1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL LRO

GENAPOL LRO

CAS No.: 68891-38-3
EC No.: 500-234-8

Synonyms:
GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Sodium Laureth Sulfate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl); .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-; C12-14-alkyl ethers; sodium salts (68891-38-3);  68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols C12-14 (even numbered) ethoxylated (<2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5EO); ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 1 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Online dossier; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (1EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated , sulfates, sodium salts; AES - Alcohols C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; CAS 68891-38-3; 500-234-8_Alcohols, C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 0737 FETTALKOHOLETHERSULFAT, NA-SALZ C12-14 2 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 500-234-8; Sodium Laureth Sulfate; ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 2 EO; C12-14 AES Na; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-C14(even numbered), ethoxylated, sulphates, sodium salts (<2,5 EO); Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO); Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; Alcohols C12-14 even numbered linear ethoxylated (1- 2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Composition 39; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 500-234-8; Composition 47; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; EC_500_234_8__Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; SLES; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Sodium Laureth Sulphate; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; EC 500-234-8; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; 68891-38-3; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Sodium Laureth Sulfate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl); .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-; C12-14-alkyl ethers; sodium salts (68891-38-3);  68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols C12-14 (even numbered) ethoxylated (<2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5EO); ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 1 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Online dossier; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (1EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated , sulfates, sodium salts; AES - Alcohols C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; CAS 68891-38-3; 500-234-8_Alcohols, C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 0737 FETTALKOHOLETHERSULFAT, NA-SALZ C12-14 2 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 500-234-8; Sodium Laureth Sulfate; ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 2 EO; C12-14 AES Na; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-C14(even numbered), ethoxylated, sulphates, sodium salts (<2,5 EO); Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO); Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; Alcohols C12-14 even numbered linear ethoxylated (1- 2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Composition 39; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 500-234-8; Composition 47; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; EC_500_234_8__Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; SLES; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Sodium Laureth Sulphate; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; EC 500-234-8; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; 68891-38-3; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO


GENAPOL LRO

Genapol LRO macunu sürfaktan
ETER SÜLFAT
Genapol LRO macunu, kişisel bakım ürünlerinde, endüstriyel ve evde bakım ürünlerinde ve ayrıca bitki koruma uygulamalarında kullanılan temel bir yüzey aktif maddedir.
Faydaları
Köpük stabilitesi
Koruyucu içermez
Soğuk işlenebilir
Sert suya dayanıklı
Mükemmel kireç sabunu dispersiyon kapasitesi
Çok iyi cilt uyumu
Genapol LRO macunu saç şekillendirici ürünlerde, şampuanlarda, sıvı sabunlarda ve duş ürünlerinde kullanılan temel bir yüzey aktif maddedir.

Aynı zamanda, Glufosinate gibi suda çözünür herbisitlerin tank karışımı kullanımları ve SL formülasyonları için standart bir ıslatma maddesi / yardımcı maddesidir. Ayrıca SK'lerde veya WG'lerde ıslatıcı olarak kullanılır.

Akrilat ve vinil asetat dispersiyonlarında emülsiyon polimerizasyonu için emülgatör olarak kullanılır.

Genapol LRO macunu ayrıca aşağıdaki endüstriyel ve evde bakım uygulamalarında da kullanılmaktadır:
Süt Ürünleri ve Gıda Temizliği
Elde Bulaşık Yıkama
Sert Yüzey Temizliği
Endüstriyel Temizleyiciler
Çamaşır Sıvıları
Çamaşır Tozu ve Tabletleri
Tuvalet ve Hijyenik Temizlik
Araç Yıkama
Ön Tedaviler
Genapol LRO Yapıştır
Şirket:
INCI Adı:
Sodyum lauret sülfat
BELGELER
Genapol LRO Paste Veri Sayfası
MSDS
Kişisel Bakım, belgelerini aşağıda belirtilen bölgelerde kullanıma sunar:
Genapol LRO Paste, kozmetik endüstrisi için temizleme etkisi ve yağ giderme etkisi sağlayan anyonik bir yüzey aktif maddedir. Aynı zamanda en etkili köpürtücü maddelerden biridir. Çok iyi cilt toleransına sahip şampuanlar üretebilir ve inci ve ipek cilası efektlerine sahip hammaddeler ile kombine edilebilir. Bu ürünü güçlü bir ıslatma maddesiyle birleştirerek mükemmel temizleme etkisi elde edilir.

Genapol LRO
Genapol LRO ürünleri, düşük köpüklü emülsifikasyon ve ıslatma özelliklerini birleştirerek, onları emülsiyonlaştırıcı, ıslatıcı ajan ve adjuvan olarak birçok NPE içermeyen formülasyon için ilk tercih haline getirir.

Genapol LRO, su sertliği bileşenlerine karşı duyarsızdır ve normal uygulama konsantrasyonlarında olağan kimyasallara büyük ölçüde dirençlidir. Tüm poliglikol eter türevleri gibi, Genapol LRO sınıfları da kloru geliştiren oksitleyici maddelere karşı sınırlı stabiliteye sahiptir, bu nedenle kullanımları seyreltik çözeltilerdeki uygulamalarla sınırlıdır. Oksitleyici veya indirgeyici ajanların ve poliglikol eter türevlerinin yüksek konsantrasyonlu karışımlarının hazırlanması mümkün değildir.

Faydaları
Üstün ıslatma yetenekleri
İşaretli yağ giderme ve emülsiyonlaştırma özellikleri
Ürün Fonksiyonu
Karışabilirlik
Noniyonik yüzey aktif maddeler olarak Genapol LRO sınıfları, iyonikliklerinden bağımsız olarak diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir.

Çözünürlük
Genapol LRO sınıflarının sudaki çözünürlüğü, çoğu noniyonik yüzey aktif maddede olduğu gibi, etoksilasyon derecelerine bağlıdır.

Bulut noktası
Genapol LRO sınıflarının bulutlanma noktası, tüm poliglikol eter türevlerinde olduğu gibi, etoksilasyon derecelerinin güvenilir bir göstergesidir.

Yüzey aktif özellikler
Genapol LRO sınıflarının çözünürlükleri gibi yüzey aktif özellikleri, büyük ölçüde etoksilasyon derecesine bağlıdır.

Islatma etkisi
Suda kolaylıkla çözünebilen Genapol LRO'da optimuma ulaşmak için ıslatma etkisi etoksilasyon derecesi ile artar. Genapol LRO'nun ıslatma kapasitesi özellikle düşük sıcaklık aralığında belirgindir.

Yüzey gerilimi
Suyun yüzey gerilimini düşürme yeteneği aynı zamanda etoksilasyon derecesi ile de ilgilidir. En etkili dereceler Genapol LRO ve Genapol LRO'dur. Etoksilasyon derecesi arttıkça suyun yüzey gerilimi üzerindeki etkisi azalır.

Temizleme özellikleri
Genapol LRO sınıfları, mükemmel temizleme özellikleriyle bilinir. Genapol LRO, çok güçlü bir yağ giderme etkisine sahipken ve yağlı kontaminasyonun giderilmesi gerektiğinde tercih edilirken, Genapol LRO esas olarak pigmentli kontaminasyonu gidermek için kullanılır.

Köpüklenme
Genapol LRO sınıflarının köpürme kapasitesi, etoksilasyon derecesine göre orta ila hafif arasında değişir. Genapol LRO en az köpürme eğilimine sahiptir. Köpürtme kapasitesi, artan etilen glikol içeriği ile biraz artar, ancak anyonik yüzey aktif bileşiklerinkine eşit değildir.

Genapol LRO pa 0230
GENAPOL LRO pa 0240
Genapol LRO pa / 165 kg PE- Varil, üstü açık
Genapol LRO pa / Tank konteyner
GENAPOL LRO Yapıştır
GENAPOL LRO Pasta (LV) / PE- Deckel 0165
GENAPOL LRO Macun 0170
GENAPOL LRO Macun MB RT
Genapol LRO macunu RT
GENAPOL LRO Pasta S0500
GENAPOL LRO Pasta Örneği 0050
Genapol LRO macunu / PE-Cont. 1000


GENAPOL LRO

Genapol LRO paste surfactant
ETHER SULFATE
Genapol LRO paste is a basic surfactant used in personal care products, industrial and home care products as well as in crop protection applications.
Benefits
Foam stability
Preservative-free
Cold-processable
Hard water tolerant
Excellent lime soap dispersing capacity
Very good skin compatibility
Genapol LRO paste is a basic surfactant used in hair styling products, shampoos, liquid soaps and shower products.

It is also a standard wetting agent/adjuvant for tank-mix uses and SL formulations of water-soluble herbicides like Glufosinate. Furthermore it is used as wetting agent in SCs or WGs.

It is used as an emulsifier for emulsion polymerization in acyrlate and vinyl acetate dispersions.

Genapol LRO paste is also used in the following industrial and home care applications:
Dairy & Food Cleaning
Hand Dishwashing
Hard Surface Cleaning
Industrial Cleaners
Laundry Liquids
Laundry Powder & Tabs
Toilet & Hygienic Cleaning
Vehicle Washing
Pre-Treatments
Genapol LRO Paste
Company:
INCI Name:
Sodium Laureth Sulfate
DOCUMENTS
Genapol LRO Paste Datasheet
MSDS
Personal Care makes their documentation available in the regions indicated below:
Genapol LRO Paste is an anionic surfactant that provides cleansing action and degreasing effect for the cosmetic industry. It is also one of the most effective foaming agents. It can produce shampoos with very good skin tolerability and may be combined with raw materials that have pearl and silk luster effects. Excellent cleansing action is achieved by combining this product with a strong wetting agent.

Genapol LRO
The Genapol LRO products combine low-foam emulsification and wetting properties which make them the first choice for many NPE-free formulations as mulsifier, wetting agent and adjuvant.

The Genapol LRO are insensitive to water hardness constituents and largely resistant to the usual chemicals in normal application concentrations. Like all polyglycol ether derivatives, the Genapol LRO grades have limited stability to oxidizing agents which evolve chlorine so that their use is restricted to application in dilute solutions. The preparation of highly concentrated mixtures of oxidizing or reducing agents and polyglycol ether derivatives is not possible.

Benefits
Superb wetting capabilities
Marked degreasing and emulsifying properties
Product Function
Miscibility
As nonionic surfactants the Genapol LRO grades can be used together with other products regardless of their ionicity.

Solubility
The solubility of Genapol LRO grades in water, like that of most nonionic surfactants, depends on their degree of ethoxilation.

Cloud point
The cloud point of the Genapol LRO grades, like that of all polyglycol ether derivatives, is a reliable indicator of their degree of ethoxilation.

Surface-active properties
The surface-active properties of the Genapol LRO grades, like their solubility, largely depend on the degree of ethoxilation.

Wetting effect
The wetting effect increases with the degree of ethoxilation to attain an optimum in readily water-soluble Genapol LRO. The wetting capacity of Genapol LRO is particularly marked in the low-temperature range.

Surface tension
The ability to lower the surface tension of water is also related to the degree of ethoxilation. The most effective grades are Genapol LRO and Genapol LRO. The effect on the surface tension of water decreases as the degree of ethoxilation in-creases.

Cleaning properties
The Genapol LRO grades are noted for their excellent cleaning properties. Whereas Genapol LRO has a very strong degreasing action and is preferred when greasebound contamination is to be removed, Genapol LRO is mainly used to remove pigmented contamination.

Foaming
The foaming capacity of Genapol LRO grades varies from moderate to slight according to the degree of ethoxilation. Genapol LRO has the least tendency to foam. The foaming capacity slightly increases with increasing ethylene glycol content but does not equal that of anionic surface-active compounds.

Genapol LRO pa 0230
GENAPOL LRO pa 0240
Genapol LRO pa/165 kg PE- Drum, open top
Genapol LRO pa/Tankcontainer
GENAPOL LRO Paste
GENAPOL LRO Paste (LV)/ PE- Deckel 0165
GENAPOL LRO Paste 0170
GENAPOL LRO Paste MB RT
Genapol LRO paste RT
GENAPOL LRO Paste S0500
GENAPOL LRO Paste Sample 0050
Genapol LRO paste/PE-Cont. 1000
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.