1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CHROMIC ACID (KROMİK ASİT)

CAS No: 1333-82-0; 7738-94-5
EC No: 231-801-5


Metatags: kromik asit; dikromik asit; kromik asid; kromikasit; chromic acid; dichromic acid; CHROMIC ACID; Chromic(VI) acid; Chromic acid (H2CrO4); tetraoxochromic acid; tetraoksokromik asit; Caswell No. 221; dihydroxy-dioxo-chromium; Acide chromique [French]; Acide chromique; dioxochromiumdiol; chromic acid anhydride; dihydroxy-dioxochromium; dihydroxidodioxidochromium; Acide chromique; dioxochromiumdiol; chromic acid anhydride; dihydroxy-dioxochromium; dihydroxidodioxidochromium; dihydrogen(tetraaoxidochromate)

 

 

 

Hakikî kromik asid H2CrO4 olup, sâdece krom trioksidin (CrO3) suda çözünmesiyle elde edilir.
Kromik asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu yüzden kromik asidi denilince akla CrO3 gelir. Burada krom (6+) değerliklidir. Kararlı olmayan bir bileşik olup, kendi kendine reaksiyona girerek di(bi) kromat asidi (H2Cr2O7) hâline dönüşür. Kromik asit anhidridi (CrO3) kırmızı pembe kristal olup spesifik gravitesi 2,67 ile 2,82 g/cm3 arasındadır. 197°C'de erir ve erimeden sonra yavaş yavaş bozunur. Havadan nem çeker. Su ve asetik asid, piridin ve eter gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Ham CrO3 doymuş sülfat asidi ve doymuş sodyum bikromat karışımından çöktürülerek ayrılır. Bu çökelti kristallendirilerek veya eritilerek saflaştırılır.


Kromik asit, kuvvetli bir asit olup, aynı zamanda kuvvetli bir oksidasyon vâsıtasıdır. Bitki ve hayvan hücrelerini oldukça tahrip edicidir. Şâyet indirgeme vasıtasıyla veya organik bileşikle temas ettirilirse ciddî bir patlama meydana gelebilir.
Kromik asit, kimyâ sanâyiinde kromik asidin tuzu olan kromatların îmâlinde kullanılır. Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir. Tıpta yakıcı olarak, oymacılık işlemlerinde, seramik sırı yapmakta, camları renklendirmede, metalleri temizlemede, mürekkep ve boya imâlinde ve kauçuk pigmenti olarak kullanılır.Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.