1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYQUATERNIUM 6 (polydadmac)

PolyDADMAC
Polidiallildimetilamonyum klorür (kısaltılmış polyDADMAC veya polyDDA), ayrıca yaygın olarak polikuaterniyum-6, dialildimetilamonyum klorür (DADMAC) homopolimeridir.
POLYDADMAC; Poli (Dimetil Diallil Amonyum Klorür); PDADMAC; 26062-79-3 
PolyDADMAC, atık su arıtımında negatif yüklü koloidal malzemeyi nötralize eden ve inorganik pıhtılaştırıcılara kıyasla çamur hacmini azaltan birincil organik pıhtılaştırıcı olarak kullanılır. 
PolyDADMAC'ın moleküler ağırlığı tipik olarak mol başına yüzbinlerce gram aralığında ve hatta bazı ürünler için bir milyona kadardır.
PolyDADMAC genellikle% 10 ila% 50 aralığında katı madde seviyesine sahip sıvı bir konsantre olarak verilir.
Yüksek yük yoğunluklu katyonik bir polimerdir. Yük yoğunluğu onu flokülasyon için çok uygun hale getirir. 

PolyDADMAC, su arıtımında en yaygın kullanılan organik pıhtılaştırıcılardır.
Pıhtılaştırıcılar, kolloidleri ayrı tutan kuvvetleri dengesizleştiren parçacıklar üzerindeki negatif elektrik yükünü nötralize eder. Su arıtmada, koloidal süspansiyonları "istikrarsızlaştırmak" için suya bir pıhtılaştırıcı eklendiğinde pıhtılaşma meydana gelir.

Bu ürün (teknik adı Polidimetil-Diallil-Amonyum Klorür) katyonik polimerdir ve suda tamamen çözülebilir.


2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propen-1-il-, klorür (1: 1), homopolimer


IUPAC isimleri
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propen-1-il-, klorür (1: 1), homopolimer
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür, homopolimer
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür, homopolimer
DİALLYLDİMETİLAMOMYUM KLORÜR POLİMER
N, N-Dimetil-N-2-propenil-2-propen-1-aminyum klorür
N, N-Dimetil-N-2-propenil-2-propen-1-aminyum klorür homopolimer
N, N-Dimetil-N-2-propenil-2-propen-1-amonyum klorür homopolimer
Poli (dialildimetilamonyum klorür)
Poli (dialildimetilamonyumklorür)
Polidialildimetil amonyum klorür
dimetil dialil amonyum klorürün polimerik kuaterner amonyum tuzu
Polikuaterniyum-6

Diğer isimler
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür, homopolimer
Renk sabitleme maddesi GD-80
Poli (Dimetildiallilamonyum Klorür)
Poli 2-propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür
Polikuaterniyum-6
Polydadmac
Polidialildimetilamonyum klorür (kısaltılmış PolyDADMAC veya PolyDDA), dialildimetilamonyum korid (DADMAC) homopolimeridir.
PolyDADMAC'ın moleküler ağırlığı tipik olarak mol başına yüzbinlerce gram aralığındadır ve bazı ürünler için bir milyona kadar olay meydana gelir. polyDADMAC genellikle% 10 ila% 50 aralığında katı madde seviyesine sahip bir sıvı konsantre olarak verilir. Yüksek yük yoğunluklu bir katyonik polimerdir.
Yük yoğunluğu onu flokülasyon için çok uygun hale getirir.

Özellikleri
Polimer gövdesi, elektro-nötrleştirme ve köprüleme adsorpsiyonu yoluyla atık sudaki askıdaki katıları ve negatif yüklü suda çözünür maddeleri istikrarsızlaştırabilen ve floküle edebilen güçlü katyonik grup radikali ve aktive adsorban grup radikali içerir.
Floküle etme, renk açma, yosun öldürme ve organiklerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir.Lateks atık arıtmada, yağ-su ayırmada, demir toplanmasında kullanılır. Ürün küçük dozajdan hoşlanır, ancak büyük topaklara, hızlı çökeltiye ve düşük bulanıklığa neden olabilir ve ayrıca az miktarda çamur da üretebilir. 0,5 ile 1,4 arasında geniş bir pH değeri aralığına uyarlanabilir.
Kaynak suyu ve kanalizasyon suyunu arıtmak için yaygın olarak kullanılabilir.

Su arıtma pıhtılaştırıcıları, suya eklendiğinde ve karıştırıldığında bu yük nötralizasyonunu gerçekleştiren pozitif yüklü moleküllerden oluşur. inorganik pıhtılaştırıcılar, organik pıhtılaştırıcılar veya her ikisinin bir kombinasyonu tipik olarak askıda katıların uzaklaştırılması için suyu arıtmak için kullanılır.

Koloidal bir süspansiyonda, koloidal parçacıklar birbirini iten yüzey elektrik yükleri taşıdıklarından, parçacıklar çok yavaş ya da hiç yerleşmeyeceklerdir. İtici yükün üstesinden gelmek ve süspansiyonu "dengesizleştirmek" için suya zıt yüklü bir pıhtılaştırıcı (tipik olarak metalik bir tuz) eklenir.

PolyDADMAC, elektro-nötrleştirme ve köprüleme adsorpsiyonu yoluyla atık sudaki askıdaki katıları ve negatif yüklü suda çözünür maddeleri istikrarsızlaştırabilen ve floküle edebilen güçlü katyonik grup radikali ve aktif adsorban grup radikali içerir.
Floküle etme, renk açma, yosun öldürme ve organiklerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir.
PolyDADMAC küçük bir dozajdan yararlanır ancak büyük topaklara, hızlı çökelmeye ve düşük bulanıklık kalıntılarına neden olabilir.
PolyDADMAC, 0,5 ile 1,4 arasında geniş bir pH değeri aralığına uyarlanabilir.
PolyDADMAC kokusuz, tatsız ve zararsızdır.

PolyDADMAC, suda tamamen çözünen katyonik bir kuaterner amonyum polimeridir, elektro-nötrleştirme ve köprüleme adsorpsiyonu yoluyla atık sudaki askıda katıları ve negatif yüklü suda çözünür maddeleri istikrarsızlaştırabilen ve floküle edebilen güçlü katyonik radikal ve aktif adsorban radikal içerir. .
Topaklaştırma, renk giderme, yosun öldürme ve organiklerin uzaklaştırılmasında iyi sonuçlar verir.

Adı: Poli (dialil dimetil amonyum klorür)
Eş anlamlılar: PDAC; Dimetildiallilamonyum klorür Polimerler; Polikuaterniyum-6; 2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-Propenil-, klorür homopolimeri; Poli (Dimetildiallilamonyum Klorür) Serisi; PDADMAC
Quaternium-40; Polikuaterniyum-b; PolyDMDAAC; Poli (dialildimetilamonyum klorür); Polidiallil dimetil amonyum klorür; Poli (N, N-dimetil-3,5-metilen piperidinum klorür); Dimetil dialilamonyum klorür polimeri
Çözücü topaklaştırıcı, yüksek verimlilik; Topaklaştırıcı ST; PDMDAAC; N, N-dimetil-N- (prop-2-en-1-il) prop-2-en-1-aminyum klorür; N, N-dimetil-N- (prop-2-en-1-il) prop-2-en-1-aminyum; Poli Dimetil Diallil Amonyum Klorür; PolyDADMAC; CAS:

26062-79-3; EINECS: 230-993-8

Genel açıklama:
Kimyasal Formül: (C8H16NCl) n

Polidiallildimetilamonyum klorür, aynı zamanda yaygın olarak polikuaterniyum-6, dialildimetilamonyum klorürün bir homopolimeridir. PolyDADMAC'ın moleküler ağırlığı tipik olarak mol başına yüzbinlerce gram aralığında ve hatta bazı ürünler için bir milyona kadardır.
Uygulama ve Kullanım:
PolyDADMAC, atık su arıtımında negatif yüklü koloidal malzemeyi nötralize eden ve inorganik pıhtılaştırıcılara kıyasla çamur hacmini azaltan birincil organik pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.
Uygulama Yöntemi
Tek başına kullanıldığında,% 0,5 -% 0,05 konsantrasyonuna (katı içeriğine göre) seyreltilmelidir.
Farklı kaynak suyu veya atık suyu arıtmak için kullanıldığında, dozaj bulanıklığa ve suyun konsantrasyonuna bağlıdır.
En ekonomik doz, denemeye dayanmaktadır.
Kimyasalın sudaki diğer kimyasallarla eşit şekilde karışabileceğini ve flokların kırılamayacağını garanti etmek için dozlama noktası ve karıştırma hızına dikkatlice karar verilmelidir.
Ürünü sürekli dozlamak daha iyidir.

PolyDADMAC esaslı katyonik polimer, tekstil, baskı, kağıt yapımı, madencilik, mürekkep ve şeker endüstrisindeki uygulamalarının çoğuna sahiptir.
Aynı zamanda BOİ / KOİ azaltıcı olarak ve boyarmadde endüstrisinden gelen yüksek renkli atık su için renk giderici olarak kullanılır.

Bu kimyasal, atık su arıtma ve çamur susuzlaştırma uygulamalarında kullanılmak üzere bilimsel olarak formüle edilmiştir.
PolyDADMAC, inorganik pıhtılaştırıcıların yerine kullanılabilir.
Ayrıca sodyum hidroksit, kireç vb. Dahil olmak üzere pıhtılaşma sürecinde kullanılan temel reaktiflerin gerekli dozlarının azaltılmasına yardımcı olur.
Aynı zamanda anyonik yüzey aktif maddelerin çökeltilmesinde etkilidir, çamur üretimini en aza indirir, bu da sonraki çamur susuzlaştırma aşamalarının iyileştirilmesine yardımcı olur ve gelişmiş atık su çıkışı sağlar.
Aerobik ve anaerobik çürütücülerden gelen biyolojik çamurun sekonder dekantasyonu için kullanıldığında oldukça etkilidir.
Hızlı çamur çökelmesini artırır ve mevcut biyolojik floraya sempati duyar. Değişiklik yapmadan geniş bir pH aralığında etkilidir.

Temel Özellikler ve Faydalar
Atık su arıtma ve çamur susuzlaştırma uygulamaları için geliştirilmiş PolyDADMAC bazlı yüksek performanslı katyonik pıhtılaştırıcı polimer
Pıhtılaşma sürecinde kullanılan temel reaktiflerin gerekli dozlarını azaltır
Anyonik yüzey aktif maddelerin çöktürülmesinde etkilidir
Çamuru en aza indirir
Çamur susuzlaştırma aşamalarını iyileştirir ve daha iyi atık su çıkışı sağlar
Aerobik ve anaerobik çürütücülerden gelen biyolojik çamurun ikincil dekantasyonunda kullanıldığında oldukça etkilidir
Hızlı çamur çökelmesini iyileştirir
Mevcut biyolojik floraya sempatik
Geniş bir pH aralığında etkilidir

Polidimetil dialil amonyum klorür, güçlü bir katyonik polielektrolittir, Kısaltma PDADMAC veya Polydadmac'tır.
Su arıtmada ve endüstri katkı maddesi olarak kullanılabilir.

Polidiallildimetilamonyum klorür (kısaltılmış polyDADMAC veya polyDDA), ayrıca yaygın olarak polikuaterniyum-6, dialildimetilamonyum klorür (DADMAC) homopolimeridir.
PolyDADMAC'ın moleküler ağırlığı tipik olarak mol başına yüzbinlerce gram aralığında ve hatta bazı ürünler için bir milyona kadardır.
PolyDADMAC genellikle% 10 ila% 50 aralığında katı madde seviyesine sahip sıvı bir konsantre olarak verilir.
Yüksek yük yoğunluklu katyonik bir polimerdir. Yük yoğunluğu onu flokülasyon için çok uygun hale getirir.

Poli (dimetildialilamonyum klorür); Polikuaterniyum-6
CAS Numarası: 26062-79-3
EC Numarası: 230-993-8

PolyDADMAC polimerleri ilk olarak 1957'de Florida Üniversitesi'nde Profesör George Butler tarafından hazırlanmış ve çalışılmıştır.
Birden fazla vinil işlevselliği içeren monomerlerin polimerizasyonu ile oluşturulan diğer bilinen sentetik polimerlerin aksine suda çözünür olması dikkat çekiciydi.


Kullanımlar:
- PolyDADMAC, gelişmiş formaldehit içermeyen renk sabitleme ajanı olarak boyama ve apre yardımcı maddelerinde kullanılabilir ve kumaşta film oluşturabilir ve renk haslığını artırabilir.

- PolyDADMAC, kağıt yapımında, kaplama ve antistatik ajan, AKD boyutlandırma promotörü ve tutma ve drenaj ajanında kullanılabilir.

- PolyDADMAC ayrıca su arıtmada (içme ve atık su) renk çözme, flokülasyonda kullanılabilir.

- Günlük kimyasallarda PolyDADMAC, şampuan tarama ajanı, ıslatma ajanı ve antistatik ajan olarak kullanılabilir.

- Petrol sahası kimyasallarında PolyDADMAC, kil stabilizatörü, asit kırıcı katyon katkı maddesi vb.

Tek başına kullanıldığında, PolyDADMAC% 0,5 -% 0,05 konsantrasyonuna (katı içeriğe göre) seyreltilmelidir.
PolyDADMAC farklı kaynak suyu veya atık suyu arıtmak için kullanıldığında, dozaj bulanıklığa ve suyun konsantrasyonuna bağlıdır.
En ekonomik doz, denemeye dayanmaktadır.
Kimyasalın sudaki diğer kimyasallarla eşit şekilde karışabileceğini ve flokların kırılamayacağını garanti etmek için dozlama noktası ve karıştırma hızına dikkatlice karar verilmelidir.
Ben
Ürünü sürekli dozlamak daha iyidir.

Paket ve Saklama:
200kg plastik bidon veya 1000kg / IBC bidon veya müşteri siparişine göre paketlenmiştir.

PolyDADMAC kapatılmalı ve kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Bu sayede PolyDADMAC, etkisini kaybetmeden iki yıl saklanabilir. Uzun süreli depolamadan sonra tabakalaşma görülürse, PolyDADMAC kullanılmadan önce karıştırılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Poli (Dimetil Diallil Amonyum Klorür); PolyDADMAC; PDADMAC; Poly DMDAAC; Poly DMDAC; PDDA; PDMDAAC; PDMDAC; amonyum; dialil dimetil-, klorür; polimerler; N, N-dimetil-N-2-propenil, klorür homopolimeri; polikuaterniyum-6; kuaterniyum-40


Polydadmacs, su ve atık su arıtımında kullanılan organik polimerlerdir.
Polydadmac'lar gibi organik pıhtılaştırıcılar, performansı artırmak ve katı çevre kurallarını karşılamak için tek başına veya ACH, Alum gibi metalik alüminyum pıhtılaştırıcılarla birlikte kullanılır.
Polydadmacs, geleneksel metalik pıhtılaştırıcıların mücadele edebileceği yerlerde daha geniş safsızlık giderme spektrumu sağlar.
Genelde polidadmaclar gibi organik pıhtılaştırıcılar daha az doza ihtiyaç duyar ve geleneksel metalik işlemlere kıyasla daha az yan ürün çamuru hacmi üretir.

Polidiallildimetilamonyum klorür (PolyDADMAC), ürün serimizin bir parçası olarak iyi bilinen bir dialildimetilamonyum klorür (DADMAC) homopolimeridir.
Bu organik pıhtılaştırıcılar, farklı moleküler ağırlıklara sahip sıvı, katyonik polimerlerdir.
Birincil pıhtılaştırıcı olarak etkili bir şekilde çalışırlar ve nötralizasyon ajanları yükler.

PolyDADMAC genellikle filtrasyon uygulamalarında veya flokülant ürünlerimizle birlikte kullanılır.
Bu polimerler, birçok su arıtma arıtma işleminde oldukça etkilidir.
PolyDADMAC ve / veya katyonik poliaminler, genel arıtma maliyetlerini düşürmek için flokülant ve pıhtılaştırıcı ürünlerimizle birlikte de kullanılabilir.

Sentez
Monomer DADMAC, iki eşdeğer alil klorürün dimetilamin ile reaksiyona sokulmasıyla oluşturulur.
PolyDADMAC daha sonra DADMAC'ın katalizör olarak kullanılan organik bir peroksit ile radikal polimerizasyonu ile sentezlenir.
DADMAC polimerize edilirken iki polimerik yapı mümkündür: N-ikameli piperidin yapısı veya N-ikameli pirolidin yapısı.
Pirolidin yapısı tercih edilmektedir.

Çeşitli işlemlerden su arıtımı için polielektrolitler. Çeşitli endüstrilerin su ile ilgili tüm ihtiyaçlarına en kaliteli ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyoruz.

Poly DADMAC polimeri, pıhtılaşma sürecinde sıvı şapı desteklemek için kullanılır ve katı su kalitesi standartlarının karşılanmasını sağlamak için kullanımı önemlidir.
Poly DADMAC polimer ilavesi ile şap ve kostik soda kullanımı düşmüş ve çamur üretimi azaltılmıştır.

Poly DADMAC su arıtmada flokülant olarak kullanılır.
Floküle etme, renk açma, yosun öldürme ve humus gibi organik maddelerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir.
Büyük topaklar, hızlı çökeltme ve düşük bulanıklık kalıntısı üretmek için çok az şeye ihtiyaç vardır.


TEMEL ÖZELLİKLER VE FAYDALAR:

Geliştirilmiş filtre netliği
Yüksek filtrasyon oranı
Düşük dozajlarda etkilidir
Çözümü hazırlamak ve uygulamak kolaydır


Uygulamalar
Atık su arıtma
PolyDADMAC, atık su arıtımında negatif yüklü koloidal malzemeyi nötralize eden ve inorganik pıhtılaştırıcılara kıyasla çamur hacmini azaltan birincil organik pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi
PolyDADMAC, kağıt yapımı sürecindeki rahatsız edici maddeleri kontrol etmek için kullanılır.
Mekanik hamurdan ve kaplamalı kırıklardan lateksten üstün zift sabitlemesi sağlar.
Tutma ve susuzlaştırmayı artırmak için bir kağıt fabrikasının kısa sirkülasyonunda kullanılır.
Ek olarak, disk filtreleri ve flotatorların verimliliğini artırmak ve maksimum dolgu tutuşu sağlamak için dolgu maddelerinin katyonizasyonu için kullanılabilir.Su arıtma
PolyDADMAC, su arıtmada pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.
Silt, kil, alg, bakteri ve virüsler gibi inorganik ve organik partiküllerin pıhtılaşması ve floküle edilmesinde etkilidir.
Yüksek konsantrasyonlarda organik polimer, hümik ve fulvik asitler gibi doğal organik maddeleri uzaklaştırabilir, bu da daha az dezenfeksiyon yan ürün öncüleri ve daha az renk sağlar

PolyDADMAC Atık Su Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma Uygulamaları için Katyonik Pıhtılaştırıcı
Ürün Faydaları
Atık su arıtma ve çamur susuzlaştırma uygulamaları için geliştirilmiş PolyDADMAC bazlı yüksek performanslı katyonik pıhtılaştırıcı polimer
Pıhtılaşma sürecinde kullanılan temel reaktiflerin gerekli dozlarını azaltır
Anyonik yüzey aktif maddelerin çöktürülmesinde etkilidir
Çamuru en aza indirir
Çamur susuzlaştırma aşamalarını iyileştirir ve daha iyi atık su çıkışı sağlar
Aerobik ve anaerobik çürütücülerden gelen biyolojik çamurun ikincil dekantasyonunda kullanıldığında oldukça etkilidir
Hızlı çamur çökelmesini iyileştirir
Mevcut biyolojik floraya sempatik
Geniş bir pH aralığında etkilidir
Ürün Özellikleri
Form: Sulu çözelti içinde dialildimetilamonyum klorür homopolimer
Görünüm: Renksiz-sarımsı şeffaf sıvı


Sıvı Polydadmac

Su Arıtma için admac

Ana Uygulama Alanı
Kağıt Yapma Ebatlama Ajanı
Renk Sabitleme Maddesi
Sondaj için Kil Sabitleyici

Nehir suyu
Göl Suyu
Rezervuar Suyu
Yeraltı Suyu
Temiz su
Musluk Suyu
Akar su
İçme ve İçme Suyu
Kağıt Yapma Endüstrisi
Şeker Endüstrisi
Kozmetik hammaddesi
İlaç endüstrisi vb.

Sıvı PADAMAC'ın Özellikleri
Polydadmac, PH değerine karşı duyarsızdır ve klora dayanıklıdır, PH Değeri: 4-10.
Bu ürün kokusuzdur, tatsızdır, toksik değildir ve kaynak suyu arıtmada ve kanalizasyon arıtımında yaygın olarak kullanılabilir.
Bu ürün düşük dozaj, geniş topaklanma, hızlı çökelme hızı, düşük bulanıklık ve düşük çamur üretimi avantajlarına sahiptir.

Pdadmac / polydadmac,% 0,5 -% 5 oranında seyreltilecektir.
Ürünü her türlü arıtılmamış ham su veya atık su içerisine karıştırarak, çökelterek, süzerek ekleyin.
Ayrıca çeşitli su arıtımı için poli alüminyum klorür ile birleştirilebilir.
Malzeme ile eşit şekilde karışmasını sağlamak ve flokülasyonun kırılmasını önlemek için dozaj yerini ve karıştırma hızını dikkatlice seçmek gerekir.


Mikro (dimetildialilamonyum klorür) (polyDADMAC) mikrofibrile selüloz (MFC) hazırlama ve MFC analizi için destekli selülaz ön işlemi
Mikrofibrile selüloz (MFC) preparasyonu, katkı maddesi olarak poli (dimetildialilamonyum klorür) (polyDADMAC) yardımıyla selülaz ön muamelesi yoluyla araştırıldı.
PolyDADMAC'ın selülazın selüloz lifler üzerine adsorpsiyonu üzerindeki etkisi ve MFC ve MFC filmlerinin özellikleri açıklanmaktadır.
Katkı maddesi, selülazın selüloz liflerine adsorpsiyonunu geliştirdi.
Kontrol ile karşılaştırıldığında, 0,789 ml g-1 polyDADMAC ekleme seviyesinde, kristallik, en-boy oranı, MFC'nin özgül yüzey alanı ve MFC filmlerinin kopma uzaması ve gerilme mukavemeti artarken, oksijen geçirgenlik katsayısı MFC filmlerinin oranı azaldı.
Selülaz ön işlemiyle MFC'nin hazırlanması için en uygun koşullar şöyleydi: hamur kıvamı% 10, selülaz dozajı 10 µg-1, ön işlem süresi 16 saat ve 0.789 ml g-1 polyDADMAC.
Özet olarak, polyDADMAC destekli selülaz ön işlemi, selüloz liflerinin selülaz ön işleminin verimliliğini arttırır ve MFC ve MFC filmlerinin performansını iyileştirir.


PolyDADMAC / PDADMAC / PDMDAAC / Poli diallil dimetil amonyum klorür
Polidiallildimetilamonyum klorür, aynı zamanda yaygın olarak polikuaterniyum-6, dialildimetilamonyum klorürün bir homopolimeridir.
PolyDADMAC'ın moleküler ağırlığı tipik olarak mol başına yüzbinlerce gram aralığında ve hatta bazı ürünler için bir milyona kadardır.

Pıhtılaştırıcılar:
İki ana pıhtılaştırıcı ailesi vardır:
● Basit metal tuzları (FeCl3, Al2 (SO4) 2,…) ve polimerize metal tuzları (PAC, PASS,…) olan mineral koagülantlar.
● Poliaminler, polyDADMACS, disiyandiamid reçineleri ve melamin formaldehit reçineleri içeren organik pıhtılaştırıcılar.
 1.1.1. Özellikler:
Organik pıhtılaştırıcıların iki temel özelliği şunlardır:
● Koloidal malzemenin yüzeyinde bulunan negatif yükleri nötralize etmek için çok yüksek bir katyonik yük yoğunluğu.
● Katyonik yüklerin her bir partikül etrafında iyi bir şekilde yayılmasına ve düşük viskoziteleri nedeniyle pıhtılaşmanın çıkış suyunda iyi dağılımına izin vermek için nispeten düşük moleküler ağırlık.
Organik koagülantlar, katı formda da üretilebilen polyDADMACS haricinde genellikle sıvı formdadır (polyDADMAC boncuklar).
Sıvı formun viskozitesi oldukça düşüktür (<2.000 centipoise) ancak konsantre polyDADMACS ile 20.000 centipoise ulaşabilir.
Aktif malzemedeki konsantrasyonlar% 8 ile% 70 arasındadır (% 100 aktif olan polyDADMAC boncuklar hariç) ve ortak konsantrasyonlar% 40 ile% 50 arasındadır.
En düşük moleküler ağırlıklar, disiyandiamid reçineleriyle (3 000 ila 150 000 arasında) ve en yüksek moleküler ağırlık polyDADMAC boncuklarla (2 500 000'e kadar) elde edilir.


İster mineral ister organik olsun pıhtılaştırıcıların aktif grupları vardır: katyonik yükler (+).
Bu katyonik yükler, zıt elektrik yükleriyle (-) çevrelenmiş sudaki süspansiyon halindeki çok ince ve koloidal parçacıkların yüzeyi için yüksek derecede afinite sunar.
Pıhtılaştırıcı ilavesiyle sağlanan katyonik yükler, her bir koloidal parçacık etrafındaki yüklerin nötrleştirilmesi yoluyla itici elektrik kuvvetlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.
Yüklerin bu nötralizasyonu, çok ince partiküllerin kararsızlaşmasına yol açar ve bu da partiküllerin aglomerasyonuna yol açar. Bu aglomeralar daha sonra flok veya mikroflok olarak adlandırılır.
Çok sayıda temel partikülden oluşan topakların işlenmiş süspansiyondan çıkarılması daha kolay olacaktır.

Kullanım ve dozaj:
Pıhtılaştırıcılar seyreltildikten sonra kullanılır. Seyreltme hızı, doğrudan işlenecek çözeltinin parametrelerine (konsantrasyon, viskozite,…) ve uygulama ekipmanına (pompa, akış,…) bağlı olacaktır.
Pıhtılaştırıcının doğrudan enjeksiyonu,önceden% 0,5 ile% 10 arasında bir seyreltme tavsiye edilmesine rağmen dikkate alınır.
Pıhtılaştırıcının dozajı, ortam içinde nötralize edilecek yüklerin sayısının, dolayısıyla muamele edilecek sudaki koloidal parçacıkların konsantrasyonunun bir fonksiyonu olacaktır.
Diğer parametreler de dozajı etkiler:
● Ajitasyon: Koloidal partikülleri çevreleyen tüm yüklerin nötralize edilmesi için işlemden geçirilecek çözelti içinde pıhtılaştırıcının iyi bir şekilde dağılması gereklidir (1000 s-1'lik bir hız gradyanı ile hızlı karıştırma önerilir).
● Pıhtılaştırıcının seyreltilmesi: pıhtılaştırıcı ne kadar seyreltilirse, arıtılacak suda o kadar iyi dağılım ve dolayısıyla yüklerin daha iyi nötralizasyonu o kadar iyi olur.


Kullanım ve dozaj:
Flokülantlar kullanılmadan önce tamamen çözülmelidir. Bu fesih ticari şekle bağlıdır:
● Katı haldeki ürünler için: Her bir tanenin suda ayrı ayrı iyice dağılmasından sonra, olgunlaşmaya ulaşmak için yaklaşık bir saat çalkalama gereklidir.
Çalkalama, ürünü süspansiyon halinde tutmak için yeterli olmalı, ancak çok hızlı olmamalıdır, böylece polimerin mekanik bozunmasından kaçınılmalıdır.
Olgunlaştıktan sonra, homojen, viskoz bir çözelti elde edilmelidir.
● Emülsiyonlar için: emülsiyon su ile temas ettiğinde şiddetli karıştırma gereklidir.
Olgunlaşma daha hızlıdır ve çözelti hemen kullanılabilir, ancak 10 dakikalık bir yaşlandırma süresi tercih edilir.
● Sıvılar için: Statik karıştırıcı ile hat içi seyreltme yeterlidir.
● Anyonik flokülantlar için 1 g / l ve katyonik flokülantlar için 3 g / l aktif madde konsantrasyonlarını tavsiye ediyoruz.
Sonradan seyreltme daha sonra sıklıkla topaklaştırıcı ve işlenecek çözeltinin karıştırılmasını kolaylaştırmak için, konsantrasyonun ve dolayısıyla topaklaştırıcı çözeltinin viskozitesinin azaltılmasıyla kurulur.
Notlar:
● Çözeltiler, seyreltilmiş olsalar bile son derece viskozdur. Topaklaştırıcı çözeltinin viskozitesi esas olarak moleküler ağırlığı ile bağlantılıdır.
● Polimerler mekanik bozulmaya (ajitasyon) duyarlıdır.
● Doğru şekilde dağılmadıkları takdirde taneler topaklanma eğilimindedir.
● Nemli yüzeye yayılan bu ürünler son derece kaygandır.
● Tozların çözünme hızı aşağıdakilerden etkilenir:
- iyoniklik,
- parçacık boyutu,
- konsantrasyon,
- su sıcaklığı.
● İyonik olmayan toz flokülantlar için çözünme süresi 4 saate ulaşabilir.
● Katyonik flokülant çözeltileri, suyun sertliğinden dolayı zaman içinde çok kararlı değildir (hidroliz fenomeni) ve çözeltinin pH'ı kontrol edilerek her gün taze bir çözelti hazırlanmalıdır.
5.5'ten daha düşük bir pH önerilir. Tüm flokülant solüsyonları Fe2 + 'ya duyarlıdır


PolyDADMAC Kullanımları
1. Atık su arıtımı
Poly DADMAC, atık su arıtımında negatif yüklü koloidal materyali nötralize eden ve inorganik pıhtılaştırıcılara kıyasla çamur hacmini azaltan birincil organik pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

2. Selüloz ve kağıt endüstrisi
PolyDADMAC, kağıt yapımı sürecindeki rahatsız edici maddeleri kontrol etmek için kullanılır. Mekanik hamurdan ve kaplamalı kırıklardan lateksten üstün zift sabitlemesi sağlar. Tutma ve susuzlaştırmayı artırmak için bir kağıt fabrikasının kısa sirkülasyonunda kullanılır. Ek olarak, disk filtreleri ve flotatorların verimliliğini artırmak ve maksimum dolgu tutuşu sağlamak için dolgu maddelerinin katyonizasyonu için kullanılabilir.

Poly DADMAC ayrıca kraft hamur değirmenlerinin buharlaştırma tesisinde sabun ayırma işlemini iyileştirmek için bir flokülant olarak da kullanılabilir, böylece daha yüksek yüksek yağ verimine katkıda bulunur.

3. Su arıtma
Poly DADMAC su arıtmada flokülant olarak kullanılır. Floküle etme, renk açma, yosun öldürme ve humus gibi organik maddelerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir.
Büyük topaklar, hızlı çökeltme ve düşük bulanıklık kalıntısı üretmek için çok az şeye ihtiyaç vardır.


7398-69-8
Dialildimetilamonyum klorür
N-allil-N, N-dimetilprop-2-en-1-aminyum klorür
Dimetildiallilamonyum klorür
Polikuaterniyum 6
Polikuaterniyum-6
Kuaterniyum 40
Agefloc WT 20
Merquat 100
Polimer 261
Polimer 261LV
Calgon 261LV
Calgon polimer 261
Calgon 261
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür
Merck 261
Percol 1697
İletken polimer 261
dimetil dialil amonyum klorür
Diallil Dimetil Amonyum Klorür
Kuaterniyum-40
26062-79-3
PBK 1
UNII-8MC08B895B
Poli (DMDAAC)
CCRIS 8977
CP 261LV
PAS-H 10
Poli (dimetil dialil amonyum klorür)
dialildimetil amonyum klorür
Amonyum, dialildimetil-, klorür
EINECS 230-993-8
CP 261
NSC 59284
Dialildimetilamonyum klorür çözeltisi
E 261
AMONYUM, DİALDİMETİL-, KLORÜR, POLİMERLER
N, N-Dimetil-N-2-propenil-2-propen-1-aminyum klorür
Poli 2-propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür, homopolimer
Poli-N, N-dimetil-N, N-dialilamonyum klorür
Amonyum, dialildimetil-, klorür (7CI, 8CI)
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propen-1-il-, klorür (1: 1)
N, N-Dimetil-N-2-propenil-2-propen-1-aminyum klorür, homopoLymer
CAS-7398-69-8
Dialildimetilamonyum Klorür (Suda% 60)
COL 1620
dimetil-bis (prop-2-enil) azanyum klorür
dimetil-bis (prop-2-enil) azanyum; klorür
N, N-dimetildiallilamonyum klorür
poli (dialildimetilamonyum) klorür
AKOS015902051
MP-2139
2-Propen-1-aminium, N, N-dimetil-N-2-propen-1-il-, klorür (1: 1), homopolimer
dimetil-bis (prop-2-enil) amonyum klorür
DİMETİLBİS (PROP-2-EN-1-YL) AZANYUM KLORÜR
2-Propen-1-aminium, N-dimetil-N-2-propenil-, klorür
N, N-dimetil-N- (prop-2-en-1-il) prop-2-en-1-aminyum klorürPolikuaterniyum, özellikle saç bakım ürünlerinde ve cilt bakım ürünlerinde antistatik ve film oluşturucu özellikler için bileşen olarak kullanılan katyonik kopolimerlerin üyesidir. Bu polimerler, protein substratları için önemlidir ve su bağlama özelliğine sahiptir. Saç bakım ürünlerinde parlaklık, sabitleme ve antistat özellikleri için kullanılırlar. Pürüzsüz ve yağlı olmayan bir his sağlamak için cilt bakım ürünlerine eklenirler.
Ürün

CAS RN

Polikuaterniyum 1: 75345-27-6
Polikuaterniyum 2: 68555-36-2
Polikuaterniyum 4: 92183-41-0
Polikuaterniyum 5: 26006-22-4
Polikuaterniyum 6: 26062-79-3
Polikuaterniyum 7: 26590-05-6
Polikuaterniyum 10: 68610-92-4
Polikuaterniyum 11: 53633-54-8
Polikuaterniyum 12: 68877-50-9
Polikuaterniyum 13: 68877-47-4
Polikuaterniyum 14: 27103-90-8
Polikuaterniyum 15: 35429-19-7
Polikuaterniyum 16: 95144-24-4
Polikuaterniyum 22: 53694-17-0
Polikuaterniyum 24: 107987-23-5
Polikuaterniyum 28: 131954-48-8
Polikuaterniyum 31: 136505-02-7
Polikuaterniyum 32: 35429-19-7
Polikuaterniyum 33: 69418-26-4
Polikuaterniyum 37: 26161-33-1
Polikuaterniyum 44: 150599-70-5
Polikuaterniyum 46: 174761-16-1
Polikuaterniyum 57: 9004-97-1


Anahtar Kelimeler:
POLYDADMAC; Poli (Dimetil Diallil Amonyum Klorür); PDADMAC; 26062-79-3


PolyDADMAC

PolyDADMAC are the most commonly used organic coagulants in water treatment.
Coagulants neutralise the negative electrical charge on particles, which destabilises the forces keeping colloids apart. In water treatment, coagulation occurs when a coagulant is added to water to “destabilize” colloidal suspensions.

This product (technically named Polydimethyl-Diallyl-Ammonium Chloride) is cationic polymer and it can be completely dissolved in water.


2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), homopolymer


IUPAC names
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), homopolymer
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer
2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,chloride,homopolymer
DIALLYLDIMETHYLAMMOMIUM CHLORIDE POLYMER
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride homopolymer
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-amonium chloride homopolymer
Poly(diallyldimethylammonium chloride)
Poly(diallyldimethylammoniumchloride)
Polydiallyldimethyl ammonium chloride
polymeric quaternary ammonium salt of dimethyl diallyl ammonium chloride
Polyquaternium-6

Other names
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer
Color fixing agent GD-80
Poly (Dimethyldiallylammonium Chloride)
Poly 2-propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride
Polyquaternium-6
Polydadmac
Polydiallydimethylammonium chloride (shortened PolyDADMAC or PolyDDA) is a homopolymer of diallydimethylammonium choride (DADMAC). 
The molecular weight of polyDADMAC is typically in the range of hundreds of thousands of grams per mole, and event up to a million for some products. polyDADMAC is usually delivered as a liquid concentrate having a solids level in the range of 10 to 50%. It is a high charge density cationicpolymer. 
The charge density makes it well suited for flocculation.

Properties
The polymer body contains strong cationic group radical and activated-adsorbent group radical which can destabilize and flocculate the suspended solids and the negative-charged water soluble matters in the waste water through electro-neutralization and bridging adsorption.
It is very effective in flocculating, decolouring, killing algae and removing organics It is use in latex waste clarification , oil-water seperation, iron congulation. The product enjoys small dosage but can cause big flocs, rapid precipitation and low turbidity residue, and it can also produce small amount of sludge. It is adaptable to wide range of pH value, between 0.5 and 1.4. 
It can be widely used to treat source water and sewage water.

Water treatment coagulants are comprised of positively charged molecules that, when added to the water and mixed, accomplish this charge neutralisation. inorganic coagulants, organic coagulants or a combination of both are typically used to treat water for suspended solids removal.

In a colloidal suspension, particles will settle very slowly or not at all because the colloidal particles carry surface electrical charges that mutually repel each other. A coagulant (typically a metallic salt) with the opposite charge is added to the water to overcome the repulsive charge and “destabilise” the suspension.

PolyDADMAC contains strong cationic group radical and activated-adsorbent group radical which can destabilize and flocculate the suspended solids and the negative-charged water soluble matters in the waste water through electro-neutralization and bridging adsorption. 
It is very effective in flocculating, decoloring, killing algae and removing organics. 
PolyDADMAC enjoys small dosage but can cause big flocs, rapid precipitation and low turbidity residue. 
PolyDADMAC is adaptable to wide range of pH value, between 0.5 and 1.4. 
PolyDADMAC is smelless, tasteless and harmless.

PolyDADMAC is a cationic quaternary ammonium polymer which is completely dissolved in water, it contains strong cationic radical and activated adsorbent radical, which can destabilize and flocculate the suspended solids and the negative-charged water soluble matters in the wastewater through electro-neutralization and bridging adsorption. 
It achieves good results in flocculating, de-coloring, killing algae and removing organics.

Name: Poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)
Synonyms: PDAC; Dimethyldiallylammonium chloride Polymers; Polyquaternium-6; 2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer; Poly(Dimethyldiallylammonium Chloride) Series; PDADMAC
;Quaternium-40; Polyquaternium-b; PolyDMDAAC; Poly(diallyldimethylammonium chloride); Polydiallyl dimethyl ammonium chloride; Poly(N,N-dimethyl-3,5-methylene piperidinum chloride); Polymer of dimethyl diallylammonium chloride
Decolor flocculant,high efficiency; Flocculant ST; PDMDAAC;  N,N-dimethyl-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-aminium chloride;  N,N-dimethyl-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-aminium; Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride; PolyDADMAC; CAS:26062-79-3; EINECS:230-993-8

General description:
Chemical Formula: (C8H16NCl)n

Polydiallyldimethylammonium chloride, also commonly polyquaternium-6, is a homopolymer of diallyldimethylammonium chloride. The molecular weight of polyDADMAC is typically in the range of hundreds of thousands of grams per mole, and even up to a million for some products.
Application & Usage:
PolyDADMAC is used in waste water treatment as a primary organic coagulant which neutralizes negatively charged colloidal material and reduces sludge volume compared with inorganic coagulants.
Application Method
When used alone, it should be diluted to the concentration of 0.5%-0.05% (based on solid content). 
When used to treat different source water or waste water, the dosage is based on the turbidity and the concentration of the water. 
The most economical dosage is based on the trial. 
The dosing spot and the mixing velocity should be carefully decided to guarantee that the chemical can be mixed evenly with the other chemicals in the water and the flocs can not be broken. 
It is better to dose the product continuously.

PolyDADMAC based cationic polymer having most of its applications in textile, printing, paper making, mining, ink and sugar industry. 
It is also used as a BOD/ COD reducer and as a color removal for high-color waste water from dyestuff industry.

This chemical is scientifically formulated for use in wastewater treatment and sludge de-watering applications. 
PolyDADMAC can be used as a replacement to inorganic coagulants. 
It also helps reduce the required doses of basic reagents used in the coagulation process including sodium hydroxide, lime, etc. 
It is also effective in precipitating anionic surfactants, minimizing the production of sludge, which helps improve the subsequent sludge de-watering stages and results in the improved effluent output. 
It is highly effective when used for the secondary decantation of biological sludge coming from aerobic and anaerobic digesters. 
It enhances rapid sludge settling and is sympathetic to the existing biological flora. It is effective across a wide range of pH without modification.

Key Features and Benefits
High performance cationic coagulant polymer based on PolyDADMAC developed for wastewater treatment and sludge dewatering applications
Reduces required doses of basic reagents used in coagulation process
Effective in precipitating anionic surfactants
Minimizes sludge
Improves sludge dewatering stages and results in improved effluent output
Highly effective when used for the secondary decantation of biological sludge coming from aerobic and anaerobic digesters
Enhances rapid sludge settling
Sympathetic to the existing biological flora
Effective across a wide range of pH

Polydimethyl diallyl ammonium chloride is a strong cationic polyelectrolyte, Abbreviation is PDADMAC or Polydadmac.
It can be used at water treatment and as the industry additives.

Polydiallyldimethylammonium chloride (shortened polyDADMAC or polyDDA), also commonly polyquaternium-6, is a homopolymer of diallyldimethylammonium chloride (DADMAC). 
The molecular weight of polyDADMAC is typically in the range of hundreds of thousands of grams per mole, and even up to a million for some products. 
PolyDADMAC is usually delivered as a liquid concentrate having a solids level in the range of 10 to 50%. 
It is a high charge density cationic polymer. The charge density makes it well suited for flocculation.

Poly(dimethyldiallylammonium chloride); Polyquaternium-6
CAS Number: 26062-79-3 
EC Number:230-993-8

PolyDADMAC polymers were first prepared and studied in 1957 by Professor George Butler at the University of Florida.
It was remarkable as it was soluble in water in contrast at the time to other known synthetic polymers formed by polymerization of monomers containing more than one vinyl functionality.


Usages:
- PolyDADMAC can be used in dyeing and finishing auxiliaries as advanced formaldehyde-free color-fixing agent, and can form film in the fabric and improve color fastness.

- PolyDADMAC can be used in papermaking, coating and antistatic agent, AKD sizing promoter and retention and drainage agent.

- PolyDADMAC also can be used in decolor, flocculate in water treatment (drinking and waste water).

- In daily chemical, PolyDADMAC can be use as shampoo carding agent, wetting agent and antistatic agent.

- In the oil field chemicals, the PolyDADMAC can be used in clay stabilizer, acid fracturing cation additive etc.

When used alone, PolyDADMAC should be diluted to the concentration of 0.5%-0.05% (based on solid content). 
When PolyDADMAC be used to treat different source water or waste water, the dosage is based on the turbidity and the concentration of the water. 
The most economical dosage is based on the trial. 
The dosing spot and the mixing velocity should be carefully decided to guarantee that the chemical can be mixed evenly with the other chemicals in the water and the flocs can not be broken. 
It is better to dose the product continuously.

Package and Storage:
Packaged in 200kg plastic drums or 1000kg/IBC drum or according to client order.

PolyDADMAC should be sealed and stored in a dry and cool place. In this way, PolyDADMAC can be stored for two years without losing its effect. If there appears stratification after the long-term storage, PolyDADMAC can be mixed before being used.

Key Words:
Poly(Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride); PolyDADMAC; PDADMAC; Poly DMDAAC; Poly DMDAC; PDDA; PDMDAAC; PDMDAC; ammonium; diallyl dimethyl-, chloride; polymers; N, N-dimethyl-N-2-propenyl, chloride homopolymer; polyquaternium-6; quaternium-40


Polydadmacs are organic polymers used in water and waste water treatment.  
Organic coagulants like polydadmacs are used alone or in conjunction with metallic aluminum coagulants like ACH, Alum to enhance performance as well as to meet stringent environmental guidelines. 
Polydadmacs provide wider spectrum of impurity removal where conventional metallic coagulants may struggle. 
In general organic coagulants like polydadmacs need lesser dosage and produces lesser byproduct sludge volume when compared to conventional metallic treatments.

Polydiallyldimethylammonium chloride (PolyDADMAC) is a homopolymer of diallyldimethylammonium chloride (DADMAC), well known as one part of our product series. 
These organic coagulants are liquid, cationic polymers of differing molecular weights.  
They work effectively as primary coagulants and charge neutralization agents.

PolyDADMAC is often used in filtration applications or in conjunction with our flocculant products. 
These polymers are highly effective in many water treatment clarification processes. 
PolyDADMAC and/or cationic polyamines can also be used in combination with our flocculant and coagulant products to lower overall treatment costs.

Synthesis
The monomer DADMAC is formed by reacting two equivalents of allyl chloride with dimethylamine. 
PolyDADMAC is then synthesized by radical polymerization of DADMAC with an organic peroxide used as a catalyst. 
Two polymeric structures are possible when polymerizing DADMAC: N-substituted piperidine structure or N-substituted pyrrolidine structure. 
The pyrrolidine structure is favored.

Polyelectrolytes for treatment of water from various processes. We offers top quality products, services and solution to all water related needs of various industries.

Poly DADMAC polymer is used to supplement liquid alum in the coagulation process and its use is essential in ensuring that the stringent water quality standards are met. 
With the addition of Poly DADMAC polymer, alum and caustic soda usage has dropped and the production of sludge has been reduced.

Poly DADMAC is used as flocculant in water purification. 
It is very effective in flocculating, decoloring, killing algae and removing organics such as humus. 
Little is needed to produce large flocs, rapid precipitation and low turbidity residue.


KEY FEATURES AND BENEFITS :

Improved filter clarity
High filtration rate
Effective at low dosages
Easy to prepare solution and apply


Applications
Effluent treatment
PolyDADMAC is used in waste water treatment as a primary organic coagulant which neutralizes negatively charged colloidal material and reduces sludge volume compared with inorganic coagulants.

Pulp and paper industry
PolyDADMAC is used for controlling disturbing substances in the papermaking process. 
It provides superior fixing of pitch from mechanical pulp and of latex from coated broke. 
Used in the short circulation of a paper mill to enhance retention and dewatering. 
In addition, it can be used to improve the efficiency of disk filters and flotators, and for cationization of fillers to provide maximal filler retention.Water purification
PolyDADMAC is used as a coagulant in water purification. 
It is effective in coagulating and flocculating inorganic and organic particles such as silt, clay, algae, bacteria and viruses. 
At high concentrations the organic polymer can remove natural organic matter such as humic and fulvic acids resulting in fewer disinfection byproduct precursors and less color

PolyDADMAC Cationic Coagulant for Wastewater Treatment & Sludge Dewatering Applications
Product Benefits
High performance cationic coagulant polymer based on PolyDADMAC developed for wastewater treatment and sludge dewatering applications
Reduces required doses of basic reagents used in coagulation process
Effective in precipitating anionic surfactants
Minimises sludge
Improves sludge dewatering stages and results in improved effluent output
Highly effective when used for the secondary decantation of biological sludge coming from aerobic and anaerobic digesters
Enhances rapid sludge settling
Sympathetic to the existing biological flora
Effective across a wide range of pH
Product Properties
Form: Diallyldimethylammonium chloride homopolymer in aqueous solution
Appearance: Colourless-yellowish transparent liquid


Liquid Polydadmac For Water Treatment

Main Application Field
Paper Making Sizing Agent
Color Fixing Agent
Clay Stabilizer For Drilling

River Water
Lake Water
Reservoir Water
Underground Water
Fresh Water
Tapping Water
Running Water
Drinking & Potable Water
Paper Making Industry
Sugar Industry
Cosmetics raw material
Pharmaceutical industry,etc.

Specification of Liquid PADAMAC
Polydadmac is insensitive to PH value and have chlorine-resistant, PH Value: 4-10.
This product is odorless, tasteless, non-toxic, and can be widely used in source water purification and sewage treatment.
This product has the advantages of low dosage, large floc, fast settling speed, low turbidity and low sludge production

The pdadmac/polydadmac shall be diluted in 0.5%-5%.
Add the product into every kinds of untreated raw water or wastewater, stirring, precipitation, filtration. 
It can also be compounded with poly aluminum chloride for various water treatment.
It is necessary to carefully select the dosing place and stirring speed to ensure that it is mixed evenly with the material and avoid the flocculation breaking.


Poly(dimethyldiallylammonium chloride) (polyDADMAC) assisted cellulase pretreatment for microfibrillated cellulose (MFC) preparation and MFC analysis
Microfibrillated cellulose (MFC) preparation was investigated by means of cellulase pretreatment aided by poly(dimethyldiallylammonium chloride) (polyDADMAC) as an additive. 
The effect of polyDADMAC on the adsorption of cellulase onto the cellulose fibers, and the properties of MFC and MFC films are described. 
The additive improved the adsorption of cellulase onto cellulose fibers. 
Compared to the control, at an addition level of polyDADMAC of 0.789 ml g−1, the crystallinity, aspect ratio, the specific surface area of MFC and, the elongation at break and tensile strength of MFC films are increased, while the oxygen permeability coefficient of the MFC films is decreased. 
The optimal conditions for preparation of MFC by cellulase pretreatment were: pulp consistency 10%, cellulase dosage 10 µ g−1, pretreatment time 16 h and 0.789 ml g−1 polyDADMAC. 
In summary, polyDADMAC-assisted cellulase pretreatment enhances the efficiency of the cellulase pretreatment of cellulose fibers and improves the performance of MFC and the MFC films.


PolyDADMAC / PDADMAC / PDMDAAC / Poly diallyl dimethyl ammonium chloride
Polydiallyldimethylammonium chloride, also commonly polyquaternium-6, is a homopolymer of diallyldimethylammonium chloride. 
The molecular weight of polyDADMAC is typically in the range of hundreds of thousands of grams per mole, and even up to a million for some products.

The coagulants :
There are two main families of coagulants :
● Mineral coagulants which are simple metal salts (FeCl3, Al2(SO4)2, …) and polymerized metal salts (PAC, PASS,…).
● Organic coagulants which include polyamines, polyDADMACS, dicyandiamide resins andmelamine formaldehyde resins.
 1.1.1. Characteristics :
The two key characteristics of organic coagulants are :
● A very high cationic charge density to neutralize the negative charges present on the surface of the colloidal material.
● A relatively low molecular weight to allow good diffusion of the cationic charges around each particle and, due to their low viscosity, good distribution of the coagulant in the effluent.
Organic coagulants are usually in liquid form with the exception of polyDADMACS which can also be produced in a solid form (polyDADMAC beads). 
The viscosity of the liquid form is quite low (< 2 000 centipoises) but can reach 20 000 centipoises with concentrated polyDADMACS.
Concentrations in active material are between 8 and 70% (except for the polyDADMAC beads which are 100% active) with common concentrations between 40 and 50%.
The lowest molecular weights are obtained with the dicyandiamide resins (between 3 000 and 150 000) and the highest with the polyDADMAC beads (up to 2 500 000).


The coagulants, whether mineral or organic, have active groups : cationic charges (+).
These cationic charges offer a high degree of affinity for the surface of very fine and colloidalparticles in suspension in the water that are surrounded by opposite electrical charges (-).
The cationic charges supplied by the addition of coagulant contribute towards the reduction of the repulsive electrical forces through the neutralization of the charges around each colloidal particle.
This neutralization of the charges leads to a destabilization of the very fine particles, which results in an agglomeration of the particles. These agglomerates are then called flocs or microflocs.
The flocs, which are composed of a large number of elementary particles, will be easier to extract from the treated suspension.

Use and dosage :
Coagulants are used after dilution. The rate of dilution will depend directly on the parameters of the solution to be treated (concentration, viscosity, …) and on the application equipment(pump, flow, …).
Direct injection of the coagulant can be considered, although a previous dilution between 0.5 and 10% is recommended.
The dosage of the coagulant will be a function of the number of charges to be neutralized in the medium, therefore on the concentration in colloidal particles in the water to be treated.
Other parameters also influence the dosage such as:
● Agitation : good dispersion of the coagulant in the solution to be treated is necessary for all the charges surrounding the colloidal particles to be neutralized (Flash mixing with a speed gradient of 1 000 s-1 is recommended).
● Dilution of the coagulant : the more the coagulant is diluted, the better the dispersion in the water to be treated and therefore the better neutralization of the charges.


Use and dosage :
The flocculants must be completely dissolved before use. This dissolution depends on the commercial form :
● For products in solid form : after good dispersion of each grain separately in the water, agitation for approximately one hour is necessary for reaching maturation. 
The agitation should be sufficient to maintain the product in suspension, but not too fast thereby avoiding the mechanical degradation of the polymer. 
After maturation, a uniform, viscous solution should be obtained.
● For emulsions : violent agitation is necessary when the emulsion comes into contact with the water. 
Maturation is quicker and the solution can be used immediately, however an aging time of some 10 minutes is preferable.
● For liquids : an in-line dilution with a static mixer is sufficient.
● We recommend active material concentrations of 1 g/l for the anionic flocculants and 3 g/l for the cationic flocculants. 
A post-dilution is then often set up to facilitate the mixing of the flocculant and the solution to be treated, by reduction of the concentration and therefore of the viscosity of the flocculant solution.
Notes :
● The solutions, even diluted, are extremely viscous. The viscosity of a flocculant solution is mainly linked with its molecular weight.
● Polymers are sensitive to mechanical degradation (agitation).
● The grains tend to agglomerate if they are not correctly dispersed.
● These products spread over damp surface are extremely slippery.
● The dissolution speed of powders is affected by
- ionicity,
- particle size,
- concentration,
- water temperature.
● Dissolution time for non-ionic powder flocculants may reach 4 hours.
● The solutions of cationic flocculant are not very stable over time (hydrolysis phenomenon) due to the hardness of the water and a fresh solution should be prepared each day with a control of the solution’s pH. 
A pH lower than 5.5 is recommended. All flocculant solutions are sensitive to Fe2+


Uses of PolyDADMAC
1. Effluent treatment
Poly DADMAC is used in waste water treatment as a primary organic coagulant which neutralizes negatively charged colloidal material and reduces sludge volume compared with inorganic coagulants.

2. Pulp and paper industry
PolyDADMAC is used for controlling disturbing substances in the papermaking process. It provides superior fixing of pitch from mechanical pulp and of latex from coated broke. Used in the short circulation of a paper mill to enhance retention and dewatering. In addition, it can be used to improve the efficiency of disk filters and flotators, and for cationization of fillers to provide maximal filler retention.

Poly DADMAC can also be used as a flocculant to improve soap separation process in the evaporation plant of kraft pulp mills thus contributing to higher tall oil yield.

3. Water purification
Poly DADMAC is used as flocculant in water purification. It is very effective in flocculating, decoloring, killing algae and removing organics such as humus. 
Little is needed to produce large flocs, rapid precipitation and low turbidity residue.


7398-69-8
Diallyldimethylammonium chloride
N-allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium chloride
Dimethyldiallylammonium chloride
Lectrapel
Cat-floc
Polyquaternium 6
Polyquaternium-6
Quaternium 40
Agefloc WT 20
Merquat 100
Polymer 261
Polymer 261LV
Calgon 261LV
Calgon polymer 261
Calgon 261
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride
Merck 261
Percol 1697
Conductive polymer 261
dimethyl diallyl ammonium chloride
Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride
Quaternium-40
26062-79-3
PBK 1
UNII-8MC08B895B
Poly(DMDAAC)
CCRIS 8977
CP 261LV
PAS-H 10
Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride)
diallyldimethyl ammonium chloride
Ammonium, diallyldimethyl-, chloride
EINECS 230-993-8
CP 261
NSC 59284
Diallyldimethylammonium chloride solution
E 261
AMMONIUM, DIALLYLDIMETHYL-, CHLORIDE, POLYMERS
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride
Poly 2-propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, homopolymer
Poly-N,N-dimethyl-N,N-diallylammonium chloride
Ammonium, diallyldimethyl-, chloride (7CI,8CI)
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1)
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride, homopolymer
CAS-7398-69-8
Diallyldimethylammonium Chloride (60% in Water)
COL 1620
dimethyl-bis(prop-2-enyl)azanium chloride
dimethyl-bis(prop-2-enyl)azanium;chloride
N,N-dimethyldiallylammonium chloride
poly(diallyldimethylammonium) chloride
AKOS015902051
MP-2139
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propen-1-yl-, chloride (1:1), homopolymer
dimethyl-bis(prop-2-enyl)ammonium chloride
DIMETHYLBIS(PROP-2-EN-1-YL)AZANIUM CHLORIDE
2-Propen-1-aminium,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride
N,N-dimethyl-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-aminium chloridePolyquaternium is the member of cationic copolymers used as ingredient for antistatic and film-forming properties primarily in hair-care products and in skin care products. These polymers are substantive to protein substrates and have water-binding property. They are used in hair care products for gloss, setting and antistat properties. They are added to skin care products to enhance a smooth and non-oily feel.
Product

CAS RN

Polyquaternium 1: 75345-27-6
Polyquaternium 2: 68555-36-2
Polyquaternium 4: 92183-41-0
Polyquaternium 5: 26006-22-4
Polyquaternium 6: 26062-79-3
Polyquaternium 7: 26590-05-6
Polyquaternium 10: 68610-92-4
Polyquaternium 11: 53633-54-8
Polyquaternium 12: 68877-50-9
Polyquaternium 13:68877-47-4
Polyquaternium 14:27103-90-8
Polyquaternium 15:35429-19-7
Polyquaternium 16:95144-24-4
Polyquaternium 22:53694-17-0
Polyquaternium 24: 107987-23-5
Polyquaternium 28: 131954-48-8
Polyquaternium 31: 136505-02-7
Polyquaternium 32: 35429-19-7
Polyquaternium 33: 69418-26-4
Polyquaternium 37:26161-33-1
Polyquaternium 44: 150599-70-5
Polyquaternium 46: 174761-16-1
Polyquaternium 57:9004-97-1


Key Words:
POLYDADMAC;Poly(Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride);PDADMAC;26062-79-3

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.