1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR SAS 60


HOSTAPUR SAS 60

CAS NUMBER : 85711-69-9
EINECS NUMBER : 288-330-3

METATAGS : Sodium sulphate; HOSTAPUR SAS 60; hostapur sas; hostapur sas 60; Hostapur Sas 60; Hostapur SAS 60; hostapur; Hostapur; HOSTAPUR; Sec. alkane sulphonate sodium salt; Sodium C14/17 Sec Alkyl Sulphonate; Paraffin wax; HOSTAPUR SAS 60 / 93; Sodyum C14-C17 sec-alkil sülfonat; SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE; HOSTAPUR SAS-60 (60% active); Sodium C14 - 17 Alkyl; sec Sulfonate is an anionic; Sodium C14-17 Alkyl Secsulfonate; Sulfonsäuren; C13-17-sec-Alkan-; Natriumsalze; ácidos sulfónicos; C13-17-sec-alcano; sales de sodio; acides sulfoniques; sec-alcanes en C13-17; sels de sodium; Sulfonic acids; C13-17-sec-alkane; sodium salts; SOFTIFLOCK NF2; Einecs 288-330-3; Sec. Alkane sulphonate-Na salt; Alkyl C13-C17 -sulfonate; Sodium salt; SODIUMC13-C17SECONDARYALKANESULPHONATE; C13-C17SEC-ALKANESULPHONICACID, SODIUMSALT; Sulfonsauren; C13-17-sec-Alkan-; Natriumsalze; sec-Alkane-(C13-C17)-sulfonic acid sodium salt; Sulfonic acids; C13-17-sec-alkane; sodium salts; Sulfonic acids; C13-17-sec-alkane; sodium salts; Sulfonic acids; C13-17-sec-alkane; sodium salts; SOFTIFLOCK NF2; Alkyl C13-C17 -sulfonate; Sodium salt; SODIUMC13-C17SECONDARYALKANESULPHONATE; C13-C17SEC-ALKANESULPHONICACID; SODIUMSALT; Sulfonsauren; C13-17-sec-Alkan-; Natriumsalze; sec-Alkane-(C13-C17)-sulfonic acid sodium salt;

 

 

Elde bulaşık yıkama sıvıları, tüm sıvı çamaşır ve temizlik maddeleri, özellikle yüksek konsantrasyonlu ürünler ve endüstriyel temizlik maddeleri için uygundur.

Hostapur SAS 60' ın Depolama Şartları;
Hostapur SAS 60, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal kapalı kaplarda en az 2 yıl saklanabilir. Nakliye ve saklama sırasında soğuktan koruyunuz. Hostapur SAS 60'ın özellikleri geri dönüşümlü olarak soğuka maruz kalma ile değiştirilir. Hostapur SAS 60 bulutlu hale gelirse, soğuk maruz kalma ile kalınlaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve daha sonra kısa bir süre karıştırılır. Sarımsı hafif kokulu yumuşak hamur ve waxımsı flake. Konsantrasyon arttıkça yüzey gerilim düşer; düşük ıslatma süresi; konsantrasyon arttıkça köpük yüksekliği artar; sulu çözeltileri 100 oC'ye kadar stabil; deterjan etkililiği suyun sertliğinden etkilenmez; klor/oksidasyon kararlılığı; ciltte hassasiyet oluşturmaz; mutajenik ve orgenotoksik değildir; toksik ve kanserojenik etkisi yoktur; biokümülatif potansiyeli yoktur ve çok hızlı yok edilir; normal kullanım şartları altında sağlık riski yoktur.
Hostapur SAS 60, 20 oC'de hamurdur (macun) ancak çok bekletildiğinde 2 faza ayrılabilir. Bu nedenle kullanılmadan önce karıştırılarak ya da ısıtılarak homojenize edilmelidir.

Hostapur SAS 60 Özellikleri:
- Çevreyle dost; deterjanlar, kimyasal teknik ve kozmetik endüstriler için anyonik yüzey aktiflerdir. İkincil alkan sülfonat bazında, başlatıcı ürün (n-parafinler)
- Çok iyi çözünürlük (kendiliğinden çözünür, iyi düşük sıcaklık özelliklerine sahiptir)
- Yüksek ıslatma hareketi (iyi drenaj (süzülme) özellikleri ve bulaşıkların hızlı kuruması)
- Belirgin köpük gücü (kullanımda bitmiş ürünlerin yüksek verimi)
- Mükemmel yağ ve kir dağıtıcı hareket (en iyi deterjan, temizleyici ve yağ giderici etkili olarak tarif edilen bitmiş ürünlerin geliştirilmesi)
- Viskosite azaltıcı etki,(akabilir, yüksek konsantre deterjanlar ve düşük su içerikli temizleyiciler ve koruyucu ve solvent içermeyen temizleyiciler, taşıma ve paketleme maliyetli formülasyonlar)
- Üstün enzim uyumluluğu(enzim kararlılığı üzerinde + etki)
- Geniş bir pH aralığında kimyasal stabilite,
- Modern deterjan katkılarının aktivitesini artırır. (örn. Kir giderici polimerler)
- Çok iyi elektrolit uyumluluğu (yüksek miktar içerikli hafif görevli deterjanların üretimi)
- İyi cilt uyumu (hafif görevli bulaşık yıkama sıvıları formülasyonları)
- Anyonik, non iyonik ve amfoterik yüzey aktiflerle uyum imkanı.
- Formülasyonda çok yönlülük,
- Kullanımda sinerjistik etkiler,
- Elektriksel olarak nötral tuzlar (katyonik yüzey aktiflerle) oluşturabilir.
- Maliyet düşüklüğü (hidrotoplar olmadan yüksek konsantreli sıvı temizleyicilerin üretim imkanı)
- Hızlı biyolojik bozunma.(Çevreye zararsız)

Hostapur SAS 60 'ın en önemli kullanımı:
Hostapur SAS 60 bulaşık yıkama deterjanları (standart ve konsantre); çamaşır deterjanları (sıvı, toz, hamur, ön ıslatma deterjanları); saç ve vücut bakımı kozmetikleri (Şampuanlar, duş jelleri, banyo köpüğü, sıvı sabunlar, diş macunları); endüstriyel temizleyiciler otomotiv temizleyicileri; metal yağ giderici ajanlar, alkali pas gidericiler, el temizleyiciler); özel teknik sekör (Yangın söndürücü köpükler, emülsiyon polimerizasyonu, tekstil ve deri, yağalanı kimyasalları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand dishwashing liquids, all liquid laundry and cleaning agents, especially suited for highly concentrated products and industrial cleaning agents.

Hostapur SAS 60 'in Storage Terms;
Hostapur SAS 60 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Hostapur SAS 60 are reversibly altered by exposure to cold. If Hostapur SAS 60 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly. Yellowish, lightly scented soft dough and waxy flake. As the concentration increases, the surface tension decreases; Low wetting time; The foam height increases as the concentration increases; The aqueous solutions stabilized to 100 oC; Detergent effectiveness is not affected by water hardness; Chlorine / oxidation stability; It does not create sensitivity to the skin; Mutagenic and orgenotoxic; Toxic and carcinogenic; There is no bio-cumulative potential and is destroyed very quickly; There is no health risk under normal use conditions.
The Hostapur SAS 60 20 oC is a paste (putty), but can be divided into two parts when too long. For this reason, it must be homogenized by mixing or heating before use.

Hostapur SAS 60 Features:
- Friendly with the environment; Detergents, anionic surfactants for chemical, technical and cosmetic industries. On the basis of the secondary alkane sulphonate, the starting product (n-paraffins)
- Very good resolution (self-soluble, good low temperature properties)
- High wetting action (good drainage properties and fast drying of dishes)
- Significant foam strength (high yield of finished products in use)
- Excellent oil and soil dispersant action (development of finished products which are described as the best detergent, cleaner and degreaser effective)
- Viscose reducing effect (flowable, highly concentrated detergents and cleaners with low water content and preservative and solvent free cleaners, formulations with cost of transport and packaging)
- Superior enzyme compatibility (+ effect on enzyme stability)
- chemical stability at a wide pH range,
- (long storage stable alkaline cleaner formulation - produced for chlorine-containing all purpose cleaners, stability against oxidizing agents.
- Increases the activity of modern detergent additives. (Eg dirt remover polymers)
- Very good electrolyte compatibility (production of light duty detergents with high content)
- Good skin compatibility (light duty dishwashing liquid formulations)
- Possibility to adapt to anionic, nonionic and amphoteric surfactants.
- Versatility in formulation,
- synergistic effects in use,
- Electrically neutral salts (with cationic surfactants).
- Low cost (possibility of producing highly concentrated liquid cleaners without hydrogels)
- Fast biodegradation (harmless to the environment)

The most important use of the Hostapur SAS 60 is:
Hostapur SAS 60, dishwashing detergents (standard and concentrate); Laundry detergents (liquid, powder, paste, pre-wetting detergents); Hair and body care cosmetics (shampoos, shower gels, bath foam, liquid soaps, toothpastes); Industrial cleaners automotive cleaners; Metal degreasing agents, alkaline degreasing agents, hand cleaners); Special technical secretary (fire extinguisher foams, emulsion polymerization, textile and leather, airport chemistry)

 


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.