1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

2-FOSFONOBÜTAN-1,2,4-TRIKARBOKSİLİK ASİT (2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID)

CAS NO:37971-36-1

SYNONYMS
2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID;37971-36-1;PBTC;1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-;2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid;2-Phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid;C7H11O9P;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid;EINECS 253-733-5;
2-Phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic acid;EC 253-733-5;Q-200319;40372-66-5;AC1L1W8Y;SCHEMBL22514;KSC225G6F;DTXSID4027999;CTK1C5362;SZHQPBJEOCHCKM-UHFFFAOYSA-N;EBD30747;ANW-28768;3-Carboxy-3-phosphonohexanedioic Acid;AKOS007930701;RTR-015365;TRA0029683;BC201821;BR-34926;P458;DB-049222;KB-174141;TR-015365;FT-0613352;P1857;40372-66-5 (unspecified hydrochloride salt);Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-1,2,4-;W-2646;(S)-2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 25g;971P361;A823953;C-36456;I04-0842;2- Phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylic acid, tetra sodium salt;94386-13-7; PBTC;PBTCA;scale inhibitor PBTCA;PHOSPHONOBUTANETRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsure;2-phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic;3-Carboxy-3-Phosphonohexanedioic Acid;4-butanetricarboxylicacid,2-phosphono-2;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonicacid;2-PHOSPHOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID


ÖZELLİKLERİ
2-Fosfonobutan-1,2,4, -trikarboksilik Asit (PBTCA), çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan çok etkili bir ölçek inhibitörüdür. Daha yüksek performans özellikleri nedeniyle, HEDP / ATMP gibi standart Fosfonatlara kıyasla çok uygun maliyetli bir inhibitördür. Bu esas olarak klor, ağartıcı ve bromin üstün stabilitesinden kaynaklanmaktadır. Soğutma suyunda PBTC, yüksek PH veya sıcaklıklarda iyi performans gösterir. Ayrıca, endüstriyel temizleyiciler gibi yüksek alkali solüsyonlarda da yüksek etkinlik gösterir. PPTCA, düşük fosfor içeriğine sahiptir, hem fosforik asit hem de karboksilik asit grubunun yapısal özelliklerine sahiptir, bu da mükemmel ölçek ve korozyon inhibisyon özelliklerini sağlar. Yüksek sıcaklık altındaki antiskale özelliği, organofosfinlerden çok daha iyidir. Çinko tuzu çözünürlüğünü artırabilir, iyi klor oksidasyon toleransına ve iyi kompozit sinerjiye sahiptir. PBTCA, yüksek oranda gerilimli alkali Endüstriyel Su Arıtma (IWT) ve kazan sistemlerinde kalsiyum skalası oluşumunu ve çökelmesini kontrol etmek için tasarlanmış% 50`lik 2-fosfonobutan-1,2-trikarboksilik asit (PBTCA) sulu çözeltisidir. PBTC, endüstride, endüstriyel su arıtma ve endüstriyel temizlik uygulamaları için bir kenetleme maddesi ve kalsiyum karbonat ölçekli inhibitörü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. PBTCA fosforik içeriği düşüktür, Hem fosforik asit hem de karboksilik asit grubunun yapısal özelliklerine sahiptir, Bu mükemmel ölçeğini ve korozyon inhibisyon özelliklerini sağlar. Yüksek sıcaklık altındaki antiskale özelliği, organofosfinlerinkinden çok daha iyidir. Çinko tuzu çözünürlüğünü geliştirebilir, İyi klor oksidasyon toleransına ve iyi kompozit sinerjiye sahiptir.


KULLANIM
PBTCA, ölçek ve korozyon inhibitörü olarak yüksek verimli bir maddedir. PBTCA, çinko tuzu için mükemmel dengeleyicidir. Çoğunlukla çinko tuzu ve kopolimeri ile kombine edilmeye uygun, soğuk su sistemi ve petrol sahası dolum suyu sisteminde kireç ve korozyon önleyici olarak kullanılmaktadır. PBTCA, yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek konsantrasyon endeksinde kullanılabilir. Lavasyon alanlarında, kenetleme maddesi ve metal deterjan olarak kullanılır.
PBTCA genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer Su Arıtma Kimyasalları ile birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında, 5-15mg / L dozajı tercih edilir. Temel olarak Soğutma, Kazan ve Saha Su Arıtmalarında Ölçek ve Korozyon İnhibitörü olarak kullanılır. PTBCA, ölçek ve korozyon inhibitörü olarak yüksek verimli bir maddedir.
Çinko tuzu için mükemmel dengeleyicidir. Dolaşımdaki soğuk su sistemi ve petrol sahası doldurma suyu sisteminde yaygın olarak kullanılır. Ölçek ve korozyon inhibitörü olarak, çinko tuzu ve kopolimer ile kompozit olarak kullanılır. Yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek konsantrasyon indeksli durumlarda kullanılabilir. Lavasyon alanlarında, şelatlama maddesi ve metal deterjan olarak kullanılır. PBTCA genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer Su Arıtma Kimyasalları ile birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında, 5-15mg / L dozajı tercih edilir.


AMBALAJ VE DEPOLAMA
200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin gereksinimi. Gölgeli odada ve kuru yerde bir yıl boyunca depolama.
Paket ve Depolama: Normalde 250 kg`lık net Plastik Tamburda, gerektiğinde IBC tamburu da kullanılabilir. Oda gölgeli ve kuru bir yerde bir yıl boyunca depolama.


EMNİYET
Asit, Göz ve cilt ile temasından sakının, temas ettikten sonra, suyla yıkayın.


UYGULAMALAR
Soğutma suyu sistemleri / endüstriyel su arıtma
Endüstriyel deterjanlar
Dezenfektanlar
Sıvı bulaşık yıkama konsantreleri
Çelik için korozyon önleyici olarak metal yüzey işleme
Betonda geciktirici
Tekstil yardımcı maddelerinde söndürücü madde

GÜVENLİK VE TEHLİKELER
Tehlike TANITIMI
GHS Sınıflaması
GHS Tehlike İfadeleri
194 şirket tarafından 16 bildiriden ECHA C & L Envanterine verilen toplam GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir.

194 şirketten 7`sinin GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Daha detaylı bilgi için lütfenECHA C & L web sitesini ziyaret ediniz.
Tehlike bildirimi koduna sahip 184 şirketin 187`si tarafından sağlanan 15 bildirim (ler):

H290 (% 53.48): Metaller için aşındırıcı olabilir [Uyarı Aşındırıcı Metaller]
H314 (% 10.16): Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur [Tehlike Cilt aşınması / tahrişi]
H319 (% 54.55): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi]

Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10`un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.


Tehlike ifadeleri:
H303 Yutulduğunda zararlı olabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur!
H318 Ciddi göz hasarına neden olur!
H333 Solunduğunda zararlı olabilir.


Tehlike ifadeleri:
H303 Yutulduğunda zararlı olabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur!
H318 Ciddi göz hasarına neden olur!
H333 Solunduğunda zararlı olabilir.
Önlem Açıklamaları:
P260: Toz / duman / gaz / buğu / buhar / sprey solumayın.
P261: Toz / duman / gaz / buğu / buhar / sprey solumaktan kaçının.
P264: Kullandıktan sonra bol su ve sabunla iyice yıkayınız.
P270: Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
P273 :: Çevreye salınmasından kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Eller, gözler, yüz ve solunum yolları için koruyucu ekipman kullanın.
P301 + 330 + 331: YUTULMASI HALİNDE: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
P301 + 312: YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.
P302 + P352: CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P303 + 361 + 353: CİLTTE (veya saçta): Kontamine olmuş tüm giysilerinizi hemen çıkarın / çıkarın. Cildi su / duş ile durulayın.
P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Kurbanı temiz havaya çıkarın ve rahat bir pozisyonda dinlenmeye devam edin.
P304 + 312: SOLUNDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P312: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
P362: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun olarak atın.
AB Direktifleri 67/548 / EEC veya 1999/45 / EC uyarınca sınıflandırma:
Xi Tahriş edici
Xn Zararlı
C Aşındırıcı
R20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36 / 37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.


Bileşim / Malzemeler Hakkında Bilgi
Kimyasal Adı: 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit PBTCA
CAS No: 37971-36-1 50


İlk Yardım Tedbirleri
Gözler :: En az 15 dakika su ile yıkayın. Tahriş oluşur ve devam ederse, tıbbi yardım alın.
Cilt: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve sabun ve suyla iyice yıkayın. Tahriş meydana gelir ve devam ederse, bir doktora başvurun.
Yutma: Bilinçli ise, ağız su ile durulayın. 1 veya 2 bardak su vererek sulandırınız. Kusmaya teşvik etmeyin. Hemen tıbbi yardım alın.
Soluma: Temiz havaya çıkarın. Solunum güçlüğü veya rahatsızlığı oluşur ve devam ederse, tıbbi yardım alın.


Yangın Söndürme Önlemleri
Parlama Noktası: Uygulanamaz
Yanıcı Sınırlar: Uygulanamaz
Otomatik ateşleme sıcaklığı: uygun değil
Söndürme Ortamı: Uygulanamaz (sulu çözelti)
Yangın / Patlama Tehlikeleri: Yok
Tehlikeli Ayrışma Ürünleri: Uygulanamaz
Yangın Söndürme Ortamı: Çevredeki yangını söndürmek için uygun olan her türlü aracı kullanın Su kullanılabilir.
Özel Bilgi: Yangın durumunda, tam koruyucu giysi ve NIOSH onaylı komple basınçlı maske veya basınç talebi veya diğer pozitif basınç modunda çalışan tam yüz maskesi kullanın. Isıtıldığında, 2-Fosfonobutan-1,2,2-Trikarboksilik Asit veya PBTC`nin kaplanmış kapları yırtılabilir.


Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
Küçük Dökülme: Dökülen 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA`yı koymak için uygun aletler kullanın; Uygun bir atık kabı içinde PBTC.
Büyük Dökülme: Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Yanıcı bir maddeyle temastan kaçının (tahta, kağıt, yağ, giysi ...). Su spreyi kullanarak nemli tutun. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.
Yayın Notları: 2-Fosfonobutan-1,2,2-Trikarboksilik Asit veya PBTC`yi akıntı ve kanalizasyondan uzak tutun. Dökülen malzemeyi ticari yağ emici veya kum üzerine emdirin. Kirlenmiş emici maddeyi DOT onaylı bir kaba koyun ve "Bertaraf Bilgileri" bölümünde belirtilen yöntemlere göre imha edin.


İşleme ve Depolama
2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA`yı koruyun; Sıkıca kapalı bir kapta bulunan PBTC, serin, kuru ve havalandırılmış bir alanda saklanır. Fiziksel hasara karşı koruyun. Ahşap zeminlerde saklamaktan kaçının. Göz ile temastan, deri kıyafetlerinden vb. Kaçının. Yutmayın. PBTC kapları, ürün kalıntılarını tuttukları için boş olduğunda tehlikeli olabilirler.


Maruziyet Kontrolleri / kişisel korunma
Mühendislik Kontrolleri: Yoktur
Havalandırma Sistemi: Çalışan maruziyetlerini Havadaki Maruz Kalma Limitlerinin altında tutmak için yerel ve / veya genel bir egzoz sistemi önerilir. Lokal egzoz havalandırması genellikle tercih edilir, çünkü kirletici maddenin kaynağındaki emisyonlarını kontrol edebilir ve genel çalışma alanına yayılmasını önleyebilir.
Kişisel Solunum Maskeleri (NIOSH Onaylı): Toz veya buğuya maruz kalmanın ve mühendislik kontrollerinin mümkün olmadığı durumlarda kullanım için, partiküllü bir solunum cihazı (NIOSH tipi N95 veya daha iyi filtreler) giyilebilir. Yağ parçacıkları (örneğin yağlayıcılar, kesme sıvıları, gliserin, vb.) Mevcutsa, bir NIOSH tipi R veya P filtresi kullanın. Maruziyet seviyelerinin bilinmediği acil durumlar veya durumlar için, tam yüz pozitif basınçlı, hava tedarikli bir solunum cihazı kullanın. UYARI: Hava arındırıcı solunum maskeleri, işçileri oksijenden yoksun atmosferlerde korumaz.
Cildin Korunması: Koruyucu eldiven giyin ve vücudu kaplayan kıyafetleri temizleyin.
Göz Koruması: Kimyasal koruyucu gözlük kullanın. Çalışma alanında göz yıkama çeşmesi ve hızlı-drench tesisleri bulundurun.


Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Koku: hafif
Görünüm: 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA; PBTC soluk sarı sıvıdır
pH: Asidik <2
Buhar Basıncı: 20 ° C`de ~ 20 MBAR
Kaynama Noktası: 101 ° C ila 103 ° C
Donma noktası: -15 ° C
Erime Noktası: Uygulanamaz
Dökme Noktası: Uygulanamaz
Çözünürlük: Tüm oranlarda suda çözünür
Yoğunluk: 1.30 g / cc @ 20ºC
Özgül Ağırlık: 1.25-1.35
Viskozite: 15-25 CST @ 25ºC mm2 / sn


Kararlılık ve Tepkenlik
Kaçınılması Gereken Koşullar: 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA; PBTC nitritlerden, sülfitlerden ve alkali malzemelerden uzaktır. Yumuşak çelik kaplarda (korozif) saklamayın. 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA; PBTC kapları kullanımda değilken ve taşıma sırasında sıkıca kapalı tutulmamalıdır.
İstikrar: Kararlı
Polimerizasyon: olmaz
Tehlikeli Ayrışma Ürünleri: Yok
Uyumsuz Malzemeler: Nitritler, sülfitler ve alkaliler.


Toksikolojik Bilgi
Gözler: Tahriş edici (tavşan)
Cilt: Tahriş edici olmayan (tavşan)
Oral LD50:> 5000 mg / kg (sıçan)
Aşırı maruz kalmadan kaynaklanan akut etkiler: 2-Fosfonobutan-1,2,2-Trikarboksilik Asit veya PBTC düşük oral toksisiteye sahiptir. Gözleri tahriş eder ve cildi tahriş etmez. 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA; PBTC, mukoza zarlarını orta derecede tahriş eder.
Aşırı maruz kalmadan kaynaklanan kronik etkiler: 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA; PBTC, Ames Testinde mutajenik değildi. Önemli sağlık etkileri beklenmemektedir.
Kanserojen:
IARC: Listelenmemiş
NTP: Listelenmemiş
OSHA: Listelenmemiş
DİĞER: ACGIH: Listelenmemiş


Ekolojik Bilgi
Ekotoksikolojik Bilgi: 96 saat LC50 (Gökkuşağı alabalığı)> 1000 mg / l 48 saat EC50 (Daphnia)> 300 mg / l 72 saat EC50
(Yosun)> 1000 mg / l Ferrik ve Alüminyum Tuzları ile çökelterek atık su tesislerinden uzaklaştırılmıştır.
Kimyasal Kader Bilgileri: Ürün için veri bulunmamaktadır.


Bertaraf Bilgileri
Geri kazanım veya geri dönüşüm için saklanamayan her şey tehlikeli atık olarak ele alınmalı ve RCRA onaylı bir atık tesisine gönderilmelidir. Bu ürünün işlenmesi, kullanılması veya kirlenmesi atık yönetimi seçeneklerini değiştirebilir. Devlet ve yerel atık yönetmelikleri federal bertaraf yönetmeliklerinden farklı olabilir. Konteyner ve kullanılmamış 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTCA atın; PBTC federal, eyalet ve yerel gereksinimlere uygun olarak.
Bertaraf Yöntemi: Dökülen maddeyi kum veya diğer emici maddeler üzerine emdirin ve katı atık olarak yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin (örn. Yakma). Fazla 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit veya PBTC yakılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

CAS NO:37971-36-1

SYNONYMS
2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID;37971-36-1;PBTC;1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-;2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid;2-Phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid;C7H11O9P;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid;EINECS 253-733-5;
2-Phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic acid;EC 253-733-5;Q-200319;40372-66-5;AC1L1W8Y;SCHEMBL22514;KSC225G6F;DTXSID4027999;CTK1C5362;SZHQPBJEOCHCKM-UHFFFAOYSA-N;EBD30747;ANW-28768;3-Carboxy-3-phosphonohexanedioic Acid;AKOS007930701;RTR-015365;TRA0029683;BC201821;BR-34926;P458;DB-049222;KB-174141;TR-015365;FT-0613352;P1857;40372-66-5 (unspecified hydrochloride salt);Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-1,2,4-;W-2646;(S)-2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 25g;971P361;A823953;C-36456;I04-0842;2- Phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylic acid, tetra sodium salt;94386-13-7; PBTC;PBTCA;scale inhibitor PBTCA;PHOSPHONOBUTANETRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsure;2-phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic;3-Carboxy-3-Phosphonohexanedioic Acid;4-butanetricarboxylicacid,2-phosphono-2;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonicacid;2-PHOSPHOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID

 

PROPERTIES
2-Phosphonobutane-1,2,4,-tricarboxylic Acid (PBTCA) is a very effective scale inhibitor used in various industrial applications. Due to its higher performance properties it is a very cost effective inhibitor compared to standard Phosphonates such as HEDP/ATMP. This is mainly due to superior stability to chlorine, bleach and bromine. In cooling water PBTC performs well at high PH or temperatures. It further shows high effectiveness in high alkaline solutions such as industrial cleaners.PBTCA has low content of phosphoric, has structural features of both phosphoric acid and carboxylic acid group, which enable its excellent scale and corrosion inhibition properties. Its antiscale property under high temperature is far better than that of organophosphines. It can improve zinc salt solubility, has good chlorine oxidation tolerance and good composite synergy. PBTCA is a 50% aqueous solution of 2-phosphonobutane-1, 2, 4-tricarboxylic acid (PBTCA) designed to control calcium scale formation and precipitation in highly stressed alkaline Industrial Water Treatment (IWT) and boiler systems. PBTC has been widely used in industry as a sequestering agent and calcium carbonate scale inhibitor for applications in industrial water treatment and industrial cleaning. PBTCA has low content of phosphoric, Has structural features of both phosphoric acid and carboxylic acid group, Which enable its excellent scale and corrosion inhibition properties. Its antiscale property under high temperature is far better Than that of organophosphines. It can improve zinc salt solubility, Has good chlorine oxidation tolerance and good composite synergy.


USAGE
PBTCA is a high efficient agent as scale and corrosion inhibitor. PBTCA is the excellent stabilizer for zinc salt. It is widely used in circulating cool water system and oilfield refill water system as scale and corrosion inhibitor, suitable to composite with zinc salt and copolymer. PBTCA can be used in situations of high temperature, high hardness, high alkali and high concentration index. In lavation fields, it is used as chelating agent and metal detergent.
PBTCA is usually used together with zinc salt, copolymer, organophosphine, imidazole and otherWater Treatment Chemicals. When used alone, the dosage of 5-15mg/L is preferred. It is mainly used as Scale & Corrosion Inhibitor in Cooling, Boiler & Field Water Treatment. PTBCA is a high efficient agent as scale and corrosion inhibitor.
It is the excellent stabilizer for zinc salt. It is widely used in circulating cool water system and oilfield refill water system As scale and corrosion inhibitor, Suitable to composite with zinc salt and copolymer. It can be used in situations of high temperature, High hardness, high alkali and high concentration index.In lavation fields, It is used as chelating agent and metal detergent. PBTCA is usually used together with zinc salt, copolymer, organophosphine, Imidazole and other Water Treatment Chemicals. When used alone, the dosage of 5-15mg/L is preferred.
PACKAGE AND STORAGE
200L plastic drum,IBC(1000L),customers` requirement. Storage for one year in shady room and dry place.
Package and Storage: Normally In 250kg net Plastic Drum, IBC drum can also be used as required. Storage for one year in room shady and dry place.


SAFETY
Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water. 


APPLICATIONS
Cooling water systems / industrial water treatment
Industrial detergents
Disinfectants
Liquid dishwashing concentrates
Metal surface treatment as corrosion inhibitor for steel
Retardant in concrete
Sequestering agent in textile auxiliaries

SAFETY AND HAZARDS
Hazards Identification
GHS Classification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 194 companies from 16 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.

Reported as not meeting GHS hazard criteria by 7 of 194 companies. For more detailed information, please visitECHA C&L website
Of the 15 notification(s) provided by 187 of 194 companies with hazard statement code(s):

H290 (53.48%): May be corrosive to metals [Warning Corrosive to Metals]
H314 (10.16%): Causes severe skin burns and eye damage [Danger Skin corrosion/irritation]
H319 (54.55%): Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]

Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.

Hazard statements:
H303 May be harmful if swallowed.
H314 Cause severe skin burns and eye damage!
H318 Cause serious eye damage!
H333 May be harmful if inhaled.
Precautionary statements:
P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
P264: Wash with plenty of water and soap thoroughly after handling.
P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.
P273:: Avoid release to the environment.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P281: Wear protective equipment for hands, eyes, face and respiratory tract.
P301+330+331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P301+312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P303+361+353: IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P304+312: IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P312: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P362: Take off contaminated clothing and wash before reuse.
P405: Store locked up.
P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC:
Xi Irritant
Xn Harmful
C Corrosive
R20 Harmful by inhalation
R22 Harmful if swallowed
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin


Composition/Information on Ingredients
Chemical Name: 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid PBTCA
CAS No.: 37971-36-1 50


First Aid Measures
Eyes:: Flush with water for at least 15 minutes. If irritation occurs and persists, obtain medical attention.
Skin: Remove contaminated clothing and thoroughly wash with soap and water. If irritation occurs and persists, contact a medical doctor.
Ingestion: If conscious, rinse mouth with water. Dilute by giving 1 or 2 glasses of water. Do no induce vomiting. Get medical attention immediately.
Inhalation: Remove to fresh air. If breathing difficulty or discomfort occurs and persists, obtain medical attention.


Fire Fighting Measures
Flash Point: Not applicable
Flammable Limits: Not applicable
Auto ignition Temperature: Not applicable
Extinguishing Media: Not applicable (aqueous solution)
Fire/Explosion Hazards: None
Hazardous Decomposition Products: Not applicable
Fire Extinguishing Media: Use any means suitable for extinguishing surrounding fire Water can be used.
Special Information: In the event of a fire, wear full protective clothing and NIOSH-approved self-contained breathing apparatus with full face piece operated in the pressure demand or other positive pressure mode. Sealed containers of 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTC may rupture when heated.


Accidental Release Measures
Small Spill: Use appropriate tools to put the spilled 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC in a convenient waste disposal container.
Large Spill: Stop leak if without risk. Avoid contact with a combustible material (wood, paper, oil, clothing...). Keep damp using water spray. Eliminate all ignition sources.
Release Notes: Keep 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTC out of streams and sewers. Absorb spilled material on commercial oil absorbent or sand. Put the contaminated absorbent into a DOT approved container and dispose of according to the methods outlined in the "Disposal Considerations" section.


Handling and Storage
Keep 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC in a tightly closed container, stored in a cool, dry, ventilated area. Protect against physical damage. Avoid storage on wood floors. Avoid contact with eyes, skin clothing etc. Do not swallow. Containers of PBTC may be hazardous when empty since they retain product residues.


Exposure Controls/Personal Protection
Engineering Controls: None established
Ventilation System: A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures below the Airborne Exposure Limits. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the emissions of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the general work area.
Personal Respirators (NIOSH Approved): For conditions of use where exposure to dust or mist is apparent and engineering controls are not feasible, a particulate respirator (NIOSH type N95 or better filters) may be worn. If oil particles (e.g. lubricants, cutting fluids, glycerin, etc.) are present, use a NIOSH type R or P filter. For emergencies or instances where the exposure levels are not known, use a full-face positive-pressure, air-supplied respirator. WARNING: Air-purifying respirators do not protect workers in oxygen-deficient atmospheres.
Skin Protection: Wear protective gloves and clean body-covering clothing.
Eye Protection: Use chemical safety goggles. Maintain eye wash fountain and quick-drench facilities in work area.


Physical and Chemical Properties
Odor: Slight
Appearance: 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC is pale yellow liquid
pH: Acidic < 2
Vapor Pressure: ~20 MBAR at 20°C
Boiling Point: 101°C to 103°C
Freezing Point: -15°C
Melting Point: Not applicable
Pour Point: Not applicable
Solubility: Soluble in water in all proportions
Density: 1.30 g/cc @ 20ºC
Specific Gravity: 1.25-1.35
Viscosity: 15-25 CST @ 25ºC mm2/sec


Stability and Reactivity
Conditions to Avoid: Store 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC away from nitrites, sulphites and alkaline materials. Do not store in mild steel containers (corrosive. Keep 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC containers tightly closed when not in use and when in transit.
Stability: Stable
Polymerization: Will not occur
Hazardous Decomposition Products: None
Incompatible Materials: Nitrites, sulphites and alkalis.


Toxicological Information
Eyes: Irritant (rabbit)
Skin: Non-irritant (rabbit)
Oral LD50: >5000 mg/kg (rat)
Acute Effects from Overexposure: 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTC has low oral toxicity. It is irritating to the eyes and non-irritating to the skin. 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC is moderately irritating to the mucous membranes.
Chronic Effects from Overexposure: 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC was not mutagenic in the Ames Assay. No significant health effects expected.
Carcinogenicity:
IARC: Not listed
NTP: Not listed
OSHA: Not listed
OTHER: ACGIH: Not listed


Ecological Information
Ecotoxicological Information: 96 hour LC50 (Rainbow trout) > 1000 mg/l 48 hour EC50 (Daphnia) > 300 mg/l 72 hour EC50
(Algae) > 1000 mg/l Eliminated from waste water plants by precipitation with Ferric and Aluminum Salts.
Chemical Fate Information: No data available for the product.


Disposal Considerations
Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be handled as hazardous waste and sent to a RCRA approved waste facility. Processing, use or contamination of this product may change the waste management options. State and local disposal regulations may differ from federal disposal regulations. Dispose of container and unused 2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTCA; PBTC in accordance with federal, state and local requirements.
Disposal Method: Absorb spillage onto sand or other absorbent material and dispose of as solid waste as per local regulations (e.g. incineration). Surplus 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid or PBTC can be incinerated.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.