1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMIN T 150

GENAMIN T 150

CAS No.: 61791-26-2
EC No.: 500-153-8

Synonyms:
GENAMIN T 150; TALLOW FATTY ALKYL AMINE ETHOXYLATE WITH 15; GENAMIN T 150; amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated (20 mol EO average molar ratio); polyethylene glycol (20) tallow amine; polyoxyethylene (20) tallow amine; GENAMIN T 150; GENAMIN T 150; 61791-26-2; GENAMIN T 150; Amines, tallow alkyl, ethoxylated; Tallow alkyl amines ethoxylated; GENAMIN T 150


GENAMIN T 150

Fonksiyonel Kimyasallar Bölümü
Genamin T 150
Kimya-teknik endüstri için yüzey aktif madde
Kompozisyon
15 mol EO içeren donyağı yağlı amin etoksilat
Ürün özellikleri *)
Konsantrasyon [%]
yakl. 100
20 ° C'de görünüm
sarımsı kahverengimsi sıvı
Bahçıvan rengi
6 - 10
pH,% 1 sulu çözelti (20 ° C)
10 - 11
20 ° C'de çözünürlük
Suda% 1: berrak
Mineral yağda% 1: bulanık
Ksilen içinde% 1: şeffaf
Glikolde% 1: şeffaf
50 ° C'de yoğunluk [g / cm³]
1.00 - 1.02
50 ° C'de viskozite [mPas]
yakl. 50
50 ° C'de kırılma indisi
yakl. 1.460
Akma noktası [° C]
yakl. - 5
Parlama noktası [° C]
> 200
Alkali değeri [mg KOH / g]
59.7 - 61.7
Kireç sabunu dispersiyon gücü
-
Yüzey gerilimi [g / l]
-
Daldırma ıslatma yeteneği 25 ° C'de 100 s
-
Diğer Genamin T sınıfları
Genamin T 020
Genamin T 120
Genamin T 200
Yağlı amin etiloksilatlar
Yüzey aktif yağlı amin etoksilatlar, etilen oksidin yağlı amin üzerindeki etkisiyle elde edilir. Reaksiyon, aşağıdaki genel denklem ile basitleştirilmiş şekilde özetlenebilir:
Yağ amini Etilen oksit Yağ amini etoksilat
x + y = n eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı
Yağlı aminlere etilen oksit eklendiğinde, terminal hidroksil gruplarına sahip dihidrik alkoller üretilir. Uygun koşullar altında bunlarla daha fazla reaksiyon mümkündür. Dahası, nitrojen kuaternize edilebilir. Yağlı amin etoksilatlar doğada prensipte baziktir, asitlerle tuz oluştururlar ve sulu çözelti içinde alkali reaksiyona sahiptirler. Yüzey aktiviteleri göz önünde bulundurulduğunda, bu nedenle katyonik bileşiklerle sınıflandırılmaları gerekir ve onlar gibi liflere ve yüzeylere afiniteye sahiptirler. Bununla birlikte, çoğu göstergeye karşı ve ayrıca diğer uygulamalarda iyonik olmayan yüzey aktif maddeler gibi davranırlar ve dahası, eklenen etilen oksit zinciri o kadar uzun olur. Fiziksel ve kimyasal özellikleri ve özellikle yüzey aktif olanlar, büyük ölçüde, hidrofobik yağlı amin radikalinin moleküldeki hidrofilik çözünür poliglikol zincirlerine oranıyla belirlenir. Poliglikol zincirlerinin uzunluğu, yağlı amin molekülü başına eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı ile belirtilir ve aynı zamanda etoksilasyon derecesi olarak da bilinir. Hem başlangıçtaki yağlı amin tipi hem de etilen oksit miktarı rastgele seçilebildiği için, hidrofilik / hidrofobik dengeyi değiştirmek için iki olasılık vardır. Her ikisi de Genamin ürün serisinin üretiminde kullanılmıştır. Bu, her biri farklı bir yağ aminine dayanan ve ilgili kod harfleriyle ayırt edilen dört gruptan oluşur:
C = Hindistan cevizi yağlı amini
doymuş C8-C18 yağlı aminler, ağırlıklı olarak C12-C14
O = Oleylamin
ağırlıklı olarak doymamış C18 yağlı aminler
S = Stearilamin
doymuş C16-C18 yağlı aminler
T = İçyağı yağlı amin
doymuş ve doymamış C16-C18 yağlı aminler
Bu aminlerin her biri için çok aşamalı bir etoksilasyon serisi mevcuttur ve eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı ek bir son ek, örn. Yağ amini molekülü başına 25 mol etilen oksit için 8, 15 için 150 ve 250 için 080.
Tüm soneklerdeki son sıfır, tüm sınıfların pratik olarak% 100 aktif madde içerdiğini gösterir. Yaygın etoksilasyon dereceleri 2, 5, 8, 20 ve 25 mol etilen oksit içeren Genamin dereceleridir. Özel amaçlar için daha dar bir aralık gerekliyse, bu, komşu ürünlerin karşılık gelen karışımlarının formüle edilmesiyle kolayca elde edilebilir. Ancak bazen, daha uzaktaki ürünlerin karışımları daha da iyi etkiler üretir. Prosedür, olağan karıştırma kuralını kullanmak ve amin sayılarını hesaplama için bir temel olarak kullanmaktır. Ayrıca, tüm üretim partileri alındığında, herhangi bir etoksilasyon derecesi üretilebilir. Tamamen homojen karışımlar elde etmek için 50 - 60 ° C sıcaklıkların kullanılması tercih edilir. Sulu seyreltmeler üretilirken de bu sıcaklığın muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Belirli konsantrasyon aralıklarında (genellikle% 70 ila 40 aktif madde arasında), soğuk suda yavaş çözünen jelatinimsi hidratların oluşması önlenir.
Uygun durumlarda, çözündürücüler (alkoller, glikoller, vb.) İlave edilerek jel durumu ortadan kaldırılabilir. Bulanık çözelti oluşturan ürünlerden kararlı, yanıcı olmayan, daha yüksek seyreltmeler üretilecekse bunlar da uygundur. Prensip olarak sudaki çözünürlük artan etoksilasyon derecesi ile artar. Hafif etoksillenmiş ürünler oda sıcaklığında sadece orta derecede dağılabilir ve bu nedenle emülsiyonlara benzeyen bulanık çözeltiler oluşturur. Orta ve daha yüksek etoksillenmiş ürünler, berrak bir çözelti oluşturmak için çözülür. Diğer yandan, suda çözünürlük yükselen sıcaklıkla azalır. Bu nedenle, doğal olarak berrak çözeltilerde bile bazen bulanıklık oluşabilir, örneğin seyreltmeler hazırlanırken önerilen çalışma sıcaklığı olan 50 - 60 ° C korunursa.
Bu, normalde ne ileri işlemeyi ne de sonraki kullanımı engelleyen tersine çevrilebilir bir fiziksel fenomendir. Çözümler soğudukça yeniden netleşir. Daha yüksek etoksillenmiş bileşikler, sulu çözeltide kaynama noktasına kadar bulanıklık göstermez. Bununla birlikte, bunlarla da, sıcaklık limiti büyük miktarlarda elektrolitler, özellikle nötr tuzlar veya alkaliler tarafından az veya çok azaltılır.
Yağ aminleri gibi, Genamin sınıfları da özellikle konsantre formda cilt ve mukoza zarları üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, ürünler işlenirken uygun koruyucu önlemler alınmalıdır.
Ürün kullanımı
Genamin sınıfları, tüm noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerle birleştirilebilir. Anyonik ürünlerle uyumluluk her durumda kontrol edilmelidir. Genamin sınıfları, kullanılan tipik konsantrasyonlarda çoğu kimyasala karşı dirençlidir. Sert suya karşı duyarsızdırlar. Spesifik yüzey aktif özellikleri, onları kimya teknik endüstrisi için değerli bazlar ve katkı maddeleri haline getirir.
Tekstil yardımcı maddeleri (örneğin boyama ürünleri) mineral yağ katkı maddeleri, bitki koruma ürünleri ve böcek ilaçları, kozmetik hammaddeleri ve yapıştırıcılar üretmek için kullanılabilirler. Bu broşürün kapsamı dışında kalan başka kullanımlar da vardır.
Depolama
Genamin T 150, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal kapalı kaplarda en az 2 yıl saklanabilir. Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Genamin T 150'nin özellikleri tersine çevrilebilir
soğuğa maruz kalma ile değişir. Genamin T 150 bulanıklaşırsa, kalınlaşır veya soğuğa maruz kaldığında donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa bir süre karıştırın. Teknik detaylar konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarız.

Genamin T 150
İçyağı yağlı alkil amin etoksilat, 15
Ürün Açıklaması
Genamin T 150, mahsul koruma uygulamalarında kullanılır, Glyphosate IPA formülasyonları için standart adjuvandır.
Faydaları
Genamin T 150, mahsul koruma uygulamalarında da kullanılır, Glyphosate IPA formülasyonları için standart adjuvandır. Genamin T 150 kullanılırken, püskürtme tankında soğuk sıcaklık stabilitesi ve çözünme davranışı elde etmek için bir çözündürücü ilavesi gereklidir.
Teknik Özellikler
BİTKİ KORUMA ÖZELLİKLERİ
Formülasyon tipi SL
Ürün sınıfı Amin etoksilat
REACH durumu Polimer durumu nedeniyle muaf
Bulut noktası yöntemi
Bulut noktası [oc]
Ürün bileşimi Cocos yağlı amin 15 EO ile
Aktif içerik (yaklaşık)% 100
Görünüm Sıvı
Su içeriği
HI-B (hesap.)
EPA, 40 CFR S 180920, 930 altında toleranstan muaftır
Başvurular
Genamin T 150, mahsul koruma uygulamalarında da kullanılır, Glyphosate IPA formülasyonları için standart adjuvandır. Genamin T 150 kullanılırken, püskürtme tankında soğuk sıcaklık stabilitesi ve çözünme davranışı elde etmek için bir çözündürücü ilavesi gereklidir.
Emniyet
Etiket - Tehlikeli Madde Direktifi
Xn
Risk ifadeleri - Tehlikeli Madde Direktifi R22
R36
R51 / 53
Eksiksiz ve en son güvenlik bilgilerine sahip olmak için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.
Bize Ulaşın;
Güvenlik ve düzenleme ayrıntıları veya Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.


GENAMIN T 150

Functional Chemicals Division
Genamin T 150
Surfactant for the chemical-technical industry
Composition
Tallow fatty amine ethoxylate with 15 mol EO
Product properties *)
Concentration [%]
approx. 100
Appearance at 20 °C
yellowish to brownish liquid
Gardener colour
6 - 10
pH, 1% aqueous solution (20 °C)
10 - 11
Solubility at 20 °C
1 % in water: clear
1 % in mineral oil: turbid
1 % in xylene: clear
1 % in glycol: clear
Density at 50 °C [g/cm³]
1.00 – 1.02
Viscosity at 50 °C [mPas]
approx. 50
Refractive index at 50 °C
approx. 1.460
Pour point [°C]
approx. - 5
Flash point [°C]
> 200
Alkali value [mg KOH/g]
59.7 – 61.7
Lime soap dispersing power
-
Surface tension [g/l]
-
Dip-wetting ability 100 s at 25 °C
-
Other Genamin T grades
Genamin T 020
Genamin T 120
Genamin T 200
Fatty amine ethyloxylates
Surface-active fatty amine ethoxylates are obtained by the action of ethylene oxide on fatty amine. The reaction can be represented in summary simplified form by the following general equation:
Fatty amine Ethylene oxide Fatty amine ethoxylate
x + y = n number of molecules of ethylene oxide added
When ethylene oxide is added to the fatty amines, dihydric alcohols with terminal hydroxyl groups are produced. Under suitable conditions further reactions with these are possible. Moreover, the nitrogen can be quaternized. Fatty amine ethoxylates are in principle basic in nature, they form salts with acids and have an alkaline reaction in aqueous solution. In view of their surface activity they must therefore be classified with the cationic compounds and, like them, they have affinity to fibres and surfaces. Nevertheless, they often behave like nonionic surfactants towards many indicators and also in other applications, and all the more so the longer the added ethylene oxide chain is. Their physical and chemical properties, and especially the surface-active ones, are determined largely by the ratio of the hydrophobic fatty amine radical to the hydrophilic solubilizing polyglycol chains in the molecule. The length of the polyglycol chains is indicated by the number of molecules of ethylene oxide added per molecule of fatty amine and is also known as degree of ethoxylation. Since both the type of initial fatty amine and the amount of ethylene oxide can be chosen arbitrarily, there are two possibilities for modifying the hydrophilic/hydrophobic balance. Both have been employed in producing the Genamin product range. This consists of four groups, each of which is based on a different fatty amine and is distinguished by corresponding code letters:
C = Coconut fatty amine
saturated C8-C18 fatty amines, predominantly C12-C14
O = Oleylamine
predominantly unsaturated C18 fatty amines
S = Stearylamine
saturated C16-C18 fatty amines
T = Tallow fatty amine
saturated and unsaturated C16-C18 fatty amines
A multistage ethoxylation series is available for each of these amines, and the number of added molecules of ethylene oxide is expressed by an additional suffix, e.g. 080 for 8, 150 for 15 and 250 for 25 moles of ethylene oxide per molecule of fatty amine.
The last zero in all suffixes indicates that all grades contain practically 100 % active substance. Common degrees of ethoxylation are Genamin grades with 2, 5, 8, 20 and 25 moles of ethylene oxide. If for special purposes a narrower range is required, this can easily be achieved by formulating corresponding blends of neighbouring products. Sometimes, however, blends of more distant products produce even better effects. The procedure is to use the usual mixing rule and to employ the amine numbers as a basis for calculation. Moreover, when entire production batches are taken, any degrees of ethoxylation can be produced. To obtain completely homogeneous blends, it is preferable to employ temperatures of 50 – 60°C. It is recommended that this temperature should be also maintained when aqueous dilutions are produced. In certain concentration ranges (usually between 70 and 40 % active substance) the occurrence of gelatinous hydrates, which are slow to dissolve in cold water, is avoided.
In suitable cases the gel state can be eliminated by adding solubilizers (alcohols, glycols, etc.). These are also appropriate if stable, non-flammable, higher dilutions are to be produced from products that form a turbid solution. In principle the solubility in water rises with increasing degree of ethoxylation. The slightly ethoxylated products are only moderately dispersible at room temperature and therefore form turbid solutions resembling emulsions. The medium and higher-ethoxylated products dissolve to form a clear solution. On the other hand, the solubility in water decreases with rising temperature. Therefore turbidity can occasionally occur even in inherently clear solutions, for example if the recommended working temperature of 50 – 60°C is maintained when dilutions are prepared.
This is a reversible physical phenomenon that normally impairs neither further processing nor subsequent use. The solutions become clear again as they cool. Higher-ethoxylated compounds display no turbidity in aqueous solution up to boiling point. However, with these too the temperature limit is depressed to a greater or lesser extent by large quantities of electrolytes, especially neutral salts or alkalis.
Just like the fatty amines, the Genamin grades, especially in concentrated form, have a corrosive effect on the skin and mucous membranes. The appropriate protective measures must therefore be taken when the products are processed.
Product use
Genamin grades can be combined with all types of nonionic and cationic surfactants. The compatibility with anionic products must be checked in each case. The Genamin grades are resistant to most chemicals in typical concentrations used. They are insensitive to hard water. Their specific surface active properties make them valuable bases and additives for the chemical technical industry.
They can be used to manufacture textile auxiliaries (e.g. products for dyeing) mineral oil additives, crop protection products and pesticides, raw materials for cosmetics and adhesives. There are also other uses which are beyond the scope of this brochure.
Storage
Genamin T 150 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions. Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of Genamin T 150 are reversibly
altered by exposure to cold. If Genamin T 150 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly. We will be pleased to give you advice on technical details.

Genamin T 150
Tallow fatty alkyl amine ethoxylate with 15
Product Description
Genamin T 150 is used in crop protection applications, it is the standard adjuvant for Glyphosate IPA formulations.
Benefits
Genamin T 150 is also used in crop protection applications, it is the standard adjuvant for Glyphosate IPA formulations. When using Genamin T 150, the addition of a solubilizer is necessary to obtain cold-temperature stability and dissolution behaviour in the spray tank.
Specifications
CROP PROTECTION SPECIFICATIONS
Formulation type SL
Product class Amine ethoxylate
REACH status Exempted due to polymer status
Cloud point method
Cloud point [oc]
Product composition Cocos fatty amine with 15 EO
Active content (ca.) 100%
Appearance Liquid
Water content
HI-B (calc.)
EPA exempted from tolerance under 40 CFR S 180 920, 930
Applications
Genamin T 150 is also used in crop protection applications, it is the standard adjuvant for Glyphosate IPA formulations. When using Genamin T 150, the addition of a solubilizer is necessary to obtain cold-temperature stability and dissolution behaviour in the spray tank.
Safety
Label - Dangerous Substance Directive
Xn
Risk phrases - Dangerous Substance Directive R22
R36
R51/53
Please refer to the Material Safety Data Sheet to have the complete and very latest safety information.
Contact Us;
Please contact us for safety and regulatory details or the Material Safety Data Sheet (MSDS).
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.