hydrocarbons.Even when added in small proportions to alkyd resin paints, Isobutanol reduces their viscosity and thus improves their brushability and flow. Low concentrations of Isobutanol prevent cobwebbing in lacquers formulated from spirit-soluble resins and exert a beneficial effect in water-based paints. Di-isobutyl phthalate (DIBP) has gained importance amongst the isobutyl esters of dicarboxylic acids as a plasticizer for plastics, dispersions and rubber mixes. Other Isobutyl esters of dicarboxylic acids, e. g. adipic, azelaic and sebacic acids, display good properties in this application. Economic considerations, however, preclude their use at present.

 

 

Other applications for Isobutanol are as follows:
- Solvent for printing inks.
- Extractant in the production of drugs and natural substances such as
antibiotics, hormones, vitamins, alkaloids and camphor.
- Additive in polishes and cleaners, e. g. floor cleaners and stain removers.
- Solubilizer in the textile industry, e. g. additive in spinning baths or carrier
for colouring plastics.
- Additive in de-icing fluids.
- Additive in gasoline for spark-ignition engines (prevents carburetter icing).
- Mobile phase in paper and thin-layer chromatography.
- Humectant for cellulose nitrate.
- Dehydrating agent (entrainer in azeotropic distillation).
- Feedstock in the production of glycol ethers (in reactions with ethylene or
propylene oxides).
- Feedstock in the production of flotation aids (e. g. isobutyl xanthate).
- Starting material in the production of wear inhibitors and anticorrosion additives in engine oils, e. g. zinc diisobutyl dithiophosphate.

 

 


Isobutanol is an amino-acid-based alcohol and consequently an organic substance.It can be produced by the 2-keto-acid, or Ehrlich, pathway. In this pathway 2-ketoisovalerate is first decarboxylated into isobutyraldehyde by the keto-acid decarboxylase and then reduced to an alcohol by an alcohol dehydrogenase.

 

Keto-acids are immediate amino-acid precursors. By using this enzymatic conversion amino-acid-based alcohols can be produced in E. coli. These alcohols include n-butanol, n-propanol and isobutanol. Although the energy contents of isobutanol and n-butanol are similar, isobutanol is the closest to industrial use. Isobutanol has a better octane number because it is a branched-chain alcohol in comparison to straight-chain alcohols like ethanol. This indicates that

isobutanol could be a possible alternative to ethanol as a fuel additive. In contrast to ethanol, the traditional biofuel respectively biofuel supplement, isobutanol as a higher alcohol has a lower hygroscopicity. Implementation of these characteristics in one of our application scenarios.

 


Production
In 1998 the U.S. EPA Inventory Update Report (IUR) listed 16 manufacturing facilities in the United States. Altogether these facilities produced between 100 and 500 million pounds of isobutanol per year, which are 45.4 - 227.3 thousand metric tons.

 

 


Isobutanol is a colorless, flammable liquid with a characteristic smell. Its isomers include n-butanol, 2-butanol, and tert-butanol. Isobutanol is produced naturally during the fermentation of carbohydrates and may also be a byproduct of the decay process of organic matter. This alcohol tends to increase in content during wine aging. It is the final product of the catabolism of valine in S. cerevisiae.

 

Isobutanol (isobutyl alcohol) is a medium boiling, slow evaporating, colorless liquid that is useful in organic synthesis, as a chemical intermediate and as a solvent in coating applications. Isobutanol is similar in properties to n-butyl alcohol and may be used as a supplement or replacement for it in many applications. As a latent solvent in lacquers and ambient-cured enamels, isobutanol is effective in reducing the viscosities of many formulations while simultaneously promoting flow and leveling. It is also used as an etherification alcohol in the manufacture of amino resins that are used as curing agents in baking and physical-drying finishes.

The chemical substances for this product are listed as Inert Ingredients Permitted for Use in Nonfood Use Pesticide Products, and in Food Use Pesticide Products with limitations, under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA).

 


Applications/Uses
Architectural coatings
Auto oem
Auto plastics
Auto refinish
Furniture
General industrial coatings
Graphic arts
Hard surface care
Industrial fuel imeds
Packaging components non food contact
Paints & coatings
Process solvents
Protective coatings
Water treatment industrial
Wood coatings

 

 

Key Attributes
Excellent reactivity as an intermediate
Improves flow and gloss in cellulose lacquers and amino baking finishes
Inert - Food use with limitations
Inert - Nonfood use
Latent solvent in cellulose lacquers
Non-HAP
Non-SARA
Readily Biodegradable
Slow evaporation rate

 

Product description:

Widely demanded in laboratories for sampling purpose, this Isobutanol is accurate in composition and available for patrons in purest form. In addition to this, these presented chemicals are non toxic and required in minimal amount. Eco friendly this product has non toxic nature.

Features:

 

Accurate composition
Pure
Moisture free

 

Grade Specifications
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.001%, Solubility in water P.T., Titratable acid 0.0005meq/g, H2O 0.1%, Carbonyl compounds 0.01% (butyraldehyde) and 0.02% (2-butanone)

 

Applications
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.

 

Notes
Avoid all sources of ignition. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
 

PHYSICAL STATE; APPEARANCE: 
COLOURLESS LIQUID , WITH CHARACTERISTIC ODOUR.

 

CHEMICAL DANGERS: 
Reacts withaluminium, strong oxidants , such as chromium trioxide forming flammable/explosive gas (hydrogen - see ICSC0001). Attacks some forms of plastic, rubber and coatings.

 

ROUTES OF EXPOSURE: 
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its vapour and by ingestion.

 

INHALATION RISK: 
A harmful contamination of the air will be reached rather slowly on evaporation of this substance at 20°C.

 

EFFECTS OF SHORT-TERM EXPOSURE: 
The substance is irritating to the skin and is severely irritating to the eyes. Exposure far above the OEL could cause lowering of consciousness. If this liquid is swallowed, aspiration into the lungs may result in chemical pneumonitis.

 

EFFECTS OF LONG-TERM OR REPEATED EXPOSURE: 
The liquid defats the skin.

 


Packaging and transport
Isobutanol is loaded into steel railway tanks, tank containers or car tanks, which are also used for transport.
Isobutanol must not be transported along with strong oxidants or acids.
Isobutanol is hazardous product pursuant to the RID/ADR regulations.

 

Storage
Requirements for warehouse structures:
Local exhaust ventilation removing vapours from the places of their emission, and general ventilation,
Protection against static electricity: discharge may cause ignition of organic vapours, 
A sprinkler system to cool down tanks / containers with sprayed streams of water in case of fire,
Impermeable floor allowing collection of leaks and preventing their penetration into the sewerage system,
The electric, lighting and ventilation installations made in the EX standard,
The room should be cool and dry.

 

Storage conditions:
Store away from sources of ignition: smoking forbidden,
Store containers tightly closed in a cool, well-ventilated place,
Store and open containers carefully,
Containers and tanks must be properly marked,
Tanks and containers must be made of materials resistant to N-butanol,
Portable fire extinguishing equipment should be available in the room.

 


Air & Water Reactions
Highly flammable. Soluble in water.

 

 

Fire Hazard
HIGHLY FLAMMABLE: Will be easily ignited by heat, sparks or flames. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of ignition and flash back. Most vapors are heavier than air. They will spread along ground and collect in low or confined areas (sewers, basements, tanks). Vapor explosion hazard indoors, outdoors or in sewers. Those substances designated with a (P) may polymerize explosively when heated or involved in a fire. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Containers may explode when heated. Many liquids are lighter than water.

 

 

Health Hazard
Contact with eyes is extremely irritating and may cause burns. Breathing vapors will be irritating to the nose and throat. In high concentrations, may cause nausea, dizziness, headache, and stupor.

 

 

Reactivity Profile
ISOBUTANOL is an alcohol. Flammable and/or toxic gases are generated by the combination of alcohols with alkali metals, nitrides, and strong reducing agents. They react with oxoacids and carboxylic acids to form esters plus water. Oxidizing agents convert them to aldehydes or ketones. Alcohols exhibit both weak acid and weak base behavior. They may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides. This chemical is incompatible with strong oxidizers.

 


Protective Clothing
Skin: Wear appropriate personal protective clothing to prevent skin contact.

 

Eyes: Wear appropriate eye protection to prevent eye contact.

Wash skin: The worker should immediately wash the skin when it becomes contaminated.

Remove: Work clothing that becomes wet should be immediately removed due to its flammability hazard(i.e. for liquids with flash point < 100°F)

Change: No recommendation is made specifying the need for the worker to change clothing after the work shift.

 

First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop.

 

SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment.

INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing.

INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. Be prepared to transport the victim to a hospital if advised by a physician. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital

Isobutanol is an aliphatic alcohol. Isobutanol is a colorless, flammable, organic compound with a characteristic smell. Isobutanol is widely used in industry, as a solvent in chemical reactions, as well as being a useful starting material for organic synthesis. Isobutanol is a flammable liquid that should be stored and used in well-ventilated areas. It is moderately irritating to the skin and greatly irritating to the eyes, mucous membranes and respiratory tract. Exposure to high concentrations of its vapour can cause temporary narcosis. Isobutanol is occasionally found as a volatile component of urine and arises from gut microbial metabolism. Isobutanol is used as one of the markers to measure occupational exposure to a mixture of solvents. Aliphatic alcohols levels increase in both diabetes mellitus and insulin-dependent diabetes patients.

Isobutanol, also known as isobutyl alcohol or 2-methylpropanol, is a member of the class of compounds known as primary alcohols. Primary alcohols are compounds comprising the primary alcohol functional group, with the general structure RCOH (R=alkyl, aryl). Thus, isobutanol is considered to be a fatty alcohol lipid molecule. Isobutanol is soluble (in water) and an extremely weak acidic compound (based on its pKa). Isobutanol can be synthesized from isobutane. Isobutanol is also a parent compound for other transformation products, including but not limited to, isobutyl acetate, isobutyl butyrate, and monoisobutyl phthalate. Isobutanol can be found in a number of food items such as black crowberry, black walnut, eggplant, and sorghum, which makes isobutanol a potential biomarker for the consumption of these food products. Isobutanol can be found primarily in feces and saliva. Isobutanol exists in all eukaryotes, ranging from yeast to humans. Isobutanol (IUPAC nomenclature: 2-methylpropan-1-ol) is an organic compound with the formula (CH3)2CHCH2OH (sometimes represented as i-BuOH). This colorless, flammable liquid with a characteristic smell is mainly used as a solvent. Its isomers, the other butanols, include n-butanol, 2-butanol, and tert-butanol, all of which are important industrially .

Isobutanol is used as a solvent in the flavor, fragrance, pharmaceutical, and pesticide industries and as a chemical manufacturing ingredient for products such as lacquer, paint strippers, paint primer, and craft paints. It is an approved food additive and is also naturally-occurring in some foods and many alcoholic beverages. Isobutanol may also be used as a biofuel because, like ethanol, it can be manufactured from corn and other plants.

 

Isobutanol in the Environment
There is potential for significant growth in the isobutanol industry in Minnesota. It is possible that isobutanol will enter the environment through spills, leaks, or other releases at the sites where isobutanol is manufactured or in the transportation of isobutanol. Isobutanol can also occur naturally in the environment from the fermentation of carbohydrates. Fermentation is the chemical breakdown of a substance, such as the sugars present in plants, by microorganisms including bacteria or yeast. In most soil types, isobutanol will break down over a period of days to weeks. Isobutanol dissolves easily in water, but can enter the air (volatilize) from surface water.

 

 

Potential Environmental Impacts of Chemical
Isobutanol is not likely to bioaccumulate (build up in body tissue) in aquatic life or be toxic to aquatic life. However, if large amounts of isobutanol are present in the aquatic environment, such as during a spill, the breakdown of isobutanol by microorganisms living in the water may lead to the depletion of dissolved oxygen, which can negatively impact fish and other aquatic life.

 

Applications
Isobutanol has a variety of technical and industrial applications:

feedstock in the manufacture of isobutyl acetate, which is used in the production of lacquer and similar coatings, and in the food industry as a flavouring agent

precursor of derivative esters; isobutyl esters such as diisobutyl phthalate (DIBP) are used as plasticizer agents in plastics, rubbers, and other dispersions

paint solvent

varnish remover

ink ingredient

paint additive, to reduce viscosity, improve brush flow, and retard formation of oil residues (blush) on painted surfaces

gasoline additive, to reduce carburetor icing

automotive polish additive

automotive paint cleaner additive

chemical extractant in production of organic compounds

mobile phase in thin layer chromatography.

Isobutanol could possibly serve as an alternative to gasoline to fuel combustion engines, and it is being produced by companies such as Gevo. A 1993 SAE technical paper addresses blending methanol, ethanol and isobutanol with unleaded gasoline for use as a motor fuel.A similar mixture is being used by Dyson Racing in the 2010 American LeMans Series. Gevo acquired Agri-Energy's Luverne, Minnesota, ethanol production facility to retrofit it to produce commercial quantities of isobutanol for motor fuel.

 

Safety and regulation
Isobutanol is one of the least toxic of the butanols with an LD50 of 2460 mg/kg (rat, oral).

 

Production
Isobutanol is produced by the carbonylation of propylene. Two methods are practiced industrially, hydroformylation is more common and generates a mixture of normal and isobutyraldehydes, which are hydrogenated to the alcohols and then separated. Reppe carbonylation is also practiced.

 

Isobutanol is also produced naturally during the fermentation of carbohydrates and may also be a byproduct of the decay process of organic matter. Isobutanol, along with other low molecular weight alcohols can also be produced by some engineered microorganisms such as E. coli and corynebacterium. A genetically engineered strain of the bacterium Clostridium cellulolyticum converted cellulose to isobutanol. Isobutanol can also be made directly from CO2 using cyanobacteria via photosynthesis and Ralstonia via electricity , or from protein using genetically engineered E. coli.

 

ISOBUTANOL
Isobutanol is a platform molecule that can be used for a variety of chemical intermediates, such as rubbers, solvents, fuel additives, such as the diesel additive Glyceryl tertbutyl ether (GTBE), or liquid fuels such as high grade jet fuels. It is a naturally occurring product of fermentation and is found in products such as bread and Scotch whisky. But it is usually produced by the carbonylation of propylene, followed by hydrogenation.Recently a modified yeast has been developed, which ferments carbohydrates almost exclusively to isobutanol instead of ethanol. Dehydration to 2-methylpropene (isobutylene or isobutene) makes isobutanol into a versatile platform molecule. Isobutanol can be further processed into other high-value hydrocarbon products using (modified) conventional petrochemical catalytic processes. Commercial use is currently limited but it has begun to attract considerable interest as a potential additive in gasoline. It has a number of advantages over other common alcohols used for improving octane rating such as poor miscibility with water and a low freezing point. Isobutanol is widely regarded as feedstock for the production of C4 olefins via established dehydration chemistry.

 

 

Isobutanol is a four-carbon alcohol that Gevo is developing from renewable feedstock (rather than petroleum) for the chemicals and fuels markets. The chemical is used in the manufacture of isobutyl acetate, which goes into lacquer, paint solvent, and varnish remover. Butanol stores more energy per volume, is less corrosive to pipelines, is more easily separated from water, and can be blended with petrol at higher concentrations than ethanol.

 

Use in industrial settings:
- Manufacture of iso-butanol
- Distribution of substance loading and repacking
- Formulation & (re) packing of substances and mixtures
- Uses in Coatings (paints, ink, toners, adhesives)
- Use in cleaning Agents
- Use in lubricants
- Metal working fluids /rolling oils

 

 

Use in professional settings:
- Distribution of substance;
- Uses in Coatings (paints, ink, toners, adhesives)
- Use in cleaning Agents
- Use in lubricants;
- Metal working fluids/rolling oils;
- Use in laboratories

 

Uses by consumers
- Use in coatings (paints, inks, toners, adhesive)
- Use in cleaning agents
- Use in lubricants
- Use as consumer care product or disinfectant

 

First-aid measures
Inhalation : Remove to fresh air. If the victim has difficulty breathing or tightness of the chest, give 100% oxygen with rescue breathing or CPR as required and transport to the nearest medical facility.
 
 
Skin Contact : Remove contaminated clothing. Immediately flush skin with large amounts of water for at least 15 minutes, and follow by washing with soap and water if available.
Eye Contact : Immediately flush eyes with large amounts of water for at least 10 minutes while holding eyelids open. Transport to the nearest medical facility for additional treatment.

 

Ingestion : Do not induce vomiting; Do not eat milk and castor oil, transport to nearest medical facility for additional treatment

 

Fire -fighting measures
Suitable extinguishing media : Water spray or fog, Dry chemical powder,Alcohol-resistant foam and Carbon dioxide.

 

 

Specific hazard arising from the chemical : May produce toxic fumes of carbon monoxide, carbon dioxide if burning.
Special protective action for fire-fighters : Keep adjacent containers cool by spraying with water.

 

Protective Equipment. : Wear full protective clothing and self-contained breathing apparatus.

Isobutanol (IBA) is a byproduct obtained by hydroformylation of allyl alcohol with carbon monoxide and hydrogen, which is then followed by hydrogenation. It is a colorless liquid which is soluble in water, alcohols, and ethers. IBA can be used as a solvent for coating and as a chemical intermediates in organic synthesis. As the chemical property of IBA is similar with that of n-butanol, it can complement or replace n-butanol in many applications.

  

 


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.