1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL O 80

GENAPOL LA 070, Emülsifiye edici, anyonik tipte viskozluk sağlayan kimyasallar için kullanılan ve yağ disperse edici özelliği bulunan bir tür emülsifiyerdir.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.