1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE PX

Nipacide PX

CAS No. : 88-04-0
EC No. : 201-793-8

Synonyms:
4-Chloro-3,5-dimethylphenol; chloroxylenol; 88-04-0; Dettol; 4-Chloro-3,5-xylenol; PCMX; Benzytol; p-Chloro-m-xylenol; 2-Chloro-m-xylenol; 4-Chloro-m-xylenol; Ottasept; Desson; Espadol; Chloro-xylenol; Ottasept Extra; Husept Extra; p-Chloro-3,5-xylenol; Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-; Willenol V; 3,5-Dimethyl-4-chlorophenol; parachlorometaxylenol; Septiderm-Hydrochloride; Chloroxylenolum; Chlorxylenolum; Cloroxilenol; 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene; Dettol, liquid antiseptic; Nipacide MX; Parametaxylenol; RBA 777; 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene; 4-Chloro-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene; C8H9ClO; 3,5-Xylenol, 4-chloro-; Caswell No. 218; Clorossilenolo [DCIT]; NSC 4971; Cloroxilenol [INN-Spanish]; Chloroxylenolum [INN-Latin]; UNII-0F32U78V2Q

TR

Kimyasal adı: 4-Chloro-3,5-Xylenol (PCMX)

Açıklama;
Nipacide PX, düşük toksisiteli bir antiseptik / dezenfektan aktiftir. Nipacide PX, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Uygulamalar;
Nipacide PX, genel amaçlı dezenfeksiyon için formüle edilmiş dezenfektanlarda aktif ajan olarak kullanılması tavsiye edilir. Nipacide PX, antibakteriyel el sabunlarında da kullanılabilir.

Düzeyleri kullanın;
Nipacide PX, formüle edilmiş dezenfektanlarda% 3 ile% 5 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir; bu, son kullanımda, nihai uygulama alanına bağlı olarak tipik olarak 1:40 oranında su ile seyreltilir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide PX, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Formülasyon Önerileri;
Nipacide PX, hint yağı sabunları veya anyonik yüzey aktif maddelerle kullanılması tavsiye edilir. Nipacide PX, formülasyonların stabilitesini azaltma eğiliminde olduklarından katyonik veya noniyonik yüzey aktif maddelerle birlikte kullanılmamalıdır, bu da azalmış aktivite ile sonuçlanır.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide PX, katyonik, noniyonik yüzey aktif maddeler veya doymamış sabunlar içeren formülasyonlarda kullanılmamalıdır. Nipacide PX'in uyumluluğu kullanımdan önce kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

EN

Chemical name: 4-Chloro-3,5-Xylenol (PCMX)

Description;
Nipacide PX is a low toxicity antiseptic/disinfectant active. Nipacide PX is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. 

Applications;
Nipacide PX is recommended for use as the active agent in formulated disinfectants for general purpose disinfection. Nipacide PX can also be used in antibacterial hand-soaps 

Use levels;
Nipacide PX should be evaluated in formulated disinfectants at levels between 3% and 5%, which in final use would further be diluted typically 1:40 with water, depending on the final application area.

Microbiological data;
Nipacide PX has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Formulation Recommendations;
Nipacide PX is recommended for use with castor oil soaps or anionic surfactants. Nipacide PX should not be used with cationic or nonionic surfactants as these tend to decrease the stability of formulations, resulting in lowered activity. 

Chemical compatibility;
Nipacide PX should not be used in formulations containing cationic, nonionic surfactants or unsaturated soaps. The compatibility of Nipacide PX should be checked and evaluated before use 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.