1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CMIT / MIT

CMIT / MIT, mikroplara, yosunlara ve mantarlara karşı geniş spektrumlu etkisi için yaygın olarak kullanılan, 3: 1 CMIT ve MIT oranına sahip bir izotiyazolon biyosittir.

Nemlendirici dezenfektanların etken maddelerinden biridir ve kozmetik, boya, yapıştırıcı ve deterjan gibi endüstriyel ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir koruyucudur.

 

 

Klorometilizotiyazolinon, nitrojen atomunda bir metil grubu ve C-5'te bir klor içeren 4-izotiyazolin-3-on olan bir 1,2-tiyazoldür.

Güçlü bir biyosit ve koruyucudur ve Exocide ticari ürününün ana aktif bileşenidir. Antimikrobiyal bir ajan, bir ksenobiyotik ve çevresel bir kirletici olarak rol oynar.

1,2-tiyazollerin bir üyesidir ve bir organoklor bileşiğidir. Bir metilizotiyazolinondan türemiştir.

 

Metilkloroizotiyazolinon (MCI), antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip bir koruyucu olarak yaygın olarak kullanılan bir izotiyazolinondur. Piyasada satılan birçok kozmetik, losyon ve makyaj temizleyicide bulunur. Aynı zamanda bilinen bir dermatolojik duyarlılaştırıcı ve alerjendir; bazı yan etkileri arasında pul pul veya pul pul cilt, çatlaklar, kızarıklık veya kaşıntı ve göz bölgesinde orta ila şiddetli şişlik bulunur. Amerikan Kontakt Dermatit Derneği, Methylchloroisothiazolinone'u 2013 Yılı Temas Alerjeni olarak adlandırdı.

Metilkloroizotiyazolinona duyarlılık, klinik bir yama testi ile belirlenebilir.

 

Metilizotiyazolinon, nitrojen atomunda bir metil grubu taşıyan 4-izotiyazolin-3-on olan bir 1,2-thazoldür.

Güçlü bir biyosit ve koruyucudur ve Exocide ticari ürününün küçük aktif bileşenidir.

Antifouling biyosit, antimikrobiyal ajan ve antifungal ajan olarak rol oynar.

 

 

IUPAC adı: 5-Kloro-2-metil-1,2-tiyazol-3 (2H) -one. Diğer isimler: 5-Kloro-2-metilizotiyazol-3 (2H) -one; 5-Kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on; Chloromethylisothiazolinone; Chloromethylisothiazolone; Methylchloroisothiazolinone; Methylchloroisothiazolone; CMI; CMIT; MCI; MCIT; CAS Numarası: 26172-55-4

Tercih edilen IUPAC adı: 2-Metil-1,2-tiyazol-3 (2H) -one. Diğer isimler: 2-Metilizotiyazol-3 (2H) -one; 2-Metil-4-izotiyazolin-3-on; MIT; Mİ. CAS Numarası: 2682-20-4

 

Özellikler ve Faydalar

Geniş aktivite yelpazesi

Düşük metal tuzu seviyesi

Bakteri ve mantarlara karşı koruma

8,5'e kadar geniş pH stabilitesi aralığı

Düşük kullanım düzeyinde% 0,05 -% 0,15 etkilidir

Nihai ürünlere renk veya koku verilmez

Yüzey aktif maddelerle mükemmel uyumluluk

Önerilen kullanım seviyelerinde güvenli

Biyolojik olarak hızla parçalanabilir

Bu üründeki Aktif Bileşen, EPA tarafından Güvenli Kimyasal Bileşenler Listesinde (SCIL) listelenmiştir.

 

 

Uygulamalar

Çok amaçlı temizleyiciler, temizlik ve endüstriyel kullanım bezleri, yer ve mobilya cilaları / cilaları, otomobil yıkamaları, cilaları ve cilaları gibi temizleyiciler ve cilalar

Sıvı çamaşır deterjanları, kumaş yumuşatıcılar ve ön gözleyiciler gibi çamaşır ürünleri

Bulaşık yıkama deterjanları ve genel sıvı temizleme solüsyonu gibi sıvı deterjanlar

Nemli havlular, oda spreyleri, nemli süngerler, jel hava spreyleri gibi diğer uygulamalar

Hammadde ve yüzey aktif maddelerin korunması

 

 

Klorometil-metilizotiyazolon (CMIT / MIT), endüstriyel su arıtımında mikrobiyal kontrol ve biyolojik kirlenmeyi önlemek için başarıyla kullanılan geniş spektrumlu bir biyosittir.

ATAMAN CHEMICALS, CMIT / MIT biyositlerinin Legionella bakterilerine ve büyümeleriyle ilişkili protozoalara karşı etkinliği hakkında son 20 yılda rapor vermektedir.

Çalışmalar, soğutma suyundaki tek organizmalar ve bakteri, biyofilm ve protozoa içeren karmaşık model sistemler dahil olmak üzere çok çeşitli koşulları içeriyordu.

Genel olarak, düşük CMIT / MIT seviyeleri (1-10 ppm aktif), planktonik ve biyofilm çalışmalarında çeşitli Legionella bakteri türlerinin ve türlerinin canlı sayılarında ve ayrıca büyümeleri ile ilişkili amip ve kirpikli protozoalara karşı önemli bir azalma sağlamıştır.

 

 

SU ARITMASINDA İZOTİAZOLON BİYOSİTLERİ

 

İzotiyazolon biyositleri, endüstriyel su arıtımında mikrobiyal kontrol için yaygın olarak kullanılmaktadır.

En sık kullanılan ürün, 3: 1'lik bir 5-kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on (CMIT) ve 2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) oranıdır. % 1.5 toplam aktif bileşen.

CMIT / MIT, bakteri, yosun ve mantarlara karşı geniş spektrumlu etkinliğe sahiptir.

 

Ekzosit ürünü, İzotiyazolinonların bir karışımıdır ve 5-kloro-2-metil-4-tiyazolin-3-keton (CMIT) ve 2-metil-4-tiyazolin-3-ketondan (MIT) oluşur.

 

İzotiyazolinonların bakterisidal etkisi, bakteri ve alg proteini arasındaki bağın kırılmasıyla gerçekleştirilir. Ürün, mikropların büyümesini engellemek için birçok endüstriyel uygulamada kullanılabilir ve sıradan bakteriler, mantarlar ve algler üzerinde inhibisyon ve biyosidal etkilere sahiptir.

 

İzotiyazolinonlar (ayrıca CMIT / MIT), bakteri ve yosun hücresi proteini bağını kırarak bakterisidal etki gösteren metilkloroizotiyazolinon ve metilizotiyazolinon ile harmanlanmış bir biyosittir. İzotiyazolinonlar mikroplarla temas ettiğinde, hücre protein bağını hızla kırıp büyümelerini engelleyebilir ve ardından bu mikropların apoptozuna yol açabilir.

İzotiyazolinon ürünleri, çok düşük konsantrasyonlarda hem planktonik hem de yüzey büyümesini kontrol etmede etkili olabilir ve özellikle petrol sahası su arıtımı ve kağıt fabrikası uygulamaları için üretilmiştir.

CMIT / MIT, sıradan bakteriler, algler ve mantarlar üzerinde güçlü biyosidal etkilere sahiptir ve kalıntı olmaması, iyi uyumluluk, yüksek stabilizasyon, iyi bozulma, güvenlik ve düşük işletme maliyeti gibi birçok avantajı vardır. İzotiyazolinon ürünleri diğer klor biyositleri ve çoğu katyon, anyon ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerle karışabilir.

Yüksek dozajda kullanıldığında mükemmel bir çevre dostu çamur sökücü olabilir. Metilkloroizotiyazolinon ve metilizotiyazolinon, yüksek verimlilik, geniş spektrum, oksidatif olmayan ve düşük toksisite özelliklerine sahip fungisidaldir. CMIT / MIT, endüstriyel sirkülasyonlu soğuk su sistemlerinde ve petrol sahası, kağıt yapımı, pestisit ve diğer endüstriler için atık su arıtmada en uygun biyosittir. Bichain, petrol sahası su arıtımı için güvenilir izotiyazolinon üreticilerinden ve CMIT / MIT, metilkloroizotiyazolinon ve metilizotiyazolinon tedarikçilerinden biridir.

CAS 55965-84-9 ile yüksek kaliteli izotiyazolinon ürünleri tedarik ediyoruz.

 

Kullanım alanı

CMIT / MIT, yüksek sıcaklıklar veya yüksek pH değerleri gibi belirli koşullar altında genellikle stabil değildir. Normalde Mg, Cu veya Na tuzları ile stabilize edilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar tuzlara veya elektrolite duyarlıdır.

Bu durumda Exocide 1012 AG mükemmel bir alternatiftir.

 

Bu geniş bant biyosit, su bazlı ve suyla seyreltilebilir kimyasal / teknik ürünleri korumak için kullanılır ve boyalar, yapıştırıcılar ve ev ve endüstriyel temizleyiciler gibi teknik uygulamalarda kutu içi koruyucu olarak kullanılabilir.

Özellikle dizel gibi yakıtların korunması veya ikincil yağ üretiminde kullanım için uygundur.

 

Bu Exocide ayrıca soğutma ve üretim sistemlerindeki sıvılar için ince öldürücü, koruyucu ortam ve metal işlemede kullanılan sıvılar için koruyucu ortam olarak uygundur.

Bu biyosit formülasyonu, bakterilere, mantarlara ve mayalara karşı geniş bir antimikrobiyal aktivite spektrumuna sahiptir ve diğer ürünlerin başarısız olduğu birçok durumda kullanılabilir.

 

Ürün özellikleri

Exocide 1012 AG, formaldehit, formaldehit ayırıcılar, fenoller ve ağır metaller içermez ve mükemmel kimyasal stabilite sergiler.

Uçucu değildir, olağanüstü uzun vadeli etkinlik gösterir ve incelenen en iyi geniş bant biyositlerden biridir.

 

Başvurular

Yapıştırıcı endüstrisi

Yapı sektörü

Alçı, sıva ve harç

Çamaşır ve temizlik maddeleri

Yağlayıcı / soğutucular

Boya ve kaplama endüstrisi

Kağıt üretimi

Teknik süspansiyon / emülsiyon

Tekstil ve deri endüstrisi

Su arıtma

Aktif içerik

CMIT / MIT

pH uygulamaları

3 ile 8 arasında değişir

 

 

Geniş spektrum

Olumlu bozulma

Çok çeşitli korozyon ve kireç önleyicilerle uygun uyumluluk ve stabilizasyon

Köpüksüz

Uygun maliyetli ve kolay formülasyon

Davul ve IBC’lerde mevcuttur

Bu biyosidal ürün, endüstriyel sirkülasyonlu soğutma suyu sistemlerinde kullanılabilir.

 

Diğer kullanım alanları şunları içerir:

Petrol sahası suyu

Kağıt yapımı

Deri tedavisi

Kesme yağları

Pestisit pazarı

Deterjan ve kozmetik endüstrileri

 

Metilizotiyazolinon ve metilkloroizotiyazolinon

Metilizotiyazolinon (MIT veya MI) ve Metilkloroizotiyazolinon (CMIT veya CMI), bazı kozmetik ürünlerde ve diğer ev ürünlerinde kullanılan, izotiyazolinonlar adı verilen maddeler ailesinden iki koruyucudur.

MIT, ürünün korunmasına yardımcı olmak için tek başına kullanılabilir veya CMIT ile birlikte bir karışım olarak kullanılabilir.

Koruyucular, kozmetik ürünlerde, koruyucu ürünlerde ve dolayısıyla tüketicide saklama ve sürekli kullanım sırasında mikroorganizmaların bulaşmasına karşı önemli bir unsurdur.

 

MIT ve CMIT, çok sınırlı sayıdaki "geniş spektrumlu" koruyuculardan ikisidir; bu, çok çeşitli ürün türlerinde çeşitli bakteri, maya ve küflere karşı etkili oldukları anlamına gelir.

MIT ve CMIT, katı Avrupa kozmetik mevzuatı kapsamında uzun yıllardır koruyucu olarak kullanım için olumlu olarak onaylanmıştır.

Bu kanunların temel amacı insan güvenliğini korumaktır. Bunu yapmanın yollarından biri, belirli bileşenleri yasaklamak ve diğerlerini konsantrasyonlarını sınırlayarak veya belirli ürün türleriyle sınırlayarak kontrol etmektir.

Koruyucular ancak mevzuatta özel olarak listelenmişlerse kullanılabilir.

 

 

MIT

 MIT, kozmetik ürünlerin korunmasına yardımcı olmak için tek başına kullanılabilir.

Kliniklerinde MIT'ye karşı alerji vakalarında bir artış olduğunu bildiren dermatologlarla yapılan görüşmelerin ardından, Avrupa kozmetik endüstrisi, MIT'ye karşı alerjik reaksiyon riski ile ilgili mevcut bilgileri değerlendirdi ve Aralık 2013'te Avrupa Kişisel Bakım Derneği, Cosmetics Europe, bırakılan cilt bakım ürünlerinde MIT kullanımını durdurmaları için şirketlere bir Tavsiye yayınladı.

Avrupa Komisyonu’nun güvenlik konularında tavsiyelerde bulunan bağımsız uzman bilimsel paneli (Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi, SCCS), kozmetik ürünlerde MIT kullanımını gözden geçirdi.

2013 yılında SCCS ayrıca bırakılan kozmetik ürünlerden MIT'nin çıkarılmasını ve durulanan kozmetik ürünlerde kullanılan MIT miktarının azaltılmasını tavsiye etti.

Sonuç olarak, Avrupa Komisyonu kozmetik yasasını, bırakılan kozmetik ürünlerde MIT kullanımını yasaklayacak şekilde değiştirdi. 12 Şubat 2017 tarihinden itibaren bu ürünlerin tüketicilere sunulmasına artık izin verilmiyor.

Ek olarak, durulanan ürünlerde bulunan maksimum MIT miktarı azaltıldı ve 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüketicilere sunulan tüm ürünlerin yeni limite uyması gerekiyor.

Tüketicilere MIT'e alerjisi olduğu teşhis edilmişse, durulanan kozmetik ürünlerin içerik listesini kontrol etmek önemlidir. Avrupa'da bir ürünün nereden satın alındığına bakılmaksızın, "metilizotiyazolinon" adı her zaman "metilizotiyazolinon" olarak listelenecektir.

 

 

MIT / CMIT Karışımı

MIT ayrıca CMIT ile karışım halinde de kullanılabilir. MIT ve CMIT karışımı bir kozmetik ürünü korumak için kullanılıyorsa, metilizotiyazolinon ve metilkloroizotiyazolinon isimleri, her kozmetik ürünün kartonunda, paketinde veya etiketinde, kartında vb. Bulunması gereken bileşenler listesinde yer alacaktır. satış.

MIT / CMIT harmanı incelemesinde SCCS, MIT / CMIT karışımının sadece durulanan kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, Avrupa kozmetik yasası, bu karışımın yalnızca Nisan 2016'dan itibaren durulanan ürünlerde kullanımını kısıtlayacak şekilde değiştirildi.

 

 

 

CMIT: Methylchloroisothiazolinone, ayrıca MCI olarak da anılır, izotiyazolinonlar grubu içinde antibakteriyel ve antifungal etkilere sahip bir koruyucudur.

Bu bileşikler, tiol içeren tortuları oksitleyebilen, böylece aerobik ve anaerobik bakterilerin çoğunu etkili bir şekilde öldüren aktif bir kükürt parçasına sahiptir.

Metilkloroizotiyazolinon, gram pozitif ve gram negatif bakterilere, maya ve mantarlara karşı etkilidir.

 

Metilkloroizotiyazolinon birçok su bazlı kişisel bakım ürününde ve kozmetikte bulunur.

Metilkloroizotiyazolinon ilk olarak 1970'lerde kozmetikte kullanıldı. Ayrıca tutkal üretiminde, deterjanlarda, boyalarda, yakıtlarda ve diğer endüstriyel işlemlerde kullanılır.

 Metilkloroizotiyazolinon, metilizotiyazolinon ile kombinasyon halinde kullanıldığında tescilli ticari adı Kathon CG ile bilinir.

 

Metilkloroizotiyazolinon, etilparaben, benzalkonyum klorür ve bronopol dahil diğer koruyucularla kombinasyon halinde kullanılabilir.

 

Emniyet

Metilkloroizotiyazolinon bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. [4] Temas alerjeni olarak koruyucunun ilk yayını 1988'de yapıldı.

Güneşe maruz kaldıktan sonra cilt lezyonlarının kötüleşmesi gibi, ışıkla ağırlaşan alerjik kontakt dermatit vakaları da bildirilmiştir.

 

Saf formda veya yüksek konsantrasyonlarda metilkloroizotiyazolinon cildi ve zarı tahriş eder ve kimyasal yanıklara neden olur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, durulamalarda izin verilen maksimum konsantrasyonlar 15 ppm'dir (3: 1 oranında 5-kloro-2-metilizotiyazol 3 (2H) -one ve 2-metilizotiyazol-3 (2H) -one ).

Kanada'da metilkloroizotiyazolinon sadece durulama ürünlerinde metilizotiyazolinon ile kombinasyon halinde kullanılabilir, kombinasyonun toplam konsantrasyonu 15 ppm'yi geçemez.

 

MIT: Metilizotiyazolinon, MIT veya MI (bazen yanlışlıkla metilizotiyazolin olarak adlandırılır), çok sayıda kişisel bakım ürününde ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan izotiyazolinonlar grubu içinde güçlü bir sentetik biyosit ve koruyucudur.

Farklı hücre tiplerini etkileyebilen bir sitotoksindir. Kozmetikler, losyonlar, nemlendiriciler, sıhhi mendiller, şampuanlar ve güneş kremleri gibi insanlar için çok çeşitli kişisel ürünlerde kullanımı, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında iki kattan fazla arttı ve temas hassaslaştırıcı ajan olarak rapor edildi. Avrupa Komisyonu'nun Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi tarafından.

Endüstriyel uygulamalar ayrıca, koruyucu ve sterilize edici kullanımlardan antimikrobiyal maddeler, enerji üretimi, metal işleme sıvıları, madencilik, boya imalatı ve kağıt imalatına kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir; bunların çoğu, hem karasal hem de organizmaların yanı sıra insanlar tarafından maruz kalma potansiyelini arttırır deniz.

Deniz ortamlarındaki endüstriyel uygulamaların, örneğin tekne gövdesi boyasında artık neredeyse evrensel kullanımının etkisi incelendiğinde, deniz yaşamı için toksik olduğu kanıtlanmıştır.

 

Başvurular

Metilizotiyazolinon ve diğer izotiyazolinon türevi biyositler, su içeren solüsyonlarda mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için kullanılır.

En yaygın olarak kullanılan izotiyazolinon biyositlerinden ikisi, 3: 1 karışımdaki (CMIT: MIT) aktif maddeler ticari olarak Exocide olarak satılmaktadır.

Exocide, üreticilere% 1.5-15 CMIT / MIT içeren konsantre bir stok çözeltisi olarak tedarik edilir. Uygulamalar için önerilen kullanım seviyesi 6 ppm ila 75 ppm aktif izotiyazolonlardır.

Biyosidal uygulamalar, madencilik, kağıt üretimi, metal işleme sıvıları ve enerji üretimi gibi çeşitli süreçlerde endüstriyel su depolama tanklarından soğutma ünitelerine kadar çeşitlilik gösterir.

 

MIT ayrıca gıdayla temas eden kağıt ürünlerinin üretiminde balçık kontrolü için de kullanılmıştır. Ayrıca bu ürün, lateks yapıştırıcılarda ve aynı zamanda gıdayla temas eden kağıt kaplamalarda antimikrobiyal bir ajan görevi görür.

 

 

Diğer izotiyazolinonlar

Bir izotiyazolinon, Sea-Nine 211 (4,5-dikloro-2-n-oktil-4-izotiyazolino-3-on, DCOI), gemi gövdesi boyasında tercih edilen kirlilik önleyici ajan olarak tributil kalinin yerini hızla almıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Japonya'nın Osaka kentinde, özellikle zayıf dolaşımdaki demirleme alanlarında hem liman suyu hem de tortu örneklerinde DCOI'nin varlığını bildirdi.

Çevresel kaygılardan dolayı, artık marinalarda tahmin edilen DCOI seviyeleri, çeşitli deniz omurgasız türleri için bir tehdit olarak kabul edilmektedir.

İzotiyazolinonlar ayrıca balıklar için son derece toksiktir.

 

Endüstriyel kullanımda, en büyük mesleki inhalasyon maruziyeti açık döküm sırasında meydana gelir. Genel popülasyon tarafından izotiyazolinonlara mesleki olmayan maruziyet, çok daha düşük konsantrasyonlarda da olsa meydana gelir.

Bu bileşikler, yaygın olarak kullanılan çok sayıda kozmetikte mevcuttur.

 

İnsan sağlığı

MIT alerjenik ve sitotoksiktir ve bu, kullanımıyla ilgili bazı endişelere yol açmıştır. 2003 yılında, Tüketicilere Yönelik Kozmetik Ürünler ve Gıda Dışı Ürünlerle ilgili Avrupa Bilimsel Komitesi (SCCNFP) tarafından yayınlanan bir rapor da, MIT'nin yeterli bir risk değerlendirme analizine izin vermek için yetersiz bilginin mevcut olduğu sonucuna varmıştır.

 

Tüketici etkisine ilişkin yükselen raporlar, Avrupa Komisyonu Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi tarafından 2014 yılında yayınlanan bir rapor da dahil olmak üzere yeni araştırmalara yol açtı: "Teşhis yama testleri ile tespit edilen, MI'ya karşı rapor edilen temas alerjisi vakalarının oranlarındaki çarpıcı artış , Avrupa'da eşi görülmemiş bir durumdur; yükselişle ilgili tekrarlanan uyarılar olmuştur (Gonçalo M, Goossens A. 2013).

Artışın başlıca nedeni, tüketicinin kozmetik ürünlerden MI'ya artan maruziyetinden kaynaklanmaktadır; Ev ürünleri, boyalar ve mesleki ortamdaki MI maruziyetlerinin de dikkate alınması gerekir. Kozmetik ürünlerde MI güvenliğinin yeniden değerlendirilmesindeki gecikme SCCS için endişe vericidir; tüketici güvenliğini olumsuz etkiledi. "

 

"Genel popülasyonun ne kadarının artık MI'ya duyarlı olduğu bilinmemektedir ve duyarlı olduğu doğrulanmamıştır."

2014 yılında, Avrupa Komisyonu Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi, "Metilkloroizotiyazolinon (ve) Metilizotiyazolinon (MCI / MI) karışımının vücut kremleri gibi bırakılan ürünlerden elde edilmesi için gönüllü bir yasak getirmiştir. Önlem, riskleri azaltmayı amaçlamaktadır. ve cilt alerjilerinin görülme sıklığı.

Koruyucu, şampuanlar ve duş jelleri gibi durulanan ürünlerde, MCI / MI oranının 3: 1'i oranında bir karışımın maksimum% 0,0015 konsantrasyonunda hala kullanılabilir.

Önlem, 16 Temmuz 2015'ten sonra piyasaya sürülen ürünler için geçerli olacak. "Kısa bir süre sonra Kanada, Kozmetik Bileşenler Hotlist'inde benzer önlemleri almaya geçti.

 

 

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

26172-55-4

Methylchloroisothiazolinone

CMIT

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone

3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-

Kathon CG 5243

5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one

5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one

5-chloro-N-methylisothiazolone

C4H4ClNOS

UNII-DEL7T5QRPN

Chloromethylisothiazolinone

5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMI)

5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one

DEL7T5QRPN

5-chloro-n-methylisothiazolin-3-one

EINECS 247-500-7

4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, 5-CHLORO-2-METHYL-

BRN 1210149

5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one

5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one

CHEBI:53621

2,3-Dihydro-2-methyl-3-oxo-5-chloroisothiazole

Bioace

Kathon IXE

CAS-26172-55-4

methylchloro-isothiazolinone

n-methyl-5-chloroisothiazolone

N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one

5-chloro-2-methyl-2h-isothiazolin-3-one

5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone

55965-84-9 CMIT, MIT

2682-20-4 MIT

5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one

CMI (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on)

5-chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (>14% solution in water)

N-Methyl-5-chloroisothiazolone (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one)

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone; 5-Chloro-2-methyl-Isothiazolone; Kathon WT; MCI/MI

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, tech grade, >14% in water. CMI/MI >2.0

5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE (ACTIVE INGREDIENT >14%, CMI/MI 2.5 - 4.0)

247-500-7 [EINECS]

26172-55-4 [RN]

3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- [ACD/Index Name]

5-Chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on [German] [ACD/IUPAC Name]

5-Chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]

5-Chloro-2-méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [French] [ACD/IUPAC Name]

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMI)

5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one

chloromethylisothiazolinone

DEL7T5QRPN

Methylchloroisothiazolinone [Wiki]

MFCD00792550 [MDL number]

1210149

2,3-dihydro-2-methyl-3-oxo-5-chloroisothiazole

2682-20-4 MIT

2-methyl-5-chloro-3-isothiazolone

2-METHYL-5-CHLORO-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE

2-methyl-5-chloroisothiazolin-3-one

4-Isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-

55965-84-9 CMIT, MIT

5-Chloride-2-Methyl-4-Isothiazoline-3-Ketone

5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one

5-chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one

5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone

5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone

5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3-one

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (active ingredient >14%, cmi/mi 2.5 - 4.0)

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one(cmi)

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one(cmit)

5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one

5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3-one

5-chloro-N-methylisothiazolone

CMIT

EINECS 247-500-7

isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-

Kathon CG 5243

Kathon IXE

MCI

MFCD04041015

Plant preservative mixture|PPM

PPM

 

 

 

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

2682-20-4

Methylisothiazolinone

2-methylisothiazol-3(2h)-one

2-Methyl-4-isothiazoline-3-one

2-Methyl-3(2H)-isothiazolone

3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-

N-methylisothiazolone

Caswell No. 572A

N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole

2-methyl-3-isothiazolone

C4H5NOS

2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one

UNII-229D0E1QFA

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

EINECS 220-239-6

229D0E1QFA

3(2H)-Isothiazolone, methyl-

CHEBI:53620

W-107150

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution

Neolone

Microcare MT

Kordek MLX

MIT (biocide)

125794-71-0

Acticide M 10

Acticide M 20

Bestcide 600

Kordek 50

Kordek 50C

Neolone 950

methyl-isothiazolinone

Kordek 573F

Kathon CG 243

n-methylisothiazolin-3-one

N-METHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE

2-methyl-1,2-thiazol-3-one

MIT 950

MT 10

2-Methyl-4-isothiazoline-3-ketone

2-methyl-4-isothiazolinone

2-methyl-3(2H)-isothiazoline

2-Methyl 4-Isothiazoline 3-one

2-Methyl-3(2H)-isothiazolone #

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MI)

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 95%

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, analytical standard

220-239-6 [EINECS]

2682-20-4 [RN]

2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on [German] [ACD/IUPAC Name]

2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]

2-Méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [French] [ACD/IUPAC Name]

2-methyl-4-isothiazolin-3-one

2-Methyl-4-isothiazoline-3-one

2-Methylisothiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]

3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl- [ACD/Index Name]

606203 [Beilstein]

methylisothiazolinone [Wiki]

MFCD01742315 [MDL number]

MI

MIT

N-Methylisothiazolone

T5SNVJ B1 [WLN]

2-Methyl 4-Isothiazoline 3-one

2-methyl-1,2-thiazol-3-one

2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

2-methyl-3-isothiazolidinone

2-methyl-3-isothiazolone

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MI)

2-methyl-4-isothiazolin-3-one(mit)

2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, 50% aqueous solution

2-methylisothiazol-3-one

3(2H)-ISOTHIAZOLONE, METHYL-

50% aqueous solution

Methylisothiazolinone|2-methyl-3(2H)-isothiazolone

NCGC00164391-01

N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole

N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole, 95%

甲基异噻唑啉酮 [Chinese]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMIT/MIT is an isothiazolone biocide having a 3:1 ratio of CMIT and MIT, widely used for its broad-spectrum action against microbes, algae, and fungi.

It is one of the active ingredients of humidifier disinfectants and a commonly used preservative in industrial products such as cosmetics, paints, adhesives and detergents.

 

 

Chloromethylisothiazolinone is a 1,2-thiazole that is 4-isothiazolin-3-one bearing a methyl group on the nitrogen atom and a chlorine at C-5.

It is a powerful biocide and preservative and is the major active ingredient in the commercial product Exocide. It has a role as an antimicrobial agent, a xenobiotic and an environmental contaminant.

It is a member of 1,2-thiazoles and an organochlorine compound. It derives from a methylisothiazolinone.

 

Methylchloroisothiazolinone (MCI) is an isothiazolinone commonly used as a preservative with antibacterial and antifungal properties. It is found within many commercially available cosmetics, lotions, and makeup removers. It is also a known dermatological sensitizer and allergen; some of its side effects include flaky or scaly skin, breakouts, redness or itchiness, and moderate to severe swelling in the eye area. The American Contact Dermatitis Society named Methylchloroisothiazolinone the Contact Allergen of the Year for 2013. 

Sensitivity to Methylchloroisothiazolinone may be identified with a clinical patch test.

 

Methylisothiazolinone is a 1,2-thazole that is 4-isothiazolin-3-one bearing a methyl group on the nitrogen atom. 

It is a powerful biocide and preservative and is the minor active ingredient in the commercial product Exocide. 

It has a role as an antifouling biocide, an antimicrobial agent and an antifungal agent.

 

 

IUPAC name: 5-Chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one. Other names: 5-Chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one; 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Chloromethylisothiazolinone; Chloromethylisothiazolone; Methylchloroisothiazolinone; Methylchloroisothiazolone; CMI; CMIT; MCI; MCIT; CAS Number: 26172-55-4 

Preferred IUPAC name: 2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one. Other names: 2-Methylisothiazol-3(2H)-one; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one; MIT; MI. CAS Number: 2682-20-4 

 

Features & Benefits

Broad-spectrum of activity

Low level of metal salt

Protection against bacteria and fungi

Wide range of pH stability up to 8.5

Effective at a low level of use 0.05 - 0.15%

No color or odor imparted into end products

Excellent compatibility with surfactants

Safe at recommended use levels

Rapidly biodegradable

Active Ingredient in this product is listed by EPA in the Safer Chemical Ingredients List (SCIL)

 

 

Applications

Cleaners and polishes, such as all-purpose cleaners, cleaning and industrial use wipes, floor and furniture polishes/waxes, automotive washes, polishes and waxes

Laundry products, such as liquid laundry detergents, fabric softeners and pre-spotters

Liquid detergents, such as dish wash detergents and general liquid cleaning solution

Other applications, such as moist towelettes, air fresheners, moist sponges, gel air fresheners

Raw materials and surfactants preservation

 

 

Chloromethyl-methylisothiazolone (CMIT/MIT) is a broad spectrum biocide which has been used successfully for microbial control and preventing biofouling in industrial water treatment. 

ATAMAN CHEMICALS reports over the past 20 years on the efficacy of CMIT/MIT biocide versus Legionella bacteria and the protozoa associated with their growth.

The studies included a wide range of conditions, including single organisms in cooling water and complex model systems with bacteria, biofilms, and protozoa. 

Overall, low levels of CMIT/MIT (1-10 ppm active) provided significant reduction in viable counts of various strains and species of Legionella bacteria in planktonic and biofilm studies and also against the amoebae and ciliated protozoa associated with their growth.

 

 

ISOTHIAZOLONE BIOCIDES IN WATER TREATMENT

 

Isothiazolone biocides are widely used for microbial control in industrial water treatment.

The most frequently used product is a 3:1 ratio of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT) and 2-methyl- 4-isothiazolin-3-one (MIT) at a final concentration of 1.5% total active ingredient. 

CMIT/MIT has broad spectrum efficacy versus bacteria, algae, and fungi.

 

Exocide product is a blend of Isothiazolinones and is composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMIT) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MIT).

 

The bactericidal effect of Isothiazolinones is carried out through breaking the bond between the bacteria and algae protein. The product can be used in many industrial applications to inhibit microbes’ growth, and it has inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and algae.

 

Isothiazolinones (also CMIT/MIT) is a blended biocide with methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone which carry out the bactericidal effect through breaking the bond of bacteria and algae cell protein. When isothiazolinones contact with microbes, it can quickly break cell protein bond and inhibit their growth, and then lead to the apoptosis of these microbes. 

Isothiazolinone products can be effective in controlling both the planktonic and surface growth at very low concentrations and have been produced specifically for oilfield water treatment and paper mill applications.

CMIT/MIT has strong biocidal effects on ordinary bacteria, algae and fungi which has many advantages such as no residue, good compatibleness, high stabilization, good degradation, safety and low cost in operation. Isothiazolinone products can mix with other chlorine biocides and most cation, anion, and non-ionic surfactants. 

It can be an excellent eco-friendly sludge remover when used at high dosage. Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone are fungicidal with properties of high efficiency, broad spectrum, non-oxidative and low toxicity. CMIT/MIT is the most suitable biocide in industrial circulating cool water systems and in wastewater treatment for oilfield, papermaking, pesticide and other industries. Bichain is one of reliable isothiazolinones manufacturers and suppliers of CMIT/MIT, methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone for oilfield water treatment.

We supply high quality isothiazolinone products with CAS 55965-84-9.

 

Area of use

CMIT/MIT is often not stable under certain conditions such as high temperatures or high pH values. Normally it is stabilised with Mg, Cu or Na salts. However, some applications are sensitive to salts or electrolyte. 

In this case Exocide 1012 AG is an excellent alternative.

 

This broadband biocide is used to preserve water-based and water-dilutable chemical/technical products, and can be used as an in-can preservative in technical applications such as paints, adhesives, and household and industrial cleaners.

It is especially suitable for preserving fuels such as diesel, or for use in secondary oil production.

 

This Exocide is also suitable as a slimicide, protective media for liquids in cooling and production systems, and as a protective medium for fluids used in metalworking. 

This biocide formulation has a broad antimicrobial spectrum of activity against bacteria, fungi and yeasts and can be used in many cases where other products fail.

 

Product properties

Exocide 1012 AG is free of formaldehyde, formaldehyde releasers, phenols and heavy metals, and exhibits excellent chemical stability.

It is not volatile, exhibits outstanding long-term effectiveness, and is one of the best examined broadband biocides.

 

Applications

Adhesive industry

Construction industry

Gypsum, plaster and mortar

Laundry and cleaning agents

Lubricant/coolants

Paint and coatings industry

Paper manufacture

Technical suspension/emulsion

Textile and leather industry

Water treatment

Active Ingredients

CMIT/MIT

pH applications

ranges from 3 to 8

 

 

Broad spectrum

Favorable degradation

Favorable compatibleness and stabilization with a large range of corrosion and scale inhibitors

Non-foaming

Cost effective and easy formulation

Available in drums and IBC’s

This biocidal product can be used in industrial circulating cooling water systems.

 

Other use areas include:

Oil field water

Papermaking

Leather treatment

Cutting oils

Pesticide market

Detergent & cosmetics industries

 

Methylisothiazolinone and methylchloroisothiazolinone

Methylisothiazolinone (MIT or MI) and Methylchloroisothiazolinone (CMIT or CMI) are two preservatives from the family of substances called isothiazolinones, used in some cosmetic products and other household products. 

MIT can be used alone to help preserve the product or it may be used together with CMIT as a blend. 

Preservatives are an essential element in cosmetic products, protecting products, and so the consumer, against contamination by microorganisms during storage and continued use.

 

MIT and CMIT are two of the very limited number of ‘broad spectrum’ preservatives, which means they are effective against a variety of bacteria, yeasts and moulds, across a wide range of product types. 

MIT and CMIT have been positively approved for use as preservatives for many years under the strict European cosmetics legislation. 

The primary purpose of these laws is to protect human safety. One of the ways it does this is by banning certain ingredients and controlling others by limiting their concentration or restricting them to particular product types. 

Preservatives may only be used if they are specifically listed in the legislation.

 

MIT

 MIT can be used on its own to help preserve cosmetic products.

Following discussions with dermatologists, who reported an increase in cases of allergy to MIT in their clinics, the European cosmetics industry assessed the available information regarding the risk of allergic reactions to MIT, and in December 2013, the European Personal Care Association, Cosmetics Europe, issued a Recommendation for companies to discontinue the use of MIT in leave-on skincare products.

The European Commission’s independent expert scientific panel (the Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS), which advises on safety matters, reviewed the use of MIT in cosmetic products.

In 2013, the SCCS also recommended that MIT be removed from leave-on cosmetic products and that the amount of MIT used in rinse-off cosmetic products should be reduced.

As a result, the European Commission changed the cosmetic law to ban the use of MIT in leave-on cosmetic products. Since 12 February 2017, it is no longer permitted to make these products available to consumers.

In addition, the maximum amount of MIT present in rinse-off products has been reduced and since 27 April 2018, all products made available to consumers must comply with the new limit.

If consumers have been diagnosed as allergic to MIT it is important to check the ingredient list of rinse-off cosmetic products. The name ‘methylisothiazolinone’ will always be listed as ‘methylisothiazolinone’ regardless of where in Europe a product is purchased.

 

 

MIT/CMIT Blend

MIT may also be used in a blend with CMIT. If the MIT and CMIT blend is used to preserve a cosmetic product, then the names methylisothiazolinone and methylchloroisothiazolinone will both be present in the ingredients list, which every cosmetic product must have either on its carton, pack or label, card etc. at point of sale.

In its review of the MIT/CMIT blend, the SCCS has stated that the MIT/CMIT blend should only be allowed to be used in rinse-off cosmetic products.

As a result, the European cosmetic law was changed to restrict the use of this blend to rinse-off products only from April 2016.

 

 

 

CMIT: Methylchloroisothiazolinone, also referred to as MCI, is a preservative with antibacterial and antifungal effects within the group of isothiazolinones. 

These compounds have an active sulphur moiety that is able to oxidize thiol-containing residues, thereby effectively killing most aerobic and anaerobic bacteria.

Methylchloroisothiazolinone is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, yeast, and fungi.

 

Methylchloroisothiazolinone is found in many water-based personal care products and cosmetics.

Methylchloroisothiazolinone was first used in cosmetics in the 1970s. It is also used in glue production, detergents, paints, fuels, and other industrial processes.

 Methylchloroisothiazolinone is known by the registered tradename Kathon CG when used in combination with methylisothiazolinone.

 

Methylchloroisothiazolinone may be used in combination with other preservatives including ethylparaben, benzalkonium chloride, and bronopol.

 

Safety

Methylchloroisothiazolinone can cause allergic reactions in some people.[4] The first publication of the preservative as a contact allergen was in 1988.

Cases of photoaggravated allergic contact dermatitis, i.e. worsening of skin lesions after sun exposure, have also been reported.

 

In pure form or in high concentrations, methylchloroisothiazolinone is a skin and membrane irritant and causes chemical burns.

In the United States, maximum authorized concentrations are 15 ppm in rinse-offs (of a mixture in the ratio 3:1 of 5-chloro-2-methylisothiazol 3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3 (2H)-one).

In Canada, methylchloroisothiazolinone may only be used in rinse-off products in combination with methylisothiazolinone, the total concentration of the combination may not exceed 15 ppm.

 

 

 

 

MIT: Methylisothiazolinone, MIT, or MI, (sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones, which is used in numerous personal care products and a wide range of industrial applications.

It is a cytotoxin that may affect different types of cells. Its use for a wide range of personal products for humans, such as cosmetics, lotions, moisturizers, sanitary wipes, shampoos, and sunscreens, more than doubled during the first decade of the twenty-first century and has been reported as a contact sensitizing agent by the European Commission’s Scientific Committee on Consumer Safety.

Industrial applications also are quite wide ranging, from preservative and sanitizing uses to antimicrobial agents, energy production, metalworking fluids, mining, paint manufacturing, and paper manufacturing, many of which increase potential exposure to it by humans as well as organisms, both terrestrial and marine. 

Industrial applications in marine environments are proving to be toxic to marine life, for instance, when the effect of its now almost-universal use in boat hull paint was examined.

 

Applications

Methylisothiazolinone and other isothiazolinone-derived biocides are used for controlling microbial growth in water-containing solutions.

Two of the most widely used isothiazolinone biocides are 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (chloromethylisothiazolinone or CMIT) and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (methylisothiazolinone or MIT), which are the active ingredients in a 3:1 mixture (CMIT:MIT) sold commercially as Exocide.

Exocide is supplied to manufacturers as a concentrated stock solution containing from 1.5-15% of CMIT/MIT. For applications the recommended use level is from 6 ppm to 75 ppm active isothiazolones.

Biocidal applications range from industrial water storage tanks to cooling units, in processes as varied as mining, paper manufacturing, metalworking fluids and energy production.

 

MIT also has been used to control slime in the manufacture of paper products that contact food. In addition, this product serves as an antimicrobial agent in latex adhesives and in paper coatings that also contact food.

 

 

Other isothiazolinones

One isothiazolinone, Sea-Nine 211 (4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolino-3-one, DCOI), has quickly replaced tributyltin as the antifouling agent of choice in ship hull paint. A recent study reported the presence of DCOI in both port water and sediment samples in Osaka, Japan, especially in weakly circulating mooring areas.

Of environmental concern, DCOI levels predicted in marinas now are considered a threat to various marine invertebrate species.

Isothiazolinones also are extremely toxic to fish.

 

In industrial use, the greatest occupational inhalation exposure occurs during open pouring. Non-occupational exposure to isothiazolinones by the general population also occurs, albeit at much lower concentrations.

These compounds are present in a very large number of commonly used cosmetics.

 

Human health

MIT is allergenic and cytotoxic, and this has led to some concern over its use. A report released by the European Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food Products Intended for Consumers (SCCNFP) in 2003 also concluded that insufficient information was available to allow for an adequate risk assessment analysis of MIT.

 

Rising reports of consumer impact led to new research, including a report released in 2014 by the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety which reported: "The dramatic rise in the rates of reported cases of contact allergy to MI, as detected by diagnostic patch tests, is unprecedented in Europe; there have been repeated warnings about the rise (Gonçalo M, Goossens A. 2013). 

The increase is primarily caused by increasing consumer exposure to MI from cosmetic products; exposures to MI in household products, paints and in the occupational setting also need to be considered. The delay in re-evaluation of the safety of MI in cosmetic products is of concern to the SCCS; it has adversely affected consumer safety."

 

"It is unknown what proportion of the general population is now sensitized to MI and has not been confirmed as sensitized."

In 2014, the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety further issued a voluntary ban on "the mixture of Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone (MCI/MI) from leave-on products such as body creams. The measure is aimed at reducing the risk from and the incidence of skin allergies. 

The preservative can still be used in rinse-off products such as shampoos and shower gels at a maximum concentration of 0.0015 % of a mixture in the ratio 3:1 of MCI/MI.

The measure will apply for products placed on the market after 16 July 2015." Shortly thereafter, Canada moved to adopt similar measures in its Cosmetic Ingredients Hotlist.

Additionally, new research into cross reactivity of MI-sensitized patients to variants benzisothiazolinone and octylisothiazolinone have found that reactions may occur if present in sufficient amounts.

 

Allergic contact dermatitis

Methylisothiazolinone is used commonly in products in conjunction with methylchloroisothiazolinone, a mixture sold under the registered trade name Kathon CG. A common indication of sensitivity to Kathon CG is allergic contact dermatitis. Sensitization to this family of preservatives was observed as early as the late 1980s.

Due to increased use of isothiazolinone-based preservatives in recent years, an increase in reported incidences of contact allergy to this product has been reported. In 2013 the substance was declared the 2013 Contact Allergen of the Year by the American Contact Dermatitis Society.

In 2016 the Dermatitis Academy launched a call to action for patients to report their isothiazolinone allergy to the FDA.

 

On December 13, 2013 the trade group, Cosmetics Europe,following discussions with the European Society of Contact Dermatitis (ESCD),recommended to its members "that the use of Methylisothiazolinone (MIT) in leave-on skin products including cosmetic wet wipes is discontinued. 

This action is recommended in the interests of consumer safety in relation to adverse skin reactions. It is recommended that companies do not wait for regulatory intervention under the Cosmetics Regulation but implement this recommendation as soon as feasible."

 

On March 27, 2014, the European Commission’s Scientific Committee on Consumer Safety issued an opinion on the safety of Methylisothiazolinone. This report only considered the issue of contact sensitization. The committee concluded:

 

“Current clinical data indicate that 100 ppm MI in cosmetic products is not safe for the consumer.

 

"For leave-on cosmetic products (including ‘wet wipes’), no safe concentrations of MI for induction of contact allergy or elicitation have been adequately demonstrated.

 

"For rinse-off cosmetic products, a concentration of 15 ppm (0.0015%) MI is considered safe for the consumer from the view of induction of contact allergy. However, no information is available on elicitation


 

 

Cas No: 26172-55-4CMIT / MIT

CAS NO :26172-55-4

SYNONYMS:Isothiazolinones (CMIT/MIT); 3(2H)-Isthiazolone,5-chloro-2-methyl; 2-Methyl-3(2H)-Isothiazolone; 5-chloro-2-methyl-3(2h)-isothiazolone; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; 5-chloro-2-methyl-isothiazolylthione-3; methylchloroisothiazoline; 5-Chloro-2-methyl-Isothiazolone Kathon (Isothiazolineone,CIT/MIT,CMIT/MIT)

Kathon (Isothiazolineone,CIT/MIT,CMIT/MIT)
Product Specifications 1. Chemically stable at pH 2.0-4.0 2. Broad spectrum efficacy for bacteria, fungi, and enzyme 3. Low use level, no VOC and odor 4. No APE surfactant 5. Compatible with many surfactants and other ingredients Typical use concentrations are in the range of 0.05-0.2% (w/w) in...
Send InquiryChat Now
Description
Product Specifications

1. Chemically stable at pH 2.0-4.0

2. Broad spectrum efficacy for bacteria, fungi, and enzyme

3. Low use level, no VOC and odor

4. No APE surfactant

5. Compatible with many surfactants and other ingredients

 

Items

Standard

Appearance

Colorless to pale yellow liquid

ISOTHIAZOLINE %

From 1.5 to 14

Density(25 )g/cm3

1.25-1.30

PH(1% water solution)

2.0-4.0

Chlorine scale(A:B)

1:2.6-3.5

Typical use concentrations are in the range of 0.05-0.2% (w/w) in the final products.It should be noticed that a good manufaturing should be applied and equipment, pipes and storage tanks should be sanitized by Biocide DPNPA-20 regulaly.Dosage:

Handling and Storage:

Use of personal protective equipment such as chemical impervious gloves for hands, safety goggles and shields for eyes are

strongly advised. If the product comes in contact with the skin, wash immediately with plenty of water. In case of eye contact,

rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. The product should be stored at room temperature.

 

Hot Tags: kathon (isothiazolineone,cit/mit,cmit/mit), China, suppliers, manufacturer, factory, price
Related Products
etilizotiyazolinon, MIT veya MI, birçok kişisel bakım ürününde ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan izotiyazolinonlar grubu içinde güçlü bir sentetik biyosit ve koruyucudur. Farklı hücre tiplerini etkileyebilecek bir sitotoksindir.
ethylisothiazolinone, MIT, or MI, (sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones, which is used in numerous personal care products and a wide range of industrial applications.

It is a cytotoxin that may affect different types of cells. Its use for a wide range of personal products for humans, such as cosmetics, lotions, moisturizers, sanitary wipes, shampoos, and sunscreens, more than doubled during the first decade of the twenty-first century and has been reported as a contact sensitizing agent by the European Commission's Scientific Committee on Consumer Safety.

Industrial applications also are quite wide ranging, from preservative and sanitizing uses to antimicrobial agents, energy production, metalworking fluids, mining, paint manufacturing, and paper manufacturing, many of which increase potential exposure to it by humans as well as organisms, both terrestrial and marine. Industrial applications in marine environments are proving to be toxic to marine life, for instance, when the effect of its now almost-universal use in boat hull paint was examined.[1]
Applications
Methylisothiazolinone and other isothiazolinone-derived biocides are used for controlling microbial growth in water-containing solutions.[2] Two of the most widely used isothiazolinone biocides are 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (chloromethylisothiazolinone or CMIT) and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (methylisothiazolinone or MIT), which are the active ingredients in a 3:1 mixture (CMIT:MIT) sold commercially as Kathon. Kathon is supplied to manufacturers as a concentrated stock solution containing from 10-15% of CMIT/MIT. For applications the recommended use level is from 6 ppm to 75 ppm active isothiazolones. Biocidal applications range from industrial water storage tanks to cooling units, in processes as varied as mining, paper manufacturing, metalworking fluids and energy production.

Kathon also has been used to control slime in the manufacture of paper products that contact food. In addition, this product serves as an antimicrobial agent in latex adhesives and in paper coatings that also contact food.[3]

Other isothiazolinones
One isothiazolinone, Sea-Nine 211 (4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolino-3-one, DCOI), has quickly replaced tributyltin as the antifouling agent of choice in ship hull paint. A recent study reported the presence of DCOI in both port water and sediment samples in Osaka, Japan, especially in weakly circulating mooring areas.[4] Of environmental concern, DCOI levels predicted in marinas now are considered a threat to various marine invertebrate species.[5] Isothiazolinones also are extremely toxic to fish.[1]

In industrial use, the greatest occupational inhalation exposure occurs during open pouring. Non-occupational exposure to isothiazolinones by the general population also occurs, albeit at much lower concentrations.[6] These compounds are present in a very large number of commonly used cosmetics.[7] "Leave-on" cosmetics (hand-creams, lotions, etc.) contain 15 parts per million (100 micromolar) of combined CMIT/MIT.

Human health
MIT is allergenic and cytotoxic, and this has led to some concern over its use.[8][9] A report released by the European Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food Products Intended for Consumers (SCCNFP) in 2003 also concluded that insufficient information was available to allow for an adequate risk assessment analysis of MIT.[10]

Rising reports of consumer impact led to new research, including a report released in 2014 by the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety which reported: "The dramatic rise in the rates of reported cases of contact allergy to MI, as detected by diagnostic patch tests, is unprecedented in Europe; there have been repeated warnings about the rise (Gonçalo M, Goossens A. 2013). The increase is primarily caused by increasing consumer exposure to MI from cosmetic products; exposures to MI in household products, paints and in the occupational setting also need to be considered. The delay in re-evaluation of the safety of MI in cosmetic products is of concern to the SCCS; it has adversely affected consumer safety."[11]

"It is unknown what proportion of the general population is now sensitized to MI and has not been confirmed as sensitized."[11] In 2014, the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety further issued a voluntary ban on "the mixture of Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone (MCI/MI) from leave-on products such as body creams. The measure is aimed at reducing the risk from and the incidence of skin allergies. The preservative can still be used in rinse-off products such as shampoos and shower gels at a maximum concentration of 0.0015 % of a mixture in the ratio 3:1 of MCI/MI. The measure will apply for products placed on the market after 16 July 2015."[12] Shortly thereafter, Canada moved to adopt similar measures in its Cosmetic Ingredients Hotlist.[13] Additionally, new research into cross reactivity of MI-sensitized patients to variants benzisothiazolinone and octylisothiazolinone have found that reactions may occur if present in sufficient amounts.[14]

Allergic contact dermatitis
Methylisothiazolinone is used commonly in products in conjunction with methylchloroisothiazolinone, a mixture sold under the registered trade name Kathon CG. A common indication of sensitivity to Kathon CG is allergic contact dermatitis. Sensitization to this family of preservatives was observed as early as the late 1980s.[15][16] Due to increased use of isothiazolinone-based preservatives in recent years, an increase in reported incidences of contact allergy to this product has been reported. In 2013 the substance was declared the 2013 Contact Allergen of the Year by the American Contact Dermatitis Society.[17] In 2016 the Dermatitis Academy launched a call to action for patients to report their isothiazolinone allergy to the FDA.[18]

On December 13, 2013 the trade group, Cosmetics Europe,[19] following discussions with the European Society of Contact Dermatitis (ESCD),[20] recommended to its members "that the use of Methylisothiazolinone (MIT) in leave-on skin products including cosmetic wet wipes is discontinued. This action is recommended in the interests of consumer safety in relation to adverse skin reactions. It is recommended that companies do not wait for regulatory intervention under the Cosmetics Regulation but implement this recommendation as soon as feasible."[21]

On March 27, 2014, the European Commission's Scientific Committee on Consumer Safety issued an opinion on the safety of Methylisothiazolinone. This report only considered the issue of contact sensitization. The committee concluded:

"Current clinical data indicate that 100 ppm MI in cosmetic products is not safe for the consumer.

"For leave-on cosmetic products (including ‘wet wipes'), no safe concentrations of MI for induction of contact allergy or elicitation have been adequately demonstrated.

"For rinse-off cosmetic products, a concentration of 15 ppm (0.0015%) MI is considered safe for the consumer from the view of induction of contact allergy. However, no information is available on elicitation."[22]

Ingredient in mouthwash
Although many companies that had begun using the biocide in personal care products, such as Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, and Unilever are removing methylisothiazolinone from their lotions and wipes, Colgate-Palmolive has added it as an ingredient in a mouthwash put onto the market in August 2014 with the name Colgate Total Lasting White.[23] The New York Times reported that some companies are even considering removing the biocide from products that are routinely rinsed off shortly after application.
Isothiazolinones (CMIT/MIT)
CAS No. 26172-55-4, 2682-20-4 Molecular weight: 115.16

Structural Formula:

 

Isothiazolinones (CMIT/MIT)

2-methyl-4-thiazoline-3-ketone 5-chloro- methyl-4-thiazoline-3-ketone

Properties:
Isothiazolinones (CMIT/MIT) is composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMI) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MI). The bactericidal effect of Isothiazolinones (CMIT/MIT) is carried out through breaking the bond between bacteria and algae protein. When contacted with microbes, Isothiazolinones (CMIT/MIT) can quickly inhibit their growth, thus leading to death of these microbes. Isothiazolinones (CMIT/MIT) has strong inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and alga, and has many advantages such as high biocidal efficiency, good degradation, no residual, safety in operation, good compatibleness, good stabilization, low cost in operation.

Isothiazolinones (CMIT/MIT) can mix with chlorine and most cation, anion, and non-ionic surfactants. When used at high dosage, its biosludge stripping effect is excellent.

Isothiazolinones (CMIT/MIT) is a kind of fungicidal with properties of broad spectrum, high efficiency, low toxicity and non-oxidative, it is the ideal biocidal in industrial circulating cool water system and in wastewater treatment in oilfield, papermaking, pesticide, cutting oil, leather, detergent and cosmetics etc..

Specification:
Notes: 2%, 4% and 8% or any concentration can be supplied on demands.

Items Index
Grade I Grade II
Appearance Amber transparent liquid Light yellow or light green transparent liquid
Active content % 14.0-15.0 2.0 min
pH (as it) 2.0-4.0 2.0-5.0
Density (20?)g/cm3 1.24-1.32 1.03 min
CMI/MI (wt %) 2.5-3.4 2.5-3.4
Usage:
When used as sludge stripper for grade II, the dosage of 150-300mg/L is preferred, when used as boicide, the dosage of 80-100mg/L is preferred, and charges every 3-7 days. No used together with oxidative fungicidal such as chlorine, and no used in cooling water system containing sulfur. When used together with quaternary amine, the effect will be better. When used as industrial fungicide, the dosage of 0.05-0.4% is preferred.

Package and Storage:
200L plastic drum, IBC(1000L), customers' requirement. Storage for ten months in shady room and dry place.

Safety Protection:
Corrosive, Avoid contact with eye and skin, Wear splash resistant safety goggles and rubber glores.once contacted, flush with water.

Synonyms:

Product Information
Chemical Name Isothiazolinone
CAS # 26172-55-4
Formula C4H4ClNOS
Molecular Weight 149.6
Synonyms Kathon,CMIT/MIT
Chemical Structure
Description
Isothiazolinone CMIT/MIT is composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMI) and
2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MI). The bactericidal effect of Isothiazolinones (CMIT/MIT) is carried out
through breaking the bond between bacteria and algae protein. When contacted with microbes,Isothiazolinones (CMIT/MIT) can quickly inhibit their growth, thus leading to
death of these microbes.Isothiazolinones (CMIT/MIT) has strong inhibition and biocidal effects on ordinary
bacteria, fungi and alga, and has many advantages such as high biocidal efficiency, good degradation, no
residual, safety in operation, good compatibleness, good stabilization, low cost in operation. Specification
Item Specifiction
Appearance Amber transparent liquid Light yellow or light green transparent liquid
Active content % 14.0-15.0 1.5-1.8
pH (as it) 2.0-4.0 2.0-5.0
Density (20?)g/cm3 1.26-1.32 1.02-1.05
CMI/MI (wt %) 2.5-3.4 2.5-3.4
Safety
Always refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS)
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. B910~911 Xincheng Business Center, Qianshan Rd. Hefei 230022 China
Tel : (0086) 551 65418678
Fax: (0086) 551 65418697
Email: info@tnjchem.com
Site: www.tnjchem.com
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
- 2 -
Applications
When used as sludge stripper for grade II, the dosage of 150-300mg/L is preferred, when used as boicide,
the dosage of 80-100mg/L is preferred, and charges every 3-7 days. No used together with oxidative
fungicidal such as chlorine, and no used in cooling water system containing sulfur. When used together
with quaternary amine, the effect will be better. When used as industrial fungicide, the dosage of 0.05-0.4%
is preferred. Packaging
200L drum or 1000 L IBC drum
Storage & Handling
Do not store in direct sunlight. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances. Wash thoroughly after handling. Use with adequate ventilation. Minimize dust generation and accumulation. Avoid breathing dust, vapor, mist, or gas. Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed. Avoid ingestion and inhalation. Always refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) for detailed information on handling and
disposal. The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we
make no warranty of merchant ability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we
assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the
information for their particular purposes. In no event shall we be liable for any claims, losses, or damages of any third party
or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if we
has been advised of the possibility

The IsocilTM 14 and IsocilTM 1.5 products are a blend of Isothiazolinones and are composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMIT) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MIT).

The bactericidal effect of Isothiazolinones is carried out through breaking the bond between the bacteria and algae protein. The products can be used in many industrial applications to inhibit microbes' growth, and they have inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and algae.

Broad spectrum
Favorable degradation
Favorable compatibleness and stabilization with a large range of corrosion and scale inhibitors
Non-foaming
Cost effective and easy formulation
Product packaging sizes: available in drums or IBC's
These biocidal products can be used in industrial circulating cooling water systems.

Other use areas include:

Oil field water
Papermaking
Leather treatment
Cutting oils
Pesticide market
Detergent & cosmetics industries
Isocil ultra 1.5
IsocilTM Ultra 14 & IsocilTM Ultra 1.5
Similar in nature to the IsocilTM 14 and IsocilTM 1.5 products, the IsocilTM Ultra 14 and IsocilTM Ultra 15 products differ in that these are a stabilized blend of Isothiazolinones. They are composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMIT) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MIT).

The bactericidal effect of Isothiazolinones is carried out through breaking the bond between the bacteria and algae protein. They can be used in many industrial applications to inhibit microbes' growth and have strong inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and algae.

Monovalent sodium salt stable system
Broad spectrum
Favorable degradation
Favorable compatibleness and stabilization with a large range of corrosion and scale inhibitors
Non-foaming
Cost effective and easy formulation
Product packaging sizes: available in drums or IBC's
Like the IsocilTM 14 & IsocilTM 1.5products, these biocidal products can be used in industrial circulating cooling water systems.

Other use areas include:

Oil field water
Papermaking
Leather treatment
Cutting oils
Pesticide market
Detergent & cosmetics industries
CMIT/MIT 14


Chemical Name: Chloromethylisothiazolinone/ Methylisothiazolinone

For short named: CMIT/MIT

CAS No.: 26172-55-4/ 2682-20-4/ 55965-84-9


General:

CMIT/MIT-14 microbicide is formulation for latex emulsions developed following consultations with key customers in this market. Free of divalent salt. It is formulated specifically to meet the changing needs and pressures facing latex emulsion manufacturers.

The active ingredients of CMIT/MIT 14 are identified using the IUPAC nomenclature as 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methl-4-isothiazolin-3-one.

The performance is similar to KATHON LX 1400.

 

Specifications

These properties are typical but do not constiture speifications.


No.

Item

Description

1

Appearance

Yellow or yellow-green transparent liquid

2

Content of Active Substance (%)

?14.0

3

Rate of Chlorine

2.5 to 3.5

4

pH value

2.0 to 4.0

5

Density (g/ml)

1.27 to 1.33

 


COA Download: Here

MSDS Download: Here

 

Application field
The compliant lotion, building materials, electric power metallurgy, oil field chemical engineering, leather, paint coating and spinning prints to dye, the day turn, the antisepsis of cosmetics, deckle, the water transaction etc. realm.

 


Performance characteristics

1. As a broad-spectrum, long-lasting bactericide to kill many bacteria, fungi and yeasts, the using amount is small.

2. Suitable for use in the medium of the pH value in the range of 2 to 9; free of divalent salt, cross-link no emulsion.

3. Miscible with water; can be added in any production step; easy to use.

4. It has a low toxicity and an appropriate concentration of using, which will lead to no harm completely.

 


Usage and Cautions

1. In water treatment applications, dilute it into a 1.5% aqueous solution first. Add the solution at a quantity of 80 to 100 ppm for one or two times each week depending on the multiplication of microorganisms like bacteria and algae.

2. Avoid direct eyes' contact with it for a long period. Once the contact happens, rinse eyes with water without delay. No long-term contact with the skin is allowed.

3. Any contact with reducible metals is forbidden during storage, for example, iron and aluminum, so as to avoid decomposition.

4. Not suitable for use in the alkaline medium of pH> 9.0 due to its poor stability. Any combination of this chemical with highly nucleophilic chemicals, like S2- and R-NH2, will lead to declined quality or even complete failure of the product.

 

Packaging

25 kg/drum,17mt/20GP;

250 kg/drum, 20mt/20GP;

1250kg per IBC drum.22.5mt/20GP;

 


Storage and Transportation

To be stored at room temperature in a dark place; with a shelf time of one year.

Isothiazolinones
1,2-Benzisothiazolin-3-One(BIT)
2-Methyl-4-Isothiazolin-3One(MIT)
2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One(OIT)
Isothiazolinone(cmit mit)
Sterilization principle of Isothiazolinones
Isothiazolinone is mainly composed of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-ketone(CMIT) and 2-methyl-4-isothiazoline-3-ketone(MIT). Isothiazolinone kills bacteria by breaking the bonds of bacteria and algae proteins. Isothiazolinone can rapid irreversibly inhibit microorganisms growth after contact with them. That reaction results in the death of microorganisms cells. For this reason, isothiazolinone has strong inhibition and sterilization effect on common fungus and algae.

Methyl Isothiazolinone(MIT)
Methyl Isothiazolinone(MIT) usages


Methyl Isothiazolinone (MIT) is a high effective biocide and heat-resisting water-based preservatives. Methyl Isothiazolinone has good effect on inhibiting growth of mold, bacteria and fungus. It also can be directly put in personal care products, cosmetics, coatings, pulp and other fields.

Methyl isothiazolinone is used as preservative in some cleaning products, including some green cleaning products. Such as detergent, cleansing cream, universal quick cleanser, glass cleaner, floor cleaner, countertop panel spray Detergents, linen detergents, room sprays, air fresheners, carpet cleaners and wet wipes. Beyond that, it is important to note that Methyl Isothiazolinone is often used in combination with another synthetic preservative, benzisothiazolinone(BIT)

Isothiazolinones (CMIT/MIT);3(2H)-Isthiazolone,5-chloro-2-methyl;2-Methyl-3(2H)-Isothiazolone

Chloromethyl-methylisothiazolone (CMIT/MIT) is a broad spectrum biocide which has been used successfully for microbial control and preventing biofouling in industrial water treatment. This paper presents a review of the various reports over the past 20 years on the efficacy of CMIT/MIT biocide versus Legionella bacteria and the protozoa associated with their growth. These studies included a wide range of conditions, including single organisms in cooling water and complex model systems with bacteria, biofilms, and protozoa. Overall, low levels of CMIT/MIT (1-10 ppm active) provided significant reduction in viable counts of various strains and species of Legionella bacteria in planktonic and biofilm studies and also against the amoebae and ciliated protozoa associated with their growth
CAS No. 26172-55-4, 2682-20-4 EINECS No. 247-500-7

UN Number: 1760 RIDADR : UN 1760 8/PG 2

Molecular weight: 115.16

Structural Formula:

Properties:


CMIT/MIT is composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMI) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MI). The bactericidal effect of CMIT/MIT is carried out through breaking the bond between bacteria and algae protein. When contacted with microbes, CMIT/MIT can quickly inhibit their growth, then leading to death of these microbes.

CMIT/MIT is a kind of broad spectrum, high efficiency, low toxicity, non-oxidative biocide.

CMIT/MIT has strong inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and alga. It has many advantages such as high-efficiency, good degradation, no residual, safety in operation, great compatibleness, good stabilization, low cost and so on. It can mix with chlorine and most cation, anion, and non-ionic surfactants. When used at high dosage, its effect on biosludge stripping is excellent.

 

Specification:

Notes: 2%, 4% and 8% or any concentration can be supplied on demands.

 

Items

Index

Grade I

Grade II

Appearance

Amber transparent liquid

Light yellow or light green transparent liquid

Active content %

14.0-15.0

1.5-1.8

pH (as it)

2.0-4.0

2.0-5.0

Density (20?)g/cm3

1.26-1.32

1.02-1.05

CMI/MI (wt %)

2.5-3.4

2.5-3.4

 

Usage:

 

CMIT/MIT is the ideal biocidal in industrial circulating cool water system and in wastewater treatment in oilfield, papermaking, pesticide, cutting oil, leather, detergent and cosmetics etc.

When used as sludge stripper for grade II, the dosage of 150-300mg/L is preferred, when used as boicide, the dosage of 80-100mg/L is preferred, and charges every 3-7 days. No used together with oxidative fungicidal such as chlorine, and no used in cooling water system containing sulfur.

When used together with quaternary amine, the effect will be better. When used as industrial fungicide, the dosage of 0.05-0.4% is preferred.

 

Package and Storage:

Liquid: Normally in 200L HDPE drum, 1000L IBC, or customers' requirement.

Storage for ten months in shady room and dry place.

Package

 

Safety Protection:


Corrosive, Avoid contact with eye and skin, Wear splash resistant safety goggles and rubber glores.once contacted, flush with water.

 

Synonyms:

Isothiazolinones (CMIT/MIT);

3(2H)-Isthiazolone,5-chloro-2-methyl;

2-Methyl-3(2H)-Isothiazolone;

5-chloro-2-methyl-3(2h)-isothiazolone;

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on;

5-chloro-2-methyl-isothiazolylthione-3;

kathoncg5243; methylchloroisothiazoline;

5-Chloro-2-methyl-Isothiazolone;

 

Biocide and Algicide

CMIT/MIT
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazolin-3-one/2-methyl-2h-isothiazol-3-one


SDS
SKU-Pack Size Availability Price (EUR)
PHR1597-1ML

Available to ship on 16.08.19 - FROM
67.40

To order products, please contact your local dealer. Click here
Product Recommendations

73569

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

analytical standard


M6045

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride

?99%


725765

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

95%

top
Purchase Safety & Documentation
Properties
Related Categories A-C, A-H, Additional Standards, Analytical Standards, Analytical/Chromatography,
More...
grade certified reference material
pharmaceutical secondary standard
packaging ampule of 1 mL
Featured Industry Pharmaceutical (small molecule)
format neat
Description
Analysis Note
This product was designed, produced and verified for accuracy and stability in accordance with ISO/IEC 17025:2005 (AClass Cert AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (AClass Cert AR-1470).

General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.

Other Notes
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.

Footnote
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB7781 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.

Safety Information
Symbol GHS08 GHS08 Signal word Danger Hazard statements H315-H317-H319-H334-H412 Precautionary statements P261-P280-P284-P304 + P340-P305 + P351 + P338-P342 + P311 RIDADR NONH for all modes of transport WGK Germany 3 RTECS NX8157050
BSTRACT

Chloromethyl-methylisothiazolone (CMIT/MIT) is a broad spectrum biocide which has been used successfully for microbial control and preventing biofouling in industrial water treatment. This paper presents a review of the various reports over the past 20 years on the efficacy of CMIT/MIT biocide versus Legionella bacteria and the protozoa associated with their growth. These studies included a wide range of conditions, including single organisms in cooling water and complex model systems with bacteria, biofilms, and protozoa. Overall, low levels of CMIT/MIT (1-10 ppm active) provided significant reduction in viable counts of various strains and species of Legionella bacteria in planktonic and biofilm studies and also against the amoebae and ciliated protozoa associated with their growth.

INTRODUCTION

Bacteria which belong to the genus Legionella, are found in a range of aquatic environments, including tap water, cooling water and air conditioning systems, and are the causative agent of Legionellosis (Legionnaires' disease). 1,2,3 The organisms were first identified following an outbreak at the 1976 American Legion Convention in Philadelphia, PA and have been the subject of numerous biocide efficacy studies. 4 The type species and most frequently recognized member of the genus is Legionella pneumophila. Specific procedures using halogens to eradicate cooling towers containing high levels of Legionella are provided by ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers), AWT (Association of Water Technologies), and CTI (Cooling Technology Institute). 1,2,3

This paper will provide a review of the factors involved in the growth and survival of Legionella bacteria in cooling water systems, their association with protozoa and biofilms, and the efficacy of isothiazolone biocide against these organisms.

ISOTHIAZOLONE BIOCIDES IN WATER TREATMENT

Isothiazolone biocides are widely used for microbial control in industrial water treatment. 5 The most frequently used product is a 3:1 ratio of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT) and 2-methyl- 4-isothiazolin-3-one (MIT) at a final concentration of 1.5% total active ingredient. (1) CMIT/MIT has broad spectrum efficacy versus bacteria, algae, and fungi. The chemical structures of CMIT/MIT are shown in Figure 1. All biocide concentrations in this paper are reported on an active ingredient basis. The CMIT/MIT biocide described in this paper is manufactured by Rohm and Haas Company.

(available in full paper)

SUMMARY OF LEGIONNAIRES' DISEASE

Legionnaires' disease produces a flu-like lung infection (pneumonia) caused by a bacterium named Legionella pneumophila. To date, over 48 species of Legionella have been identified and >90% of the cases are linked to the species Legionella pneumophila. Approximately 5-15% of known Legionnaires' disease cases have been fatal, mostly in the elderly, sick, or individuals with suppressed immune systems. The route of exposure is considered to be by inhalation of aerosols (from sources such as cooling towers and showers), but recent studies have shown that building (potable) water distribution systems are considered as primary sources and that the route of infection is via "aspiration" of this water from the mouth into the lungs (not via aerosols directly) . Thus, the researchers at the University of Pittsburg Veterans Administration (VA) Hospital proposed that cooling towers are not considered the primary source for Legionella bacteria; potable water is.,
CMIT/MIT 14%
Raw material Name: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE
Common Name: Kathon 886 (Kathon is a registered trade mark of Rohm & Hass
Chemical Name: 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazole-3-One
CAS NO.: 26172-55-4/2682-20-4
Molecular Formula: C4H4ClNOS/C4H5NOS
Molecular weight: 149.59/115.14

Structural formula:


Physical Form: Colorless to Amber liquid
Attribute Specification:
1. pH: 1.0 - 4.0
2. % Actives: 13.9 - 14.5
Attribute Specification:
3. Appearance: Colorless to Amber Liquid
4. Specific Gravity @ 77F: 1.260 - 1.300
5. Magnesium (%): 4.2 - 5.5
6. 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazoline-one: 10.1 - 11.3
7. 2-Methyl-4-Isothiazoline-3-one: 3.0 - 4.1
Typical Properties :
8. Stabilizer: Not Shown
APPLICATIONS: It is a liquid biocide, biodegradable, water-soluble and of low toxicity. It can be used to control the growth of bacteria, fungi and algae in industrial water treatment, paper mill, leather, coatings and household products.
Description:

kathon cg is consist of 5-Choro-2methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one(MI).By means of breaking the bonds of bacterium and Algal protein, kill the microorganisms.Once contact with microorganisms,can inhibit their growth of them rapidly and irreversibly, thereby results the death of microbial cell,With the function of inhibiting and killing towards Fungus, bacteria,yeast,algae.No residual, operation safety, good compatibility, strong stability,low usage cost.can be mixed with chlorine and anion and cation.Under high dose, it effects obviously towards biological slime stripping.

 

Item No.

3Q-601(CIT/MIT-14)

Chemical Name

Kathon Biocide

CAS No.

55965-84-9

Molecular formula

C8H9ClN2O2S2

Molecular weight

264.7523

Boiling Point

200.2°C at 760 mmHg

Flash Point

74.9°C

Vapor Pressure

0.328mmHg at 25°C

 

Characteristics:

Index

Standard value

Test Method

Appearance

Light yellow transparent liquid

Visual

Content of Active Substance (%)

?14.0

HG/T 3657-2008

PH value (Stoste@25?)

PH?

2.0-5.0

HG/T 3657-2008

Density (@20? g/cm3)

1.1+/-0.1

HG/T 3657-2008

CMI/MIT %

2.5-3.4

HG/T 3657-2008
Application:

Broad-spectrum sterilization, high efficient,low toxicity,good degradability, Non oxidizing biocide.Widely used in oil field, paper making, pesticide,leather, ink,cosmetics, paints, water-based polymer, metal cutting fluids, adhesives, dyes, and paraffin liquid industry.Used for Industry disinfection and anti corrosion,coating anti corrosion,daily chemicals anti corrosion.can also be used as the water treatment applications in the industries of petrochemicals, electricity, central air conditioning and industrial cooling water for the sterilization and algae removal purposes.
Dosage:
After formulated,according to the actual conditions, directly blend into the industry cycled water,using dosage see to seasons,environment,water source,

Generally add the product 80-200ppm, one time rush and blend,also will be affected by the different infection degree of microorganism.
Recommended dosage:

1?Meal cutting working fluid: 50-100ppm

2?Comprehensive cleaning and disinfection: 50-100ppm

3?Industry cleaning agent: 50-100ppm(Final Diluent)

Processing method: blend with working solution directly.
Notice for Safety performance:

Strong Irritating to the skin, pay attention to safety protection.wear protective clothing ,rubber glove, eyeshade and mask. Avoid touch skin, eyes and mucous membrane directly. Use one week,will decomposed into Nontoxic CO2 and another substances, no pollution to environment.

 

Packing & storage:

25KG or 200KG Plastic barrel,IBC(1,000KGS) To be stored in a dark place and avoid sunshine.

Temperature under 40?.During the storage, keep the products from Reducing metal (such as Metal, aluminum Etc) and oxidant and reducer.

 

Storage period: 12 Months.
Isothiazolinones CMIT/MIT description, its application areas and related patterns
Isothiazolinones CMIT/MIT market situation
Isothiazolinones CMIT/MIT manufacturers and distributors
Isothiazolinones CMIT/MIT prices (by region and provided by market players)
isothiazolinones CMIT/MIT end-uses breakdown
Isothiazolinones CMIT/MIT downstream industries trends
Key Topics Covered:

1. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT GENERAL INFORMATION
1.1. General information, synonyms
1.2. Composition, chemical structure
1.3. Safety information
1.4. Hazards identification
1.5. Handling and storage
1.6. Transport information

2. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT APPLICATION

3. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT PATENTS

4. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT MARKET WORLDWIDE
4.1. General isothiazolinones CMIT/MIT market situation, trends
4.2. Manufacturers of isothiazolinones CMIT/MIT
Europe
Asia
North America
4.3. Suppliers of isothiazolinones CMIT/MIT
Europe
Asia
North America
4.4. Isothiazolinones CMIT/MIT market forecast

5. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT MARKET PRICES
Europe
Asia
North America

6. ISOTHIAZOLINONES CMIT/MIT END-USE SECTOR
Chemical Name: CMIT-MIT

Other name: Isothiazolinones

CAS No.: 26172-55-4

Molecular Fomula: C4H4ClNOS

Chemical Structure:image.png

Molecular weight: 149.6

Appearance: Slight yellow liquid

Assay: 14%

CMIT-MIT Typical Properties

Items

Specifications

Appearance

Slight yellow liquid

Total actives Contents

14.0-15.0%

Chlorine

3 - 5%

PH Value

1.0-4.0

Specific gravity/25C

1.26-1.32

CMIT-MIT Usage

1. It is used as a bactericidal preservative for the treatment of industrial circulating water. It can effectively kill algae, bacteria and fungi.

2. The active single agent can be widely used in industrial cooling water, return water of oil field, paper making, rubber, cosmetics, photographic film and washing products.

3. Used as an invertase inhibitor for angiotensin and a prodrug for hypertension

CMIT-MIT Packaging and Shipping

Packing: 250kg/drum

Belonging to 8th Class dangerous goods, UN 1760 8/PG 2

CMIT-MIT Storage

Stored in a cool dry place away from direct sunlight and water
The 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (CMIT/MIT) are widespread biocides that commonly found in variety of water-soluble consumer products including dentifrice, germicide and shampoo etc. Recently, in Korea, it has been reported that general population was exposed to humidifier sterilizer with CMIT/MIT as disinfectant components, and eventually more than 530 victims had been suffered severe lung disease since they had used. Although it is known to be a certain risk factor threatening public health, it is unknown to be associated with pathological cellular- and molecular-mechanisms. Therefore, in this study, we investigated the cytotoxic effect of CMIT/MIT in mouse alveolar type II epithelial cells, MLE-12 cells.

Methods
MLE-12 cells were treated with CMIT/MIT (0-50 µM) for 24 hours.

Results
In MTT assay, cellular proliferation was significantly decreased in response to CMIT/MIT treatment. In western blot analysis, protein levels of BAX/Bcl-2 and cleaved caspase-3 were significantly increased. Moreover, cell cycle-related gene were also increased. In ELISA, CMIT/MIT increased the release of pro-inflammatory cytokine of TNF-? and IL-1ß. Moreover, CMIT/MIT increased the phosphorylated-ERK1/2, phosphorylated-p38, and phosphorylated-JNK1/2 protein levels in MLE-12 cells.

Conclusion
These findings suggest that CMIT/MIT exposure induce the injury of alveolar epithelial cells with inflammatory response via the p38-JNK1/2-ERK1/2 signaling pathway.

sothiazolinones (CMIT/MIT)
CAS No. 26172-55-4, 2682-20-4 Molecular weight: 115.16

Structural Formula:
2-methyl-4-thiazoline-3-ketone 5-chloro- methyl-4-thiazoline-3-ketone

Properties:
Isothiazolinones (CMIT/MIT) is composed of 5-chloro-2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (CMI) and 2-methyl-4-thiazoline-3-ketone (MI). The bactericidal effect of Isothiazolinones (CMIT/MIT) is carried out through breaking the bond between bacteria and algae protein. When contacted with microbes,Isothiazolinones (CMIT/MIT) can quickly inhibit their growth, thus leading to death of these microbes. Isothiazolinones (CMIT/MIT) has strong inhibition and biocidal effects on ordinary bacteria, fungi and alga, and has many advantages such as high biocidal efficiency, good degradation, no residual, safety in operation, good compatibleness, good stabilization, low cost in operation.

Isothiazolinones (CMIT/MIT) can mix with chlorine and most cation, anion, and non-ionic surfactants. When used at high dosage, its biosludge stripping effect is excellent.

Isothiazolinones (CMIT/MIT) is a kind of fungicidal with properties of broad spectrum, high efficiency, low toxicity and non-oxidative, it is the ideal biocidal in industrial circulating cool water system and in wastewater treatment in oilfield, papermaking, pesticide, cutting oil, leather, detergent and cosmetics etc..

Specification:
Notes: 2%, 4% and 8% or any concentration can be supplied on demands.

Items Index
Grade I Grade II
Appearance Amber transparent liquid Light yellow or light green transparent liquid
Active content % 14.0-15.0 1.5-1.8
pH (as it) 2.0-4.0 2.0-5.0
Density (20?)g/cm3 1.26-1.32 1.1.05
CMI/MI (wt %) 2.5-3.4 2.5-3.4
Usage:
When used as sludge stripper for grade II, the dosage of 150-300mg/L is preferred, when used as boicide, the dosage of 80-100mg/L is preferred, and charges every 3-7 days. No used together with oxidative fungicidal such as chlorine, and no used in cooling water system containing sulfur. When used together with quaternary amine, the effect will be better. When used as industrial fungicide, the dosage of 0.0.4% is preferred.

Package and Storage:
200L plastic drum, IBC(1000L), customers' requirement. Storage for ten months in shady room and dry place.

Safety Protection:
Corrosive, Avoid contact with eye and skin, Wear splash resistant safety goggles and rubber glores.once contacted, flush with water.
Analysis of isothiazolinone biocides in cosmetic products and detergents by HPLC
H. R. Wollseifen, T. Kretschmer, H. Riering,
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Düren, Germany
Contact hwollseifen@mn-net.com
INTRODUCTION
Despite their sensitizing effect isothiazolinone biocides are used in several cosmetics and cleaning products as antimicrobial agents. The most important isothiazolinone biocides are methylisothiazolinone (MIT),
chloromethylisothiazolinone (CMIT), benzisothiazolinone (BIT), octylisothiazolinone (OIT), dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT), and butylbenzisothiazolinone (BBIT). The use of these heterocyclic compounds
is restricted by law [1, 2, 3]. If manufacturers use these preservatives, these substances must be declared
on the packaging.
Due to very different polarities of these substances sample preparation and chromatographic separation
are often not suitable for all target compounds. In the first part of this work we present a methodology for
sample preparation of isothiazolinone analysis which includes a solid phase extraction (SPE) method for
cosmetics and cleaning products. The second part of this work points out the chromatographic conditions
on core-shell columns with pentafluorophenylpropyl (PFP) modification with UV and MS detection and illustrates limits of detection (LOD) and quantification (LOQ).
Methylisothiazolinone (MIT) Benzisothiazolinone (BIT) Octylisothiazolinone (OIT)
O
N
S
CH3
O
N
S
H
O
N
S CH3
Chloromethylisothiazolinone (CMIT) Butylbenzisothiazolinone (BBIT) Dichlorooctylisothiazolinone (DCOIT)
O
N
S
CH3
Cl
O
N
S CH3
O
N
S
Cl
Cl CH3
SAMPLE PREPARATION
Pre-extraction procedure
Dilute 5 g of sample in at least 50 mL water
Stir 10 min at room temperature
Add 0.5 mL formic acid
Fill up to 100 mL with water in a volumetric flask
Centrifuge 10 min at 6000 rpm at ambient temperature
Take the supernatant for the SPE
Solid phase extraction method for hair gel and dish soap
developed on CHROMABOND® HR-X polypropylene columns (3 mL, 200 mg, 85 μm)

Conditioning
3 mL methanol
3 mL water + 0.1 % formic acid

Sample application
1.0-5.0 mL sample solution with hydrostatic flow
Washing
3 mL water + 0.1 % formic acid, drying with air using a syringe
Elution
1 mL methanol
4 mL acetonitrile
Solvent changing
0.5 mL water as keeper
reduce volume to 0.6 mL under N2 flow
fill up to 1.0 mL with water + 0.1 % formic acid
CHROMATOGRAPHIC METHOD
Column: NUCLEOSHELL® PFP
pentafluorophenylpropyl modification, multi-endcapping, particle size 2.7 μm, 100 x 2 mm ID
Temperature: 30 °C
Injection: 10 μL
Flow rate: 0.27 mL/min
Eluent: A) water + 0.1 % formic acid; B) methanol; 5-95 % B in 3.6 min (1 min), 95-5 % B in 0.4 min (5 min)
UV detection: 260 nm, 275 nm, 315 nm (1 μg/mL for each compound)
MS/MS detection: API 3200 AB SCIEX
Ion source: Turbo Spray (ESI)
Scan type: MRM
Polarity: positive
Curtain gas: 10.00 psig
Ion spray voltage: 3000 V
Temperature: 550 °C
Gas 1 (nebulizer): 40 psig
Gas 2 (turbo gas): 40 psig
CAD gas: 8 psig
Analyte Quantitative transition (m/z) Qualitative transition (m/z)
MIT 115.5/98.1 115.5/69.3
CMIT 151.3/87.0 151.3/134.0
BIT 151.4/107.4 151.4/132.0
BBIT 207.3/149.5 207.3/131.8
OIT 213.4/100.5 213.4/56.0
DCOIT 281.2/168.0 281.2/42.3
RESULTS
SPE recoveries determined for standard solutions
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
MIT CMIT BIT BBIT OIT DCOIT
The recovery of all analytes is about 80 % or
more. However, significant losses can occur at
the exchange of the solvent if no keeper is used.
In particular, the losses are greatest for the volatile analytes, MIT and CMIT.
Mass spectrometry and UV detection results
0.0E+00
1.0E+05
2.0E+05
3.0E+05
4.0E+05
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
BIT Q3 (151.4/107.4)
BBIT Q3 (207.3/149.5)
OIT Q3 (213.4/100.5)
DCOIT Q3 (281.2/168.0)
0,0E+00
1,0E+03
2,0E+03
3,0E+03
0 2 4 6 8 10 min
UV VIS mAU
1 4
MIT
BIT
OIT
DCOIT
CBIT
CMIT
7 min
UV VIS 260 nm
UV VIS 275 nm
UV VIS 315 nm
Mass spectrometry detection in SPE eluates
Hair gel without isothiazolinones
0.0E+00
5.0E+02
1.0E+03
1.5E+03
2.0E+03
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
Dish soap without isothiazolinones
0.0E+00
2.0E+03
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
BIT Q3 (151.4/107.4)
BBIT Q3 (207.3/149.5)
Hair gel spiked with isothiazolinones (0.1 μg/g)
0.0E+00
5.0E+02
1.0E+03
1.5E+03
2.0E+03
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
Dish soap spiked with isothiazolinones (0.1 μg/g)
0.0E+00
5.0E+03
1.0E+04
1.5E+04
2.0E+04
Intensity [cps]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
BIT Q3 (151.4/107.4)
BBIT Q3 (207.3/149.5)
0.0E+00
1.0E+02
2.0E+02
0 1 2 3 4 5 min
Hair gel with MIT in declaration
0.0E+00
2.0E+04
4.0E+04
6.0E+04
8.0E+04
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
0.0E+00
2.0E+02
4.0E+02
6.0E+02
8.0E+02
1.0E+03
0 1 2 3 4 5 min
Dish soap with MIT in declaration
0.0E+00
2.0E+04
4.0E+04
6.0E+04
8.0E+04
Intensity (cps)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min
MIT Q3 (115.5/98.1)
CMIT Q3 (151.3/87.0)
BIT Q3 (151.4/107.4)
BBIT Q3 (207.3/149.5)
CONCLUSION
The results of this work show that the solid phase extraction of isothiazolinones with CHROMABOND® HR-X
is very well suited for hair gel and dish soap. The chromatographic method shows good retention for the
six analytes on the NUCLEOSHELL® PFP phase, especially for the most polar MIT. The chromatographic
separation takes only 10 min with reequilibration. The presented method allows detection of 0.6 μg MIT/g,
0.7 μg CMIT/g, 0.3 μg BIT/g, 0.1 μg BBIT/g, 0.2 μg OIT/g and 0.1 μg DCOIT/g and a quantification of 2.1
μg MIT/g, 2.6 μg CMIT/g, 1.2 μg BIT/g, 0.4 μg BBIT/g, 0.6 μg OIT/g and 0.2 μg DCOIT/g in hair gel. Therefore, it is possible to check the values required by cosmetics Regulation for MIT and CMIT in the amount of
3.75 μg MIT/g and 11.25 μg CMIT/g.
With the developed methodology the detection of 0.6 μg MIT/g, 1.9 μg CMIT/g, 0.1 μg BIT/g, 0.3 μg BBIT/g,
0.2 μg OIT/g and 0.5 μg DCOIT/g and the quantification of 2.0 μg MIT/g, 7.2 μg CMIT/g, 0.4 μg BIT/g,
1.0 μg BBIT/g, 0.7 μg OIT/g and 1.8 μg DCOIT/g are possible for detergents and cleaning agents. Therefore the method is suitable for verifying the labeling required by law.
sothiazolinones (also CMIT/MIT) is a blended biocide with methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone which carry out the bactericidal effect through breaking the bond of bacteria and algae cell protein. When isothiazolinones contact with microbes, it can quickly break cell protein bond and inhibit their growth, and then lead to the apoptosis of these microbes. Isothiazolinone products can be effective in controlling both the planktonic and surface growth at very low concentrations and have been produced specifically for oilfield water treatment and paper mill applications. CMIT/MIT has strong biocidal effects on ordinary bacteria, algae and fungi which has many advantages such as no residue, good compatibleness, high stabilization, good degradation, safety and low cost in operation. Isothiazolinone products can mix with other chlorine biocides and most cation, anion, and non-ionic surfactants. It can be an excellent eco-friendly sludge remover when used at high dosage. Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone are fungicidal with properties of high efficiency, broad spectrum, non-oxidative and low toxicity. CMIT/MIT is the most suitable biocide in industrial circulating cool water systems and in wastewater treatment for oilfield, papermaking, pesticide and other industries. Bichain is one of reliable isothiazolinones manufacturers and suppliers of CMIT/MIT, methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone for oilfield water treatment. We supply high quality isothiazolinone products like Kathon WT with CAS 55965-84-9.
Structural Formula:
CMIT/MIT formula
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CMIT: CAS 26172-55-4; MIT: CAS 2682-20-4;
Technical Data:
Isothiazolinones spec
Advantages:
♦Broad spectrum activity and wide pH range.
♦Rapid inhibition of cell growth & macromolecular synthesis.
♦Effective at low concentrations.
♦Biodegradable and low toxicity.
♦Effective against biofilm.
♦Water soluble and non-surface active.
♦Infrequent dosing & easily deactivated.
Package and Storage
Package: 200L plastic drum, IBC (1000L) or customers' requirement. Store in dry cool and ventilation environment.
Shelf time: 10 months
Recommended Dosage
When Grade II used as a sludge remover, the recommended dosage is 150-300mg/L. When used as a boicide, the dosage of 80-100mg/L is preferred and charges every 3-7 days. Don't use together with oxidative fungicidal such as chlorine, and don't use in cooling water system containing sulphate. When used together with BAC 80% and DDBAC, the bactericidal effect will be better. When used as a industrial fungicide, the recommended dosage is 0.05-0.4%EC No: 247-500-7


Metatags:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride; 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one; 5-chloro-N-methylisothiazolone
methylchloro-isothiazolinone; 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; 26172-55-4; Methylchloroisothiazolinone; CMIT; 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone; Kathon CG 5243; Bioace; Kathon IXE; 5-chloro-N-methylisothiazolone; 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one; 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-; 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone; Chloromethylisothiazolinone; 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one; 2,3-Dihydro-2-methyl-3-oxo-5-chloroisothiazole; 4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, 5-CHLORO-2-METHYL-; CMIT/MIT; CMIT MIT; izotiazolinon klorür

 

 

İzotiazolinonlar (CMIT/MIT) soğutma suyu sistemlerinde, yakıt depolama tanklarında, yağ ekstraksiyon sistemlerinde, ahşap korumada ve kirlenme karşıtı ajan olarak; bakteri, mantar ve alg kontrolü için kullanılan antimikrobiyallerdir. CMIT/MIT şampuan ve diğer saç bakım ürünlerinde ve boya formulasyonlarında sıklıkla olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde oldukça fazla kullanılmaktadır.

 

 

CMIT / MIT Yüksek sıcaklık ve pH da mükemmel bir koruyucudur. Korunmak istenen ürün yüksek sıcaklık, amin ve PH a maruz kalacaksa CMIT/MIT ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.


Isothiazolinones are antimicrobials used to control bacteria, fungi, and algae in cooling water systems, fuel storage tanks, pulp and paper mill water systems, oil extraction systems, wood preservation and antifouling agents. They are frequently used in personal care products such as shampoos and other hair care products, as well as certain paint formulations.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.