1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMPIGEN BAC 50

EMPIGEN BAC 50
Açıklama:
Sulu bir benzalkonyum klorür çözeltisi (% 50 a.v.). Benzalkonyum klorür, biyosidal özelliklere sahip katyonik bir yüzey aktif maddedir. Genellikle çeşitli dezenfektanların ve hijyenik temizlik maddelerinin ana bileşeni olarak noniyonik yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde kullanılır. Biyosit olarak özellikle bakterilere ve bazı virüslere, mantarlara ve protozoalara karşı etkilidir. Yüzme havuzlarının tedavisinde yosun öldürücü olarak kullanılır, yosun, liken kaplı yüzeylerin temizliğinde de etkilidir. Ürünün biyosidal özellikleri ahşap işlemede kullanılır. Benzalkonyum klorür, tekstil endüstrisinde antistatik bir madde ve kumaş boyamada düzleştirici olarak kullanılır. Sondaj sıvısı bileşeni. Kimyasal sentezde faz transfer katalizörü olarak kullanılır. Kozmetik ve eczacılıkta koruyucu olarak kullanılır,
Grup:  Biocide / Katyonik yüzey aktif
INCI / Kimyasal adı:  Benzalkonyum Klorür
Son ürün:  Dezenfektanlar / keten / Cila / Oto kozmetik / Islak dezenfektan mendiller / Islak ev mendil / Havuz ürünleri için iklimlendirme / Şampuanlar / Saç klimalar
Üretici:  Innospec
CAS:  68424-85-1 / 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9
Ambalaj:  1 varil-210 kg.
Benzalkonyum klorit. Huntsman EMPIGEN BAC 50, katyonik yüzey aktif madde, antibakteriyel ve yumuşatıcı madde olarak görev yapar. Kozmetik bakım uygulamalarında kullanılır.

EMPIGEN BKC 50, yaklaşık% 50'de sulu bir benzalkonyum klorür çözeltisidir. Suda% 50. Katyonik bir yüzey aktif maddedir ve ilaç formülasyonlarında bir eksipiyan olarak, tekstilde veya çamaşırda bir yumuşatıcı ajan olarak, bir boya tesviye ajanı olarak veya bir antistatik ajan olarak kullanılabilir.

EMPIGEN BAC 50 M, dezenfektanların, temizleyicilerin ve ahşap korumanın hazırlanmasında kullanılabilen, optimize edilmiş alkil zinciri uzunluğu dağılımına sahip dördüncül amonyum bazlı bir biyosittir.
formülasyonlar (ve mantar öldürücü / yosun öldürücü yıkamaların ve diğer benzer uygulamaların üretimi için)

EMPIGEN BAC 50 M, dezenfektanların, temizleyicilerin ve sterilantların formülasyonu için ve duvar, tuğla, kereste, alçı, boya vb. Bakım veya ön dekorasyon işlemleri için mantar önleyici / yosun öldürücü bir yıkama tabanı olarak uygundur. Yüzme havuzlarında, endüstriyel su rezervuarlarında ve soğutma kulelerinde ve birincil işlem ve ikincil korumaya yönelik ahşap koruyucu formülasyonların hazırlanması için algisit / ince öldürücü (AB / AWPA sınıfları 2, 3 ve 4, daldırma veya vakum uygulamasının yanı sıra sprey uygulamasıyla) kapalı tünellerde).
Kullanım konsantrasyonu, özel uygulamaya ve gerekli antimikrobiyal aktivite derecesine bağlı olacaktır. Özel uygulamalar için gerekli konsantrasyonla ilgili daha kesin bilgiler, örneğin
ahşap koruma, yerel ATAMAN Mikrobiyolojik Teknik Merkezi tarafından tavsiye edilebilir veya belirlenebilir.

EMPIGEN® BAC 50 M güçlü bir katyonik üründür ve bu nedenle anyonik bileşikler içeren formülasyonlarla uyumsuzdur. Bununla birlikte, diğer katyonik veya iyonik olmayan bileşiklerle birlikte kullanılabilir. Bu nedenle, kullanıcıların ilk uygulamadan önce uyumluluk testleri yapmaları veya Thor'dan daha fazla tavsiye almaları şiddetle tavsiye edilir. Oksitleyici maddelerden ve anyonik bileşiklerden kaçının.
Kullanmadan önce EMPIGEN BAC 50 M, etken bileşen (ler) üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için seyreltilmemeli veya diğer kimyasallarla karıştırılmamalıdır.


EMPIGEN® BAC ürünümüz, ahşap koruyucu olarak kullanılan katyonik bir yüzey aktif madde olan sulu bir benzalkonyum klorür (BAC) çözeltisidir.

Avrupa Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (528/2012 / EC) ve sonraki değişikliklere göre PT 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 ve 12 ürün tipleri için BAC bildirilmiştir.

Ürün yelpazemiz şunları içerir:
EMPIGEN® BAC 50
Benzalkonyum klorit

EMPIGEN® BAC 80
Benzalkonyum klorit
BİYOSİDAL ÖZELLİKLER:
Benzalkonyum klorür, ikili biyosidal ve deterjan özellikleriyle tanınan kuaterner amonyum sınıfı biyositlerin bir üyesidir. Biyosidal etkinliği, hücresel ve hücre içi zarlara bağlanma ve bunları bozmada katyonik bir yüzey aktif madde olarak hareket etme kapasitesine ve ilgili biyokimyasal işlemlere bağlıdır. Hücre yapışması, hücre sinyallemesi, iyonlara seçici geçirgenlik ve besleyici organik moleküller gibi işlevler, çevresel uyaranlarla etkileşime girme ve bunlara etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği sayesinde hücresel hayatta kalmayı sağlar. Bu işlemlerin kesintiye uğraması, son derece düşük konsantrasyonlarda bakteri, yosun, mantar ve zarflı virüslere karşı yüksek düzeyde aktivite sağlar. BC50, en sorunlu organizmalara karşı 5 log öldürme (1: 100,000 bakteri sağkalımı) vererek 1: 1250 oranında seyreltmede sıkı BS EN 1276 mikrobisidal testini (yüksek organik kontaminasyon, sert su koşulları) geçer.

BENZALKONYUM KLORÜR DEZENFEKTANLARININ ÖZELLİKLERİ:
Benzalkonyum klorür, hastane, hayvancılık, gıda ve süt ürünleri ve kişisel hijyen sektörleri için dezenfektan ve temizleyici dezenfektanların formülasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Düşük ppm'de hızlı, güvenli, güçlü antimikrobiyal aktivite sunar
Güçlü temizleme özelliği, mikropları barındıran organik toprağın kolayca uzaklaştırılmasını sağlar
Yüksek organik kontaminasyon koşulları altında biyosidal aktivite için formülasyon kolaylığı
Noniyonik, amfoterik ve katyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur
Diğer biyosit ve eksipiyan sınıflarıyla sinerjik aktivite gösterir
Oldukça asit ila yüksek alkali formülasyonlarda aktiviteyi korur
Aşırı sıcaklıklarda aktivite tutma ile yüksek moleküler stabilite
Sert su koşulları için formülasyon optimizasyonuna kendini iyi verir
Sulu ve organik çözücülerde biyosidal aktiviteyi korur
Benzalkonyum klorür dezenfektanlar, tipik kullanım seyreltmelerinde toksik değildir, leke bırakmaz ve kokusuzdur


Benzalkonium Chloride. EMPIGEN BAC 50 by Huntsman acts as a cationic surfactant, anti-bacterial and softening agent. It is used in cosmetic care applications.

EMPIGEN BKC 50 is an aqueous solution of benzalkonium chloride at ca. 50% in water. It is a cationic surfactant and can be used as an excipient in drug formulations, as a softening agent in textiles or laundry, a dye levelling agent or as an antistatic agent.

EMPIGEN BAC 50 M is a quaternary ammonium based biocide with an optimised alkyl chain length distribution, which can be used for the preparation of disinfectants, cleansers and timber preservation
formulations, and for the production of fungicidal/algicidal washes and other similar applications. 

EMPIGEN BAC 50 M is suitable for the formulation of disinfectants, cleansers and sterilants and as a
fungicidal/algicidal wash base for the maintenance or pre-decoration treatment of masonry, brick, timber,
plaster, paintwork, etc. It can be used as an algicide/slimicide in swimming pools, industrial water reservoirs
and cooling towers and for the preparation of wood preserving formulations intended for primary treatment
and secondary preservation (EU/AWPA classes 2, 3 and 4, by dip or vacuum application as well as by spray
application in closed tunnels).
The use concentration will depend on the particular application and the required degree of antimicrobial
activity. More precise information regarding the concentration required for specific applications, such as
timber preservation, can be advised or determined by the local ATAMAN Microbiological Technical Centre. 

EMPIGEN® BAC 50 M is a strongly cationic product and therefore incompatible with formulations containing
anionic compounds. It may, however, be used with other cationic or non-ionic compounds. Users are
therefore strongly advised to carry out compatibility tests or seek further advice from Thor prior to initial
application. Avoid oxidising agents and anionic compounds.
Prior to use EMPIGEN BAC 50 M should not be diluted or mixed with other chemicals, in order to avoid any
negative influences on the active ingredient(s). 


Our EMPIGEN® BAC is an aqueous solution of benzalkonium chloride (BAC) a cationic surfactant used as wood preservative.

The BAC has been notified for the product types PT 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 and 12 according to the European Biocidal Products Regulation (528/2012/EC) and subsequent amendments.

Our range includes:
EMPIGEN® BAC 50
Benzalkonium chloride

EMPIGEN® BAC 80
Benzalkonium chloride
BIOCIDAL PROPERTIES:
Benzalkonium chloride is a member of the quaternary ammonium class of biocides, recognised for its dual biocidal and detergency properties. Its biocidal efficacy depends on its capacity to act as a cationic surfactant in binding to and disrupting cellular and intracellular membranes, and associated biochemical processes. Functions such as cell adhesion, cell signaling, selective permeability to ions and nutritional organic molecules ensure cellular survival through its ability to interact with and respond effectively to environmental stimuli. Disruption of these processes ensures a high level of activity against bacteria, algae, fungi and enveloped viruses at exceptionally low concentrations. BC50 passes stringent BS EN 1276 microbicidal testing (high organic contamination, hard water conditions) at a dilution of 1:1250, giving a 5-log kill (1:100,000 bacterial survival) against a range of the most problematic organisms.

CHARACTERISTICS OF BENZALKONIUM CHLORIDE DISINFECTANTS:
Benzalkonium chloride is widely used in the formulation of disinfectants and cleaner-sanitisers for the hospital, livestock, food & dairy and personal hygiene sectors.

Offers rapid, safe, powerful antimicrobial activity at low ppm
Strong detergency ensures ease of removal of organic soil which harbours microbes
Ease of formulation for biocidal activity under high organic contamination conditions
Compatible with non-ionic, amphoteric and cationic surface-active agents
Displays synergistic activity with other classes of biocide & excipients
Retains activity in highly acid to highly alkaline formulations
High molecular stability with retention of activity at extremes of temperature
Lends itself well to formulation optimisation for hard water conditions
Retains biocidal activity in aqueous and organic solvents
Benzalkonium chloride disinfectants are non-toxic, non-tainting & odour-free at typical use dilutionsENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS:
Quaternary ammonium compounds display a high level of biodegradability when tested in accordance with OECD test protocol 301C. It is not known to accumulate in the natural environment under normal use conditions. Like all detergents, ADBAC is highly toxic to marine organisms under laboratory conditions, but does not bio-accumulate in organisms. In the natural environment it is readily deactivated by clays and humic substances which neutralises its aquatic toxicity and prevent its migration across environmental compartments.

Synonyms: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, ADBAC, BC50, BAC 50, BKC 50, BC80, BAC 80, BKC 80


EMPIGEN BAC 50
Description:
Aqueous solution of benzalkonium chloride (50% a.v.). Benzalkonium chloride is a cationic surfactant with biocidal properties. It is usually used as the main component of various disinfectants and hygienic cleaning agents in combination with non-surfactants. As a biocide, it is especially effective against bacteria and some viruses, fungi and protozoa. It is used as an algicide in the treatment of swimming pools, it is also effective for cleaning surfaces covered with moss, lichen. The biocidal properties of the product are used for wood processing. Benzalkonium chloride is used in the textile industry as an antistatic agent and as a leveler in fabric dyeing. Drilling fluid component. In chemical synthesis it is used as a phase transfer catalyst. In cosmetics and pharmaceuticals it is used as a preservative,

Group:  Biocide / Cationic surfactant

INCI / Chemical name:  Benzalkonium Chloride

End product:  Disinfectants / Conditioners for linen / Polishes / Autocosmetics / Wet disinfectant wipes / Wet household wipes / Pool products / Shampoos / Hair conditioners


Manufacturer:  Innospec

CAS:  68424-85-1 / 63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9

Packages:  1 barrel-210 kg.


EMPIGEN BAC
Favorites Add to favourites
C12-14 Alkylbenzyldimethylammonium chloride
C12-14 Alkylbenzyldimethylammonium chloride Manufactured by Huntsman Corporation
CAS number 68424-85-1
Cationic surfactant. Bactericide.

 One of the most commonly used biocides among HR. It has excellent antimicrobial properties, it can act as a bactericide (an antibiotic that kills bacteria, but physically continues to be present in the environment), fungicide (destruction of fungal plant diseases) and algicide (a substance that destroys algae). Weakly affects viruses. The bactericidal activity of the drug is better manifested in an alkaline environment and in the presence of complexing agents. Effectively used in medicine: for disinfection of medical devices, surgical and dental instruments, any surfaces in rooms, hard furniture, external surfaces, etc. Fully retains its properties after freezing and subsequent thawing, therefore, is not afraid of low negative temperatures during transportation storage. Foaming hydrotrope. It is produced in the form of 50 and 80% solutions in water, alcohol and ethylene glycol.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.