1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID(LABSA, LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT)

LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID(LABSA, LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT)

CAS No. :  27176-87-0
EC No. : 248-289-4

LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French);LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit

LABSA (LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT)
Genel Bilgi:
LABSA, bir hidrofilik sülfonat baş kısmı ve bir hidrofobik alkilbenzen kuyruk kısmından oluşan bir anyonik sürfaktan maddedir.
Sodyum lauret sülfat ile beraber en eski ve en sık kullanılan sentetik hijyen ajanlarından biridir. Birçok sayıda kişisel bakım ürününde (sabunlar, şampuanlar, diş macunu gibi) ev bakım ürünlerinde (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sprey temizleyici) içerisnde bulunur.
En başta 1930'larda dallı alkilbenzen sülfonatlar (BAS) formunda ortaya çıkarıldı, fakat  çevresel endişelerden dolayı 1960'larda lineer alkil benzen sülfonik asit (LAS) ile değiştirildi. 1980’lerde üretimi  yaklaşık olarak 1 milyon tondan, 2016'da yaklaşık 3.5 milyon tona kadar büyük  ölçüde arttı ve bu sayede  sabunlardan sonra en çok anyonik sürfaktan madde üretimine yansıdı.
lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA), endüstriyel olarak, farklı şekillerde elde edilebilen lineer alkil benzen sülfonik asit (LAB) sülfonasyonu ile sentezlenir.En sık olarak benzen, katalizör olarakta  hidrojen florür kullanılarak uzun zincirli monoalkenler (dodesen gibi) ile alkilasyon sağlanır.
Saflaştırılmış dodesilbenzenler daha sonra sülfonik asidi vermek üzere sülfür trioksit ile sülfonatlanır. lineer alkil benzen sülfonik asit daha sonra sodyum hidroksit ile nötralize edilir.
"Doğrusal" terimi, sonuç ürününden ziyade başlangıçtaki alkeni ifade eder. Doğrusal alkenlerin alkilasyonu,üstelik  1-dodesen gibi 1- alkenler, birkaç fenildodekan izomeri verir.
Ayrıca tekstil endüstrisinde yıkama ajanı olarak kullanılmaktadır.
LABSA lineer alkil benzen sülfonik asit
LABSA Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit renksiz ve akışkan olmayan özelliklere sahip bir kimyasaldır. LABSA Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılır. Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.
LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit anyonik, anyonik olmayan ve amfoterik sürfaktanların formülasyonundadır ve doğada bozunması için son derece önemlidir. Suda çözülebilen ve emülsifiye edici bir maddedir çözünür. LABSA Liner Alkil Benzen sülfonik asit, düşük maliyeti, yüksek verimliliği ve biyouyumluluğu nedeniyle en yaygın kullanılan anyonik yüzey aktif maddelerden biridir. Bu anyonik yüzey aktif cismi, hidrofilik ve hidrofobik gruplara sahiptir. Bunlar, sülfonasyon işlemi ile üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. Bu bileşikler, bir sülfonat grubuna sahip bir fenil grubu olan 10 ila 14 karbon uzunluğunda karbon zincirlerinin karışımlarından oluşur.
LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit uygulaması
LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit özellikleri, onlara farklı işlevsellik veren alkan zincirlerinin uzunluğuna bağlıdır. Sanayide yağ, su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan fazların temasını arttırmak için kullanılmaktadır. lineer alkil benzen sülfonik asit esas olarak çamaşır tozu, yıkama sıvısı, bulaşık deterjanı ve diğer ev temizleyicileri ve diğer endüstriyel kullanımlar gibi ev deterjanlarının üretiminde kullanılır. LABSA lineer alkil benzen sülfonik asit, sülfonik asit üretiminde kullanılır. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, yağlama maddesi  olarakda kullanılan bir katkı maddesidir ve korozyon ve pas önleme özelliğine sahiptir. ürünü çok etkili bir ara yüzey aktif maddedir. Genellikle alkali tipleri ile nötralize edilir ve farklı alanlarda kullanılan sülfonatları oluşturur. Bu ürün asidik ortamlarda kullanılabilir.
LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit paketleme
Basekim Chemical, LABSA Lineer alkil benzen sülfonik asit variller vtedarik edebilir. Her varil 220 kg alabilir ve 80 varil bir konteynıra  kolayca yüklenebilir
LABSA PAKETLEME
lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA) Özellikleri
lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA)
Fiziksel özelliği : Renkli Sıvı
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)11C6H4SO3H
Molekül ağırlığı: 326,49 g/mol
Ambalaj şekli : Varil/Tanker
Koloidal kahverengimsi bir jeldir.Doğada biyolik olarak parçalanabilir.
Kullanım Alanları
-Deterjan sektöründe üretim aşamalarında kullanılmaktadır.
-Tekstil sektöründe temizleyici ajan olarak kullanılmaktadır.
LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit) 
lineer alkil benzen sülfonik asit karışımından oluşan Labsa lineer alkil benzen sülfonik asit,kahverengimsi sıvı formdadır.
lineer alkil benzen sülfonik asit SO3 tepkimesi ile oluşur ve deterjan üretim prosesinde en önemli hammaddelerin başında gelir.
İstenilen deterjanın elde edilebilmesi; Labsanın lineer alkil benzen sülfonik asit kostik soda ile nötralize edilmesi ve katkı maddelerinden gerekli olanların ilavesi ile olur
Labsa'nın lineer alkil benzen sülfonik asit Kullanım Alanları:
Ana yüzey aktif madde olarak; sıvı, toz ve jel deterjan üretim proseslerinde kullanılır
Tekstil sektöründe kullanılır.
Merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Çamaşır ve bulaşık makinalarının toz deterjanları,
Sıvı ve yağlı sabunlar, deterjan jelleri, temizleme tozları vb. gibi sentetik deterjan endüstrisinin ana ham maddesidir.
Kullanım Alanları
Deterjan üretim prosesindeki en önemli hammaddelerin başında Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit(LABSA veya HLAS) gelmektedir. LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit (LAB)’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA’nın Kostik Soda (Sodyum Hidroksit, NaOH) ile nötralize edilmesi ve gerekli katkı maddelerinin (üretilen deterjanın kullanım alanı ve çeşidine bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda STPP, optik beyazlatıcılar, fosfonatlar, enzimler ve esans) de katılmasıyla istenilen tür deterjan elde edilebilir.
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi.
Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA 96%) ticari olarak sadece lineer alkil benzen sülfonik asit ile elde edilebilir. Lineer Antalya  benzen sülfonat(LAS)  esas olarak ev deterjanlarında ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan  sülfonik çeşitli tuzlarını içeren dünyanın en büyük sentetik vitamin hacmini yöneltir.
Iran LABSA 96%  pazarı, LAS  pazarları yani ev deterjanları tarafından yöneltilir.. lineer alkil benzen sülfonik asit
doğrusal olmayan( dallı moleküller hariç)  ve  bio- bozunabilir olan lineer alkil benzen sülfonik asit (BAS)’a alternatif olmak üzere üretilmiştir . ve esas olarak dünya çapında ev deterjanlarında ki BAS’ın yerini almıştır.
nispeten ucuz fiyatından dolayı Iran’ın alkalı lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA 96%)  kalıcı,   çevreye uyumlu ve uygun zincir halinde bir toz olarak kurutulabilir.
LABSA  lineer alkil benzen sülfonik asit nedir?
LABSA lineer alkil benzen sülfonik asit 96%  ile ilgili kısa bir geçmiş:
lineer alkil benzen sülfonik asit yaklaşık 83-87%,  ev deterjanları, yıkama sıvıları, bulaşık havaları, Örneğin Çamaşır tozu ve diğer temizleyiciler de kullanılır. temizleyiciler diğer birçok ticari, endüstriyel ve kurumsal uygulamalarda  ilgi konusudur var ama Iranda LAS ler  emülgatör olarak( Örneğin tarımsal herbisitler ve emülsiyonları polarizasyonu için) ve ıslatıcı olarak kullanılırlar.
İran lineer alkil benzen sülfonik asit, hidrofobik ve hidrofilik özelliklere sahip molekülleri olan bir anyonik reaktandır.
lineer alkil benzen sülfonik asit (AOS) alkil sülfat (AS) ayrıca ticari anyonik sürfaktan lar dan dir. Sülfonasyon ile üretilen dayanılmaz bileşiklerdir. Homolog zincirin LAS Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit İran hibrid kompleksi, her bir aromatik halka ihtiva eden hammadde ve dikte yerel tepkimeler ile oranlarda 5 fenil C10 C13 ya da C14 ve topikal fenilefrin 2’nin izomerler arasında değişmektedir Konum, terminal (1-fenil) haricinde herhangi bir konumda bir lineer alkalin zincirine yerleştirilir ve bağlanır. lineer alkil benzen sülfonik asit LAS’ın özellikleri, alkol zincirinin uzunluğuna ve dolayısıyla farklı uygulamalar için formülasyona göre fiziksel ve kimyasal özelliklere göre değişir.
Sülfonasyon ile üretilen kararsız  bileşiklerdir ler. İran’ın LAS’si, C10 ila C13 veya C14 zincirinin farklı homologlarının ve her biri bir kokulu halka içeren hammaddelerin ve lokal reaksiyonların dikte ettiği oranlarda topik fenol 2 ila 5 fenil izomerinin karmaşık bir kombinasyonudur.terminal (1-fenil) haricinde herhangi bir konumda bir lineer alkalin zincirine yerleştirilir ve bağlanır. lineer alkil benzen sülfonik asit LAS’ın özellikleri, alkol zincirinin uzunluğuna ve dolayısıyla farklı uygulamalar için formülasyona göre fiziksel ve kimyasal özelliklere göre değişir. Sülfonasyon ile üretilen dayanılmaz bileşiklerdir. İran’ın terminal (1-fenil) haricinde herhangi bir konumda bir lineer alkalin zincirine yerleştirilir ve bağlanır. lineer alkil benzen sülfonik asit LAS’ın fiziksel ve kimyasal özellikleri , alkol zincirinin uzunluğuna göre değişir ve dolayısıyla farklı uygulamalar için farklı formülasyon kullanmak gerekir.
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA96% uygulaması
İran’ın Sülfürik Asidi, deterjan ve deterjan gibi birçok ev temizleyicisinde kullanılan organik kükürt bileşikleridir. İran lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA’nın bir temizleme ve köpük faktörü ve sünger temizleyicisi olarak birçok formülasyonda kullanılmaktadır.Sülfonik asit üretim hattı için alkali benzenin doğrusal sülfasyonu yaygın olarak kullanılır ve malzemeleri lineer alkil benzen sülfonik asit (LAB), oksijen, sülfür ve sitrik asittir.
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, deterjan endüstrisindeSülfonik Asitin Önemli Uygulamaları (LABSA)İran lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA) toz deterjan, deterjan tozu, sıvı sabun, temizlik tozu, şerit yıkama, sabun yağı formülünde bir yapay deterjan olarak kullanılır. LABS, tekstil endüstrisinde bir yıkama maddesi olarak kullanılmasına ek olarak   sprey kalitesini artırmak için böcek ilaçlarında da kullanılır.
İran Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit ihracatı% 96
LABSA üretimi başlatılmıştır ve odeterjan, sabun ve sıvı deterjanlar, tekstil fabrikaları ve böcek ilaçları dahildir. Bu nedenle lineer alkil benzen sülfonik asit aşağıdaki Asya ülkelerine ihraç ediyoruz:
Afganistan, Irak, Pakistan, Hindistan, Türkmenistan vb. Ayrıca programımızda Afrika ve Avrupa’ya% 99 lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA ihraç etmek de var.
temel amacımız, İran kimyasal lisansı altında belirtilen ülkelere, ASTM standardına göre Iran LABSA’nın lineer alkil benzen sülfonik asit en iyi malzemeleriyle kaliteli ürünler, güçlü paketleme ve ihracat yapmaktır.
LABSA96% lineer alkil benzen sülfonik asit fiyatını güncelleştirmek için, müşterilerimiz için web sitemizdeki iletişim bilgileri aracılığıyla bize ulaşın.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit % 96 Paketleme:
lineer alkil benzen sülfonik asit, normalde yeni 220kg’lık plastik bir varillerde sunulur. Her 4 bar lineer alkil benzen sülfonik asit için paletler de mevcuttur.Müşterilerimize müşteri ihtiyaçlarına göre toplu satış olanağınada sahibiz.
96% saflıkta Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
ürün Bilgileri
1. Specification Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
CAS No.
27176-87-0
2. Application Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit saç şampuanı, banyo şampuan, bulaşık deterjanları ve karmaşık sabun, çamaşır tozu, dishware temizleyici günlük kimyasal sanayiayrıca kullanılanıslatma ve net, tekstil sektöründe boyama yardımcısıelektrolizle ve deri üretiminde yağdan arındırmak ajande-mürekkepli ajan kağıt yapımında.
3. Packaging Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
ISO plastik davul paketlenmiş, 110 kg/davul.160 kg/davul.210 kg/davul.
4. Storage Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit:mağaza bu ürün kuru ve serin bir yerde, güneş ve yağmur uzak tutulmalıdır.
Uygulama
Günlük kullanım kimyasal deterjan, mutfak eşyaları deterjanlar, tekstil endüstrisinin temizlik maddesi, boya, gibi çeşitli deterjanlar ve emülgatörler üretimi için çok sayıda lineer alkil benzen sülfonik asit elektrokaplama endüstrisi, deri endüstrisi, yağ giderici maddeler, kağıt endüstrisinin renk giderme maddesi.
LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit) 
lineer alkil benzen sülfonik asit karışımından oluşan lineer alkil benzen sülfonik asit Labsa,kahverengimsi sıvı formdadır.
lineer alkil benzen sülfonik asit SO3 tepkimesi ile oluşur ve deterjan üretim prosesinde en önemli hammaddelerin başında gelir.
İstenilen deterjanın elde edilebilmesi; lineer alkil benzen sülfonik asit Labsanın kostik soda ile nötralize edilmesi ve katkı maddelerinden gerekli olanların ilavesi ile olur
lineer alkil benzen sülfonik asit Labsa'nın Kullanım Alanları:
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Ana yüzey aktif madde olarak; sıvı, toz ve jel deterjan üretim proseslerinde kullanılır
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Tekstil sektöründe kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Çamaşır ve bulaşık makinalarının toz deterjanları,
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Sıvı ve yağlı sabunlar, deterjan jelleri, temizleme tozları vb. gibi sentetik deterjan endüstrisinin ana ham maddesidir.
LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit) 
lineer alkil benzen sülfonik asit karışımından oluşan lineer alkil benzen sülfonik asit Labsa,kahverengimsi sıvı formdadır.
lineer alkil benzen sülfonik asit SO3 tepkimesi ile oluşur ve deterjan üretim prosesinde en önemli hammaddelerin başında gelir.
İstenilen deterjanın elde edilebilmesi; lineer alkil benzen sülfonik asit Labsanın kostik soda ile nötralize edilmesi ve katkı maddelerinden gerekli olanların ilavesi ile olur
lineer alkil benzen sülfonik asit Labsa'nın Kullanım Alanları:
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Ana yüzey aktif madde olarak; sıvı, toz ve jel deterjan üretim proseslerinde kullanılır
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Tekstil sektöründe kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Çamaşır ve bulaşık makinalarının toz deterjanları,
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Sıvı ve yağlı sabunlar, deterjan jelleri, temizleme tozları vb. gibi sentetik deterjan endüstrisinin ana ham maddesidir.
Görünümü : Kahverengimsi sıvı
Kimyasal Adı : lineer alkil benzen sülfonik asit
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)11C6H4SO3H
Ambalaj Şekli : 220 Kg Varil
Tanımı ve Kullanım Alanları :
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit; deterjan ve emülgatör çeşitleri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir anyonik sürfaktandır. Toz olarak kurutulabildiği gibi çevre dostudur.
Kullanım Alanları
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit ( LAB )’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA lineer alkil benzen sülfonik asit ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Deterjanın hammaddesi olarak dekontaminasyon, emülsiyon, dispersiyon performansında, ıslatma ve köpük özelliği olan, lineer alkil benzen sülfonik asit sodyum üretiminde kullanılmaktadır.
Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, ışık veya zor kir deterjanı, tekstil sanayide temizleyici, boya yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisi ve kağıt yapma sanayisi gibi çeşitli deterjan ve emülsiyon üretiminde yaygın olarak kullanılır.
LABSA (lineer alkil benzen sülfonik asit)
Görünümü : Kahverengimsi sıvı
Kimyasal Adı : lineer alkil benzen sülfonik asit
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)11C6H4SO3H
Ambalaj Şekli : 220 Kg Varil
Tanımı ve Kullanım Alanları :
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit; deterjan ve emülgatör çeşitleri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir anyonik sürfaktandır. Toz olarak kurutulabildiği gibi çevre dostudur.
Kullanım Alanları
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit ( LAB )’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Deterjanın hammaddesi olarak dekontaminasyon, emülsiyon, dispersiyon performansında, ıslatma ve köpük özelliği olan, lineer alkil benzen sülfonik asit sodyum üretiminde kullanılmaktadır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, ışık veya zor kir deterjanı, tekstil sanayide temizleyici, boya yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisi Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit ve kağıt yapma sanayisi gibi çeşitli deterjan ve emülsiyon üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Lineer alkil benzen sülfonik asit Olarak da bilinen dodesil benzen sülfonik asit (DBSA) veya
Dodesil benzen sülfonik asit, beyaz veya soluk sarı, toz veya granül. LABSA, suda çözünür
Su olmak kolay kabarcık sırasında çözümü, ve gösteren bir göreceli olarak düşük viskozite olmak kolay
Yok, daha iyi penetrasyon ve deterjan.
lineer alkil benzen sülfonik asit Labsa Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Görünümü  : Kahverengimsi sıvı    
Kimyasal Adı : lineer alkil benzen sülfonik asit, Soft acid slurry, LAS, Laurylbenzenesulfonic Acid; 
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)11C6H4SO3H
Özellikleri : Aslında alkil, benzen, sülfirik asitin bir karışımıdır.
Kullanım Alanları  
Deterjan üretim prosesindeki en önemli hammaddelerin başında Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit(LABSA veya HLAS) gelmektedir. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit (LAB)’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA’nın Kostik Soda (Sodyum Hidroksit, NaOH) ile nötralize edilmesi ve gerekli katkı maddelerinin (üretilen deterjanın kullanım alanı ve çeşidine bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda STPP, optik beyazlatıcılar, fosfonatlar, enzimler ve esans) de katılmasıyla istenilen tür deterjan elde edilebilir. 
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. 
Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır. 
Deterjan üretim prosesindeki en önemli hammaddelerin başında Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA ) gelmektedir.
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit ( LAB )’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır. 
Kullanım Alanları 
Deterjan üretim prosesindeki en önemli hammaddelerin başında Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit(LABSA veya HLAS) gelmektedir. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit (LAB)’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır. lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA’nın Kostik Soda (Sodyum Hidroksit, NaOH) ile nötralize edilmesi ve gerekli katkı maddelerinin (üretilen deterjanın kullanım alanı ve çeşidine bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda STPP, optik beyazlatıcılar, fosfonatlar, enzimler ve esans) de katılmasıyla istenilen tür deterjan elde edilebilir. 
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. 
Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır. 
Ürün Özellikleri
Görünümü : Kahverengimsi sıvı
Kimyasal Adı : lineer alkil benzen sülfonik asit
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)11C6H4SO3H
Ambalaj Şekli : 220 Kg Varil
Tanımı ve Kullanım Alanları :
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit; deterjan ve emülgatör çeşitleri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir anyonik sürfaktandır. Toz olarak kurutulabildiği gibi çevre dostudur.
Kullanım Alanları
lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA, lineer alkil benzen sülfonik asit ( LAB )’ın SO3 ile tepkimesi sonucunda(sülfonasyon) oluşmaktadır. Günümüzde sıvı, jel veya toz deterjan üretim proseslerinde lineer alkil benzen sülfonik asit LABSA ana yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
Sentetik deterjan endüstrisinin ana hammaddelerindendir. Çamaşır, bulaşık makinası toz deterjanları, deterjan jelleri, sıvı sabunlar, temizleme tozları, yağlı sabunlar vb. gibi. Tekstil sektöründe merserize ve yıkama ajanı olarak kullanılır.
Deterjanın hammaddesi olarak dekontaminasyon, emülsiyon, dispersiyon performansında, ıslatma ve köpük özelliği olan, lineer alkil benzen sülfonik asit sodyum üretiminde kullanılmaktadır.
Çamaşır tozu, bulaşık deterjanı, ışık veya zor kir deterjanı, tekstil sanayide temizleyici, boya yardımcısı, kaplama ve deri yapım endüstrisi ve kağıt yapma sanayisi gibi çeşitli deterjan ve emülsiyon üretiminde yaygın olarak kullanılır.
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit, renksiz ve viskoz özelliklere sahip bir kimyasaldır. LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılır. Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli ve en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit anyonik, anyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif cisimlerinin formülasyonunda bulunur ve doğada parçalanabilirliği açısından son derece önemlidir. Suda ve emülsifiye edici maddede çözünür. Lineer Alkil benzen sülfonik asit, lineer zinciri sayesinde düşük maliyeti, yüksek verimliliği ve biyouyumluluğu nedeniyle en yaygın kullanılan anyonik yüzey aktif maddelerden biridir. Bu anyonik yüzey aktif madde hidrofilik ve hidrofobik gruplara sahiptir. Bunlar, sülfonasyon işlemi ile üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. Bu bileşikler, bir sülfonat grubu ile bir fenil grubu olan 10 ila 14 karbon uzunluğunda karbon zincirlerinin karışımlarından oluşur.
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit uygulaması
LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit'in özellikleri, onlara farklı işlevsellik sağlayan alkan zincirlerinin uzunluğuna bağlıdır. Yüzey aktif maddeler endüstride, yağ, su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan fazların temasını artırmak için kullanılır. Lineer alkil benzen Sülfonik Asit sülfonat esas olarak çamaşır tozu, yıkama sıvısı, bulaşık deterjanı ve diğer ev temizleyicileri ve diğer endüstriyel kullanımlar gibi ev tipi deterjanların imalatında kullanılır. LABSA Lineer alkil benzen Sülfonik Asit, sülfonik asit üretiminde kullanılır. LABSA, yağlama maddesi yağları olarak bir katkı maddesidir ve korozyon ve pas önleme özelliğine sahiptir. onun ürünü çok etkili bir ara yüzey aktif maddedir. Genellikle alkali türleri ile nötralize edilerek farklı alanlarda kullanılan sülfonatları oluşturur. Bu ürün asidik ortamlarda kullanılabilir.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, düşük maliyeti ve yüksek performansı nedeniyle hacimce en büyük sentetik yüzey aktif maddelerden biridir. Bunun dışında LABSA, stabil bir toz formuna kurutulabilir. Bu kimyasal biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostudur.
İndirimli bir fiyata LABSA'nın fazla stokunu satın alın.
Ürün Açıklaması
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 90, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LAB Sülfonik Asit, tüm Ev Tipi Deterjan Toz, Kek ve Bulaşık yıkama temizleyicilerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 90, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LAB Sülfonik Asit, tüm Ev Tipi Deterjan Toz, Kek ve Bulaşık yıkama temizleyicilerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir. Yüksek aktif maddesi, su ile karışabilirliği ve düşük tuz içeriği nedeniyle, Endüstriyel ve Ev tipi sıvı temizleyicilerin formülasyonunda ve ayrıca bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda birçok endüstriyel uygulamada kullanılır .
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 90 - Yumuşak Asit Bulamacı aşağıdakiler için ana hammaddedir:
Deterjan tozu, Deterjan tozu, Deterjan keki, Sıvı Sabun, Temizleme tozu, Ovma çubuğu, Yağ sabunları vb. Formülasyonlarında sentetik deterjan endüstrileri.
Anyonik özel formülasyonlarda kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Eş anlamlılar: Lineer Alkil benzen Sülfonik Asit; LABSA; DBSA; Moleküler Formül: C18H30O3S Tür: Deterjan kimyasal malzemesi Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Özellikler Labsa, deterjan, nemlendirme, köpürme, emülsiyon etkisine sahiptir. dispersiyon ve asidite ile görünüşte kahverengi viskoz sıvı. yanıcı değildir. çabuk, ürün güçlü emiciliğe sahiptir. su emildikten sonra net olmayan viskoz sıvı olacaktır. Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Şartname Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Uygulama [1] Çamaşır tozu, çamaşır deterjanı ve endüstriyel deterjan için hammadde olarak kullanılır. [2], çeşitli sıvı ve katı deterjanlar hazırlamak için kullanılan amino pişirme verniği için kürleme katalizörü olarak kullanılabilir. [3] Lineer alkil benzen sülfonik asit sodyum tuzu, amonyum tuzu ve etanolamin tuzu üretiminde kullanılır. Deterjanların, ev tipi sıvı deterjanların, endüstriyel deterjanların ve diğer yaygın deterjanların üretimi için ana hammaddedir. Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Paketleme 200 kg ağ plastik bidonlarda paketlenmiş, 16 mt / 20 fcl Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Hot Tags: Lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat, satılık, ücretsiz numune
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Eş anlamlılar: Lineer Alkil benzen Sülfonik Asit; LABSA; DBSA; Moleküler Formül: C18H30O3S Tür: Deterjan kimyasal malzemesi Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Özellikler Labsa, deterjan, nemlendirme, köpürme, emülsiyon etkisine sahiptir. dispersiyon ve asidite ile görünüşte kahverengi viskoz sıvı. yanıcı değildir. çabuk, ürün güçlü emiciliğe sahiptir. su emildikten sonra net olmayan viskoz sıvı olacaktır. Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Şartname Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Uygulama [1] Çamaşır tozu, çamaşır deterjanı ve endüstriyel deterjan için hammadde olarak kullanılır. [2], çeşitli sıvı ve katı deterjanlar hazırlamak için kullanılan amino pişirme verniği için kürleme katalizörü olarak kullanılabilir. [3] Lineer alkil benzen sülfonat sodyum tuzu, amonyum tuzu ve etanolamin tuzu üretiminde kullanılır. Deterjanların, ev tipi sıvı deterjanların, endüstriyel deterjanların ve diğer yaygın deterjanların üretimi için ana hammaddedir. Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Labsa)% 96 CAS No. 27176-87-0 / Paketleme 200 kg ağ plastik bidonlarda paketlenmiş, 16 mt / 20 fcl Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0 Hot Tags: Lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA)% 96 CAS No. 27176-87-0, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat, satılık, ücretsiz numune

Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid

Chemical Name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid; Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Description and Uses:
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid; is an anionic surfactant commonly used in the manufacture of detergents and emulsifiers. It is environmentally friendly as it can be dried as powder.
Usage areas
LABSA is formed by the reaction of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAB) with SO3 (sulfonation). Today, LABSA is used as the main surfactant in liquid, gel or powder detergent production processes.
It is one of the main raw materials of synthetic detergent industry. Laundry, dishwasher powder detergents, detergent gels, liquid soaps, cleaning powders, oily soaps and so on. as. It is used as mercerizing and washing agent in textile sector.
As the raw material of detergent, it is used in the production of alkynbenzene solphonic acid sodium in decontamination, emulsion, dispersion performance, wetting and foam properties.
It is widely used in various detergent and emulsion production such as washing powder, dishwashing detergent, light or hard dirt detergent, textile industry cleaner, paint assistant, coating and leather making industry and paper making industry.


LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID
PRODUCT IDENTIFICATION
CAS NO. 27176-87-0
LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID 

EINECS NO. 248-289-4
FORMULA CH3(CH2)11C6H4SO3H
SYNONYMS Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA;
Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French);
CLASSIFICATION
Anionic Surfactant
DESCRIPTION OF LABSA
Linear alkyl benzene sulphonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. LABSA is an anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. Alpha-olefin sulfonates (AOS) alkyl sulfates (AS) are also examples of commercial anionic surfactants. They are nonvolatile compounds produced by sulfonation. LABSA are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of  2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl). The properties of LABSA differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications. The starting material LABSA (linear alkylbenzene) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst.  LABSA is produced by the sulfonation of LAB with oleum in batch reactors. Other sulfonation alternative reagents are sulfuric acid, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors. LABSA are then neutralized to the desired salt (sodium, ammonium, calcium, potassium, and triethanolamine salts). Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals. Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners. Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization.
LABSA HOMOLOGUES AND SALTS

Linear Alkyl benzene sulphonic acid 27176-87-0 25155-30-0 (Sodium)
Tridecylbenzene sulfonic acid 25496-01-9 26248-24-8 (Sodium)
Tetradecylbenzene sulfonic acid 30776-59-1 28348-61-0 (Sodium)
Pentadecylbenzene sulfonic acid 61215-89-2 64716-02-5 (Potassium)
Hexadecylbenzene sulfonic acid 16722-32-0 64716-00-3 (Potassium)
Heptadecylbenzene sulfonic acid 39735-13-2
Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA)/Linear Alkylate Sulfonate (LAS)
Linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Linear alkylbenzene sulfonate (LABSA), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. The LABSA market is driven by the markets for LABSA, primarily household detergents. Linear alkylbenzene sulfonate was developed as a biodegradable replacement for nonlinear (branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the world.
The pattern of LABSA consumption demonstrates the overwhelming preference by consumers for liquid laundry detergents in North America, whereas powders continue to be the dominant products in Western Europe, Japan, and China. Comparable and reliable data in other world regions are generally unavailable. In these less-developed world areas, LABSA is essentially used only in laundry powders (particularly in India and Indonesia) and hand dishwashing liquids. The latter are often used as general-purpose cleaners.
The following pie chart shows world consumption of LABSA:
About 82–87% of LABSA is used in household detergents, including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids, and other household cleaners. Industrial, institutional, and commercial cleaners account for most of the other applications, but LABSA is also used as an emulsifier (e.g., for agricultural herbicides and in emulsion polymerization) and as a wetting agent. Very small volumes are also used in personal care applications. Demand in the North American household segment fell sharply in 2000–11, as a result of several developments, including reformulations away from LABSA to alternative surfactants because of cost considerations, the greater use of enzymes, and adverse economic conditions that resulted in lower overall surfactant levels in detergents. However, consumption stabilized during 2011–17.
Although consumption of LABSA will likely stabilize or decline slightly in the highly developed regions, it will increase by 3.0–5.0% in some less-developed regions or countries, such as the Middle East, Africa, India, and China, as well as Southeast Asia. As a result of the rapid growth of LABSA demand in the Asia Pacific region, demand in the region accounted for over half of global demand in 2017.
The worldwide growth of LABSA will be negatively impacted by the efforts of detergent manufacturers to reduce the active content in their surfactant formulations, by the shift to liquid detergents in some countries (which benefits competing surfactants), and by less consumer overdosing (particularly in North America with unit dose laundry products, assuming they continue to take some market share from traditional liquid detergents). However, consumption of LABSA will be positively affected in countries/regions such as India, China, Africa, and the Middle East, where powder detergents are still a very large part of the laundry detergent market.
Linear alkylbenzene sulfonate competes with several other major surfactants for use in household detergents. Some of the competitive surfactants have greater hard-water tolerance and better compatibility with enzymes and are milder than LABSA. Historically, however, LABSA has most often been lower in cost and has had other more favorable properties compared with competing surfactants. During 2002–06, very high crude oil prices made LABSA far less competitive than had been true in most years since its introduction. During 2007–11, LABSA prices tracked more closely those of the competitive surfactants. This led to a more stable pattern of consumption, even as prices for all surfactants continued to be very volatile. From late 2014 through 2017, low crude oil prices helped LABSA become more competitive.
LABSA/LAS production is impacted by the supply situation for competing products—mainly alcohol ether sulfates (AES). Shortages in AES supply or its high price has usually favored the use of LABSA/LAS. In the developing world, LABSA competes with soaps.
Alkylbenzene sulfonates are a class of anionic surfactants, consisting of a hydrophilic sulfonate head-group and a hydrophobic alkylbenzene tail-group. Along with sodium laureth sulfate they are one of the oldest and most widely used synthetic detergents and may be found in numerous personal-care products (soaps, shampoos, toothpaste etc.) and household-care products (laundry detergent, dishwashing liquid, spray cleaner etc.).[1] They were first introduced in the 1930s in the form of branched alkylbenzene sulfonates (BAS) however following environmental concerns these were replaced with linear alkylbenzene sulfonates (LABSA) during the 1960s.[2] Since then production has increased significantly from about 1 million tons in 1980, to around 3.5 million tons in 2016, making them most produced anionic surfactant after soaps.
Contents
1 Branched alkylbenzene sulfonates
2 Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonates
3 Structure property relationships
4 Environmental fate
5 References
Branched alkylbenzene sulfonates
An example of a branched alkylbenzene sulfonate (BAS)
Branched alkylbenzene sulfonates (BAS) were first introduced in the early 1930s and saw significant growth from the late 1940s onwards,[3] in early literature these synthetic detergents are often abbreviated as syndets. They were prepared by the Friedel–Crafts alkylation of benzene with 'propylene tetramer' (also called tetrapropylene) followed by sulfonation. Propylene tetramer being a broad term for a mixture of compounds formed by the oligomerization of propene, its use gave a mixture of highly branched structures.[4]
Compared to traditional soaps BAS offered superior tolerance to hard water and better foaming.[5] However, the highly branched tail made it difficult to biodegrade.[6] BAS was widely blamed for the formation of large expanses of stable foam in areas of wastewater discharge such as lakes, rivers and coastal areas (sea foams), as well as foaming problems encountered in sewage treatment[7] and contamination of drinking water.[8] As such BAS was phased out of most detergent products during the 1960s, being replaced with linear alkylbenzene sulfonates (LABSA). It is still important in certain agrochemical and industrial applications, where rapid biodegradability is of reduced importance.
Linear alkylbenzene sulfonates
An example of a linear alkylbenzene sulfonate (LAS)
Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) are prepared industrially by the sulfonation of linear alkylbenzenes (LABSA), which can themselves be prepared in several ways.[2] In the most common route benzene is alkylated by long chain monoalkenes (e.g. dodecene) using hydrogen fluoride as a catalyst.[9] The purified dodecylbenzenes (and related derivatives) are then sulfonated with sulfur trioxide to give the sulfonic acid.[10] The sulfonic acid is subsequently neutralized with sodium hydroxide.[1] The term "linear" refers to the starting alkenes rather than the final product, perfectly linear addition products are not seen, in-line with Markovnikov's rule. Thus, the alkylation of linear alkenes, even 1-alkenes such as 1-dodecene, gives several isomers of phenyldodecane.[11]
Structure property relationships
Under ideal conditions the cleaning power of BAS and LABSA is very similar, however LABSA performs slightly better in normal use conditions, due to it being less affected by hard water.[12] Within LABSA itself the detergency of the various isomers are fairly similar,[13][14] however their physical properties (Krafft point, foaming etc.) are noticeably different.[15][16] In particular the Krafft point of the high 2-phenyl product (i.e. the least branched isomer) remains below 0 °C up to 25% LABSA whereas the low 2-phenyl cloud point is ∼15 °C.[17] This behavior is often exploited by producers to create either clear or cloudy products.
Environmental fate
Biodegradability has been well studied,[6][18][19] and is affected by isomerization, in this case, branching. The salt of the linear material has an LD50 of 2.3 mg/liter for fish, about four times more toxic than the branched compound; however the linear compound biodegrades far more quickly, making it the safer choice over time. It is biodegraded rapidly under aerobic conditions with a half-life of approximately 1–3 weeks;[18] oxidative degradation initiates at the alkyl chain.[1] Under anaerobic conditions it degrades very slowly or not at all, causing it to exist in high concentrations in sewage sludge, but this is not thought to be a cause for concern as it will rapidly degrade once returned to an oxygenated environment.
LABSA Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Product Information
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. LABSA Linear alkyl benzene sulphonic acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest
surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties.
Usages of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
LABSA Linear Alkyl Benzene sulphonic acid is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home
detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid
soap, soaps etc. LABSA, sulfonic acid compound is used as a foaming agent, cleaning agent in more formulations
and toilet soaps for foaming.
Sulfonic acid, LABSA is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to
improve the quality of spray. Sulfonic acid, LABSA is not inflammable substance and can dissolve in water, but not
in organic solvent.
Application of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such
as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonate is mainly used for the manufacture of household
detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other
industrial uses. LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. LABSA is an additive as a
lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate
surfactant.
Specification of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Product Name: Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid ROW
Characteristi
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing
Basekim Chemical Production can supply LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum. Each drum can take
220 kg and 80 drum can easily load in a container. It also depends on customer demands as well.
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties.
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid in the formulation of anionic, non-anionic, and amphoteric surfactants, and it is extremely important for its degradability in nature. It is soluble in water and emulsifying agent. Linear Alkyl benzene sulphonic acid is one of the most widely used anionic surfactants due to its low cost, high efficiency and biocompatibility due to its linear chain. This anionic surfactant has hydrophilic and hydrophobic groups. These are non-volatile compounds produced by the sulfonation process. These compounds consist of mixtures of carbon chains of 10 to 14 carbon lengths that are a phenyl group with a sulfonate group
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid application
The properties of  LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid depend on the length of the alkane chains that give them different functionality. Surfactants are used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonate is mainly used for the manufacture of household detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other industrial uses. LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. LABSA is an additive as an lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate surfactant. It is usually neutralized with alkali types and forms sulphonates used in different fields. This product can be used in acidic environments.
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing
can supply LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum . Each drum can take 220 kg and 80 drum can easily load in a container
LABSA Linear alkyl benzene Sulphonic Acid PACKING
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) Specification
LABSA properties:
Trade Name: Sulfonic Acid
COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACIDS
SUMMARY REPORT (1)
1. Linear alkyl benzene sulphonic acids (LABSA) are anionic surfactants. Linear alkyl benzene
sulphonic acids are a mixtures of benzene sulphonic acids containing linear alkyl chains of
different lengths (C9: less than 1%, C10: 8 to 16%, C11: 26 to 38%, C12: 26 to 38%, C13: 15 to 27%
and longer than C13: less than 2.5%). The amount of linear alkyl benzene sulphonic acid in the
products is 2% and these products are indicated for post-dipping or teat-spraying of dairy cows.
The average dose per teat is assumed to be about 1 ml of the product, which equals to 80 mg of
linear alkyl benzene sulphonic acid per cow per milking.
Linear alkyl benzene sulphonic acids are commonly used as cleaning agents (household and
personal care products). Linear alkyl benzene sulphonic acid is included as surface active agent in
Commission establishing an inventory and a common
nomenclature of ingredients employed in cosmetic products. The occupational and environmental
exposure to linear alkyl benzene sulphonic acid has been assessed by WHO in 1996: The worldwide consumption of linear alkyl benzene sulphonic acids in 1990 was about 2 million tonnes.
Linear dodecyl benzene sulphonic acid, under the synonym sodium dodecyl benzene sulphonate, has
been included in 1987 on the food additive list of the Food and Drug Administration (FDA) of the
United States of America as a surface active agent in commercial detergents used in washing
fruits and vegetables or to assist in lye peeling these products. The tolerance limit has been set on
equal to or less than 0.2% in wash water.
2. Hydrophobic and hydrophilic groups of the molecule are both essential for action of surfactants in
detergents. According to a published study on the in vitro germicidal activity of teat dips the
linear alkyl benzene sulphonic acid-containing product (1.94%) was shown to be completely
effective against suspensions of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus
agalactiae containing 
 bacteria/ml each following a contact time of 2 minutes.
According to a published review document on in vitro studies, the 50% haemolytic concentration for
linear alkyl benzene sulphonic acid was 9 mg/l and the 50% inhibitory concentration for prothrombin
time was 0.05 mmol/l (16.3 mg/l). Linear alkyl benzene sulphonic acid influenced the thermal
denaturation of proteins in vitro indicating protein-linear alkyl benzene sulphonic acid interaction.
3. Pharmacokinetic data are presented based on published reports. In rats, 14C-labelled alkyl benzene
sulphonate was administered daily in the diet at a concentration of 1.4 mg/kg feed (dose per kg
bw not given) to 12 male Wistar rats (120 to 140 g) for 5 weeks. Radioactivity was mostly
excreted in faeces (52%) and in urine (29%) during the 5-week feeding period. After a single
intraperitoneal administration of 14C-labelled alkyl benzene sulphonate (384.7 µg/rat), 85% of the
dose was excreted during the first 24 hours and 95% within 10 days follow-up period. The main
elimination route was via urine (50% of radioactivity), while 35% was excreted into faeces.
However, during days 2 to 10 the percentage of radioactivity excreted into faeces was higher than
that excreted into urine. No parent compound could be detected in faeces or urine but
radioactivity was found in polar metabolites which were not further characterised. 
In another study, 35S-labelled linear alkyl benzene Sulphonic Acid was administered to male albino
rats (Charles River strain, 150 to 200 g bodyweight) as a single per oral dose of 0.6, 1.2, 8 and
40 mg/rat (3 to 5 rats/group). During the 3-day follow-up period, 40 to 58% of radioactivity was
excreted in urine and 39 to 56% in faeces. In faeces, the proportion of parent compound was 19%
of total radioactivity. About 70% of linear alkyl benzene Sulphonic Acid was absorbed after oral
administration. Two urine metabolites chemically close to methyl 4-(4'-methylsulfophenyl)-
pentanoate were identified and were found to be a mixture of sulfophenyl butanoic acids and
sulfophenyl pentanoic acids. Decomposition of linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulphonate in rats was
suggested to occur by ϖ-oxidation followed by catabolism through a β-oxidation mechanism.
In vitro studies have not shown any penetration of 14C-labelled linear alkyl benzene sulphonic
acid through intact rat or human skin. In in vivo studies in rats, 0.2 ml of 3 mM 14C linear alkyl
benzene sulphonic acid (equivalent to 250 µg) was applied on 7.5 cm2
 area of skin. These studies
revealed deposition of 14C-labelled linear alkyl benzene sulphonic acid on the skin surface and in
the upper regions of the hair follicles, however, no penetration of the substance could be detected
after an exposure of 15 minutes.
4. The oral toxicity of linear alkyl benzene sulphonic acid is not very high. LD50 values for rats and
mice range from 404 to 1525 mg/kg bw and 1575 to 1950 mg/kg bw, respectively. Both species
showed diarrhoea and death occurred within 24 hours.
5. Repeated dose toxicity have been carried out using linear alkyl benzene sulphonic acids or their
sodium salts containing alkyl chains of different lengths. Repeated dose toxicity has been
documented on rats using 5 published articles, one of which was done in rats (60 females and 60
males/group) using only 1 dose level (0 and 100 mg of linear alkyl benzene sulphonic acid (chain
length varying between C10 to C14)/l drinking water for 100 weeks). No differences were seen
between test and control groups. No NOEL can be established due to deficiencies in the study
design.
Wistar rats (about 150 g, 10 per sex and group) received the test product (dishwashing detergent
containing linear alkyl benzene sulphonic acid) was mixed into drinking water at corresponding
to 0, 0.015, 0.075 and 0.375 ml linear alkyl benzene sulphonic acid/kg bw for 6 months. In the 3rd
group the dose was increased after 9 weeks to 0.563 and again after 8 weeks to 0.75 ml/kg bw for
9 weeks. No differences were seen in haematological urine examinations between control and
treated animals. Males showed decreased weight gain in the 3rd dose group, but the change was
reversible once the treatment was stopped. Organ weights of the third group animals (5 per sex)
killed immediately after the treatment were lower than those of the controls. Only control and the
3rd treatment groups were examined histologically. The animals in 3rd treatment group had small
petechial bleedings (kidney, myocardium, lungs) and mucosal necrotis spots in gastrointestinal
canal. They also had massive atrophy in adrenal glands and some atrophy in thymus. It is not
possible to assess if changes showed correlation with dose or not, because only highest group was
studied. No NOEL can be drawn from the study due to limited data available.
Albino rats (FDRL strain, 15 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic
acid in feed at 0, 50 and 250 mg/kg bw for 12 weeks. Growth responses and food intake,
haematological and urinary examinations showed no abnormalities. Histological findings
revealed no abnormalities in lower dose group compared with control. Females in higher dose
group had higher liver weight to body weight ratio than controls (p<0.01). The lower dose-group
of 50 mg/kg bw/day showed no treatment-related changes. No NOEL can be established due to
limited data available.
Sprague-Dawley rat (10 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic acid
in feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5%) for 90 days (corresponding to 8.8, 44 and 220 mg/kg bw). No
statistically significant differences were seen in weight gains, food utilisation, haematological and
urinary examinations. Organ to body ratios as well as macroscopic and microscopic findings were
comparable in treated and control groups. No NOEL can be established due to limited data
available. 
Charles River rat (50 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in
feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5%) for 2 years (dose per kg bw is not given). No statistically significant
differences were seen in weight gains and food utilisation during the first 12 weeks. Organ to
body ratios did not show any statistically significant differences when control and highest dose
group were compared. At 8 months, male rats in 0.02 and 0.1% group had lower liver weight to
bw ratios but this was not seen at later time points and never in the highest dose group.
Haematological examinations revealed no treatment related changes. No abnormal macroscopic
findings were seen and microscopic findings did not differ between the groups. No NOEL can be
established due to limited data available. The highest dose (0.5% in feed for 2 years) did not show
any treatment-related changes.
A published repeated dose toxicity study has been carried out using 6 to 7 months old Beagle
dogs (2 animals per sex and group). A linear alkyl benzene sulphonic acid-containing product
(15% linear alkyl benzene sulphonic acid) was administered in doses of 0, 10, 100 and
1000 mg/kg bw daily for 6 months by gavage (corresponding to 0, 1.5, 15, and 150 mg linear
alkyl benzene sulphonic acid/kg bw). Lowest dose group showed no treatment-related changes.
One female dog in middle dose level group had drooling from the second week forward and one
animal regurgitated part of one dose which lead to sedation and decreased appetite. In the highest
dose group, 3 to 4 animals had marked salivation. No animals died. In the highest dose group
feed intake was moderately reduced. Marked reduction in weight gain was only seen in the
highest dose group (more pronounced in females). No changes were seen in blood and urinary
tests. Eyes and hearing were normal in all groups. In highest dose group mucosal erosions were
found in stomach (mainly in cardia) of one male and one female. Presence of haemosiderosis in
spleen was more pronounced in highest dose group. One dog in the same group had small
necroses in pancreas and 2 dogs had some iron-free pigment in kidneys. No NOEL can be
established due to small number of animals and limited data available.
According to a WHO report, minimal effects, including biochemical and histopathological
changes in the liver, have been reported in subchronic studies in which rats were administered
linear alkyl benzene sulphonic acid in the diet or drinking water at concentrations equivalent to
doses greater than 120 mg/kg bw per day. These changes appeared to be reversible. In the
absence of the original data, no firm conclusion on the data reported in the WHO report can be
drawn.
6. Tolerance in dairy cows was studied using commercial teat dip containing 2% linear alkyl
benzene sulphonic acid. The product was used post-milking twice daily for 10 days. The product
was well-tolerated.
7. Effects on reproduction have been documented using 2 published articles, one of which described
a study in rats (10 females and 10 males/group) using only one dose level of linear alkyl benzene Sulphonic Acid
sulphonic acid (0 and 100 mg/l drinking water). The data provided are too limited for the
assessment.
Charles River rat (20 males and 20 females/group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in
feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5% daily) in the 3-generation study (dose per kg bw is not given). No
gross abnormalities were noted in pups. Rats of the F1 and F2 generations had similar growth
patterns and organ to body weight ratios in control and test groups. No abnormalities were seen in
histological examinations. In haematological studies, a statistically significant difference (level of
significance not indicated) was seen in red blood cell count between control and females of highest
test group. F3-weanlings were normal with respect to growth, organ to body weight ratios,
macroscopic and microscopic examinations. Haematological values showed no treatment related
trend or pattern in this study.
The studies provided showed no indication of any reproduction toxicity. 
8. Teratogenicity data were available from studies conducted using different linear alkyl benzene Sulphonic Acid
sulphonic acids in mouse, rat and rabbit using oral, dermal and subcutaneous administration
published in five articles. In two mouse studies the exposure times are not in accordance with the
present guidelines. One study in mouse using dermal or subcutaneous administration was carried
out using smaller group sizes and exposure times other than recommended in present guidelines.
Linear alkyl benzene sulphonic acid (0, 0.2, 2, 300 and 600 mg/kg bw daily) was administered
orally to female mice (n = 20), rats (n = 20) (days 6 to 15 of gestation) and rabbits (n = 13) days 6
to 18 of gestation). In all species primary toxic effects in dams were generally associated with
disturbance of the gastrointestinal tract (diarrhoea, anorexia, retarded weight gain, weight loss,
death). Rabbits were found to be the most susceptible species followed by mice and rats. The two
highest dose groups showed maternal toxicity in mice and rabbits resulting in increased foetal loss
and reduced litter size. No effects were seen in dams at 2 mg/kg bw in mice and rabbits. In rats, the
highest dose caused maternal toxicity also, but did not affect litter parameters. No dose-related trend
was seen in foetal weights. No difference was seen in number of major malformations between
treated groups and controls. In mice, minor skeletal abnormalities increased to 33.7% in 300 mg/kg
bw group compared with 11.7 to 13.3% in controls and lower dose groups. No teratological changes
different from controls were seen except an increase in minor skeletal anomalies in 300 mg/kg bw
group in mice. From the highest dose group no viable young were available as a result of marked
maternal toxicity.
When dermal exposure (linear alkyl benzene sulphonic acid in water) was used in mouse, rat and
rabbit, the two highest doses caused severe skin reactions in mice (50 and 500 mg/kg bw) and rabbits
(9 and 90 mg/kg bw). The highest dose in rats (60 mg/kg bw) showed also skin irritation: erythema
and oedema with peak response on days 4 to 5. Except for the highest dose group in mice, no
treatment related effects were seen in dams and litter data. In mice, a significant (p<0.05) increase in
embryonic deaths was seen at 50 and 500 mg/kg bw compared with controls. In rats, no significant
changes in litter parameters were seen in treated animals. In rabbits, the highest dose group had
somewhat higher foetal loss and smaller litter size (statistically not significant). No statistically
significant differences in anomalies were seen.
The studies provided showed no indication of any teratogenic potential of the substance.
9. When linear alkyl benzene sulphonic acids (C10 to C14) were used (22.2% solution of linear alkyl
benzene sulphonic acid, 10 to 200 µl/plate) no mutagenicity was noted in an in vitro test using
Salmonella typhimurium TA100 and TA98 assays with and without metabolic activation.
According to the WHO (1996) assessment, mutagenicity has also been tested in vitro using
Bacillus subtilis H17 (rec+
) and M45 (rec-
), Salmonella typhimurium TA98 and TA100 (with and
without metabolic activation) and Escherichia coli WP2uvrA, Salmonella typhimurium TA1535
and TA1537, and in vivo bone marrow aberration test using ICR:ICL mice and chromosomal
aberration test using Wistar and Spraque-Dawley rats and ICR mice, micronuclei test in DdY
mice and dominant lethal gene induction in ICR:JCL mice. This limited data base has not shown
any indication of genotoxic potential in vitro and in vivo but in the absence of the original data,
no firm conclusion on the data reported in the WHO report can be drawn.
10. No formal carcinogenicity study has been carried out. Published long-term toxicity studies using
linear alkyl benzene sulphonic acids have not shown increase in malignancies. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
sulphonic acids are not considered to have carcinogenic potential.
11. Ten strains of Escherichia spp. (Escherichia coli) (also aerobic MIC), Bifidobacterium spp,
Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis), Eubacterium spp, Clostridium spp, Streptococcus spp,
Fusobacterium spp, Lactobacillis spp., Proteus spp. and Peptostreptococcus spp. isolated from
human faeces had MIC50 and MIC90 values for all species greater than 128 µg/ml in the agar-dilution
assay. Bacterial species in human gut are not susceptible for linear alkyl benzene sulphonic acid.
12. The MIC-values for linear alkyl benzene sulphonic acid in milk for Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus paracasei was 1.56 µg/ml, for Lactobacillus bulgaricus
0.39 µg/ml and for other Lactobacillus species tested and for Streptococcus thermophilus
0.0078 µg/ml. The study protocol does not define the concentration range studied. Therefore, it is not
clear if the lowest MIC values (0.0078 µg/ml) are equal to the lowest concentration tested. 
In the second study effect of linear alkyl benzene sulphonic acid on dairy cultures was tested by
measuring the effect on pH in cultures. The NOEL for Lactococcus lactis subsp. lactis was
4 µg/ml. The NOELs were higher for other bacterial species tested (Lactococcus. lactis subsp.
cremoris, Lactococcus lactis subsp.lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp.
cremoris or subsp. dextranicum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus Helveticus, Lactobacillus Delbrueckii subsp.
bulgaricus, Lactobacillus Delbrueckii subsp. lactis and Lactobacillus acidophilus). Dairy cultures
were not susceptible to linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations present in milk.
13. Based on a published review document, batch tests show that human skin can tolerate contact with
solutions containing up to 1% linear alkyl benzene sulphonic acid. No sensitisation was induced by
linear alkyl benzene sulphonic acid to volunteers.
14. Human and environmental exposure has been assessed by WHO in 1996. In the absence of the
original data, no firm conclusion on the data reported in the WHO report can be drawn.
15. Based on limited data available, daily exposure to linear alkyl benzene sulphonic acids in general
in humans has been estimated to be about 5 mg/person in which the primary route of human
exposure is assumed to be through dermal contact and to a lesser extent from the ingestion via
drinking water and as a result of residues on utensils and food originating from cleaning agents
and personal care products.
16. Due to lacking information and insufficiencies in the studies provided it was not possible to
establish NOELs and calculate an ADI for linear alkyl benzene sulphonic acid. However,
considering that
• toxicity has been only seen on high dose levels in all studies available
• no positive findings have been reported in mutagenicity studies
• long-term studies have not shown carcinogenic effects,
the CVMP considered that further toxicity studies were not necessary and that the linear alkyl
benzene sulphonic acids residues in foodstuffs of animal origin would not raise a risk for human
consumer.
17. Absorption was studied in 8 cows treated post-milking with commercial teat dip containing 2%
linear alkyl benzene sulphonic acid for 10 days. Plasma samples were taken once a day at days 2,
4, 6, 8 and 10 just before milking during treatment and at days 2, 3, 4 and 5 after the end of
treatment. Linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations were measured by a validated
HPLC/fluorescence method with a limit of detection of 35 µg/l and a limit of quantification of
50 µg/l. The method has shown to be linear in plasma at concentration range of 50 to 500 µg/l.
Linear alkyl benzene sulphonic acids were not detected in plasma samples except in two samples
(125 µg/l and 53 µg/l). It is concluded that linear alkyl benzene sulphonic acids do not absorb
through skin in great extend into blood circulation when used for post-dipping.
18. Residues in milk of 8 cows treated post-milking with commercial teat dip containing 2% linear
alkyl benzene sulphonic acid by teat dipping for 10 days were determined. Milk samples were
taken before milking for analysis at days 2, 4, 6, 8 and 10 during treatment and at days 2, 3, 4 and
5 after the end of treatment. Linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations were measured
by a validated HPLC/fluorescence method with a limit of detection of 30 µg/l and a limit of
quantification of 100 µg/l. The method has shown to be linear in milk at concentration range of
100 to 4000 µg/l. During the treatment, residues were in the range of less than 30 µg/l to 208 µg/l.
In most of the samples the concentration was below the limit of detection or the limit of
quantification. After the end of treatment residue concentrations in milk were below the limit of
quantification except in one milking of one cow at day 2 after the end of treatment showing a
concentration of 344 µg/l which could be caused by external contamination. 
Conclusion and recommendation
Having considered the criteria laid down by the Committee for Veterinary Medicinal Products for
the inclusion of substances in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 and in
particular that:
• toxicity has been only seen on high dose levels in all studies available ,
• no teratogenic effects have been reported,
• no positive findings have been reported in mutagenicity studies,
• long-term studies have not shown carcinogenic effects,
• there was no susceptibility of human gut bacteria up to a dose of 128 µg/ml in vitro,
• there was no effect on relevant dairy cultures in concentrations up to 4 µg/ml,
• systemic bioavailability of linear alkyl benzene sulphonic acids after application to the teat
appears to be negligible,
• even maximum residue concentrations observed in milk were well below any dose levels or
concentration at which toxicological or microbiological effects may be expected;
the Committee for Veterinary Medicinal Products concludes that there is no need to establish an
MRL for linear alkyl benzene sulphonic acids and recommends its inclusion in Annex II of
Council Regulation (EEC) No 2377/90 in accordance with the following table:
Pharmacologically active
substance(s)
Animal species Other provisions
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
sulphonic acids with alkyl
chain lengths ranging from
C9 to C13 , containing less
than 2.5% of chains l
 Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)
Physical characteristic: Colored Liquid
Chemical formula:  CH3(CH2)11C6H4SO3H
Molecular weight:  326,49 g/mol
Type of packaging: Barrel / Tanker
It is a colloidal and brownish gel. It is biodegradable.
Areas of usage:
It is used with the production processes in the detergent sector.
It is used as a cleaning agent in the textile sector.
Chemical description Linear alkyl benzene sulphonic acid with average alkyl chain length C10-13
INCI name Dodecylbenzene Sulfonic Acid
EC name Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.
CAS # 85536-14-7
EC # 287-494-3
Abeson is an anionic surface active agent with superior detergency and compatibility with a broad range of other anionic, nonionic and amphoteric surfactants. It is highly efficient versatile surfactant suitable for use separately as detergent in acidic environments.
As intermediate it is usually neutralized with various bases to produce sulfonates that are used in numerous industries, most commonly in the production of liquid and powder detergents, household and I&I cleaners, laundry detergents, dishwashing liquids, car wash products, hard surface cleaners etc. Besides these Abeson is applied in various industrial applications such as agriculture, emulsion polymerization, oil field chemicals etc.
Description
Linear alkyl benzene sulphonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
Synonyms LAS;LABSA;LABS;Laurylbenzenesulfonic Acid;Laurylbenzenesulfonate;Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;DDBSA;Dodecyl Benzene Sulphonic Acid;Dodecyl Benzene Sulfonic Acid
Linear alkyl benzene sulphonic acid, also known as LABSA is a synthetic chemical surfactant, which is a widely used industrial detergent. It is used in washing powder, detergent powder, oil soap, cleaning powder and detergent cake.
DESCRIPTION 
LABSA is an anionic surfactant, whose molecules are characterized by a hydrophilic and a hydrophobic group. This nonvolatile chemical compound is synthesized through the process of sulfonation. The sulfonation reagents include sulfuric acid, chlorosulfonic acid, sulfamic acid and diluted sulfur trioxide.
The properties of LABSA, differs in chemical and physical properties based on the length of the alkyl chain. This results in formulations, which finds many applications. The resulting surfactants are used in the chemical industry to improve contact between water and minerals.
USES
LABSA is chiefly used in the detergent industry for the manufacture of washing powder, detergent powder, detergent cake, liquid soap, oil soap, scouring bar and cleaning powder. This chemical finds applications in anionic specialty formulations. The quality of pesticide sprays can be improved from it.
Linear alkyl benzene sulphonic acid is used as a washing and mercerizing agent in the textile industry.  The surface area of distempers is increased using LABSA. It is used as a wetting agent as well as an emulsifier in small quantities along with other surfactants, for foaming of toilet soaps.
Owing to its high active matter content and miscibility with low salt content and water, LABSA is used in the polymerization of emulsions and in production of coupling agents, emulsifiers, agricultural herbicides, household and industrial cleaners. 
ENVIRONMENTAL AND SAFETY CONSIDERATIONS
Most anionic surfactants including LABSA are nontoxic in nature. However, prolonged exposure to these surfactants, could irritate and damage the skin through the disruption of the lipid membrane, which protects the skin and other cells. On the other hand, the biodegradability is determined by surfactant's hydrophobic hydrocarbon group.
ADVANTAGES 
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. Apart from this, LABSA can be dried to a stable powder form. This chemical is biodegradable and environmentally friendly.
Buy excess stock of LABSA for a discounted price.
Product Description
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners. Due to its high active matter , miscibility with water and low salt content , it is also used in formulation of Industrial & Household liquid cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 90% - Soft Acid Slurry is main raw material for:
Synthetic detergent industries in formulation of Washing powder, Detergent powder, Detergent cake, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc.
It is used in anionic specialty formulations
In other industries such as textile industries, it is used as an mercerising or washing agent
It is used to increase the surface area of distempers
As main active matter in all forms of Detergents like Cake, Powder and Liquid formulations
As emulsifier and wetting agent in small quantity with other surfactants in Toilet soaps for foaming
In Pesticides to improve the quality of spray
Properties of LABSA
Nature Anionic
Constitution Sulphonated Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Appearance Light Yellow-Brown viscous liquid
Solubility Readily soluble in water
Specifications of LABSA
Active matter ( % by weight) 90 ± 1%
Non-Digestive oil matter( % by weight) 1% Max
Free Sulphuric acid % by weight) 7 Max
Color [KLETT] (When dispatched) 30 Avg
Advantages of Labsa 90 % over Labsa 96 %
Cost Factor
Cost of labsa 90% Sulphonation Plant is 1/10th as compared to labsa 96 % Sulphonation plant thereby giving huge cost advantage as a result of which LABSA 90% can be offered to consumers at competitive prices vis-a-vis labsa 96%
Labsa 90 % has 5-6 % Free Acid which is converted to Glauber Salt (Sodium Sulphate) on reaction with Soda Ash which is the common ingredient for all Detergent Powders. This Glauber Salt helps in keeping End Product i.e Detergent Powder free flowing and imparts anti-caking properties which is absent in Detergents formulated with labsa 96 %
LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID/ SODIUM ALKYL BENZENE SULFONATE / LABSA/ SODIUM DODYL BENZENE SULFONATE Anionic surfactant used in all cleaning & detergent products like dishwashing liquid, all purpose cleaner, laundry liquid , car shampoo, degreasers and in so many industrial cleaners. Labsa is acidic & has to be neutralized with any of caustic soda, potassium hydroxide or TEA ( you can also order them from us). We are providing LABSA as below 1. pure acid LABSA/ linear alkyl benzene sulphonic acid/ dodyl benzene 2. ready neutralized labsa..LABSA sodium salt/ sodium dodyl benzene sulfonate 40%. ..................................Uniclean america......................... sizes are :- plastic HDPE : 16 oz, 32 oz, 64 oz, 128 oz, 5 gallon & 20 liter .
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid| LABSA
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness .For the production of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA, alkaline benzene linear sulfation is usually used. Its components: linear alkyl benzene Sulphonic Acid, oxygen, sulfur and citric acid. (LABSA)
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid| LABSA used in:
Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, LABSA is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc. LABSA, sulfonic acid compound is used as a foaming agent , cleaning agent in more formulations and toilet soaps for foaming. Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, LABSA is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray. Sulfonic acid, LABSA is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent.
Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)
LABSA properties:
Chemical Name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Synonyms: LABSA;LABS;Laurylbenzenesulfonic Acid;Laurylbenzenesulfonate;Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;DDBSA;Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid
Formula Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Storage Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid | LABSA
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Stored in cool, ventilated and dry place, kept away from sunshine and rain
Packing Linear Alkyl Sulphonic Acid | LABSA
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) package by 200 kg
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid package by 210 kg
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid package by 220 kg net plastic drum. It’s possible packing in pelleting for each 4 LABSA drums. However according to customer inquiries it is able to offer in Bulk.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA Exporting Destinations:
ATDM are exporting Sulphonic Acid to African, European, South American, East Asian countries.ATDM lead to packing and exporting to mention above destinations, under Iran authorization by the best Iranian LABSA raw materials in accordance with standard. If you want the updated price for LABSA or Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid and knowing more about further details, please contact us.
Advantage of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA:
LABSA Excellent solubility even at low temperatures
LABSA has high power of foam
LABSA is a biodegradable.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid application
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used in produce cleansers, light detergent, hard detergent, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used in produce various detergents and emulsifiers. It is used to increase the surface area of distempers
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used in produce cleaner of textile industry such as washing powder.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used in produce industrial electronic, leather industry.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used in produce paper-making industry.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA can be used in produce detergent of dishware.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is used to produce Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid sodium.
Warning LABSA, Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
LABSA, Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid is capable of causing eye, skin and lung irritation as well as burns in extreme cases. Thus, occupational exposure limits should be implemented for safe industrial practices. When you work with sulfonic acid, LABSA, you must be caring you. Same as workplace that make use of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA should have enclosed operations with the use of local ventilation or exhaust to release the chemicals. You should be attention to warning information at the work area to communicate all the safety about this corrosive element.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Product description
CAS No.: 27176-87-0
Synonyms: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid;
Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is a synthetic surfactant with a wide range of applications like as a coupling agent, as an emulsifier and in the production of household detergents.
LABSA 96% Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid DBSA For Laundry soap detergent
Description:
it is a kind of weak organic acid and easy to dissolve in water. Widely used in washing powder, civil detergent cleanser and industrial detergents
96% active content,brown liquid ,must be neutralized by hydroxyl sodium when use it .
Feature:
Product name: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Other name: LAS,LABSA,Dodecyl Benzenesulfonic Acid
Molecular Formula:C18H30O3S
CAS No.: 85536-14-7
HS Code: 34021100
Molecular weight: 326.49
Apparence:brown liquid
Synonyms:
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA) SYNONYMS: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain);
LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate;
N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners.
Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0
Detergent Chemical: Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0 /
Application
[1] Used as raw material for washing powder, laundry detergent and industrial detergent.
[2] can be used as a curing catalyst for amino baking varnish, used to prepare various liquid and solid detergents.
[3] It is used for the production of linear alkylbenzene sulfonate sodium salt, ammonium salt and ethanolamine salt. It is the main raw material for the production of detergents, household liquid detergents, industrial detergents and other common detergents.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0
Synonyms: Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid; LABSA;DBSA;
Molecular Formula: C18H30O3S
Type: Detergent chemical material
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0 / Properties
Labsa has the action of detergency, moistening, foaming, emulsion. dispersionand brown viscous fluid in appearance with acidity. it is nonflammable. quickly ,the product has strong absorbency. it would be unclear viscous liquid after absorbed water.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0 / Specification
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0 / Application
[1] Used as raw material for washing powder, laundry detergent and industrial detergent.
[2] can be used as a curing catalyst for amino baking varnish, used to prepare various liquid and solid detergents.
[3] It is used for the production of linear alkylbenzene sulfonate sodium salt, ammonium salt and ethanolamine salt. It is the main raw material for the production of detergents, household liquid detergents, industrial detergents and other common detergents.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (Labsa) 96% CAS No. 27176-87-0 / Packing
Packed in plastic drums netted 200 kgs,16 mt / 20 fcl
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0
Hot Tags: linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0, China, suppliers, manufacturers, factory, price, for sale, free sample
ARTICLES / LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID LABSA | MSDS | APPLICATIONS. Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use. 69669-44-9 C10-14 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt 85117-50-6 C10-14 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt 90194-45-9 C10-13 Alkyl deriv benzene sulfonic acid, sodium salt 127184-52-5 4-C10-13-sec Alkyl deriv. Details of the supplier of the safety data sheet Emergency Telephone Number For information … III. The LABSA market is driven by the markets …
: AC325900000; AC325900010; AC325905000 CAS-No 85536-14-7 Synonyms Mostly dodecylbenzene sulfonic acid.
First Aid Measures Inhalation: Move to fresh air. Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, LABSA is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness .For the production of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, LABSA, alkaline benzene linear sulfation is usually used.
CAS N. EC N. SYMBOL Common Name Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid CAS Number Mixture COMPONENT CAS NUMBER CONCENTRATION Benzenesulfonic Acid, C10-16 alkyl Derivatives 68584-22-5 90 – 100% Sulfuric Acid (Byproduct) 7664-93-9 < 1.5% Benzene, C10-16 alkyl Derivatives 68648-87-3 < 1.5% Sulfur Dioxide 7446-09-5 < 0.1% Section 4.
We have a combined production capacity of 80000 MT LABSA per Annum. CHEMICAL NAME : Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid CHEMICAL FORMULA : C6H4 (SO3H) (CS2)10CS3 CAS NUMBER : 27176-87-0 EINECS NUMBER : 248-289-4 EC NUMBER : Not Classified. LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID. Recommended Use Laboratory chemicals. Linear alkylbenzene sulfonate (LABSA), the world’s largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. HAZARDOUS IMPURITIES NAME CONCENTR. Major portion of our production …
Linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB).
69669-44-9 274-070-8 C10-14 Alkyl derivatives benzene sulfonic acid, sodium salt 85117-50-6 285-600-2 C10-14 Monoalkylbenzene sulfonic acid, sodium salt 90194-45-9 290-656-6 C10-13 Alkyl derivatives benzene sulfonic acid, sodium salt 127184-52-5 4-C10-13-sec Alkyl derivatives benzene sulfonic acid, sodium salt B. GENERAL DEFINITIONS : CAS NUMBER : 27176 – 87 – 0 : GENERAL CATEGORY: Industrial and detergent ingredient: FACTORIAL CATEGORY: Anionic surfactant: TRADE NAME: Linear alkyl benzene sulphonic acid ( LABSA ) CHEMICAL PROPERTIES …
Its components: linear alkyl benzene Sulphonic Acid, oxygen, sulfur and citric acid. Linear alkyl benzene sulphonic acid is prepared commercially by just sulfonating linear alkylbenzene (LABSA).Linear alkyl benzene sulphonic acid which is mainly called (LABSA), the worlds largest volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, which is widely used in household detergents as well as in numerous industrial application. We, New India Detergents Ltd. Group of Companies are engaged in manufacturing of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA 90% ) since 20 years and have grown to be a leader in its area of operations, adhering to the quality standards and catering to the domestic & global markets.
LABSA .
Product Name Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers Cat No. benzene sulfonic acid, sodium salt Category Name Linear Alkylbenzene Sulfonate (LABSA) Structural Formula Call a …
INTRODUCTION:
This project profile in detail foresees setting up of unit to produce ACID SLURRY
LABSA have been the major surfactant used in detergents for more than thirty years and continues to represent a substantial portion of the surfactants market today. Supporting this history of safe usage is a large archive of environmental research that has been conducted on LABSA. This environmental research, performed by top environmental scientists and research agencies, has investigated virtually every part of the environment that could have been exposed to LABSA. The studies have repeatedly proven LABSA environmental acceptability and safety.
Because of LABSA's environmental safety, cleaning effectiveness and cost competitiveness, LABSA has experienced 30 years of ever-increasing use around the world.
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA), the material used to produce LABSA, is derived exclusively from petroleum bi-products--benzene and paraffin derived from kerosene. LABSA currently represents one-third of the active ingredients in detergents worldwide.
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is the raw material used to manufacture linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA), an active ingredient in the formulation of detergents. LABSA eliminate dirt by its physicochemical mechanism and it is one of the surfactants most widely used in liquid cleaners and in powder. LABSA have been used for more than 25 years in the manufacture of detergents and it is known for its excellent quality/price ratio.
BASIS AND PRESUMPTIONS: -
1. Single shift of 8 hours a day, 25 days a month and 300 days in a year is presumed. Efficient machines and workers are also presumed.
2. Minimum 2 year period is considered for achieving full capacity utilization
3. Labour rates are as per the prevailing rates.
4. An average interest rate of 14% is considered.
5. The estimates are drawn for a production capacity generally considered techno-economically viable for model type of manufacturing activity.
6. The information supplied is based on a standard type of manufacturing activity viable for model type of manufacturing activity.
7. The information supplied is based on a standard type of manufacturing activity utilizing conventional techniques of production at optimum level of performance.
8. Costs in machinery and equipment, raw materials and the selling prices of the finished products etc., are generally prevailing at the time of preparation of the project profiles and may vary depending upon various factors.
9. Whereas some names of manufacturers, suppliers of machinery and equipment, raw materials etc. are indicated at the end of the profile, those are by no means exclusive or exhaustive.
IMPLEMENTATION SCHEDULE: -
Normally eighteen months are required for the complete implementation of the project, including machinery erection, raw materials procurement etc.
Active Matter As Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid,Percent By Mass , Min 88 + 1%
Derivation Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid, S
Raw material consumption per tones of 85-88% acid slurry is Linear alkyl benzene Sulphonic Acid 700-750 kg, Sulphonating agent 20% oleum 800-900 kg, 98% sulphuric acid 1100-1200kg.
LABSA are anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. Alpha-olefin sulfonates (AOS) alkyl sulfates (AS) are also examples of commercial anionic surfactants.
They are nonvolatile compounds produced by sulfonation.
LABSA are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of 2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the Para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl).
The properties of LABSA differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications.
The starting material LABSA (linear alkyl benzene Sulphonic Acid) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst. LABSA are produced by the sulfonation of LABSA with oleum in batch reactors.
Other sulfonation alternative reagents are sulfuric acid, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors.
LABSA are then neutralized to the desired salt (sodium, ammonium, calcium, potassium, and triethanolamine salts).
Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals.
Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
Because they are stable, Linear Alkyl Benzene sulphonic acids can be isolated, stored and shipped as an article of commerce.
SO3 is an aggressive electrophilic reagent that rapidly reacts with any organic compound containing an electron donor group.
Sulfonation is a difficult reaction to perform on an industrial scale because the reaction is rapid and highly exothermic; releasing approximately 380 kJ/kg SO3 (800 BTUs per pound of SO3) reacted.
Most organic compounds form a black char on contact with pure SO3 due to the rapid reaction and heat evolution.
Additionally, the reactants increase in viscosity between 15 and 300 times as they are converted from the organic feedstock to the Linear Alkyl Benzene sulphonic acid.
This large increase in viscosity makes heat removal difficult. The high viscosity of the formed products reduces the heat transfer coefficient from the reaction mass.
Effective cooling of the reaction mass is essential because high temperatures promote side reactions that produce undesirable by-products.
Also, precise control of the molar ratio of SO3 to organic is essential because any excess SO3, due to its reactive nature, contributes to side reactions and by-product formation.
Therefore, commercial scale sulfonation reactions require special equipment and instrumentation that allows tight control of the mole ratio of SO3 to organic and rapid removal of the heat of reaction.
Sulfuric acid (H2SO4) and oleum (SO3 ??H2SO4) are widely used as sulfonating agents.
Oleum is used to sulfonate alkyl benzene and sulfate fatty alcohols for heavy duty detergents.
It is an equilibrium process, as water is formed in the reaction and the resultant water dilutes the oleum and/or sulfuric acid.
The sulfonation reaction stops when the sulfuric acid concentration drops to approximately 90%.
Oleum sulfonation can be operated as either a batch or continuous process. This process has the dual advantage of low SO3 cost and low capital equipment cost.
However, it has the disadvantage of being an equilibrium process which leaves large quantities of un-reacted sulfuric acid. This waste acid must be separated from the reaction mixture and subsequently disposed.
Oleum and sulfuric acid can be used to sulfonate aromatics and alcohols in either batch or continuous equipment.
For detergent alkylates, the batch equipment is used which is a stirred, sealed, glass lined or stainless steel kettle with a provision for heating and cooling.
The detergent alkylate is first added to the reaction vessel then the oleum is slowly added over a period of several hours.
The reaction is highly exothermic and the oleum addition rate is determined by the ability to remove the heat of reaction.
The temperature should be maintained below 35°C for optimum product quality.
Frequently the heat of reaction is removed by pumping the reaction mixture through an external heat exchanger.
Because it is an equilibrium reaction, except for the special case of azeotropic sulfonation of hydrotropes with sulfuric acid, a large surplus of sulfuric acid forms.
When the sulfonation reaction is complete,the sulfuric acid may be separated from the sulfonated detergent alkylate by adding water.
The water addition (typically about 10% by weight of the reaction mixture) causes a phase separation to occur between the Linear Alkyl Benzene sulphonic acid and the diluted sulfuric acid.
The separation usually takes place in a separate, glass lined vessel and occurs over a period of about for 10 hours.
After separation, the Linear Alkyl Benzene sulphonic acid may be neutralized with aqueous sodium hydroxide, usually in a separate neutralization vessel.
Including neutralization, total batch time is 15 to 20 hours.
The product contains about 15% sodium sulfate after neutralization if the acid is separated, and about 60% sodium sulfate if not. Without separation, the product's application is limited to low active, traditional detergent powders where the large content of sodium sulfate is used as a filler.
Sulphonator:
Several types of commercial sulfonators are available.
Film reactors are the most common in detergent processing for consumer products, especially to produce cosmetic quality materials from oleo chemical feed stocks.
In a film reactor, the organic feedstock is extruded onto the wall of the reactor (reaction surface) as a continuous film.
Organic feed rate to the reactor vessel is measured by a highly accurate mass flow meter and controlled by a variable speed driven gear pump.
The proper organic feed rate is based on the preset sulfur-to-organic mole ratio. The SO3, diluted with very dry air, flows over the film of organic material.
The SO3 diffuses into the organic film and reacts to form a Linear Alkyl Benzene sulphonic acid.
In almost all commercial reactors both the organic and SO3 flow concurrently from the top of the reactor to the bottom.
The heat of reaction is removed by cooling water, which flows through cooling jackets underneath the reaction surface of the reactor. Cooling jackets on the reactor remove most of the heat of reaction.
The product exiting the reactor is instantly quench cooled by removing the acid, pumping it through a heat exchanger to cool, then returning it to the bottom of the reactor.
This cooling process reduces the time that the Linear Alkyl Benzene sulphonic acid is held at an elevated temperature and results in better product quality.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.