1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

Metilizotiazolinon

Metilizotiazolinon

Tercih edilen IUPAC adı= 2-Metil-1,2-tiazol-3(2H)-on = MIT = MI = 2-metil-2H-izotiazol-3-on

Diğer isimler
2-Metilizotiazol-3(2H)-on
2-Metil-4-izotiazolin-3-on
2-metil-2H-izotiazol-3-on
MİTtanımlayıcılar
CAS Numarası: 2682-20-4
EC / Liste no.: 220-239-6
Mol. formül: C4H5NOS
MİT, MI


Metilizotiazolinon, kağıt hamuru/kağıt fabrikalarında, soğutma suyu sistemlerinde, petrol sahası operasyonlarında, endüstriyel proses sularında ve hava yıkama sistemlerinde balçık oluşturan bakterileri, mantarları ve algleri kontrol etmek için kullanılır ve yapıştırıcılara, kaplamalara, yakıtlara, metal işleme sıvılarına, koruyucu olarak reçine emülsiyonları, boyalar ve diğer çeşitli özel endüstriyel ürünler.
Metilizotiazolinon ayrıca ahşap ürünlerde küf, küf ve su lekesinin büyümesini kontrol etmek için kullanılır.
Formülasyonlar, çözünür konsantre sıvıları ve çözünür konsantre katıları içerir.
Metilizotiazolinon içeren ürünler, manuel dökme ve ölçülü pompalama yöntemleri, daldırma tankları ve püskürtücüler kullanılarak sistemlere ve endüstriyel ürünlere eklenir.


Metilizotiazolinon, MIT veya MI, S(CH)2C(0)NCH3 formülüne sahip organik bileşiktir.

Metilizotiazolinon (MIT veya MI kısaltması; bazen yanlışlıkla metilizotiazolin olarak adlandırılır), izotiazolinonlar grubu içinde güçlü bir sentetik biyosit ve koruyucudur.


Bir heterosikl sınıfı olan izotiazolinonlar, çok sayıda kişisel bakım ürününde ve diğer endüstriyel uygulamalarda biyosit olarak kullanılmaktadır.

MIT ve ilgili bileşikler, alerjenik özellikleri nedeniyle çok dikkat çekmiştir, örn. kontakt dermatit.

Hazırlık
cis-N-metil-3-tiyosiyanoakrilamidin siklizasyonu ile hazırlanır.MI, suda çözünen berrak, renksiz bir sıvıdır. Bakteri ve mayaların büyümesini engelleyerek ürünlerin güvenliğini ve raf ömrünü artırır.
MI gibi koruyucular olmadan ürünler kötü kokmaya, renk değiştirmeye veya sağlığa zararlı toksinler üretebilen küfler oluşturmaya başlayabilir.

Metilizotiazolinon (MI), şaşırtıcı derecede düşük konsantrasyonlarda bakterilere karşı süper etkili bir koruyucudur. Bununla birlikte sorun, bırakılan formüllerde geldiğinde cildi kolayca hassaslaştırıp tahriş edebilmesidir.

Metilizotiazolinon (MI), Kathon™ CG (metilkloroizotiazolinon/MI) ile birlikte çeşitli kozmetik, ev ve endüstriyel ürünlerin sulu çözeltilerinde bakteri üremesini önlemek için yaygın olarak kullanılan koruyuculardır.
Yüksek duyarlılaştırıcı gücü ve yaygın kullanımı nedeniyle MI, günümüzde hem özel hayatımızda hem de mesleki alanda alerjik kontakt dermatitin en sık nedenlerinden biridir. MI'nın daha az duyarlılık kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünden ayrı olarak ticarileştirilmeye başlandı ve son yıllarda bu koruyuculara karşı yeni bir duyarlılık salgını gözlemlendi. MI, standart yama testi serisine ayrı olarak dahil edilmelidir. Ayrıca bu sorunun giderilmesi için izotiazolinonların kullanımı gözden geçirilmeli ve yetkili mercilerden alınan yasal tedbirler uygulanmalıdır.Metilizotiazolinon, kozmetiklerde, boyalarda ve yapıştırıcılarda biyosit ve koruyucu olarak kullanılır; Kathon KG, MCI/MI ve Euxyl K100'de bulunur;

Metilizotiazolinon, kozmetik, hijyen ürünleri, boyalar, emülsiyonlar, kesme yağları, kağıt kaplamalar, su depolama ve soğutma ünitelerinde antimikrobiyal olarak kullanılır;
Metilizotiazolinon tekstil üretiminde biyosit olarak kullanılmaktadır.
Pestisit ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır
Kağıt hamuru/kağıt fabrikalarında, endüstriyel proses ve soğutma suyu sistemlerinde, petrol sahası operasyonlarında ve hava temizleme sistemlerinde ve yapıştırıcılarda, kaplamalarda, yakıtlarda, metal işleme sıvılarında, reçine emülsiyonlarında, boyalarda ve ahşap ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır;


Metilizotiazolinon (MIT), kişisel bakım ürünlerinde mantar, bakteri ve diğer mikropların su çözeltilerinde büyümesini durdurmak için kullanılan bir koruyucudur.
Metilizotiazolinon (MIT), ürün kalitesinin ve performansının zaman içinde korunmasına yardımcı olur.


2-Metil-4-izotiazolin-3-on hidroklorür, kişisel bakım ürünlerinde kullanılan izotiazolinon bazlı bir biyosit ve koruyucudur.
2-Metil-4-izotiazolin-3-on, su içeren çözeltide mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için de kullanılır.
Uygulamalar
Ana madde: İzotiazolinon
Metilizotiazolinon, su içeren çözeltilerde mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için kullanılır.
Tipik olarak, ticari olarak Kathon olarak satılan 3:1'lik bir karışımda (CMIT:MIT) 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (CMIT) içeren bir formülasyonda kullanılır.

Kathon, üreticilere %1.5 ila %15 CMIT/MIT içeren konsantre bir stok solüsyonu olarak sağlanır.
Kathon ayrıca, gıda ile temas eden kağıt ürünlerinin imalatında balçıkları kontrol etmek için kullanılmıştır.
Ayrıca bu ürün, lateks yapıştırıcılarda ve gıda ile de temas eden kağıt kaplamalarda antimikrobiyal ajan görevi görür.


MIT, ürünleri potansiyel olarak patojenik mikroplar (mantarlar ve bakteriler) tarafından kontaminasyondan korumak için kullanılır. Kullanımı, ürünün tüketiciler için güvenli olmasını sağlar.


Metilizotiazolinon, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle tüketici ürünlerinde kullanılan sentetik bir kimyasaldır.

Metilizotiazolinon çoğunlukla temizlik ürünlerine sentetik bir koruyucu olarak uygulanır.

Metilizotiazolinon, bir ürünün raf ömrünü uzatmak ve tüketicileri bu organizmaların büyümesini engelleyerek bakteri ve küflere maruz kalmaya karşı korumak için kullanılır.

Metilizotiazolinon, ürün etiketlerinde aşağıdaki isimler altında bulunabilir:

MİT
2-metil-4-izotiazolin-3-on
Neolone 950 koruyucu
OriStar MİT
Mikrobakım MT

Uygulamalar
Metilizotiazolinon ve diğer izotiazolinon türevli biyositler, su içeren çözeltilerde mikrobiyal büyümeyi kontrol etmek için kullanılır.
En yaygın kullanılan izotiazolinon biyositlerden ikisi, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (klorometilizotiazolinon veya CMIT) ve 2-metil-4-izotiazolin-3-on (metilizotiazolinon veya MIT)'dir. 3:1 karışım (CMIT:MIT) içindeki aktif maddeler, ticari olarak Kathon olarak satılır.
Biyosidal uygulamalar, madencilik, kağıt üretimi ve enerji üretimi gibi çeşitli süreçlerde endüstriyel su depolama tanklarından soğutma ünitelerine kadar uzanır.Metilizotiazolinon Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

Açıklama
Metilizotiazolinon (2-metil-4-izotiazolin-3-on olarak da adlandırılır), izotiazolinonlar grubu içinde güçlü bir sentetik biyosit ve koruyucudur.
Metilizotiazolinon, kağıt hamuru/kağıt fabrikalarında, soğutma suyu sistemlerinde, petrol sahası operasyonlarında, endüstriyel proses sularında ve hava yıkama sistemlerinde balçık oluşturan bakterileri, mantarları ve algleri kontrol etmek için kullanılır. Ve koruyucu olarak yapıştırıcılara, kaplamalara, yakıtlara, metal işleme sıvılarına, reçine emülsiyonlarına, boyalara ve diğer çeşitli özel endüstriyel ürünlere dahil edilir.
Ayrıca ahşap ürünlerde küf, küf ve kükürt oluşumunu kontrol etmek için kullanılır.
Genellikle şampuan, saç kremi, saç rengi, vücut yıkama, losyon, güneş kremi, maskara, tıraş kremi, bebek losyonu gibi koruyucu olarak sadece durulanan ve bırakılan kozmetik ürünlerinde (maksimum konsantrasyon 100 ppm) kullanılması tavsiye edilir. bebek şampuanı, saç spreyi, makyaj temizleyici, sıvı sabunlar ve deterjanlar. Bununla birlikte, metilizotiazolinon alerjiktir.
Durulanan ürünlerde bulunan metilizotiazolinonun alerjik kontakt dermatite neden olduğu bildirilmektedir.

kullanır
Metilizotiazolinon veya bazen bilindiği gibi MIT, kozmetik ve güzellik ürünlerinde kullanılan bir koruyucudur.
Güçlü bir biyosit veya “canlı organizmaları, genellikle seçici bir şekilde öldürebilen kimyasal maddedir.
”Biyositler, antimikrobiyal, mikrop öldürücü, antibiyotik ve antifungal içeren genel bir terimdir.
Sonuçta, Metilizotiazolinon, kozmetik ve güzellik ürünlerinde, çoğunlukla şampuanda çok çeşitli bakteri ve mantarların büyümesini önlemek için kullanılır.
Sadece durulama formüllerinde ve düşük konsantrasyonlarda kullanım için onaylanmıştır.

Emniyet
Metilizotiazolinon (MIT), kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde %0.01'e varan konsantrasyonlarda koruyucu olarak kullanılan heterosiklik organik bir bileşiktir.
MIT, suda tamamen çözünen, hafif kokulu, renksiz, berrak bir sıvıdır; asetonitril, metanol ve heksanda çoğunlukla çözünür; ve ksilende az çözünür.


Tehlikeler
MIT alerjenik ve sitotoksiktir ve bu, kullanımı konusunda bazı endişelere yol açmıştır.
Avrupa Kozmetik Ürünler ve Tüketicilere Yönelik Gıda Dışı Ürünler Bilimsel Komitesi (SCCNFP) tarafından 2003 yılında yayınlanan bir rapor da, MIT'nin yeterli bir risk değerlendirme analizine izin vermek için yetersiz bilginin mevcut olduğu sonucuna varmıştır.

Tüketici etkisine ilişkin artan raporlar, 2014 yılında Avrupa Komisyonu Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi tarafından yayınlanan ve aşağıdakileri bildiren bir rapor da dahil olmak üzere yeni araştırmalara yol açtı: , Avrupa'da eşi benzeri yok, yükselişle ilgili tekrar tekrar uyarılar yapıldı.
Artış, temel olarak tüketicilerin kozmetik ürünlerden MI'ya maruz kalmasının artmasından kaynaklanmaktadır; ev ürünlerinde, boyalarda ve mesleki ortamlarda MI'ya maruz kalmaların da dikkate alınması gerekir.
Kozmetik ürünlerde MI güvenliğinin yeniden değerlendirilmesindeki gecikme SCCS'yi ilgilendirmektedir; tüketici güvenliğini olumsuz etkilemiştir.


Düzenleme
2014 yılında, Avrupa Komisyonu Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi, vücut kremleri gibi kalıcı ürünlerden MCI/MI karışımına gönüllü bir yasak koydu.
16 Temmuz 2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ürünler için uygulanan tedbir."
Kısa bir süre sonra Kanada, Kozmetik Malzemeler Sıcak Listesinde benzer önlemleri almaya başladı.

Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesinin (SCCS) 2013 tarihli görüşüne göre, Avrupa Parlamentosu ve Tüketici Güvenliği Konseyi'nin 1223/2009 Sayılı Tüzüğü (EC) Ek V'i değiştiren 22 Temmuz 2016 tarih ve 2016/1198 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) kozmetik ürünler, metilizotiazolinonun kalıcı ürünlerde (cilt kremleri ve losyonlar) kullanımını 12 Şubat 2017 tarihinden itibaren yasakladı ve durulama ürünlerinde (örn. şampuan) %0.01 ile sınırladı.
27 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (piyasaya arz), durulama ürünlerindeki maksimum konsantrasyon %0,0015'e düşürülmüştür.
Metilizotiazolinon (MIT) ve Metilkloroizotiazolinon (CMIT), sıvı ürünlerde yaygın olarak kullanılan koruyuculardır.
Her iki kimyasal da kozmetik ürünlerde bakteri üremesini tek başına engeller, ancak en yaygın olarak ürünlerde karışım olarak kullanılırlar.çevrilmiş isimler
2-Metil-(2H)-izotiazol-3-on (de)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (da)
2-Metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (de)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (mt)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (hayır)
2-Metil-2H-izothiazol-3-on (MIT) (nl)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (cs)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (da)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (nl)
2-metiltetrahidroizotiazol-3(2H)-on (MIT) (cs)
2-Metil-2H-izotiazol-3-ona (MIT) (ler)
2-Metil-2H-izotiazol-3-ona (MIT) (pt)
2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT) (it)
2-metil-2H-isotiazol-3-onă (MIT) (ro)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (saat)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (hu)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (sl)
2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT) (lt)
2-Metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT) (lv)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (hu)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (mt)
2-Metilisotiazol-3(2H)-ona(lar)
2-metilizotiazol-3(2H)-ona (pt)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (it)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (saat)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (sl)
2-metilizotiazol-3(2H)-onas (lt)
2-metilizotiazol-3(2H)-ons (lv)
2-metilizotiazol-3(2H)-onă (ro)
2-metil-(2H)-izotiazol-3-ón (sk)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (sv)
2-metil-2H-izotiazol-3-ón (MIT) (sk)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (sv)
2-metilo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (pl)
2-metiloizotiazol-3(2H)-on (pl)
2-metil-2H-izotiatsol-3-oni (MIT) (fi)
2-metil-izotiatsol-3(2H)-oni (fi)
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT) (et)
2-metüülisotiasool-3(2H)-oon (et)
2-metil-2H-izotiyazol-3-on (MIT) (fr)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (fr)
2-Μεθυλ-2H-ισοδιαζολ-3-όνη (MIT) (el)
2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη (el)
2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT) (bg)
2-метилизотиазол-3(2H)-он (bg)


IUPAC adları
2-Metil-1,2-tiazol-3(2H)-on
2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-on
2-metil-1,2-tiyazol-3-on
2-metil-1,2-tiyazol-3-on hidroklorür
2-metil-2,3-dihidro-1,2-tiyazol-3-on
2-Metil-2H-izotiazol-3-on
2-Metil-3(2H)-izotiazolon
2-Metil-3(2H)-izotiazolon
2-Metil-3(2H)-izotiazolon
2-metil-4-izotiazolin-3-on
2-Metil-4-izotiazol-3-on
2-Metil-4-izotiazolin-3-on
2-Metilizotiazol-3(2H)-on
2-metilizotiazol-3(2H)-on
2-Metilizotiazolin-3-on
3(2H) -İzotiazolon, 2-metil-
3(2H)-İzotiazolon, 2-metil-
Metilizotiazolinon


Ticari isimler
2-Metil-4-izotiazolin-3-on
2-Metil-4-izotiazolin-3-on (MI); %50 sulu çözelti
sintomast
MİT %50

220-239-6 [EINECS]
2682-20-4 [RN]
2-Metil-1,2-tiazol-3(2H)-on [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
2-Metil-1,2-tiazol-3(2H)-on [ACD/IUPAC Adı]
2-Métil-1,2-tiazol-3(2H)-on [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
2-metil-4-izotiazolin-3-on
2-Metil-4-izotiazolin-3-on
2-Metilizotiazol-3(2H)-on [ACD/IUPAC Adı]
3(2H)-İzotiazolon, 2-metil- [ACD/İndeks Adı]
606203 [Beilstein]
metilizotiazolinon [Wiki]
MFCD01742315 [MDL numarası]
MİT
N-metilizotiazolon
NX8157080
T5SNVJ B1 [WLN]
2682-20-4 (serbest baz)
2-Metil 4-İzotiazolin 3-bir
2-metil-1,2-tiyazol-3-on
2-metil-2,3-dihidro-1,2-tiyazol-3-on
2-Metil-2H-izotiazol-3-on
2-metil-3-izotiazolidinon
2-metil-3-izotiazolon
2-Metil-4-izotiazolin-3-on (MI)
2-Metil-4-izotiazolin-3-on (MI), %50 sulu. çözüm
Asetonitril içinde 2-Metil-4-izotiazolin-3-on 100 µg/mL
2-metil-4-izotiazolin-3-on(mit)
2-Metil-4-izotiazolin-3-on, %50 sulu çözelti
2-metilizotiazol-3-on
3(2H)-İZOTİYAZOLON, METİL-
4670-10-4 [RN]
%50 sulu çözelti
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:53620
Metilizotiazolinon|2-metil-3(2H)-izotiazolon
NCGC00164391-01
N-Metil-3-oksodihidroizotiyazol
N-Metil-3-oksodihidroizotiyazol, %95
甲基异噻唑啉酮 [Çince]

MIT, halı temizleyiciler, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar, zemin cilaları, genel temizleyiciler ve sprinkler sıvıları gibi temizlik ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır.
Bu kimyasal, izotiazolinonlar grubu içinde bir biyosit ve koruyucu olarak işlev görür ve kozmetiklerde, şampuanlarda, sabunlarda ve vücut bakım ürünlerinde, soğutma sıvılarında vb. yaygın olarak kullanılır.
Metilizotiazolinon tipik olarak metilkloroizotiazolinon ile birlikte kullanılır.
Bu kombinasyon, Kathon CG'nin ticari markası altında satılmaktadır.
Bu kimyasalların kullanıldığı ürünlerin kullanılması, ürün kullanım alanlarında egzama benzeri alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Ürün kullanımının durdurulması genellikle reaksiyonun kaybolmasına neden olur.
Daha fazla araştırma, bu kimyasalın ek ürün veya endüstriyel kullanımlarını belirleyebilir.


Metilizotiazolinon veya bazen yanlışlıkla metilizotiazolin olarak adlandırılan MIT, şampuanlarda ve vücut bakım ürünlerinde kullanılan izotiazolinonlar grubu içinde güçlü bir biyosit ve koruyucudur. Uzun süredir kozmetikte kullanımının güvenli olduğu düşünülse de, yakın zamanda yapılan iki in vitro çalışma, MIT'nin nörotoksik olduğunu ve doku kültüründe sıçan beyin hücrelerine zarar verdiğini göstermiştir. Hayvanlar üzerinde uzun vadeli sağlık ve güvenlik çalışmaları yapılmıştır ve şimdiye kadar tüketiciler veya işçiler için MIT ile ilişkili sinir hasarı veya nörolojik etkilere ilişkin yayınlanmış bir kanıt bulunmamaktadır.


• 1-(4-KLOROFENİL)-3-(3,4-DİKLOROFENİL)ÜRE
• 2-METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-BİR
• 2-METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-BİR
• 2-METİL-3(2H)-İZOTİYAZOLON
• N-METİL-3-OKSODİHİDRO İZOTİAZOL
• 2-metil-3(2h)-izotiazolon
• İzotiazolon,2-metil-
• Metilizotiazolinon
• Skycide 100
• 2-metil-2H-izotiazol-3-on
• 2-Metil-4-izotiazolin-3-on (Üretilmiyor, bkz. M314985)
• 2-Metil-4-izo
• İzotiazolon %14
• 2-metil-1,2-tiyazol-3-on
• MIT, 100ppm
• İzotiazolon
• 2-Metilizotiazolin-3-on
• 2-METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-BİR (MI)
• METİLİZOTİYAZOLİN
• KATHON CG
• metilizotiyazdinon
• metilizotiazolin
• 2-METİLİZOTİYAZOLİN-3(2H)-ONE
• 2-metilizotiazolinon
• metilizotiazolon
• 2-metil-4-izotiazolin-3-on MIT
• 5-Kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on/2-Metil-4-izotiazolin (CMIT/MIT-14)
• 3(2H)-İzotiazolon, 2-metil-
• 2-Metil-3-izotiazolon(MIT)
• 2-METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-ONE(MIT) %50 SU ÇÖZELTİSİ
• MİT %50
• 2-Metil-4-izotiazolin (CMIT/MIT-14)
• 2- METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-KETON
• 2-METİL-4-İZOTİYAZOLİN-3-BİR, %90+
• 2-Metil-2,3-dihidroizotiazol-3-on
• 2-Metil-3-izotiazolon
• 2-metilizotiazol-3-on
• Metil-3(2H)-izotiazolon
• 3,4,4''-TRİKLOROKARBANİLİD(TCC)
• 2-Metil-2H-izotiyazol-3-on
• 2-Metilizotiazol-3(2H)-on
• 2-Metilizotiyazol-3-on
• 2-Metil-4-izotiazolin-3-on,2-Metil-3(2H)-izotiazolon
• 2-Metil-4-izotiazolin-3-on
• 2-Metil-4-İzotiazolin-3-Keton
• 2-Metil-2,3-dihidro-1,2-tiyazol-3-on
• 5-kloro- Metil-4-tiazolin-3-keton(MI)
• 2-Metil-4-İzotiazolin-3-Keton (MIT)
• Metilizotiazolinon(MIT)
• MIT-50/ Metilizotiazolinon
• MIT-10/2-metil-4-ishothiazolin-3-on
• Farklı tiyazol parçası
• Metil izotiazalinon
• MİT-20
• 2-Metil-4-izotiazolin-3-on, %50 sulu solüsyon
• Metilizotiazolinon (2-Metil-4-izotiazolin-3-on)
• 2-Metil-4-İzotiazolin-3-on ( MIT %50 ) / İzotiazolinonlar %50
• Metilizotiazolinon 


Methylisothiazolinone

Preferred IUPAC name= 2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one = MIT = MI = 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Other names
2-Methylisothiazol-3(2H)-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
MIT
MIIdentifiers
CAS Number: 2682-20-4 
EC / List no.: 220-239-6
Mol. formula: C4H5NOS
MIT, MI


Methylisothiazolinone is used to control slime-forming bacteria, fungi, and algae in pulp/paper mills, cooling water systems, oil field operations, industrial process waters, and air washer systems and is incorporated into adhesives, coatings, fuels, metal working fluids, resin emulsions, paints, and various other speciality industrial products as a preservative. 
Methylisothiazolinone is also used to control the growth of mold, mildew, and sapstain on wood products.
Formulations include soluble concentrated liquids and soluble concentrated solids. 
Products containing methylisothiazolinone are added to systems and industrial products using manual pouring and metered pumping methods, dip tanks and sprayers


Methylisothiazolinone, MIT, or MI, is the organic compound with the formula S(CH)2C(O)NCH3. 

Methylisothiazolinone (short for MIT or MI; sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones. 


Isothiazolinones, a class of heterocycles, are used as biocides in numerous personal care products and other industrial applications. 

MIT and related compounds have attracted much attention for their allergenic properties, e.g. contact dermatitis.

Preparation
It is prepared by cyclization of cis-N-methyl-3-thiocyanoacrylamide.MI is a clear, colourless liquid that is soluble in water. It enhances the safety and shelf-life of products by preventing the growth of bacteria and yeasts. 
Without preservatives like MI, products could start to smell unpleasant, change colour or grow moulds which can produce toxins which are harmful to health.

Methylisothiazolinone (MI) is a preservative that' super efficient against bacteria at surprisingly low concentrations. The problem with it though is that it can also sensitize and irritate the skin quite easily when it comes in leave-on formulas.

Methylisothiazolinone (MI), along with Kathon™ CG (methylchloroisothiazolinone/MI), are widely used preservatives to prevent bacterial overgrowth in aqueous solutions of various types of cosmetic, household, and industrial products. 
Because of its high sensitising power and widespread use, MI is currently one of the most common causes of allergic contact dermatitis, both in our private lives and in the occupational field. As it was thought that MI had less sensitivity capacity, it started to be commercialised separately, and a new epidemic of sensitisation to these preservatives has been observed in recent years. MI should be included separately in the standard patch testing series. Also, the use of isothiazolinones should be revised, and legislative measures from the competent authorities should be implemented in order to resolve this problem.Methylisothiazolinone is used as a biocide and preservative in cosmetics, paints, and glues; it is present in Kathon KG, MCI/MI, and Euxyl K100; 

Methylisothiazolinone is used as an antimicrobial in cosmetics, hygiene products, paints, emulsions, cutting oils, paper coatings, and water storage and cooling units; 
Methylisothiazolinone is used as a biocide in textile production 
Used as a preservative in pesticide products
Used as a biocide in pulp/paper mills, industrial process and cooling water systems, oil field operations, and air cleaner systems, and as a preservative in adhesives, coatings, fuels, metalworking fluids, resin emulsions, paints, and wood products; 


Methylisothiazolinone (MIT) is a preservative used in personal care products to stop fungus, bacteria and other microbes from growing in water solutions. 
Methylisothiazolinone (MIT) helps maintain product quality and performance over time.


2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride is an isothiazolinone based biocide and preservative used in personal care products. 
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one is also used for controlling microbial growth in water-containing solution.
Applications
Main article: Isothiazolinone
Methylisothiazolinone is used for controlling microbial growth in water-containing solutions.
It is typically used in a formulation with 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT), in a 3:1 mixture (CMIT:MIT) sold commercially as Kathon. 

Kathon is supplied to manufacturers as a concentrated stock solution containing from 1.5–15% of CMIT/MIT. 
Kathon also has been used to control slime in the manufacture of paper products that contact food. 
In addition, this product serves as an antimicrobial agent in latex adhesives and in paper coatings that also contact food.


MIT is used to protect products from contamination by potentially pathogenic microbes (fungi and bacteria). Its use allows to ensure the product is safe for consumers. 


Methylisothiazolinone is a synthetic chemical used in consumer products for its antimicrobial properties. 

Methylisothiazolinone is most often applied to cleaning products as a synthetic preservative. 

Methylisothiazolinone is used to extend a product’s shelf life and protect consumers against exposure to bacteria and mold by inhibiting the growth of those organisms.

Methylisothiazolinone can be found on product labels under the following names:

MI
MIT
2-methyl-4-isothiazoline-3-one
Neolone 950 preservative
OriStar MIT
Microcare MT

Applications
Methylisothiazolinone and other isothiazolinone-derived biocides are utilized for controlling microbial growth in water-containing solutions.
Two of the most widely used isothiazolinone biocides are 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (chloromethylisothiazolinone or CMIT) and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (methylisothiazolinone or MIT), which are the active ingredients in a 3:1 mixture (CMIT:MIT) sold commercially as Kathon. 
Biocidal applications range from industrial water storage tanks to cooling units, in processes as varied as mining, paper manufacturing, and energy production.Methylisothiazolinone Chemical Properties, Uses, Production

Description
Methylisothiazolinone (also called 2-methyl-4-isothiazolin-3-one), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of  isothiazolinones.
Methylisothiazolinone is used to control slime-forming bacteria, fungi, and algae in pulp/paper mills, cooling water systems, oil field operations, industrial process waters, and air washer systems. And it is incorporated into adhesives, coatings, fuels, metal working fluids, resin emulsions, paints, and various other specialty industrial products as a preservative. 
It is also used to control the growth of mold, mildew, and sapstain on wood products. 
It is generally recommended for use only in rinse-off and leave-on cosmetic products (maximum concentration of 100 ppm) as preservative such as shampoo, conditioner, hair color, body wash, lotion, sunscreen, mascara, shaving cream, baby lotion, baby shampoo, hairspray, makeup remover, liquid soaps, and detergents. Nevertheless, methylisothiazolinone is allergenic. 
It is reported that methylisothiazolinone in rinse-off products causes allergic contact dermatitis.

Uses
Methylisothiazolinone, or MIT as it is sometimes known, is a preservative used in cosmetics and beauty products. 
It is a powerful biocide, or “chemical substance capable of killing living organisms, usually in a selective way.
”Biocides are a general term that includes antimicrobial, germicide, antibiotic, and antifungal. 
Ultimately, Methylisothiazolinone is used to prevent a wide variety of bacteria and fungi from growing in cosmetics and beauty products, most often in shampoo. 
It is only approved for use in rinse-off formulas and at low concentrations.

Safety
Methylisothiazolinone (MIT) is a heterocyclic organic compound used as a preservative in cosmetics and personal care products in concentrations up to 0.01%. 
MIT is a colorless, clear liquid with a mild odor that is completely soluble in water; mostly soluble in acetonitrile, methanol, and hexane; and slightly soluble in xylene. 


Hazards
MIT is allergenic and cytotoxic, and this has led to some concern over its use.
A report released by the European Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food Products Intended for Consumers (SCCNFP) in 2003 also concluded that insufficient information was available to allow for an adequate risk assessment analysis of MIT.

Rising reports of consumer impact led to new research, including a report released in 2014 by the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety which reported: "The dramatic rise in the rates of reported cases of contact allergy to MI, as detected by diagnostic patch tests, is unprecedented in Europe; there have been repeated warnings about the rise. 
The increase is primarily caused by increasing consumer exposure to MI from cosmetic products; exposures to MI in household products, paints and in the occupational setting also need to be considered. 
The delay in re-evaluation of the safety of MI in cosmetic products is of concern to the SCCS; it has adversely affected consumer safety.


Regulation
In 2014, the European Commission Scientific Committee on Consumer Safety further issued a voluntary ban on the MCI/MI mixture from leave-on products such as body creams. 
The measure applied for products placed on the market after 16 July 2015."
Shortly thereafter, Canada moved to adopt similar measures in its Cosmetic Ingredients Hotlist.

Based on the opinion of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) of 2013, Commission Regulation (EU) 2016/1198 of 22 July 2016 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products banned the use of methylisothiazolinone in leave-on products (skin creams and lotions) effective 12 February 2017 and limited it to 0.01% in rinse-off products (e.g. shampoo).
Effective 27 January 2018 (placing on the market), the maximum concentration in rinse-off products was reduced to 0.0015 %.
Methylisothiazolinone (MIT) and Methylchloroisothiazolinone (CMIT) are widely used preservatives found in liquid products
Both chemicals inhibit bacterial growth in cosmetic products on their own, but they are most commonly used as a mixture in products.Translated names
2-Methyl-(2H)-isothiazol-3-on (de)
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (da)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (de)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (mt)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) (no)
2-Methyl-2H-isothiazool-3-on (MIT) (nl)
2-methylisothiazol-3(2H)-on (cs)
2-methylisothiazol-3(2H)-on (da)
2-methylisothiazool-3(2H)-on (nl)
2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) (cs)
2-Metil-2H-isotiazol-3-ona (MIT) (es)
2-Metil-2H-isotiazol-3-ona (MIT) (pt)
2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT) (it)
2-metil-2H-isotiazol-3-onă (MIT) (ro)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (hr)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (hu)
2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) (sl)
2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT) (lt)
2-Metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT) (lv)
2-metilisotiazol-3(2H)-on (hu)
2-metilisotiazol-3(2H)-on (mt)
2-Metilisotiazol-3(2H)-ona (es)
2-metilisotiazol-3(2H)-ona (pt)
2-metilisotiazol-3(2H)-one (it)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (hr)
2-metilizotiazol-3(2H)-on (sl)
2-metilizotiazol-3(2H)-onas (lt)
2-metilizotiazol-3(2H)-ons (lv)
2-metilizotiazol-3(2H)-onă (ro)
2-metyl-(2H)-izotiazol-3-ón (sk)
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT) (sv)
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT) (sk)
2-metylisotiazol-3(2H)-on (sv)
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (pl)
2-metyloizotiazol-3(2H)-on (pl)
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT) (fi)
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (fi)
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT) (et)
2-metüülisotiasool-3(2H)-oon (et)
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT) (fr)
2-méthylisothiazol-3(2H)-one (fr)
2-Μεθυλ-2H-ισοδιαζολ-3-όνη (MIT) (el)
2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη (el)
2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT) (bg)
2-метилизотиазол-3(2H)-он (bg)


IUPAC names
2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
2-methyl-1,2-thiazol-3-one
2-methyl-1,2-thiazol-3-one hydrochloride
2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one
2-Methyl-3(2H)-isothiazolon
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
2-methyl-4- isothiazolin-3-one
2-Methyl-4-isothiazol-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
2-Methylisothiazol-3(2H)-one
2-methylisothiazol-3(2H)-one
2-Methylisothiazolin-3-one
3(2H) -Isothiazolone, 2-methyl-
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-
Methylisothiazolinone


Trade names
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MI); 50% aqueous solution
Syntomast
MIT 50 %

220-239-6 [EINECS]
2682-20-4 [RN]
2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on [German] [ACD/IUPAC Name]
2-Methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]
2-Méthyl-1,2-thiazol-3(2H)-one [French] [ACD/IUPAC Name]
2-methyl-4-isothiazolin-3-one
2-Methyl-4-isothiazoline-3-one
2-Methylisothiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl- [ACD/Index Name]
606203 [Beilstein]
methylisothiazolinone [Wiki]
MFCD01742315 [MDL number]
MI
MIT
N-Methylisothiazolone
NX8157080
T5SNVJ B1 [WLN]
2682-20-4 (free base)
2-Methyl 4-Isothiazoline 3-one
2-methyl-1,2-thiazol-3-one
2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one
2-methyl-3-isothiazolidinone
2-methyl-3-isothiazolone
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MI)
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MI), 50% aq. solution
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 100 µg/mL in Acetonitrile
2-methyl-4-isothiazolin-3-one(mit)
2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, 50% aqueous solution
2-methylisothiazol-3-one
3(2H)-ISOTHIAZOLONE, METHYL-
4670-10-4 [RN]
50% aqueous solution
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:53620
Methylisothiazolinone|2-methyl-3(2H)-isothiazolone
NCGC00164391-01
N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole
N-Methyl-3-oxodihydroisothiazole, 95%
甲基异噻唑啉酮 [Chinese]

MIT is used as a preservative in cleaning products such as carpet cleaners, dishwashing liquids, fabric softeners, floor polishes, general cleaners, and sprinkler liquids
This chemical functions as a biocide and preservative within the group of isothiazolinones and is widely used in cosmetics, shampoos, soaps and body care products, cooling fluids, etc. 
Methylisothiazolinone is typically used in conjunction with methylchloroisothiazolinone. 
This combination is sold under the trademark of Kathon CG.
Use of products using these chemicals can result in eczema-like allergic reactions on areas of product usage. 
Ceasing product use will usually result in the reaction disappearing. 
Further research may identify additional product or industrial usages of this chemical.


Methylisothiazolinone or MIT, sometimes erroneously called methylisothiazoline, is a powerful biocide and preservative within the group of isothiazolinones, used in shampoos and body care products. Though long considered safe for use in cosmetics, two recent in vitro studies have shown that MIT is neurotoxic, causing damage to rat brain cells in tissue culture. Long-term health and safety studies have been conducted on animals, and thus far there is no published evidence of nerve damage or neurological effects associated with MIT for consumers or workers. 


1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE
2-METHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE
2-METHYL-3(2H)-ISOTHIAZOLONE
N-METHYL-3-OXODIHYDRO ISOTHIAZOLE
2-methyl-3(2h)-isothiazolon
Isothiazolone,2-methyl-
Methylisothiazolinone
Skycide 100
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (Discontinued, see M314985)
2-Methyl-4-iso
Isothiazolone 14%
2-methyl-1,2-thiazol-3-one
MIT, 100ppm
Isothiazolone
2-Methylisothiazolin-3-one
2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE (MI)
METHYLISOTHIAZOLINE
KATHON CG
METHYLISOTHIAZDINONE
METHYLISOTHIAZOLIN
2-METHYLISOTHIAZOLIN-3(2H)-ONE
2-METHYLISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLONE
2-methyl-4-isothiazolin-3-one MIT
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one/2-Methyl-4-isothiazolin (CMIT/MIT-14)
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-
2-Methyl-3-isothiazolone(MIT)
2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE(MIT) 50% WATER SOLUTION
MIT 50%
2-Methyl-4-isothiazolin (CMIT/MIT-14)
2- METHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-KETONE
2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, 90+%
2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one
2-Methyl-3-isothiazolone
2-Methylisothiazol-3-one
Methyl-3(2H)-isothiazolone
3,4,4''-TRICHLOROCARBANILIDE(TCC)
2-Methyl-2H-isothiazole-3-one
2-Methylisothiazol-3(2H)-one
2-Methylisothiazole-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one,2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on
2-Methyl-4-Isothiazolin-3-Ketone
2-Methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one
5-chloro- Methyl-4-thiazoline-3-ketone(MI)
2-Methyl-4-Isothiazolin-3-Ketone (MIT)
Methylisothiazolinone(MIT)
MIT-50/ Methylisothiazolinone
MIT-10/2-methyl-4-ishothiazolin-3-one
Different thiazole moiety
Methyl isothiazalinone
MIT-20
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Methylisothiazolinone (2-Methyl-4-isothiazolin-3-one)
2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one ( MIT 50% ) / Isothiazolinones 50%
Methylisothiazolinone 
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.